Chemia

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji chemii” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2021 i składa się ze 161 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.

Książki:

1. Chemia 1 : przewodnik dla nauczyciela gimnazjum / Ewa Gobis, Lidia Grychta. – Gdynia : „Operon”, 2004. – 168 s. : il. ; 24 cm.
C 187093 (Opole)

2. Chemia 1 : wybrane scenariusze lekcji : zakres podstawowy i rozszerzony : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Krzysztof Brodziński, Dagmara Gosiewska. – Gdynia : „Operon”, 2003. – 39 s. : il. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Chemia])
M 187108 (Opole)

3. Chemia 2 : przewodnik dla nauczyciela gimnazjum / Ewa Gobis. – Gdynia : „Operon”, 2004. – 176 s. : il. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Chemia])
M 189291 (Opole)

4. Chemia 2 : zakresy podstawowy i rozszerzony : wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowaneo i technikum / Krzysztof Brodziński, Dagmara Gosiewska. – Gdynia : „Operon”, 2004. – 43 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Chemia])
M 189294 (Opole)

5. Chemia 3 : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) / Małgorzata Jeziorska, Klaudia Rogulska, Zbigniew Rogulski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – 133 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm.
M 187496 (Opole)

6. Chemia 3 : równowagi i procesy jonowe : zakresy podstawowy i rozszerzony ; zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Stanisława Hejwowska, Ryszard Marcinkowski, Justyna Staluszka. – Gdynia : „Operon”, 2004. – 199 s. : il. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Chemia])
M 068106 (Nysa)

7. Chemia 3 : zakresy podstawowy i rozszerzony : wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Krzysztof Brodziński, Dagmara Gosiewska. – Gdynia : „Operon”, 2004. – 46 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Chemia])
M 189295 (Opole)

8. Chemia ogólna i nieorganiczna : scenariusze zajęć edukacyjnych dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym / red. Joanna Kotecka. – Warszawa : „Nowa Era”, 2003. – 92 s. : rys.,wykr. ; 24 cm.
M 062001 M 062651 (Nysa), C 190010 M 190086 (Opole)

9. Chemia ogólna i nieorganiczna : scenariusze zajęć edukacyjnych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / [aut.] Kamila Sokołowska. – Warszawa : „Nowa Era”, 2002. – 286 s. : ; il. ; 24 cm.
M 062089 M 064512 (Nysa), M 062652 (Opole)

10. Chemia : zakres podstawowy : scenariusze lekcji w liceach i technikach / Małgorzata Czaja , Anna Rabajczyk. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2005. – 263 s. ; 24 cm.
M 60159 (Kędzierzyn-Koźle), M 063697 (Nysa), C 189924 (Opole)

11. Ciekawa chemia : scenariusze lekcji powtórzeniowych, zadania, doświadczenia. Cz. 1 / Hanna Gulińska [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007. – 116 : il. ; 30 cm.
M 200725/I (Opole)

12. Dobre praktyki w konspektach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych : biologia, chemia / [red. Joanna Maria Czarnocka, Ewelina Kieller, Agata Ludwikowska, Marta Żukowska] ; Centrum Edukacji Obywatelskiej. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. – 222 s. : il. kolor. ; 24 cm.
M 068130 (Nysa)

13. Rozprawki naukowe czyli doświadczenia z fabułą i z testem : biologia, chemia / [aut. Mirosław Dolata, Małgorzata Ostrowska, Marek Piotrowski, Michał Szczepanik] ; Centrum Edukacji Obywatelskiej. – Warszawa : Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014. – 107 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
M 068131 (Nysa)

14. Scenariusze zajęć edukacyjnych : chemia dla gimnazjum. Cz. 1 / [aut.] Danuta Babczonek-Wróbel. – Warszawa : „Nowa Era”, 2003. – 176 s. : ; il. ; 24 cm.
M 062694/I (Nysa)

Artykuły w czasopismach:

15. Acetylen i jego właściwości : konspekt lekcji chemii dla klasy III gimnazjum / Agata Waszek // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 4, s. 12-13

16. Alkohol etylowy i jego właściwości : konspekt lekcji chemii w gimnazjum / Barbara Chrobot // Chemia w Szkole. – 2003, nr 2, s. 95-96

17. Alkohole polihydroksylowe : glikol i gliceryna : scenariusz lekcji / Bożena Podołowska // Chemia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 32-33

18. Analiza kationów : przykład zajęć kółka chemicznego / Michał Płotek, Karol Dudek, Tomasz Wichur // Chemia w Szkole. – 2015, nr 5, s. 13-17

19. Aspiryna – najpopularniejszy lek : (scenariusz projektu) / Iwona Orlińska // Chemia w Szkole. – 2014, nr 6, s. 26-34

20. Atom i cząsteczka : arkusz tematyczny : poziom kształcenia liceum ogólnokształcące (nowa podstawa programowa) / Kamil Kaznowski // Chemia w Szkole. – 2014, nr 2, s. 35-41

21. Atrakcyjne doświadczenia w nauczaniu chemii / Katarzyna Dobrosz-Teperek, Beata Dasiewicz // Chemia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 42-46

22. Badania właściwości cynku i jego związków / Romuald Piosik, Elżbieta Kowalik // Chemia w Szkole. – 2009, nr 5, s. 33-40

23. Barwny świat hydratów różnych soli : scenariusz zajęć z chemii w gimnazjum / Maria Pierzchała // Chemia w Szkole. – 2007, nr 6, s. 38-41

24. Białka – budowa i powstawanie : scenariusz lekcji integrującej wiedzę chemiczno – biologiczną w liceum / Joanna Ostrowska, Barbara Bujnicka // Chemia w Szkole. – 2003, nr 3, s. 163-165

25. Budowa cząsteczki, właściwości i zastosowanie gliceryny : scenariusz zajęć w gimnazjum / Maria Pierzchała // Chemia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 29-33

26. Budowa substancji a ich barwa : scenariusz lekcji w liceum / Ewa Medon // Chemia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 213-217

27. Budowa, właściwości i zastosowanie tłuszczów / Barbara Kowol // Chemia w Szkole. – 2004, nr 2, s. 29-32
* Scenariusz zajęć w gimnazjum wraz z arkuszem osiągnięć uczniów

28. Chemia a medycyna na przykładzie aspiryny : scenariusz lekcji z chemii organicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej / Hanna Rokita // Chemia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 20-23

29. Chemia środków czystości : scenariusz zajęć z chemii / Romuald Piosik, Elżbieta Kowalik // Chemia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 24-31

30. Chemia wspomaga nasze zdrowie : projekt edukacyjny / Anna Czubacka // Chemia w Szkole. – 2014, nr 6, s. 35-37

31. Chemiczne węże / Iwona Orlińska // Chemia w Szkole. – 2015, nr 5, s. 10-13
* Propozycje doświadczeń chemicznych dla uczniów klas ponadgimnazjalnych

32. Chrom i jego związki / Iwona Orlińska // Chemia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 31-38

33. Ciekawe jajo : scenariusz lekcji w gimnazjum / Dorota Dybska // Chemia w Szkole. – 2002, nr 1, s. 13-15

34. Co sprawia, że Maria Skłodowska-Curie uznaje się za kobietę niezwykłą? : projekt edukacyjny / Katarzyna Czyszkowska // Chemia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 34-40

35. Co wiemy o pochodnych węglowodorów? : konspekt lekcji w gimnazjum metodą mapy pojęciowej / Maria Daniłowicz // Chemia w Szkole. – 2002, nr 2, s. 92-93

36. Co wynika z szeregu napięciowego metali? : konspekt lekcji w liceum / Małgorzata Musialik // Chemia w Szkole. – 2003, nr 2, s. 93-94

37. Czy mydło jest potrzebne? / Marzena Kuś // Chemia w Szkole. – 2005, nr 5, s. 29-34

38. Dlaczego bez tlenu nie byłoby życia na Ziemi? : scenariusz lekcji dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej // Chemia w Szkole. – 2018, nr 6, s. 15

39. Dlaczego ludzie potrzebują różnych składników pożywienia? / Marta Czerniak-Czyżniak, Marta Mocarska // Geografia w Szkole. – 2014, nr 4, s. 41-44
* Geograficzno-chemiczna lekcja interdyscyplinarna

40. Dlaczego ropa naftowa i gaz ziemny są ważnymi surowcami? : konspekt lekcji / Stanisław Osiński // Chemia w Szkole. – 2001, nr 2, s. 93-94

41. II [Druga] zasada termodynamiki prawem przyrody : konspekt lekcji w liceum / Barbara Żarnowska // Chemia w Szkole. – 2003, nr 5, s. 302-308

42. Dwa oblicza opakowań z tworzyw sztucznych : scenariusz projektu / Iwona Orlińska // Chemia w Szkole. – 2014, nr 1, s. 19-26

43. Dwufunkcyjne pochodne węglowodorów : lekcja powtórzeniowa dla szkół średnich / Joanna Warmuzińska // Chemia w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 109-112

44. Dysocjacja elektrolityczna wodorotlenków : konspekt lekcji chemii w gimnazjum / Joanna Adamowska // Chemia w Szkole. – 2003, nr 2, s. 97-100

45. Działanie katalizatora samochodowego : konspekt lekcji / Marta Niemiec // Chemia w Szkole. – 2001, nr 3, s. 161-165

46. Efekt cieplarniany : propozycje teoretyczne i doświadczalne / Elżbieta Karczewska // Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych. – 2001, nr 3, s. 20-22

47. Enzymy : scenariusz lekcji w klasie IV LO o profilu chemiczno-biologicznym / Hanna Rokita // Chemia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 32-35

48. Fizyka z Pink Floyd : scenariusz lekcji fizyki dotyczącej drgań mechanicznych / Sebastian Celejewski // Fizyka w Szkole. – 2007, nr 2, s. 53-55

49. Fluorowce i ich związki / Iwona Orlińska // Chemia w Szkole. – 2010, nr 5, s. 19-34

50. Glukoza – przedstawiciel węglowodanów / Bożena Markiewicz // Chemia w Szkole. – 2003, nr 4, s. 209-211

51. Hydraty w szkolnym laboratorium / Iwona Orlińska // Chemia w Szkole. – 2016, nr 3, s.
* Propozycje szkolnych doświadczeń chemicznych z wykorzystaniem hydratów

52. Jak pokazać to, co niewidzialne / Joanna Winiecka-Nowak // Biologia w Szkole. – 2019, nr 1, s. 55-59
* Scenariusz zajęć: Składniki chemiczne organizmów

53. Jak przebiegają reakcje kwasów z alkoholami? / Iwona Orlińska // Chemia w Szkole. – 2010, nr 3, s. 26-34

54. Jak reagują metale z kwasami? : konspekt dwugodzinnej lekcji w liceum / Anna Miazga // Chemia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 30-32

55. Jak skrzatowi pomógł kret, czyli kataliza i katalizatory : konspekt lekcji / Norbert Odolczyk // Chemia w Szkole. – 2003, nr 1, s. 34-37

56. Jak usuwać plamy z ubrania? : scenariusz zajęć nadobowiązkowych w różnych typach szkół / Magdalena Ankiewicz-Kopicka, Monika Kulesza-Cisiak // Chemia w Szkole. – 2003, nr 2, s. 101-103

57. Jak zbadać odczyn roztworu? : konspekt lekcji w liceum / Beata Majerska // Chemia w Szkole. – 2002, nr 3, s. 141-145

58. Kataliza i katalizatory : konspekt lekcji w liceum / Anna Bąk, Izabela Marciniec // Chemia w Szkole. – 2001, nr 3, s. 158-160

59. Kinetyka i statyka reakcji chemicznych : arkusz tematyczny / Kamil Kaznowski // Chemia w Szkole. – 2014, nr 3, s. 19-25
* Poziom kształcenia: liceum ogólnokształcące (nowa podstawa programowa)

60. „Koroduj”, czyli uczniowski projekt na temat korozji / Magdalena Osial // Chemia w Szkole. – 2019, nr 4, s. 12-14

61. Kryształy – jonowe, cząsteczkowe czy kowalencyjne? : scenariusz lekcji : praca konkursowa, I nagroda / Kuś Marzena // Chemia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 24-30

62. Kryształy – jonowe, cząstkowe czy kowalencyjne? : scenariusz lekcji : praca konkursowa, II nagroda / Iwona Orlińska // Chemia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 19-23

63. Kwas mrówkowy i octowy : lekcja bez słów w II klasie LO / Krystyna Uszpolewicz // Chemia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 40-46

64. Kwasy karboksylowe : scenariusz lekcji w gimnazjum / Barbara Krupińska // Chemia w Szkole. – 2001, nr 2, s. 88-92

65. Lekcja chemii nie tylko w języku polskim / Elżbieta Dąbrowska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 122-124
* Zawiera konspekt lekcji chemii w języku niemieckim dla 1 klasy gimnazjum: „Teoria atomistyczno – cząsteczkowa. Die molekular – atomistische Theorie”

66. Litowce i ich związki : scenariusz lekcji / Iwona Orlińska // Chemia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 35-42

67. Łyk komputerowej chemii / Izabella Radziuk-Śliwińska // TIK w Edukacji. – 2020, nr 1, s. 38-39
* Scenariusz lekcji chemii w szkole podstawowej. Temat: Nie każdy kwas jestr kwaśny, czyli poznajemy związki organiczne z grupą karboksylową

68. Mangan i jego związki / Iwona Orlińska // Chemia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 37-42

69. Metoda CLIL w nauczaniu chemii : propozycja lekcji w liceum ogólnokształcącym / Aleksandra Kania // Chemia w Szkole. – 2017, nr 6, s. 41-43
* Konspekt lekcji w języku angielskim na temat przeróbki wapieni

70. Metody otrzymywania wodorotlenków ; ćwiczenia laboratoryjne / Beata Bujak // Modelowe Nauczanie. – 2012, nr 1-2, s. 57-59

71. Miedziowce w praktyce szkolnej / Iwona Orlińska // Chemia w Szkole. – 2009, nr 6, s. 34-43

72. Mol – jednostka liczności substancji : scenariusz lekcji / Włodziemierz Kuśmierczyk // Chemia w Szkole. – 2003, nr 3, s. 158-159

73. Mydło – środek do mycia i prania : scenariusz lekcji chemii dla klasy III gimnazjum / Katarzyna Osińska // Chemia w Szkole. – 2010, nr 6, s. 28-33

74. Naturalne źródła węglowodorów : scenariusz lekcji / Aleksandra Kapiszka // Chemia w Szkole. – 2003, nr 1, s. 32-33

75. Nauczanie elementów historii chemii metodami aktywizującymi / Katarzyna Dobrosz-Teperek, Beata Dasiewicz // Chemia w Szkole. – 2006, nr 6, s. 32-36

76. Nie jedną metodą sól otrzymano : scenariusz lekcji chemii w II klasie gimnazjum / Katarzyna Czyszkowska // Chemia w Szkole. – 2010, nr 5, s. 13-15

77. Nie wystarczy jeść, trzeba racjonalnie się odżywiać : konspekt lekcji chemii realizowanej w ramach ścieżki prozdrowotnej / Jadwiga Włodarczyk // Chemia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 38-40

78. O efektach energetycznych reakcji chemicznych / Iwona Orlińska // Chemia w Szkole. – 2011, nr 6, s. 6-17

79. Obliczenia dotyczące przemian chemicznych : scenariusz lekcji chemii w klasie I liceum z wykorzystaniem gry dydaktycznej / Krystyna Uszpolewicz // Chemia w Szkole. – 2002, nr 3, s. 146-151

80. Odczyn roztworu, pH : konspekt lekcji w gimnazjum / Urszula Fluk // Chemia w Szkole. – 2002, nr 3, s. 138-140

81. Paliwa – obecnie i w przyszłości (z elementami edukacji globalnej) : scenariusz projektu / Magdalena Ankiewicz-Kopicka // Chemia w Szkole. – 2014, nr 2, s. 6-15

82. Ph i pOH wodnych roztworów elektrolitów : poziom kształcenia : liceum ogólnokształcące, zakres rozszerzony / Kamil Kaznowski // Chemia w Szkole. – 2013, nr 1, s. 20-25

83. Podróż w głąb kryształów dzięki TIK / Piotr Zwoliński // TIK w Edukacji. – 2016, nr 4, s. 34-37
* Scenariusz lekcji chemii dla szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Temat: Jak mogą być rozmieszczone atomy węgla w próbkach tego pierwiastka

84. Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów : scenariusz lekcji w gimnazjum / Anna Janczewska-Połap // Chemia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 26-29

85. Polimery wokół nas / Włodzimierz Kuśmierczuk // Chemia w Szkole. – 2006, nr 5, s. 22-27
* Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej

86. Polimery wokół nas : (projekt) / Alicja Wołosińska // Chemia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 26-37
* I nagroda w konkursie ogłoszonym przez „Chemię w Szkole”

87. Poszerzanie rzeczywistości / Bożena Nowak // TIK w Edukacji. – 2016, nr 3, s. 36-37
* Scenariusz lekcji chemii dla gimnazjum z wykorzystaniem tabletu

88. Powtarzamy wiadomości o kwasach i zasadach : konspekt lekcji chemii dla klasy II gimnazjum / Bogusława Jaz // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 4, s. 14-15

89. Poznajemy sole : lekcja chemii dla klasy II gimnazjum / Sylwia Pięta // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 1, s. 7-8

90. Poznajemy tworzywa sztuczne : scenariusz lekcji / Elżbieta Gorgoń // Chemia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 24-30

91. Poznajemy właściwości i zastosowanie soli / Agata Waszek // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 6, s. 21-23

92. Prawo okresowości i układ okresowy pierwiastków : scenariusz lekcji / Iwona Orlińska // Chemia w Szkole. – 2012, nr 5, s. 5-15

93. Prawo okresowości : scenariusz lekcji chemii w liceum (zakres rozszerzony) / Karina Sowa // Chemia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 33-36

94. Propozycja powtórki przed maturą : chemia w produktach spożywczych / Jolanta Wnorowska // Chemia w Szkole. – 2012, nr 4, s. 12-18

95. Propozycja zadań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu: struktura atomu, wiązania chemiczne, układ okresowy pierwiastków / Małgorzata Czaja // Chemia w Szkole. – 2014, nr 3, s. 32-34

96. Propozycja zadań testowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu: azotowce, tlenowce, fluorowce / Małgorzata Czaja // Chemia w Szkole. – 2015, nr 4, s. 20-21

97. Propozycje zagadnień powtórzeniowych dla gimnazjalistów / Barbara Parcińska-Wywiałek // Chemia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 43-47

98. Propozyjce zagadnień powtórzeniowych do matury / Ewa Łada // Chemia w Szkole. – 2008, nr 5, s. 28-54

99. Relacja nieoznaczoności Heisenberga w liceum / Krzysztof Pecul. – Bibliogr. // Chemia w Szkole. – 2001, nr 2, s. 73-76

100. Reakcje redoks : scenariusze lekcji / Józef Głowacki // Chemia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 23-26
* Tematy: 1. Czy do spalania (utleniania) jest konieczny tlen?; 2. Czy w reakcjach spalania (utleniania) zachodzi tylko podwyższanie stopni utlenienia?; 3. Zastosowanie reakcji utleniania-redukcji

101. Reakcje soli z solami : konspekt lekcji w gimnazjum / Elżbieta Wojtasik // Chemia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 203-205

102. Reakcje strącania / Danuta Siwek // Chemia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 29-31

103. Rozpuszczalność substancji trudno rozpuszczalnych : poziom kształcenia : liceum ogólnokształcące, zakres rozszerzony / Kamil Kaznowski // Chemia w Szkole. – 2013, nr 2, s. 30-34

104. Roztwory – specyficzny rodzaj mieszanin / Ewa Rzepecka // Chemia w Szkole. – 2004, nr 5, s. 26-28

105. Roztwory wodne : powtórzenie wiadomości dla klasy I gimnazjum / Bogumiła Jaz // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 1, s. 9-11

106. Równowaga chemiczna : scenariusz lekcji wyróżniony III nagrodą w konkursie // Chemia w Szkole. – 2007, nr 6, s. 30-37
* Konkurs „Chemii w Szkole”

107. Równowagi kwasowo-zasadowe w przewodzie pokarmowym człowieka / Romuald Piosik, Elżbieta Kowalik // Chemia w Szkole. – 2005, nr 5, s. 35-39
* Scenariusz zajęć w liceum – doświadczenia modelowe

108. Sąd nad cukrami / Izabela Jasińska // Chemia w Szkole. – 2003, nr 4, s. 212-213

109. Scenariusz lekcji chemii w klasie III : czy przemysł spożywczy może istnieć bez tajemniczego E? / Dorota Pintal, Agata Waszek // Aura. – 2003, nr 2, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 101, s. 5
* Scenariusz nagrodzony w konkursie pt. „Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

110. Scenariusze lekcji chemii dla gimnazjum / Dorota Pintal, Agata Waszek // Aura. – 2002, nr 12, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 99, s. 5-8
* Integracja międzyprzedmiotowa. Scenariusz lekcji dla kl. II : Poznajemy zastosowanie soli

111. Scenariusze lekcji chemii dla gimnazjum : badanie składu powietrza / Ewa Kowalczewska. – Tab. // Aura. – 2002, nr 5, dod. „Prace konkursowe” nr 4, s. 3-4
* Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. „Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

112. Scenariusze lekcji chemii dla gimnazjum : poznajemy kwasy w naszym otoczeniu / Ewa Kowalczewska // Aura. – 2002, nr 5, dod. „Prace konkursowe” nr 4, s. 6-7
* Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. „Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

113. Scenariusze lekcji chemii dla gimnazjum : poznajemy nowe właściwości jąder atomowych / Ewa Kowalczewska // Aura. – 2002, nr 5, dod. „Prace konkursowe” nr 4, s. 7-8
* Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. „Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

114. Scenariusze lekcji chemii dla gimnazjum : poznajemy skład i właściwości gleby / Ewa Kowalczewska // Aura. – 2002, nr 5, dod. „Prace konkursowe” nr 4, s. 7
* Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. „Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

115. Scenariusze lekcji chemii w gimnazjum : poznanie substancji wpływających na szybkość reakcji / Ewa Kowalczewska // Aura. – 2002, nr 5, dod. „Prace konkursowe” nr 4, s. 5-6
* Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. „Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

116. Scenariusze lekcji chemii dla gimnazjum : przypomnienie i rozszerzenie wiadomości o tlenie i siarce / Ewa Kowalczewska // Aura. – 2002, nr 5, dod. „Prace konkursowe” nr 4, s. 8
* Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. „Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

117. Scenariusze lekcji chemii dla gimnazjum : utlenianie i spalanie w naszym otoczeniu / Ewa Kowalczewska // Aura. – 2002, nr 5, dod. „Prace konkursowe” nr 4, s. 4-5
* Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. „Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

118. Scenariusze lekcji chemii dla gimnazjum : wykorzystanie wody przez człowieka / Ewa Kowalczewska // Aura. – 2002, nr 5, dod. „Prace konkursowe” nr 4, s. 5
* Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. „Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

119. Scenariusze lekcji chemii w klasie III / Dorota Pintal, Agata Waszek // Aura. – 2003, nr 1, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 100, s. 5-8
* Scenariusze nagrodzone w konkuresie pt. „Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

120. Scenariusze lekcji chemii w szkołach ponadgimnazjalnych : scenariusze nagrodzone w konkursie pt. „Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?” / Dorota Kalinowska, Jolanta Leszczyńska // Aura. – 2003, nr 4, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 103, s. 5-8
*Tematy: Promieniotwórczość – dobra czy zła? ; Rozpuszczalność gazów ; Iloczyn jonowy wody. Skala pH ; Budowa, nazewnictwo i otrzymywanie tlenków ; Jaki odczyn mogą wykazywać wodne roztwory soli ; Czy mydła i detergenty to to samo? ; Jakie właściwości ma celuloza? ; Badanie właściwości białek

121. Scenariusze zajęć z chemii dla gimnazjum / Joanna Decewicz, Jadwiga Radulska-Kostro // Aura. – 2003, nr 2, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 101, s. 6-8
* Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. „Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”: 1. Kwaśne deszcze – kwaśny problem; 2. Źródła, znaczenie i zagrożenie, jakie niesie ropa naftowa; 3. Rozpoznajemy różne rodzaje plastiku i poznajemy ich wpływ na środowisko

122. Scenariusze zajęć z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych / Danuta Kitowska, Barbara Kartuszyńska, Grzegorz Koźmiński // Aura. – 2002, nr 11, dod. „Prace konkursowe” nr 10, s. 1-4

123. Soda i ocet w codziennej służbie człowieka / Anna Beryzewska // Chemia w Szkole. – 2005, nr 6, s. 39-42

124. Sole wokół nas : scenariusz lekcji metodą projektu / Wiesława Sawicka // Chemia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 205-206

125. Stan równowagi chemicznej : scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej / Krystyna Łopata // Chemia w Szkole. – 2007, nr 5, s. 22-25

126. Stan równowagi chemicznej : scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej / Włodzimierz Kuśmierczuk // Chemia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 41-51

127. Stężenie procentowe : scenariusz lekcji ćwiczeniowej dla uczniów gimnazjum / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska // Chemia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 28-34

128. Substancje chemiczne i ich przemiany : konspekt lekcji w gimnazjum / Danuta Frańczak-Sztur // Chemia w Szkole. – 2003, nr 3, s. 156-157

129. Substancje i ich właściwości : powtórzenie materiału / Bogumiła Jaz // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 11, s. 20-21
* Konspekt lekcji powtórzeniowej w I klasie gimnazjum

130. Szybciej, łatwiej, wydajniej, taniej : scenariusz lekcji chemii w liceum // Chemia w Szkole. – 2007, nr 6, s. 23-29

131. Świat reakcji chemicznych : lekcja powtórzeniowa / Ewa Odrowąż // Chemia w Szkole. – 2003, nr 4, s. 214-215

132. Tajemnice wody : utrwalenie wiadomości o wodzie i roztworach wodnych / Grażyna Kozanecka // Chemia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 33-35

133. Tworzywa sztuczne : więcej szkody czy pożytku? / Magdalena Ankiewicz-Kopicka // Chemia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 36-37

134. Uczniowska audycja TV : konspekt lekcji chemii w klasie pierwszej gimnazjum / Jarosław Haładuda // Chemia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 28-31

135. Układ okresowy pierwiastków chemicznych a budowa atomu / Agata Sadowska // Chemia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 204-206

136. Układ okresowy pierwiastków : scenariusze zajęć z chemii w klasie I gimnazjum / Urszula Dziuganowska // Nowa Era w Szkole. – 2000, nr 4, s. 31-36

137. Wątki kryminalistyczne w edukacji chemicznej / Hanna Rokita, Maciej Rusiecki // Chemia w Szkole. – 2016, nr 4, s. 10-14
* Zawiera konspekt lekcji chemii dla liceum ogólnokształcącego

138. Wiązania chemiczne : scenariusz lekcji chemii w gimnazjum z komentarzem metodycznym / Gabriela Osiecka // Nowa Era w Szkole. – 2000, nr 4, s. 41-44

139. Właściwości litowców na przykładzie sodu i potasu : scenariusz zajęć z chemii w liceum / Bogusława Dmowska // Chemia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 38-40

140. Właściwości substancji chemicznych : konspekt lekcji chemii dla klasy I gimnazjum / Agata Waszek. – Tab. // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 14-15

141. Włókna naturalne czy sztuczne : konspekt lekcji metodą korespondencyjnej debaty / Elżbieta Rzepiejewska // Chemia w Szkole. – 2000, nr 5, s. 251-252

142. Woda i roztwory wodne – nietypowa lekcja powtórzeniowa / Bożena Borowiec // Chemia w Szkole. – 2003, nr 1, s. 30-32

143. Woda – najniezwyklejsza substancja świata / Bolesław Strawski // Chemia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 28-34
* Scenariusz zajęć, sesja popularnonaukowa w III kl. gimnazjum lub w I-III liceum

144. Woda w przyrodzie / Barbara Żarnowska // Chemia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 25-32

145. Woda w przyrodzie : scenariusz zajęć w gimnazjum / Halina Markowicz // Nowa Era w Szkole. – 2001, nr 1, s. 44-46

146. Wolne rodniki w reakcjach chemicznych / Włodzimierz Kuśmierczuk // Chemia w Szkole. – 2008, nr 4, s. 25-37

147. Wykorzystanie interaktywnego układu pierwiastków w nauczaniu chemii / Tomasz Kubiak // Chemia w Szkole. – 2012, nr 6, s. 46-48
* Temat lekcji: Budowa atomu a miejsce pierwiastka w układzie okresowym

148. Wykorzystanie tabeli rozpuszczalności i zasady zachowania ładunku elektrycznego do nauki zapisywania wzorów elektrolitów : scenariusz lekcji / Mariusz Łukaszewski, Iwona Paleska // Chemia w Szkole. – 2021, nr 6, s. 40-50

149. Wykrywanie witaminy C metodą chromatografii cienkowarstwowej : scenariusz zajęć chemii w liceum / Wojciech Kamysz, Anna Florek // Chemia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 41-43

150. Wykrywanie wybranych kationów i anionów w wodach mineralnych : scenariusze zajęć z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych / Krystyna Łopata // Aura. – 2002, nr 11, dod. “Prace konkursowe” nr 11, s. 1-2

151. Występowanie soli w przyrodzie / Hanna Rokita, Roksana Maćkowska, Krzysztof Maliszewski // Chemia w Szkole. – 2012, nr 4, s. 19-23

152. Zagadka śmierci pani Pritchard : konspekt lekcji chemii dla szkół ponadgimnazjalnych / Iwona Maciejowska // Chemia w Szkole. – 2003, nr 2, s. 86-92

153. Zagadnienia dziedziczenia na lekcjach chemii w liceum / Anna Florek // Chemia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 28-33

154. Zagadnienie dziury ozonowej : kiedy i jak je realizować na lekcjach przedmiotów przyrodniczych? / Maria Kośmicka // Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych. – 2001, nr 3, s. 23-27
* Zawiera konspekt lekcji i schemat metaplanu

155. Zanieczyszczenie powietrza : konspekt lekcji w gimnazjum / Joanna Jagnow // Chemia w Szkole. – 2000, nr 4, s.200-202

156. Zanieczyszczenia powietrza : scenariusz lekcji chemii w gimnazjum / Joanna Zawiasa // Chemia w Szkole. – 2004, nr 5, s. 24-25

157. Zanieczyszczenia wód naturalnych zagrożeniem dla organizmów żywych / Świątek-Grzyb // Aura. – 2005, nr 6, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 129, s. 1

158. Zapudełkowana lekcja chemii / Izabella Radziuk-Śliwińska // Chemia w Szkole. – 2020, nr 4, s. 35
* Scenariusz lekcji chemii w klasie 8. Temat: Nie każdy kwas jest kwaśny, czyli poznajemy związki organiczne z grupą karboksylową (z wykorzystaniem narzędzi TIK)

159. Związki chemiczne w naszych domach : scenariusz lekcji w gimnazjum / Bogusława Jaz // Chemia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 34-36

160. Związki koordynacyjne : plan metodyczny lekcji dla liceum / Danuta Bielińska // Chemia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 206-209

161. Związki organiczne w żywieniu : scenariusz lekcji w liceum / Barbara Noga, Barbara Parcińska-Wywiałek // Chemia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 35-39

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu