E-learning dla nauczycieli

E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. – Rzeszów : „Fosze”, cop. 2021.

E-learning jako wyzwanie cywilizacji informacyjnej jest obiektem licznych badań naukowych. W szybkim tempie się upowszechnia i jak sądzą eksperci, pedagogika XXI wieku musi na to wyzwanie odpowiedzieć. To nowoczesne podejście do procesu kształcenia zyskuje coraz większą popularność w Polsce i na świecie. Książka w zamyśle autora jest przewodnikiem po e-learningu dla nauczycieli, ma charakter praktyczny, a rozważania teoretyczne zostały w niej ograniczone do niezbędnego minimum. Podejmuje takie zagadnienia, jak tworzenie opracowań metodycznych na potrzeby e-learningu ; e-learning na platformie edukacyjnej ; e-learning oparty na technologii Web 2.0 ; metodyka projektowania i wdrażania e-learningu w szkole. Praca skłania nauczycieli do refleksji, jest inspiracją do wprowadzania nowatorskich rozwiązań dydaktycznych.