Dziecko dwuletnie

Zestawienie bibliograficzne „Dziecko dwuletnie” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2021 i składa się z 72 opisów bibliograficznych.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich / Danuta Emiluta-Rozya, Danuta Emiluta Rozya, Halina Mierzejewska, Paulina Atys. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 2004. – 29 s. ; 13×18
M 1890513 (Opole)

2. Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka : dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego / Marta Wiśniewska, Magdalena Plandowska, Anna Mikler-Chwastek. – Warszawa : „Difin”, 2021. – 248 stron : ilustracje ; 23 cm.
M 055303 (Brzeg), M 65186 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 058569 (Kluczbork), M 069971 (Nysa), C 220798 M 220824 M 220825 (Opole)

3. Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała u dzieci w wieku 2 – 7 lat / Małgorzata Sobera. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2010. – 119 s. : il. ; 24 cm.

4. Co dzień bardziej samodzielne : program wspomagania rozwoju małych dzieci w zakresie samoobsługi : dla terapeutów, nauczycieli i rodziców / Anna Mikler-Chwastek. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. – 88 s. ; 24 cm.
M 210544 (Opole)

5. Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / Małgorzata Wójtowicz-Szefler. – Wyd. 5. – Warszawa : „Difin”, 2018. – 162 s. : il. ; 23 cm. – (Engram)
M 055196/I (Brzeg), 65189 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 068969/I M 069026/I (Nysa), C 217642/I M 217663/I M 217941/I M 217942/I M 217943/I (Opole)

6. Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Część 2 / Małgorzata Wójtowicz-Szefler. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : „Difin”, 2020. – 244, [1] s. : wykres ; 23 cm. – (Engram)
M 055196/II (Brzeg), M 65190 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 068969/II M 069026/II (Nysa), C 217642/II M 217663/II M 217941/II M 217942/II (Opole)

7. Drugi i trzeci rok życia dziecka : rozwój i wychowanie / Rachel Waddilove ; przekł. Małgorzata Bortnowska. – Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2009. – 239, [1] s. ; 20 cm.

8. Drugi rok życia dziecka / Heidi Murkoff z Sharon Mazel ; przełożyła Monika Rozwarzewska. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. – XX, 529 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

9. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012. – 327 s. : il. kolor. ; 25 cm.
M 054029 (Brzeg), M 63523 KK M 63729 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 067120 (Nysa), M 210561 M 210845 M 210846 (Opole)

10. Dwulatki w przedszkolu – wyzwanie dla systemu oświaty / Anna Mikler-Chwastek // W : Edukacja dziecka wobec wyzwań i zagrożeń ponowoczesności / red. Cecylia Langier, Krzysztof Śleziński. – Bielsko-Biała : Kolegium Nauczycielskie ; Katowice ; Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ; Kraków : Wydawnictwo Scriptum, Tomasz Sekunda, 2014. – S. 241-252

11. Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat / Ewa Maria Kulesza. – Warszawa : [s. n.], 2017. – 144, [2] s. 14 s. tabl., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. kolor. ; 24 cm.
M 219469 M 219470 (Opole)

12. Jak zachęcić 2-latka do mówienia? : logopedyczny poradnik dla rodziców / Marzena Bekus-Richane. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”. – 2017. – 104 strony : ilustracje ; 24 cm.
M 65201 KK (Kędzierzyn-Koźle)

13. Jak zrozumieć małe dziecko / Aga Nuckowska, Ewa Krogulska, Anna Siudut-Stajura, Joanna Jeżak, Olga Trybel, Małgorzata Musiał, Magdalena Trzewik. – Wydanie drugie. – Łódź : Wydawnictwo Natuli, 2019. – 267 stron : ilustracje ; 21 cm. – (Seria Rodzicielska : książki pierwszego wyboru)
M 220522 (Opole)

14. Język dwulatka / Tracy Hogg, Melinda Blau ; z jęz. ang. przeł. Marek Czekański. – Warszawa : Świat Książki – Weltbild Polska, 2012. – 328 s. ; 21 cm.

15. Kompetencje rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego w procesie wychowania dzieci od drugiego roku życia / Mirella Ogrocka // W : Edukacja – wychowanie – oświata w perspektywie temporalnej (między przeszłością a współczesnością) : monografia naukowa / pod. red. Artura Łaciny-Łanowskiego i Janusza Stanka. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2014. – S. 211-226

16. Mój dwulatek nie mówi! : co mogę zrobić? / Henriette W. Langdon ; tłumaczenie B. Sambor // W : Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej / redakcja naukowa Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor. – Gdańsk : Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017. – S. 315-326
M 64496 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 216902 M 216943 (Opole)

17. Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci : rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego rysunków / Anna Kalbarczyk. – Kraków : „Impuls”, 2007. – 91,[4] s. : il. kolor. ; 24 cm.
M 198523 (Opole)

18. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 1, Słuch / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2018. – 207 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
M 221093/I (Opole)

19. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 2, Wzrok / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2019. – 207 stron : ilustracje kolorowe ; 21 cm.
M 221093/II (Opole)

20. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 3, Ruch / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2020. – 207 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
M 221093/III (Opole)

21. Niedyrektywne koncepcje wspierania rozwoju dziecka do lat trzech według Emmi Pikler i Magdy Gerber – wprowadzenie do problemu / Katarzyna Sadowska, Marta Kędzia // W : (Z)rozumieć świat dziecka : od kontekstów nadawania znaczeń po dziecięce znaczenia / redakcja naukowa Ewa Kochanowska. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2021. – S. 45-65
M 055373 (Brzeg), M 65242 KK M 65294 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 221394 M 221395 (Opole)

22. Od niemowlęcia do dwulatka / Lisa Miller, Deborah Steiner, Susan Reid ; z ang. przeł. Marta Lewandowska. – Warszawa : „Świat Książki”, 1996. – 190, [1] s. ; 21 cm. – (Zrozumieć Dziecko)
M 067741 (Nysa)

23. Odbieranie i wyrażanie mowy przez dziecko w drugim roku życia / Antoni Balejko. – Białystok : s.n., 2008. – 122 s. : il. ; 21 cm.

24. Opieka i wychowanie wczesne dzieciństwo : wiek 0-2/3 lata / Karolina Appelt, Monika Mielcarek. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – Dane tekstowe (1 plik epub ; 792 KB).
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Opieka_i_wychowanie_1_Wczesne_dziecinstwo.pdf [dostep: 29.03.2022]

25. Opieka i wychowanie : wiek przedszkolny : wiek 2/3-5/6 lat / Joanna Matejczuk. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 60 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Opieka_i_wychowanie_2_Wiek_przedszkolny.pdf [dostęp: 29.03.2022]

26. Płeć a rozwój funkcjonalny dzieci w wieku do 2 lat / Julia Jajor // Nowiny Lekarskie. – [R.] 81, nr 4 (2012), s. 316-320

27. Podstawy interakcyjności w komunikacji językowej : interakcje językowe z udziałem dzieci w wieku przedprzedszkolnym / Anna Granat. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 322 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
M 212949 M 212950 (Opole)

28. Przewodnik po wczesnym rozwoju dziecka : wszystkie aspekty rozwoju dziecka od roku do dwóch lat / A. S. Gierasimowa, W. G. Kuzniecowa ; [przekł. Elżbieta Siudak]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Aba”, cop. 2007. – 63 s. : il. kolor. ; 23 cm.

29. Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 / red. nauk.: Jan Strelau, Dariusz Doliński. – Wyd. 2 popr. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 870 s. : il. ; 29 cm.
M 209098/II M 036407/II (Opole)

30. Psychologia małego dziecka : jak relacje społeczne wspierają rozwój dziecka w pierwszych dwóch latach życia / Lynne Murray ; przekład Marlena Trusiewicz, Anna Strzałkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Paradygmat. Fundacja Altkom Akademia, copyright 2019. – XI, [3], 258 stron : ilustracja, fotografie, wykresy ; 25 cm.
M 055118 (Brzeg), M 65121 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 069452 (Nysa), M 220370 M 220369 M 220456 (Opole)

31. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Bich ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. – Wydanie 1 nowe – 5 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 305, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Krótkie Wykłady z Psychologii)
C 220806 M 220891 (Opole)

32. Psychologia rozwoju człowieka / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. – S. 161-244 : Rozwój w okresie dzieciństwa
M 054041 (Kluczbork), C 068177 (Nysa), M 214080 M 214081 M 214082 M 214083 (Opole)

33. Psychologia rozwoju : od dziecka do dorosłości / David R. Schaffer, Karen Kipp ; przekł. Patricia Sorensen, Martyna Wojtaś. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. – 720 s. : il. ; 29 cm.
C 054581 M 054580 M 64827 (Brzeg), KK C 055579 (Kędzierzyn-Koźle), C 217925 M 214084 M 214085 M 217950 M 217951 (Opole)

34. Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – XVI, 542, [1] s. : il., fot., portr., rys. ; 29 cm.
M 61994 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 066280 (Nysa), C 205800 M 205831 M 205832 M 205833 M 205834 M 208978 M 209667 (Opole)

35. Psychologia rozwoju człowieka. [T. 2], Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 303, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/II M 217595/II(Opole)

36. Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Wyd. 2, 3 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 209, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/III (Opole)

37. Psychoruchowy rozwój dziecka : diagnoza, propozycje wsparcia i pomocy rodzinie / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : „Impuls”, 2009. – 83, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Poradnik )
M 201695 (Opole)

38. Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju : wczesne dzieciństwo : wiek 0-2/3 lata / Monika Mielcarek, Aleksandra Ratajczyk. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 64 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Monitoring_1_Wczesne_dziecinstwo.pdf [dostęp: 29.03.2022]

39. Rozwój dziecka : wczesne dzieciństwo : wiek 0-2/3 lata / Magdalena Czub. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – Plik tekstowy EPUB 1,06 MB
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Rozwoj_dziecka_1_Wczesne_dziecinstwo.pdf [dostęp: 29.03.2022]

40. Rozwój dziecka : wiek przedszkolny : wiek: 2/3-5/6 lat / Joanna Matejczuk. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 60 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 1, Rozwój w Okresie Dzieciństwa i Dorastania ; t. 2
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Rozwoj_dziecka_2_Wiek_przedszkoly.pdf [dostęp: 29.03.2022]

41. Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Frances L. Ilg, Luise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przekł. Mirosław Przylipiak. – Wyd. 8 w języku polskim. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. – 336 s. ; 24 cm.
M 63262 KK (Kędzierzyn-Koźle)

42. Samodzielność dwulatków w kontekście umiejętności odczytywania oczekiwań dorosłych / Anna Mikler-Chwastek. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020. – 205, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

43. 100 [Sto] zabaw dla dzieci 2-letnich / tekst Catherine Vialles ; il. Philippe Matter ; oprac. wersji pol. na podst. wersji fr. Joanna Rodziewicz. – Wrocław : „Siedmioróg”, 2000. — 111, [1] s. : rys. ; 24 cm.
M 054571 (Kluczbork)

44. Wczesna edukacja dziecka : wiek 0-2/3 lata / Aleksandra Kram, Monika Mielcarek. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – Plik tekstowy EPUB 1,55 MB
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Edukacja_1_Wczesne_dziecinstwo.pdf [dostęp: 29.03.2022]

45. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Koendo. – [Wyd. 5]. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014. – 326 s. : il. ; 24 cm.
M 213632 (Opole)

46. Wspomaganie rozwoju i wychowywanie małych dzieci : podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach : praca zbiorowa / napisana pod kierunkiem i przy współudziale Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; autorzy: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Anna Mikler-Chwastek, Ewa Zielińska, Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, Magdalena Plandowska, Beata Rola. – Stan prawny na dzień 25 stycznia 2019 r. – Kraków : CEBP 24.12, 2019. – 352 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
M 220467 M 220468 M 220469 (Opole)

47. Wszystko gra! : jak edukacja muzyczna wspiera rozwój dziecka / Anita Collins ; przełożyła Rozalia Słodczyk ; redakcja naukowa polskiego wydania Maria Chełkowska-Zacharewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. – S. 17-88 : Od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej 0-5 lat
M 221870 M 221871 (Opole)

48. Wybrane problemy opieki i edukacji dzieci do trzeciego roku życia / red. nauk. Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Olczak. – Zielona Góra : Fundacja Edukacja – Demokracja – Rozwój, 2016. – 150 s. : il. ; 21 cm.

49. Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci dwulatki – program dla przedszkolnych grup żłobkowych, żłobków, klubów dziecięcych i domów / Anna Mikler-Chwastek. – Warszawa : Difin, 2013. – 146 s. ; 23 cm. – (Engram)
M 63293 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 053309 (Kluczbork), C 210644 M 210767 M 210768 (Opole)

50. Wychowawcze znaczenie informacji dotyczących buntu dwulatka zamieszczanych na wybranych stronach internetowych / Ewelina Świdrak // W : Dziecko, rodzina, wychowanie : wybrane konteksty : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Karbowniczek, Anny Błasiak, Ewy Dybowskiej. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015. – S. 409-425

51. Żłobek : opieka i wychowanie / redakcja Aneta Jegier. – Warszawa : Difin, copyright 2021. – 214, [4] strony ; 22 cm. – (Engram)
M 055432 M 055433 (Brzeg), M 65291 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 221387 M 221562 M 221563 M 221564 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

52. Adaptacja dwulatków do przedszkola / Anna Mikler-Chwastek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 5, s. 60-65

53. Adaptacja dzieci do lat trzech do instytucjonalnych form opieki na przykładzie żłobków lubelskich / Ewelina Świdrak // Roczniki Pedagogiczne. – T. 12, nr 3 (2020), s. 67-94
* Dostępne w Internecie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/14572/14215 [dostęp: 29.03.2022]

54. Dwulatek w przedszkolu / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 9, s. 24-26

55. Dwulatek w przedszkolu / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. – 2012, nr 43, s. 11

56. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 9, s. 6-9

57. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 10, s. 4-8

58. Dwulatki w przedszkolu / Anna Mikler-Chwastek. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2012, nr 4, s. 57-66
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/issue/view/123/Ca%C5%82y%20numer%20PWE%2019 [dostęp: 29.03.2022]

59. Dziecięca zabawa procesem intensywnego uczenia się / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 7-8, s. 24-30

60. Edukacja przedszkolna dziecka dwuletniego : kontrowersje i dylematy : przyczynek do dyskusji / Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak // Studia Edukacyjne. – Nr 31 (2014), s. 25-43
* Dostępne w Internecie: http://cse.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/31.pdf [dostęp: 29.03.2022]

61. Jak uczyć dwulatki? / Ewa janus // Bliżej Przedszkola. – 2015, nr 7/8, s. 13

62. Łapanie własnego cienia / Anna Goc // Tygodnik Powszechny. – 2014, nr 11, s. 36
* Wpływ tabletów na rozwój dziecka dwuletniego

63. Mały buntownik : jak zrozumieć dwulatka? / Dagmara Kaczmarska, Marta Szymańska, Katarzyna Wysota. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 7, s. 53-56

64. O słuchaniu muzyki przez małe dzieci / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 1, s. 10-12

65. Prawidłowy rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym (2,5 do 6 lat) / Elżbieta Lekan // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 11, s. 22-24

66. Rola rodziny w rozwoju psychicznym dziecka 2-4-letniego / Janusz Rusaczyk // Remedium. – 2021, nr 12, s. 22-24

67. Rozwój mowy dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat : normy rozwojowe dla każdej grupy wiekowej / Elżbieta Lekan. – Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 10, s. 10-13

68. Semantyczna charakterystyka rzeczowników w mowie dziecka dwuletniego : analiza w kontekście pedagogicznym / Marta Myszkowska-Litwa // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – T. 66 (2013), s. 117-130
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/95199/edition/82093/content [dostęp: 29.03.2022]

69. Struktury zdaniowe z czasownikami ruchu w mowie dzieci dwu- i trzyletnich / Karolina Sindrewicz // Poradnik Językowy. – 2019, z. 9, s. 66-80
* Dostępne w Internecie: http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/wydania/poradnik_jezykowy.768.2019.09.pdf [dostęp: 29.03.2022]

70. Wpływ telewizji na rozwój poznawczy dzieci poniżej 3. roku życia : przegląd badań = Potential effects of screen media on cognitive development among children under 3 years old : review of literature / Inga Brzozowska, Iwona Sikorska // Medycyna Wieku Rozwojowego. – T. 20, nr 1 (2016), s. 75-81

71. Wychowanie pokolenia ekranów dotykowych na przykładzie matczynego opisu aktywności dziecka dwuletniego / Tomasz Huk. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1 (2018) s. 51-63

72. Zachorowania na grypę u dzieci do 2. roku życia / Edyta Zawłocka, Jakub Chwiećko, Teresa Jackowska // Nowa Pediatria. – R. 20, nr 3 (2016), s. 105-112
* Dostępne w Internecie: http://www.nowapediatria.pl/wp-content/uploads/2016/10/np_2016_105-112.pdf [dostęp: 30.03.2022]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu