Breviarium kanonu kultury

Breviarium kanonu kultury: literatura Europy łacińskiej : decorum / wybrał & opracował Paweł Milcarek. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji,© cop. 2022.

Breviarium kanonu kultury zostało pomyślane jako praktyczny i bogaty treściowo przewodnik całorocznej lektury codziennej, zapewniający swemu odbiorcy obcowanie każdego dnia z autorami i dziełami, które znajdują się u podstaw europejskiej kultury literackiej, jako wybór z „potrójnej biblioteki: greckiej, rzymskiej i chrześcijańskiej”. Niniejsza książka wydana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, wpisuje się w kierunek polityki oświatowej państwa, mówiący o konieczności udostępnienia kanonu kultury klasycznej. Publikacja przeznaczona jest do użytku nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych.