Cogito – szkoła z własnym obliczem

Cogito – szkoła z własnym obliczem / Marzena Kędra. – Kraków : „Impuls”, 2021.

Niniejsza praca stanowi głos w dyskusji na temat polskiej szkoły na tle biograficznego doświadczenia jej autorki, jako pedagoga, nauczyciela i dyrektorki szkoły, ale także jako twórcy rozwiązań w zakresie edukacji szkolnej. W książce  autorka pokazuję, w jaki sposób jej fascynacja pedagogiką Celestyna Freineta stała się źródłem adaptacji tej koncepcji pedagogicznej na grunt praktyki szkolnej. Przedstawione w publikacji propozycje  i praktyki szkolne, które są z nimi związane, wpisują się nie tylko w ideę „innej szkoły”, ale przede wszystkim stanowią wyraz pragnienia stworzenia lepszej edukacji. Autorka zachęca nauczycieli  do wprowadzenia do współczesnej polskiej pedagogiki szkolnej własnego doświadczenia, rozwiązań i  efektów twórczych dokonań, podejmowania wysiłków na rzecz kreowania nowej kultury pedagogicznej w szkole.  Książka skierowana jest do szerokiego grona pedagogów, którzy poszukują niekoniecznie nowych, ale rozsądnych i posiadających ogromny potencjał skierowany na rozwój wychowanka  – rozwiązań dla edukacji szkolnej.