Dziecko nadpobudliwe

Zestawienie bibliograficzne w wyborze pt. „Dziecko nadpobudliwe” sporządzone zostało w oparciu o elektroniczna bazę danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej wraz z filiami i zbiory Biblioteki Narodowej i  zawiera 64 pozycji książkowych oraz 78 artykułów z czasopism. Materiały te obejmują lata 2008-2018.

Wydawnictwa zwarte

1. ADHD / Joanna Tylżanowska-Kisiel. – Gliwice : „Helion”, 2008. – 103 s. : il. kolor. ; 20 cm.
Nysa M 065176

2. ADHD i nieśmiałość : ćwiczenia i kart pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / [aut. I Sosin ]. – Warszawa : Dr Josef Raabe, 2014. – 104 s. : il., rys. ; 30 cm.
Opole M 213936

3. ADHD i nieśmiałość : karty do samodzielnej pracy w domu / [aut. I. Sosin ]. – Warszawa : Dr Josef Raabe, 2014. – 48 s. : il., rys. ; 30 cm.
Opole M 213937

4. ADHD – nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów / Alison Munden, Jon Arcelus. – Warszawa : „Bellona”, 2008. – 160 s. ; 21 cm.

5. ADHD : naucz się żyć z ADHD : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Martin L. Kutscher. – Warszawa : K. E. Liber, 2009. – 209 s. : il. ; 21 cm.
Kędzierzyn-Koźle M 61174

6. ADHD nie istnieje : cała prawda o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi / Richard Saul ; [ przeł. Rafał Pękała ]. – Białystok : „Vivante” : „Illuminatio” Łukasz Kierus, 2015.- 311, [1] s. ; 21 cm.
Opole M 214365 M 214366

7. ADHD : podjąć wyzwanie : kompletny przewodnik dla rodziców / Russell A. Barkley. – Poznań : „Zysk i S-ka”, 2009 s. : 442 s. ; 24 cm. PBW Opole M 207911,
Brzeg C 050694, Nysa C 065473

8. ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / red. nauk. M. Jerzak, A. Kołakowski.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. – 366 s. : il. ; 24 cm.
Opole M 213154, M 213155, M 213156, M 213157

9. ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski [et al.]. – Wyd.2.- Sopot : GWP, 2018. – 239 s. : il. ; 24 cm.
Opole C 219435, M 219563, M 219564

10. Arteterapia : podręcznik / pod red. Cathy A. Malchiodi ; [przekł. : Emilia Bochenek]. – Gdańsk : Harmonia 2014. – 575 s. : il. ; 24 cm.
Opole M 213217 M 213218, Brzeg M 054142, Kluczbork C 054245, Nysa C 067501

11. Baltazar- mój przyjaciel z ADHD / A. Światowska. – Gdańsk : Harmonia, 2011. – 28 s. : il., kolor. ; 21 cm.
Opole M 215419, Brzeg M 054389, Kędzierzyn-Koźle M 64081, Kluczbork M 054076,  Nysa M 068214

12. Dzieci w świecie doznań : jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego ?/ Lucy Jane Miller. – Gdańsk : „Harmonia”, 2016.- 528 s. : il. ; 24 cm.
Opole M 216522 M 216523, Kluczbork M 54282, M 54283

13. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. – Wyd. 2.- Kraków : „Impuls”, 2012. – 312 s. : il. ; 24 cm.
Opole M 211328 M 211335, Brzeg M 53990,  Kędzierzyn-Koźle M 63172

14. Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym: studium empiryczne / Mieczysław Dudek. – Toruń : Adam Marszałek, 2015. – 294 s. : il. ; 23 cm.
Opole M 214394

15. Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresje, są agresywne, zbuntowane lub porywcze – i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010. – 182 s. ; 23 cm.
Opole M 210848, M 210849

16. Dziecko o zaburzeniach SI dających obraz nadpobudliwości / Paulina Kroszczyńska- Brągiel. – Warszawa : Dr Josef Raabe, 2009. – 44 s. : il. ; 30 cm.

17. Dziecko z ADHD : jak ujarzmić nadmierne pokłady energii / Lara Honos-Webb. -Gliwice : „Helion”, 2008. – 247, [2] s. ; 21 cm.
Opole M 204604

18. Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum. – Gdańsk : GWP, 2009. – 274 s. : il. ; 24 cm.
Opole C 202703, Brzeg C 050503, Kluczbork C 052455, Nysa C 065240

19. Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. – Wyd. 3.- Kraków : „Impuls”, 2010. – 154, [2] s. : il. ; 24 cm.
 Brzeg C 051099

20. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD/ Barbara K. Ignaciuk. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 116, [4] s. : il. ; 24 cm.
Kluczbork M 052456

21. Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się / Marzena Kowaluk. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2009. – 192 s. ; 24 cm.
Opole C 200944 M 201010 M 208695, Brzeg C 50506, Kędzierzyn-Koźle M 63178

22. Gdy dziecko ma ADHD, czyli o nadpobudliwości psychoruchowej : poradnik dla rodziców / [ oprac. Jolanta Jarczyńska]. – [Warszawa] : Parpamedia, [2011]. – [16] s. : il. ; 15×15 cm.

23. Gry i zabawy wyciszające : ponad 100 zabaw rozładowujących złość / [aut. N. Minge, K. Minge ]. – Warszawa : Damidos, 2015. – 95, [1] s. : il. ; 24 cm.
Opole M 214039, M 214040

24. Humanistyczna terapia rozwojowa : wzmożona pobudliwość psychiczna i nerwice w perspektywie osobistego rozwoju / Zofia Paśniewska-Kuć. – Warszawa ; Jesionka : „Dispicio”, 2010. – 224 s. ; 21 cm.
Opole M 202879

25. Jak postępować z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / [red. prow. Katarzyna Leśniewska ; aut. Sabina Muller ]. – Warszawa : Dr Josef Raabe, 2012. – 72 s. ; 30 cm. + CD-ROM.

26. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania / A. Karasowska. – Warszawa : Fundacja ETOH : Wydaw. Edukacyjne Remedium, 2016. – 231, [1] s. : il. ; 21 cm.
Opole C 216385, M 21603, M 216281, M 215282

27. Kariera szkolna uczniów z ADHD / Aneta Paszkiewicz. – Wrszawa : „Difin”, 2012. – 239 s. : il. ; 23 cm.
Kędzierzyn-Koźle M 62718

28. Małe dziecko z ADHD : wczesna identyfikacja i interwencja / George J. DuPaul i in. ; red. nauk pol. Wyd. Artur Kołakowski, Monika Szaniawska. -Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2014. -238 s. : il. ; 24 cm.
Opole M 212506, M 212507

29. Moje dziecko ma ADHD / Heike Kovacs, Birgit Kaltenthaler. – Kielce : „Jedność”, 2008. – 144 s. : fot. ; 21 cm.
Opole M 207844, Brzeg M 050367, M 050688, Kędzierzyn-Koźle M 61114

30. Na pomoc : moje dziecko ma ADHD : 10 lekcji, dzięki którym przetrwasz / Vincent J. Monastra. – Kielce : „Jedność”, 2012. – 271 s. ; 20 cm.
Opole M 212214 M 212215

31. Naprawa zachowania / Bill Rogers. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2014. – 199, [1] s. : il. ; 24 cm.
Opole M 212446

32. Narracje w terapii dziecka / Anna Niesłuchowska. – Płock : Wydaw. Iwanowski, 2013. – 79 s. ; 24 cm.
Opole M 215848, M 215849, M 215850

33. Nauczyciel a uczeń z ADHD / W. Baranowska. – Kraków : Impuls, 2010. – 194 s. : wykr. ; 24 cm
Opole M 203603, Kędzierzyn-Koźle M 61651

34. (Nie)codzienność indywidualizacji w przestrzenie wczesnoszkolnej : uczniowie z problemami w nauce i zachowaniu T. 1/ red. nauk. Marzenna Magda Adamowicz, Klaudia Żernik. – Toruń : Adam Marszałek, 2018. – 224 s. ; 22 cm.
Nysa M 069063/I

35. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej / Barbara Adamiak i in. -Kraków : „Impuls”, 2017. – 180 s. : il. ; 24 cm.
Opole C 218063 M 218095 M 218096, Brzeg M 054733, Kędzierzyn-Koźle M 64819 , Nysa C 069074

36. Pedagogika  przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej- Struczyk i in. – Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2011. – 446. : il. ; 21 cm.
Opole M 217253 M 217254, Kędzierzyn-Koźle M 63998

37. 50 [Pięćdziesiąt] gier i zabaw, które pozwolą dzieciom poskromić ADHD / Patricia Quinn, Judith M Stern. – Kielce : „Jedność”, 211 s. : il. ; 28 cm.
Opole M 212180, M 212181

38. Praca z dzieckiem z ADHD / S. Walerych. – Warszawa : Wydaw. Wiedza i Praktyka. – Oświata Grupa Wydawnicza, 2017. – 50 s. ; 24 cm.
Opole M 216183, M 216184

39. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska i in. – Warszawa : Difin, 2014. – 229 s. ; 23 cm.
Opole M 212164, M 212165, M 212166, M 212167, Brzeg M 054989, M 054990,  Kędzierzyn-Koźle M 63230, M 63231, Nysa C 067467

40. Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SL, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne/ [red. Grażyna Szeplewicz ]. – Warszawa : Dr Josef Raabe, 2012. – 122 s. : il. ; 30 cm.
Opole M 210603, M 210718, M 210719, M 210720, M 212222

41. Profilaktyczno- terapeutyczne aspekty pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się : perspektywa adeptów terapii pedagogicznej / red. nauk. Iwona M. Kijowska i Irena Sorokosz. – Elbląg : Wydaw. PWSZ, 2015. – 173 s. : il. ; 24 cm.
Opole M 217514

42. Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole / Anna Marczak. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009. – 35, [1] s. ; 24 cm.

43. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak.- Wyd.5. – Kraków : „Impuls”, 2015. – 165 s. : il. ; 24 cm.

44. Przewodnik przetrwania dla dzieci z ADHD i ich rodziców / John F. Taylor : [przekł. Z ang. Paulina Zaborek ]. – Kielce : „Jedność”, 2013. – 118 s. : il. ; 23 cm.
Opole M 211750, M 211751

45. Psychologia twórczości : nowe horyzonty / red. nauk. Stanisław Popek [et al. ]. – Lublin : Wydaw UMCS, 2009. – 509 s. : tab., rys., wykr. ; 24 cm.
Opole M 202501 M 207887

46. Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. – Warszawa : „Difin”, 2010. – 328 s. : il. ;23 cm.
Opole C 203561 M 203621, Nysa C 065686

47. Psychoterapia poznawczo-behawioralna ADHD nastolatków i dorosłych : praktyczny przewodnik po terapii / Susan Young. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2013. – 353 s. : il. ; 24 cm.
Opole M 21131, M 211311

48. Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania / red. nauk. Józefa Brągiel, Beata Górnicka. – Opole : Uniw. Opolski, 2014. – 298 s. : il. ; 24 cm.
Opole M 212122, M 212602, Kędzierzyn-Koźle M 63095

49. Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : „Impuls” 2008. – 283, [1] s. : il. ; 25 cm.
Opole M 207890, M 209081

50. Rozłączone dzieci : program Brain Balance dla dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją i innymi zaburzeniami neurologicznymi / Robert Melillo ; [ przekł. Karol Jaroszewski]. – Gdańsk : Harmonia, 2017. – 344 s. : il. ; 24 cm.
Opole M 217696, M 217697

51. Styl atrybucji oraz funkcjonowanie społeczne adolescentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD)/ Monika Dąbkowska. – Toruń : Adam Marszałek, 2008. – 230 s. ; 23 cm.
Opole C 200962

52. Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna / Kołakowski, A. Pisula. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. – 359 s. : il. ; 24 cm.
Opole M 214329, M 214330

53. Szkolne wyzwania : jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu? / Monika Gregorczuk, Barbara Kołtyś. – Warszawa : „Edgard”, 2015. – 311 s. ; 21 cm.
Opole M 214217, M 214218

54. Terapia osób o specjalnych potrzebach / Ewa Puszczałowska-Lizis, Edyta A. Biała. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna” , 2013. – 144 s. : il. ; 24 cm.
Opole M 212448 M 212449

55. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / red. Violetta Florkiewicz. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012. – 174, [1] s. : il. ; 30 cm.
Opole C 210888, M 210944, M 210945, M 214484, M 214485, M 214486

56. Terapia pedagogiczna : zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek.- Wyd. 4. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 120, [1] s. ; 24 cm.
Opole M 205235 M 212470 M 212471, Nysa M 065993/I

57. Terapia pedagogiczna : zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek.- Wyd. 4. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 178 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny.
Nysa M 065993/II

58. Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Katarzyna Herda-Płonka. – Kraków : „Impuls”, 2012. – 252 s. : il., tab. ; 24 cm.
Opole C 207755

59. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań / Kazimierz Słupek. – Gdańsk : Harmonia, 2018.- 188 s. : il. ; 30 cm.
Opole M 218044, M 218045, C 218928, M 218989, M 218990, Brzeg M 055032, Nysa M 068998.

60. Uprawa adehadowca w warunkach domowych : o wychowaniu / E. Suchowiejko. – Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon, 2016. – 374 s. ; 22 cm.
Opole M 216741, M 216742, M 216743

61. Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / red. nauk. Marta Jerzak. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2016. – 563 s. : il. ; 24 cm.
Opole M 215589, M 215590, M 215591, M 215592, M 215593, Brzeg C 054475, M 054476, M 054477, Kędzierzyn-Koźle M 64171, M 64172, M 64173, Kluczbork M 054169, M 054170, M 054171, Nysa M 068311, M 068312, M 068313

62. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) / [aut. Luis R. Lepori ]. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2010. – 66 s. : il. kolor. ; 16 cm.

63. Zrozumieć ADHD / Christopher Green, Kity Chee. – [Warszawa]: MT Biznes, 2009. – 512 s. : il. ; 24 cm.
Opole M 203374, M 208102, Filia Brzeg C 050876.

64. Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu / M. Kamińska. – Gdańsk : Harmonia, 2010. – 121, [2] s. : il. ; 24 cm.
PBW Opole M 203791, M 208825, M 209788, Filia Kędzierzyn-Koźle M 61565.

Artykuły w czasopismach

65. ADHD czyli jazda rowerem bez pedałów / Przemysław Bąbel // Charaktery. – 2008, nr 9, s. 9-18

66. ADHD – diagnoza i skuteczna terapia / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2011, nr 9, s. 57-59

67. ADHD – nie tylko niegrzeczne dziecko / Dagmara Kaczmarska, Natalia Zamęcka //Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 6, s. 10-11.

68. ADHD – z szacunkiem dla genów / Irena Wielowiejska-Comi // Psychologia w Szkole. -2010, nr 4, s. 122-131

69. Bajkoterapia dla dziecka nadpobudliwego / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2016, nr 2, s. 28-29

70. Cała prawda o ADHD / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2017, nr 1, s. 20-25

71. Charakterystyka i kryteria diagnostyczne zespołu ADHD / Anna Grzegorek // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr (13), s. 20-22

72. Choroba jako hybryda. ADHD w świetle teorii aktora-sieci i aksjologii / Michał Wróblewski // Studia Socjologiczne. – 2011, nr 4, s. 121-153

73. Czy nadmierną nadpobudliwość można złagodzić dietą? / Karolina Łagowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2016, nr 1, s. 14-18

74. Drewniany pajac, żywy chłopiec – o „Pinokiu” nieco inaczej : „Pinokio” jako literacki obraz dziecka nadpobudliwego / Katarzyna M Nogieć // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2007/2008, nr 4, s. 70-77

75. Dyrygent umysłu : ADHD – poradnik dla rodziców / Marta Fita-Czuchnowska // Wprost. – 2008, nr 23, s. 70-75

76. Dzieci nerwicowe i nadpobudliwe / Bożena Karzewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2012, nr 6, s. 11-14

77. Dzieci z ADHD i zahamowane / Bożena Karzewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2012, nr 7-8, s. 18-20

78. Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 1, s. 25-32

79. Dziecko nadpobudliwe na lekcji języka obcego/ D. Nowacka // Poliglota. – 2008, nr 1, s. 30-36

80. Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu / Małgorzata Stańczyk // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 12, s. 16-17

81. Dziecko z ADHD w szkole / Karolina Irla // Wychowawca. – 2011, nr 9, s. 20-21

82. Elektrofizjologiczne korelaty zaburzeń uwagowych u dzieci z ADHD : analiza potencjałów zdarzeniowych w słuchowej wersji zadania oddball / Magdalena Senderecka // Czasopismo Psychologiczne. – T. 17, nr 1, s. 57-73

83. Formowanie tożsamości nastolatków z ADHD / Kinga Bujna, Martyna Kołacka // Remedium. – 2014, nr 1, s. 14-16

84. Funkcjonowanie dzieci z ADHD w Szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 1, s. 32-37

85. Funkcjonowanie ucznia z ADHD w środowisku wychowawczym / Sonia Wawrzyniak // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 7-8, s. 37-44

86. Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole / Bogumiła Bobik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 5, s. 42-47

87. Hamowanie reakcji i planowanie u dzieci w wieku 6-7 lat z wybranymi zaburzeniami rozwojowymi / Małgorzata Woźniak-Prus, Marta Szymańska // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 5, s. 325-337

88. Jak pomóc dziecku z ADHD? / Maria Murdzek-Wierzbicka // Katecheta. – 2015, nr 12, s. 99-103

89. Jak pracować z uczniem z ADHD ? / Urszula Gosk, Szymon Łucyk // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 13, s. 8-9

90. Jak rozpoznać ADHD u dziecka ? / Joanna Smykaj // Edukacja i Dialog. – 2013, nr 11/12, s. 58-61.

91. Jak ujarzmić ADHD? : strategie nauczania osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi na lekcji języka obcego / Katarzyna Jaworska-Biskup // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 2, s. 50-58

92. Lekcja cierpliwości : o trudnościach w uczeniu się dziecka ADD i ADHD / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 3, s. 38-40

93. Młodzi z pokolenia ADHD / Artur Kołakowski // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 57, s. 9-12

94. Moda na ADHD? / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. – 2008, nr 2, s. 23-25

95. Model postępowania terapeutycznego z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo / Piotr Pawlak // Edukacja. – 2008, nr 2, s. 96-104

96. Moje dziecko jest „niegrzeczne” / Anna Pniewska // Przedszkolne ABC. – 2017, nr 6, s. 31-33

97. Nadpobudliwość psychoruchowa / Katarzyna Wojciechowska // Życie Szkoły. – 2009, nr 2, s. 19-22

98. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 6, s. 18-22

99. Na koniu do sprawności – zdrowotne walory hipoterapii / Monika Stefaniak, Renata Śleboda // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 7, s. 13-16

100. Niegrzeczne czy nadpobudliwe? : problemy adaptacji emocjonalnej dziecka w szkole / Małgorzata Kaleta-Witusiak // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 4, s. 18-25

101. Niegrzeczny czy chory na ADHD? Problem ADHD w szkole / Karolina Hawrylewicz // Życie Szkoły. – 2010, nr 4, s. 60-61

102. Nie łobuz, choć przeszkadza / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 46, s. 9

103. Niespokojne dzieci czy zespół ADHD…/ Elżbieta Szpetkowska, Ilona Preiss // Bliżej Przedszkola. – 2008, [nr 7-8], z. 1, s. 53

104. Nowy gen dysleksji/ Zofia Mijałkowska // Wychowawca. – 2010, nr 7/8, s. 18-19

105. Objawy – rozpoznajemy dziecko z zespołem ADHD / Anna Grzegorek // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr (13), s. 30-34

106. Obraz, korelaty i mechanizmy psychologiczne nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci / Ewa Kulawska // Ruch Pedagogiczny. – 2009, nr 3-4, s. 21-42

107. Okulary na ADHD / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 1, s. 12

108. „Oni” są w naszych klasach. O pracy z dziećmi z ADHD / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr (13), s. 4-8

109. Percepcja siebie i swojej sytuacji rodzinnej przez dzieci z zespołem ADHD / Karolina Hawrylewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 1-2, s. 21-26

110. Popatrz na mnie / Katarzyna Migdał // Bliżej Przedszkola.- 2008, nr 4, s. 22-25

111. Potrafisz inaczej / Katarzyna Kowalska // Życie Szkoły.- 2010, nr 9, s. 45-47

112. Praca z uczniem z ADHD na zajęciach socjoterapeutycznych / Justyna Tkocz // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 34, s. 19-21

113. Problem niepowodzeń szkolnych / Agnieszka Cecerko // Wychowawca. – 2014, nr 9, s. 26-29

114. Problem przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych – (sposoby przeciwdziałania odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dziecka „innego”) / Marta Niemiec // Chowanna. – T.1, s. 169-186

115. Rodzeństwo dziecka z ADHD / Piotr Pawlak // Nowe Horyzonty Edukacji. – 2013, nr 4, s. 54-57

116. Rozpoznać ADHD / Piotr Pawlak // Nowe Horyzonty Edukacji. – 2013, nr 3, s. 59-60

117. Rozpoznanie zespołu ADHD / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr (13), s. 17-19

118. Specyficzne problemy z zachowaniem ucniów klas 4-6. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi / Beata Płażewska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2008, z. 1-4, s. 157-166

119. Spektrum zaburzeń zachowania w obrazie ADHD / Małgorzata Lipowska, Anna Rosmus // Czasopismo Psychologiczne. – T. 19, nr 1 (2013), s. 29-35

120. Sposoby postępowania nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych wobec dzieci z zespołem hiperkinetycznym (na przykładzie Tarnowa i regionu tarnowskiego) / Anna Florek-Płaczek i in. // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. 25-28

121. Spostrzeganie temperamentu dzieci z ADHD przez nauczycieli i rodziców / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska, Magdalena Giers // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2016, nr 2, s. 156-170

122. Strategie postępowania w leczeniu ADHD / Magdalena Damian, Stępień-Kęsik Małgorzata // Wychowawca. – 2011, nr 10, s. 14-18

123. Szybciej mówisz niż biegasz? / Katarzyna Tatol // Głos Pedagogiczny. -2009, nr (13), s. 56-58

124. Trening pamięci operacyjnej u dzieci z zespołem hiperkinetycznym (ADHD) / Małgorzata Matuszczak // Czasopismo Psychologiczne. – T. 15, nr 1, s. 87-103

125. Trudności w nauce czytania i pisania u dzieci z ADHD / Natalia Kajka // Szkoła Specjalna. – 2018, nr 3, s. 212-218

126. Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo. Metody ułatwiające funkcjonowanie w szkole/ Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny.- 2018, nr 103, s. 43-47, Życie Szkoły.- 2018, nr 11, s. 14-16

127. Uczeń z ADHD w szkole – porażka czy wyzwanie? / Anna Zych // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 8, s. 54-57

128. Uczeń z ADHD, czyli jazda bez hamulców / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 57, s. 13-15

129. Uczeń z ADHD – moja recepta na problem / Ewa Baranowska // Życie Szkoły. – 2012, nr 11, s. 28-29.

130. Uczeń z ADHD : wskazówki dla nauczycieli / Marta Jerzak // Sygnał. – 2018, nr 3, s.19-22

131. Ujarzmić impulsywność / Ilona Lelito //  Głos Pedagogiczny. – 2009, nr (13), s. 9-13

132. Uwarunkowania rozwoju społeczno- emocjonalnego dziecka z ADHD w środowisku szkolnym / Natalia Kajka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 2, s.11-17

133. Wcześniak w szkole / Magdalena Chrzan // Psychologia w Szkole.- 2008, nr 2, s. 133-139

134. Wielopokoleniowy przekaz wzorca zaburzeń więzi i krzywdzenia jako czynnik ryzyka trudności w terapii dziecka leczonego z powodu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz opozycyjno-buntowniczych zaburzeń zachowania (ODD) – studium przypadku / Agata Brzozowska, Agnieszka Wzorek // Psychoterapia. – 2008, nr 3, s. 85-97

135. Wiercipięty / Aleksandra Jagła // Sygnał. – 2015, nr 10, s. 39-41

136. Wsparcie społeczne młodzieży z ADHD i młodzieży bez ADHD – badania porównawcze / Danuta Al-Khamisy, Urszula Gosk // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 5, s. 350-361

137. Wstępna diagnoza ucznia z nadpobudliwością psychoruchową / Justyna Tkocz // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 32, s. 12-15

138. Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych / Wiesława Limont // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 37-44

139. Wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z zaburzeniami / Justyna Pilecka-Zouaidia // Katecheta. – 2010, nr 10, s. 68-72

140. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – jak pracować z dzieckiem? / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. – 2012, nr 2, s. 28-30

141. Zapominalski mózg, czyli metody badania neuronalnego podłoża pamięci prospektywnej / Rafał Albiński // Studia psychologiczne. – T. 47, z. 4, s. 7-19

142. Zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 10, s. 12-13

Oprac. Anna Potocka
RZPWE PBW w Opolu Filia w Brzegu