Bomba atomowa

1. Błysk i kij : bomba atomowa w kulturze : przy okazji premiery „Oppenheimera” Christophera Nolana spójrzmy, jak manipulowano motywem nuklearnej zagłady / Piotr Gociek // Do Rzeczy. – 2023, nr 30, s. 35-37

2. „Chcą urządzić masakrę, od której oślepłyby wieki…” : bomba atomowa a kultura Zachodu w polskiej poezji socrealistycznej / Marcin Kowalczyk // Przegląd Humanistyczny. – 2017, nr 1, s. 69-79
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/897186 [dostęp: 11.01.2024 r.]

3. Dzieci apokalipsy : atomowa trauma jako motyw japońskiej animacji / Agnieszka Kamrowska // Kwartalnik Filmowy. – R. 30, nr 61 (2008), s. 112-122

4. Film japoński a bomba atomowa / Barbara Marcoń // Polonistyka. – 2012, nr 7, s. 22-26

5. Jak kino czechosłowackie detonowało bombę atomową, czyli o czym opowiada film Jindřicha Poláka „Jutro wstanę rano i oparzę się herbatą” (1977) / Mariusz Guzek // Przegląd Humanistyczny. – 2017, nr 1, s. 91-99
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/897513 [dostęp: 11.01.2024 r.]

6. Jasność tysiąca słońc: jak anime pomogło rozliczyć się Japończykom z traumą wojny / Paweł Gregorczyk // Fronda Lux. – 2018, nr 88/89, s. 45-55

7. „Kto rzucił butem w pulpit sterowniczy?!” , czyli atom w krzywym zwierciadle humoru : (na materiale tekstów polskich, rosyjskich i czeskich) / Agnieszka Gołębiowska-Suchorska // Przegląd Humanistyczny. – 2017, nr 1, s. 147-161
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/897476 [dostęp: 11.01.2024 r.]

8. „Leci bomba, leci…” : „atomowe” lęki dzieci w latach osiemdziesiątych XX wieku / Zuzanna Grębecka // Przegląd Humanistyczny, nr 1 (2017), s. 119-138
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/897116 [dostęp: 11.01.2024 r.]

9. Między strachem a fascynacją : narracja wokół designu ery atomu / Anna Wiśnicka // Perspektywy Kultury. – 2022, nr 2, s. 223-236
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2057305 [dostęp: 11.01.2024 r.]

10. Po co nam postapokalipsy? : kultura postapokaliptyczna na początku XXI wieku z perspektywy kultur Zachodu / Karolina Wierel // Przegląd Humanistyczny. – 2017, nr 1, s. 11-20
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/897484 [dostęp: 11.01.2024 r.]

11. Połowiczny rozpad bomby atomowej : dekontekstualizacja tekstów zimnowojennej kultury popularnej na przykładzie „Strażników” / Jarosław Kopeć // Przegląd Humanistyczny. – 2017, nr 1, s. 193-202
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/971975 [dostęp: 11.01.2024 r.]

12. Postapokaliptyczna wizja nuklearnej zagłady w powieści Nevila Shute’a „Ostatni brzeg” / Ewa Zwolak // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. – Vol. 34, z. 2 (2016), s. 101-112
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/607738 [dostęp: 11.01.2024 r.]

13. Reprezentacje zagłady atomowej i problem świadka : świadectwa japońskie z zagłady Hiroszimy i epoka atomowa u Stanisława Lema / Rafał Jakub Skowroński // Ruch Literacki. – 2021, z. 1, s. 89-106
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/137300/edition/121178/content/ruch-literacki-no-1-364-reprezentacje-zaglady-atomowej-i-problem-swiadka-swiadectwa-japonskie-z-zaglady-hiroszimy-i-epoka-atomowa-u-stanislawa-lema-br-skowronski-rafal-jakub-orcid-0000-0002-9215-6453-2021?language=pl [dostęp: 11.01.2024 r.]

14. „Teraz nic nie wiadomo” : apokalipsa niespełniona w „Stacji Abbesses” Stefanii Zahorskiej / Jakub Osiński // Przegląd Humanistyczny. – 2017, nr 1, s. 81-90
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/897595 [dostęp: 11.01.2024 r.]

15. Użyteczna czy bezużyteczna? : bomba atomowa w twórczości Jacka Dukaja / Olga Dawidowicz-Chymkowska // Przegląd Humanistyczny. – 2017, nr 1, s. 101-107
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/897176 [dostęp: 11.01.2024 r.]

16. W cieniu radiacji : seksualizacje bomby atomowej w kulturze popularnej lat 40. i 50. w Stanach Zjednoczonych / Piotr Urbanowicz // Przegląd Humanistyczny. – 2017, nr 1, s. 33-41
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/897532 [dostęp: 11.01.2024 r.]

17. Warsztaty z Apokalipsy : zagrożenia atomową zagładą w reportażach Swietłany Aleksiejewicz, Katarzyny Boni oraz Johna Herseya / Kamila Augustyn // Przegląd Humanistyczny. – 2017, nr 1, s. 109-117
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/897316 [dostęp: 11.01.2024 r.]

18. Współcześni artyści japońscy wobec zagłady Hiroszimy / Bożena Paczoska // Studia z Kultury Popularnej. – Nr 2 (2018/2019), s. 138-149

19. Zagłada Hiroszimy i Nagasaki a rola filmu w konstruowaniu japońskiej traumy / Barbara Marcoń // W : Obrazy dookoła świata : postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk, Sylwii Kołos, Magdaleny Matei. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – S. 279-289

20. Zjawianie się bomby : metafizyka, estetyka, trauma / Matylda Szewczyk // Kwartalnik Filmowy. – R. 38, nr 96 (2016), s. 202-215

21. Znam temperaturę słońca na Placu Pokoju : architektura, pamięć i zapomnienie w filmie „Hiroszima, moja miłość” / Kamila Twardowska // Autoportret. – 2019, nr 2, s. 70-75
* Dostępne w Internecie: https://www.autoportret.pl/artykuly/znam-temperature-slonca-na-placu-pokoju/ [dostęp: 11.01.2024 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu