Buddyzm

Książki:

1. Buddyzm w literaturze Zachodu : zarys problematyki / Artur Łojewski // W : Buddyzm w zachodnim kręgu kulturowym : teoria – praktyka – interpretacje / pod red. Grzegorza Francuza i Macieja Raniczkowskiego ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. – S. 123-127
M 207317 (Opole)

2. Tajemna głębia (yūgen) w japońskiej poezji : twórczość Fujiwary Shunzeia i jej związki z buddyzmem / Karolina Szebla-Morinaga. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 304 s. ; 24 cm.

3. Trzy skarby : motywy buddyjskie w kulturze polskiej / Adela Kuik-Kalinowska, Daniel Kalinowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013. – 259, [3] s. : il. kolor. ; 21 cm.

4. “Wdech i wydech tworza sutrę serca” : motywy buddyjskie w wierszach pięciu poetów polskich / Monika Kocot // W : Nowa poezja polska : twórcy, tematy, motywy / pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. – S. 523-541
* Dariusz Adamowski, Michał Fostowicz, Edward Pasewicz, Norbert Kulesza, Michał Pyziak
I 201943 M 202026 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

5. Budda i buddyzm w polskim ekspresjonizmie / Inga Iwasiów // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie. – Z. 79 (1992), s. 189-201

6. Czesław Miłosz a buddyzm / Ireneusz Kania // Dekada Literacka. – 2011, nr 1/2, s. 82-97

7. Haiku? Senryu? Mironu? : poezja Mirona Białoszewskiego wobec gatunków orientalnych / Beata Śniecikowska // Pamiętnik Literacki. – 2011, z. 3, s. 77-111

8. Medytacja nad Pustką : konteksty buddyjskie w “Końcówce” i “Szczęśliwych dniach” Samuela Becketta / Dariusz Piotr Klimczak // Przestrzenie Teorii. – Nr 3/4 (2004), s. 337-367

9. Między chrześcijaństwem a dalekim wschodem : specyfika opisu doświadczenia duchowego w wierszach Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka // Topos. – 2011, nr 6, s. 34-49

10. Miłość – chrześcijańska, buddyjska czy…? “Nowy Testament” wobec buddyzmu / Mateusz Stróżyński // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 36-58

11. Nirwana po germańsku : rzecz o buddyjskim podłożu twórczości Wagnera / Ireneusz Kania // Ruch Muzyczny. – 1993, nr 7, s. 1, 8

12. O spotkaniu Bruegla i Hakuina / Aneta Grodecka // Polonistyka. – 2012, nr 7, s. 32-37

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii

PBW w Opolu