Co jest w życiu ważne?

16 maja 2023 r. uczniowie klasy IV E z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Korczaka w Kluczborku wzięli udział w warsztatach czytelniczych z elementami biblioterapii z cyklu „Z dziećmi o wartościach”.  Głównym celem spotkania było wspieranie dzieci w procesie budowania przez nie własnego, mocnego systemu wartości, zachęcenie do stosowania wartości moralnych w codziennym postępowaniu nie ze strachu przed karą i z przymusu, ale z wewnętrznej potrzeby i przekonania oraz do czerpania z tego radości i dumy. Szczegółowy temat dotyczący uczciwości był analizowany na trzech płaszczyznach: uczciwość jako nieprzywłaszczanie sobie cudzego mienia, jako prawdomówność i poszanowanie prawdy oraz jako rzetelność. Uczniowie pracując w grupach przygotowywali scenki rodzajowe pokazujące sytuacje nieuczciwych zachowań, a następnie omawiali przyczyny i konsekwencje tych czynów i emocje, które temu towarzyszą, rozmawiali również w tym kontekście o sytuacjach szkolnych. Dzieci podczas zajęć wysłuchały opowiadania, obejrzały krótki film, a także wypełniały karty pracy.