Dyrektor Szkoły – Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

Dyrektor Szkoły  to czasopismo niezastąpione w pracy dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Powstał w 1994 r. z inicjatywy Jana Kropiwnickiego oraz Romualda Witczaka i wydawany był przez Wydawnictwo Nauczycielskie w Jeleniej Górze. Redaktorem naczelnym został Tadeusz Kowalski, następnie Jan Kropiwnicki, Antoni Jeżowski, Irena Dzierzgowska, Anna Rękawek, Klaudiusz Kaleta. Obecnie funkcję tę pełni Małgorzata Pomianowska, a miesięcznik wydawany jest przez Wydawnictwo Wolters Kluwer w Warszawie. Dyrektor Szkoły stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Zawartość merytoryczną miesięcznika wypełniają najaktualniejsze zagadnienia wynikające ze zmian w prawie oświatowym, planów MEN – między innymi : kontrola zarządcza, ewaluacja i nadzór pedagogiczny, zatrudnianie nauczycieli, awans zawodowy, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, ramowe plany nauczania, arkusz organizacyjny, dokumentacja pracy szkoły. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym. Przeprowadzane są wywiady z wybitnymi teoretykami i praktykami.