DZIADY cz. II / Adam Mickiewicz

Książki:

1. Czas na polski : scenariusze lekcji : gimnazjum : klasa II : interpretacje i komentarze do utworów literackich i zagadnień gramatycznych / Izabela Muszyńska, Elżbieta Błachowicz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, 2010. – S. 280-283 : Motyw winy i kary w II części „Dziadów” Adama Mickiewicza
M 066495 (Nysa), C 207246 (Opole)

2. Czytanie Dziadów w czterech częściach / Tomasz Jędrzejewski. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2018. – 187, [1] s. ; 24 cm.

3. Dlaczego fragmenty Dziadów cz. II i III w przekładzie Františka Halasa na język czeski tak spodobały się Polakom? / Agnieszka Baran // W : Dominanta a przekład / pod red. Anny Bednarczyk, Jerzego Brzozowskiego. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. – S. 181-192

4. „Dręczy nas nuda i trwoga…” : mickiewiczowskie wyobrażenie raju w „Dziadach” cz. II / Magdalena Jonca // W : Między Fredrą a Norwidem : prace ofiarowane profesorowi Marianowi Urselowi / red. Magdalena Jonca, Małgorzata Łoboz, Olga Taranek-Wolańska. – Kielce : Pewne Wydawnictwo ; Wrocław : wydana na zlecenie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022. – S. 27-39

5. „Dziady” Adama Mickiewicza / Maria Cieśla-Korytowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 183, [1] s. : il., portr. ; 17 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 79)
M 046868 M 046869 M 046870 (Brzeg), M 55070 M 55071 (Kędzierzyn-Koźle), M 057315 M 057316 M 062504 (Nysa), M 171441 M 171466 M 171467 M 171469 M 171470 (Opole)

6. Dziady część II i IV Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. – Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2013. – 37, [3] s. ; 17 cm. – (Biblioteczka Opracowań ; z. nr 19)

7. Formowanie „Dziadów” części drugiej : rekonstrukcja genetyczna / Stanisław Pigoń. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 147,[1] s., 26 k. tabl. : il., faks. ; 30 cm.
M 20382 (Kędzierzyn-Koźle), C 015522 (Kluczbork), M 010300 (Nysa), C 056282 M 056283 (Opole)

8. Gdy idą między żywych duchy… : Dziady i „Dziady” w dramacie polskim XIX i XX wieku / Janusz Skuczyński. – Toruń : „Adam Marszałek”, cop. 2005. – 221,[1] s. ; 21 cm.
M 191595 (Opole)

9. „Homo religiosus” w reżyserii Michała Zadary : „Dziady” cz. I, II i IV i poemat „Upiór” / Nina Karniej // W : Na granicy : środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa / pod red. Justyny Kowal, Milana Lesiaka, Piotra Rudzkiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022. – S. 171-180

10. Kompozycja „Dziadów” wileńskich / Juliusz Saloni. – Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. – 95 s. ; 25 cm. – (Prace Wydziału I / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; nr 46)
M 4430 (Kędzierzyn-Koźle), M 006132 M 006133 (Kluczbork), M 032077 (Opole)

11. Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T. 1 / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 1997. – S. 161-208 : Adam Mickiewicz – „Dziady”
C 178037/I M 178043/I (Opole)

12. Lektury szkoły średniej : streszczenia, problematyka. [T. 2a], Romantyzm / Teresa Nowacka. – [Wyd. 3]. – Warszawa : „NRT”, 1996. – S. 39-48 : „Dziady” cz. II i IV
M 174745 (Opole)

13. Ludowość Adama Mickiewicza a synkretyzm kultury na przykładzie „Dziadów” wileńsko-kowieńskich / Bogusław Dopart // W : Wilno – Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur : materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 – w czterech tomach. T. 4, [Literatura i język] / pod red. Elżbiety Feliksiak ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki. – Białystok : TLAM. OB : Filia Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Humanistyczny, 1992. – S. 61-88

14. O bohaterach II części „Dziadów” / Wojciech Owczarski. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998. – 40, [4] s. ; 23 cm.

15. Opracowania lektur i wierszy dla wszystkich klas gimnazjum / praca zbiorowa pod red. Jerzego Jagodzińskiego i Ewy Rudnickiej. – Warszawa : „Adamantan”, 2012. – S. 128-134 : Adam Mickiewicz „Dziady” cz. II
M 224507 (Opole)

16. Poezja Mickiewicza w szkole : zarys problemu, propozycje metodyczne / Henryk Gradkowski. – Jelenia Góra : Zakład Wydawnictw Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji, Komputerowej 1992. – S. 110-119 : „Dziady” wileńsko-kowieńskie
M 165867 M 165868 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

17. A. Mickiewicz, „Dziady. Część II” – od lektury do egzaminacyjnej rozprawki / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. – 2012/2013, s. 62-72

18. Człowiek w lustrze zaświatów : cztery spotkania z II. cz. „Dziadów” w kontekście współczesnej powieści / Ewa Jaskółowa // Polski w Praktyce. – 2010, nr 5, s. 32-35

19. II [Druga] część „Dziadów” jako próba rytuału / Magdalena Lipińska-Dalman // Studia Bałtyckie. Polonistyka. – T. 1 (1998), s. 53-67

20. „Dziady” cz. II i IV / Joanna Zajkowska // Cogito. – 1996, nr 19, s. 29-31

21. Gusła i inkantacje : muzyczność Dziadów części II / Wojciech Kruszewski // Nowy Napis. – Nr 16 (2022), s. 153-164
* Dostępne w Internecie: https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-211/artykul/gusla-i-inkantacje-muzycznosc-dziadow-czesci-ii [dostęp: 3.01.2024 r.]

22. Koncepcja człowieczeństwa na podstawie „Dziadów, cz. II” A. Mickiewicza : propozycja metodyczna / Lucyna Bagińska // Polski w Praktyce. – 2012, nr 1, s. 24-25

23. Obrzędy pogańskie a wyobrażenia religii chrześcijańskiej w II. cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza : scenariusz lekcji w kl. I gimnazjum / Aurelia Wenzel // Modelowe Nauczanie. – 2004, nr 6, s. 98-99

24. Piękno pierwotnego obrzędu : „Gusła” Gardzienic wobec II i IV części „Dziadów” Adama Mickiewicza / Joanna Klausa-Wartacz // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 54 (2008), s. 375-388

25. Uczniowska recepcja II części Dziadów / Małgorzata Antuszewicz // Język – Szkoła – Religia. – T. 7, nr 2 (2012), s. 116–124
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/626814 [dostęp: 3.01.2023 r.]

26. Wprowadzenie do lektury „Dziadów cz. II” : inspiracje angielskie / Dorota Dec // Język Polski w Gimnazjum. – 2013/2014, nr 4, s. 29-40

27. Zwycięstwo metafory : o „Dziadach” wileńskich / Rolf Fieguth // Pamiętnik Literacki. – 1970, z. 1, s. 89-113
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n1-s89-113/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n1-s89-113.pdf [dostęp: 3.01.2024 r.]

Netografia:

Scenariusz lekcji na podstawie tekstu literackiego „Dziady” cz. II, język polski jako drugi / Aleksandra Grabek; dostępne w Internecie: https://www.sjikp.us.edu.pl/wp-content/uploads/2019/07/scenariusz_Dziady_Grabek.pdf [dostęp: 3.01.2024 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu