Dobro i zło moralne w naszym życiu

17 maja 2022 r. w kluczborskiej Filii PBW odbyły się warsztaty czytelnicze z cyklu „Z dziećmi o wartościach”. Uczniowie z kl. VI A z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z OI w Kluczborku uczyli się rozróżniać dobro w znaczeniu innym niż dobro moralne. Wskazując przykłady dobra i zła w świecie, np. kataklizmy, choroby i in. odróżniali je od dobra i zła moralnego, którego sprawcą jest człowiek. Pomocą do rozważań filozoficznych był film, teksty literackie oraz obrazy. Na zakończenie uczniowie dyskutowali o wartościach, które są dla nich w życiu ważne oraz przygotowywali plakat pt. Przyłóż rękę do czynienia dobra.