Codzienność współczesnego seniora

Codzienność współczesnego seniora /Lucyna Hurło, Amadeusz Krause, Irena Sorokosz. Elbląg :Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2019.

Praca przedstawia miejsce seniora we współczesnej rzeczywistości, z uwzględnieniem różnego rodzaju  problemów cywilizacyjnych, uwarunkowań zdrowotnych i czynników demograficznych oraz zagrożeń , na jakie narażeni są seniorzy. W kolejnych rozdziałach autorzy omawiają genezę i rozwój gerontologii oraz zadania geragogiki, starzenie się jako proces,  przedstawiają  sylwetkę seniora w relacjach międzyludzkich, seniora aktywnego zawodowo i społecznie, specyfikę bycia niepełnosprawnym seniorem, potencjały  i deficyty okresu starości, przykłady rozwiązań praktycznych dla seniorów świadczone przez różne instytucje. Książka adresowana jest do studentów oraz osób pracujących i pomagających na co dzień osobom starszym.