DŻUMA / Albert Camus

Książki:

1. Albert Camus „Dżuma” / oprac. Leszek Bugajski. – Warszawa : „Jota”, 1992. – 39,[1] s. ; 15 cm. – (Przewodnik po Lekturach / Kuncewicz Piotr, ISSN 08667-1893 ; 14)
M 050235 (Kluczbork), M 060968 (Nysa), M 184198 M 184199 M 184200 M 184201 M 184202 (Opole)

2. Analiza i interpretacja fragmentu dzieła literackiego : przykładowe arkusze maturalne: poziom podstawowy / Katarzyna Harackiewicz, Joanna Studzińska, Katarzyna Wach. – Toruń : „Tutor”, 2004. – S. 36-46 : Dwie próby wyjaśnienia sensu ludzkiego cierpienia i wiary. Interpretacja fragmentów dwóch kazań księdza Paneloux, bohatera „Dżumy” A. Camusa
C 193788 M 193885 M 193886 M 193887 M 193888 (Opole)

3. Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 3 / Bogdan Kozak, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. – S. 87-89 : Syzyf szczęśliwy. Albert Camus „Dżuma” – wprowadzenie ; S. 90-93 : „Buntuję się, więc jestem, buntujemy się, więc jesteśmy…”. Trudny humanizm jako centralny problem „Dżumy” Alberta Camusa
C 188223 M 196724 M 196725 M 196726M 196727 (Opole)

4. Dżuma. Albert Camus / Leszek Bugajski. – Warszawa : Jota, 1992. – 39 s. ; 14 cm. – (Przewodnik po Lekturach)

5. Dżuma – Albert Camus : (omówienie powieści) / oprac. A. I. Kordela. – Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, 2007. – 31, [1] s. : il. ; 14×14 cm. – (Lektury Szkolne – Agencja Artystyczna MTJ)

6. Dżuma Alberta Camusa / Aniela Kowalska. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. – 128, [4] s. : il. ; 18 cm. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; 29)
M 009773 M 009774 (Brzeg), M 15442 (Kędzierzyn-Koźle), M 017140 (Kluczbork), M 066848 M 066849 (Nysa), M 061204 M 068773 (Opole)

7. Dżuma Alberta Camusa / [oprac. Antoni Danilewicz]. – Warszawa : Suplement, [ok. 1993]. – 15 s. ; 21 cm. – (Lektury do Matury : inspiracje ; 17)
M 53212 (Kędzierzyn-Koźle)

8. Dżuma Alberta Camusa / Waleria Szydłowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. – 69,[2] s. : fot. ; 17 cm. – ( Biblioteka Analiz Literackich, ISSN 0519-7929)
M 058417 M 058448 (Nysa), M 178653 M 179220 M 179221 M 179724 M 179725 (Opole)

9. „Kiedy dżuma obudzi swe szczury…” : współczesna rzeczywistość zapisana na kartach powieści / Ines Załęska-Olszewska // W : Wyzwania współczesnego świata. T. 2 / red. nauk. Janusz Kawa. – Łódź : ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe, 2020. – S. 117-131

10. Lektury szkoły średniej : streszczenia, problematyka. [T. 5], Literatura współczesna / Teresa Nowacka. – Warszawa : „NRT”, 1996. – S. 40-51 : Albert Camus „Dżuma”
C 168257/V M 168265/V M 170285/V (Opole)

Artykuły w czasopismach:

11. Albert Camus „Dżuma” / Joanna Zajkowska // Cogito. – 2008, nr 3, s. 75-81

12. Bernard Rieux bohater „Dżumy” Alberta Camusa / Marta Majewska // Cogito. – 2007, nr 9, s. 60-61

13. Całość, fragment i konteksty : „Dżuma” Alberta Camusa w pierwszej licealnej / Krystyna Wójcik // Nowa Polszczyzna. – 2003, nr 2, s. 3-6

14. Dżuma / Joanna Zajkowska // Cogito. – 2008, nr 3, s. 75-81

15. „Dżuma” Alberta Camusa // Cogito. – 2015, nr 7, s. 38-39

16. „Dżuma” Alberta Camusa / Agnieszka Krasnodębska // Cogito. – 2011, nr 11, s. 54-55

17. Motyw powracający – tematy wokół „Dżumy” / Katarzyna Droga // Cogito. – 2008, nr 8, s. 87-89

18. Postawy ludzi wobec zagrożenia / Grażyna Wójcik // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 3, s. 135-138
* Scenariusz lekcji interdyscyplinarnej: Postawy ludzi wobec zagrożenia przedstawione w „Dżumie” Alberta Camusa
Dostępne w Internecie: https://jows.pl/brepo/panel_repo_files/2021/07/22/vjp1km/jows-3-2005.pdf [dostęp: 17.07.2023 r.]

19. Przystanek w drodze ku cywilizacji śmierci : „Dżuma” Alberta Camusa / Dorota Nitecka // Universitas Gedanensis. – 1998, nr 1, s. 103-113

20. Różne oblicza Dżumy Alberta Camusa / Paulina Węglowska // Polonistyka. – 2010, nr 2, s. 56-59

21. Test z lektury: „Dżuma” Alberta Camusa // Cogito. – 2012, nr 17, s. 52-53

22. „W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę” : wypracowanie // Cogito. – 1996, nr 4, s. 36-38

23. Zadania do „Dżumy” Alberta Camusa / Dorota Nosowska // Cogito. – 2023, nr 10, s. 47-50
* Temat 1: Ludzka solidarność w obliczu zagrożenia. Omów zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Temat 2: Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Temat 3: Człowiek wobec cierpienia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Netografia:

Obrazy pandemii – przeszłość i teraźniejszość. Wprowadzenie do powieści „Dżuma” A. Camusa [scenariusz godziny wychowawczej] / Anna Zalewska-Uberman; dostępne w Internecie: https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal/obrazy-pandemii-przeszlosc-i-terazniejszosc-wprowadzenie-do-powiesci-dzuma-a-camusa [dostęp: 6.10.2023 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu