Cykl warsztatów zdobienia jaj wielkanocnych rozpoczęty!

W minionym tygodniu odbyły się trzy spotkania warsztatowe zdobienia jaj wielkanocnych  zorganizowanych w ramach działań wzmacniających ,,XXXII edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2023″ realizowane w ramach projektu IX Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego. Zajęcia poprowadziły uznane twórczynie ludowe  należące do Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddziału Opolskiego: Pani Magdalena Poprawka i Maria Maciak.  Podczas spotkań uczestnicy dowiedzieli się o różnych technikach zdobienia jaj wielkanocnych. W zależności od metody dekoracji wielkanocne jajka dzieli się  na: kraszanki, malowanki, naklejanki, drapanki, rysowanki. Uczestnicy  ćwiczyli technikę Batik czyli  tradycyjną technikę zdobienia gorącym woskiem i  technikę Kraszanki –  drapanki czyli  farbowania jaj, a potem precyzyjnego wydrapywania pięknych, najczęściej kwiecistych wzorów ostrym narzędziem (igłą lub nożykiem).

Udział w spotkaniach wzięło 50 osób, dzieci i dorośli.

Chronimy dziedzictwo kulturowe regionu i pobudzamy do pogłębionej refleksji nad dawną i współczesną kulturą materialną, duchową i społeczną mieszkańców Śląska Opolskiego.  Niech kręci nas tradycja!