Co jest za murem?- Karolina Lijklema

Karolina Lijklema, Co jest za murem. Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa 2016, s. 26

Co jest za murem? | Karolina Lijklema„Co jest za murem?” to książka dla dzieci podejmująca trudny temat jakim jest więzienie. Publikacja stawia sobie za cel pomoc w rozmowie z dzieckiem, którego rodzic odbywa karę pozbawienia wolności. Dzieci mają prawo w mądry i odpowiedni do ich wieku sposób, zostać poinformowane o sytuacji w jakiej znalazł się ich rodzic. Rodziny skazanych bardzo często nie są w stanie poradzić sobie z tym trudnym zadaniem. Temat
i pojęcie więzienia pozostaje zagadnieniem poruszanym niechętnie, często wstydliwym. Ważnym celem jest także wyjście z problemem poza zamkniętą grupę ludzi, których problem dotyczy bezpośrednio. Temat więzienia to jednak temat tabu. Przekonałam się o tym pisząc tę książkę. Książeczka uczy zrozumienia i wrażliwości, ma pomagać zapobiegać wykluczeniu społecznemu rodzin osób odbywających karę, a szczególnie dzieci. Starałam się zbudować historię, która jest ciepła i przyjazna, w której jest nadzieja, ale także prawda o tym, że z szansy na zmianę, jaką daje więzienie, nie każdy korzysta. Książkę honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

więzienie

Źródło: www.pl.duval.waw.pl