Być nauczycielem, być uczniem w perspektywie jutra

Być nauczycielem, być uczniem w perspektywie jutra : od sztuki uczenia się do uczenia się sztuki /red. nauk. Ewa Szatan, Agnieszka Nowak-Łojewska, Alicja Komorowska-Zielony. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. 

Publikacja jest zbiorem tekstów, których problematyka koncentruje się wokół zagadnień sztuki – sztuki wizualnej,  sztuki muzycznej z perspektywy zagadnień pedagogiki, sztuki uczenia się, a także sztuki nauczania. Opisywana jest przestrzeń, w której dochodzi do relacji i interakcji pomiędzy nauczycielem – uczniem, dorosłym – dzieckiem, czyli ukazana jest sztuka bycia z jednej strony mistrzem, a z drugiej jego uczniem. Książka proponuje także dobre praktyki pedagogiczne jako przykład sztuki dziecka i sztuki dla dziecka również w obszarze przestrzeni szkolnej i możliwości wyrażania przez nią siebie samego.