Dialog Motywujący

Pakiet edukacyjny padletów, czyli wirtualnych tablic korkowych to propozycja tematycznego materiału informacyjnego dla nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli konsultantów  w celu wykorzystania w ramach prowadzonych form doskonalenia zawodowego (konferencje, konsultacje zespołowe, szkolenia, warsztaty), a także dla osób zainteresowanych zaproponowanymi zagadnieniami w ramach samokształcenia (samodoskonalenia).

Dialog Motywujący