BOGURODZICA

Książki:

1. „Bogurodzica” / Ewa Ostrowska // W : Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 1 / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. – Kraków : „Universitas”, 1992. – S. 7-35
C 047882/I M 062204/I (Kluczbork), 055742/I M 055741/I (Nysa), C 167820/I M 167835/I (Opole)

2. „Bogurodzica” i hymn triumfu „Christ ist erstanden” : pieśni, które śpiewano pod Grunwaldem : analiza wybranych aspektów muzycznych / Damian Konicki // W : Bitwa grunwaldzka w historii, tradycji i kulturze 1410-2010 / pod red. Tomasza Ossowskiego. – Kielce : Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Solidarność i Pamięć”, 2010. – S. 67-76

3. „Bogurodzica” – między pieśnią a ikoną / Roman Mazurkiewicz // W : Chrześcijański wschód a kultura polska : studia / red. Ryszard Łużny. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1989. – S. 197-217
M 178500 (Opole)

4. „Bogurodzica” na współczesnej polskiej scenie muzycznej : kilka słów o recepcji / Adam Regiewicz // W : Staropolskie teksty i konteksty. 8, Tom jubileuszowy poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin / pod red. Teresy Banaś-Korniak, Beaty Stuchlik-Surowiak, Dariusza Rotta i Jacka Kwoska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 159-176

5. Główne kontrowersje wokół czasu, miejsca powstania oraz bohemizmów w tekście Bogurodzicy / Mariusz Ryś // W : Język jako świadectwo kultury : język, kultura, społeczeństwo / red. nauk. Stanisław Cygan ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Filologii Polskiej. – Kielce : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017. – S. 213-219

6. Historie dzieł : od Bogurodzicy do wieży Eiffla / Elżbieta Zarych. – Kraków : „Biały Kruk”, cop. 2016. – S. 4-5 : Bogurodzica – pieśń symbol
C 216384 M 216278 (Opole)

7. Inne średniowiecze : klucz do epoki, Kronika Galla Anonima, Bogurodzica, Legenda o Św. Aleksym, Pieśń o Rolandzie / [Michał Maliszewski]. – Warszawa : „Współczesność”, 1990. – 32 s. ; 16 cm. – (Polubić Lektury ; nr 2)

8. Interpretując Bogurodzicę… / Stanisław Dubisz // W : Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole : prace dedykowane Profesor Halinie Wiśniewskiej / red. i oprac. Księgi Jubileuszowej Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – S. 167-173

9. O współczesnej recepcji najstarszej polskiej pieśni maryjnej – Bogurodzicy / Lucyna Warda-Radys, Izabela Kępka // W : Na szlakach dawnej i współczesnej polszczyzny : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Danucie Bieńkowskiej / pod red. Danuty Kowalskiej, Anny Lenartowicz-Zagrodnej, Magdaleny Pietrzak, Ewy Woźniak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023. – S. 265-280. – Plik tekstowy PDF 5,72 MB (e-book)
* Dostępne w Internecie: https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/47076/265-280-warda.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 19.09.2023 r.]

10. Pieśń Ojczyzny pełna : Mazurek Dąbrowskiego w dziejowych rolach / Wojciech Jerzy Podgórski. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1994. – S. 7-15 : Zamiast wstępu czyli „Bogurodzica” – pieśń ojczysta
C 057478 (Nysa), M 171570 M 171571 (Opole)

11. Prace z dziejów języka polskiego / Stanisław Urbańczyk. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1979. – S. 113-148 : „Bogurodzica” : problemy czasu i powstania i tła kulturalnego
M 025702 M 025703 (Brzeg), M 37467 (Kędzierzyn-Koźle), M 034112 M 034113 M 034367 M 034368 M 062389 (Nysa), M 117095 (Opole)

12. Studia o literaturze średniowiecza i renesansu / Jerzy Woronczak. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993 – S. 76-94 : Wstęp filologiczny do „Bogurodzicy”
M 54184 (Kędzierzyn-Koźle), M 167689 M 174726 (Opole)

13. Średniowiecze : korzenie / Andrzej Dąbrówka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. – S. 153-178 : Podłoże i znaczenie „Bogurodzicy”
M 190858 (Opole)

14. Średniowieczna pieśń religijna polska / oprac. Mirosław Korolko. – Wyd. 2 zm.. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1980. – S. 3-7 : Bogurodzica
M 38639 (Kędzierzyn-Koźle), C 033078 (Kluczbork), M 036720 M 036839 (Nysa), M 121454 M 121455 M 121456 M 121457 M 209227 M 209233 (Opole)

15. Z dziejów języka polskiego i jego piękna : studia i szkice / Ewa Ostrowska. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. – S. 5-40 : „Bogurodzica” – najstarszy wiersz polski
M 35876 (Kędzierzyn-Koźle), M 030780 (Kluczbork), M 032455 (Nysa), M 113387 M 113388 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

16. Aktorzy interpretacji / Paweł Bohuszewicz // Teksty Drugie. – 2021, nr 2, s. 101-117
* Zarys nowej koncepcji interpretacji „Bogurodzicy”

17. Architektura „Bogurodzicy” / Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika // Slavia Occidentalis. – T. 52 (1995), s. 47-79

18. Bogurodzica – najstarsza polska pieśń religijna // Cogito. – 2002, nr 19, dod. „Język polski w liceum”, nr 8, s. 2-4

19. „Bogurodzica” – pieśń nie tylko maryjna / Roman Mazurkiewicz // Pastores. – 2011, nr 1, s. 41-48

20. „Bogurodzica” : problemy czasu powstania i tła kulturalnego / Stanisław Urbańczyk // Pamiętnik Literacki. – 1978, z. 1, s. 35-70
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1978-t69-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1978-t69-n1-s35-70/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1978-t69-n1-s35-70.pdf [dostęp: 19.09.2023 r.]

21. „Bogurodzica” : struktura czasoprzestrzeni i obraz poetycki / Krzysztof Obremski // Pamiętnik Literacki. – 2015, z. 1, s. 129-146
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2015-t106-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2015-t106-n1-s129-146/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2015-t106-n1-s129-146.pdf [dostęp: 19.09.2023 r.]

22. „Bogurodzica” w świetle tradycji chrześcijaństwa wschodniego / Roman Mazurkiewicz // Znak. – 1994, nr 466, s. 30-41

23. Carmen patrium Bogurodzica – czas powstania, kontekst historyczny i inspiracje / Marzena Matla // Kwartalnik Historyczny. – 2015, nr 1, s. 39-71
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2015.122.1.02 [dostęp: 19.09.2023 r.]

24. Czy faktycznie pod Grunwaldem śpiewano Bogurodzicę? / Krzysztof Obremski // Prace Polonistyczne. -Ser. 76 (2021), s. 379-393
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2048513 [dostęp: 19.09.2023 r.]

25. Czytając „Bogurodzicę…” / Stanisław Dubisz // Prace Filologiczne. – T. 46 (2001), s. 165-173

26. „Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano „Bogurodzicę?”, czyli duchowa rywalizacja między Krzyżakami a Polakami / Jean-Philippe Hashold // Pamiętnik Literacki. – 2005, z. 2, s. 43-49

27. Matka pieśni polskich / Andrzej Dąbrówka // Pamiętnik Literacki. – 2005, z. 2, s. 51-64
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n2-s51-64/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n2-s51-64.pdf [dostęp: 19.09.2023 r.]

28. Od Bogurodzicy do Kobiety Świętej : o recepcji najstarszej polskiej pieśni przez współczesną młodzież / Izabela Kępka, Lucyna Warda-Radys // Studia Językoznawcze. – T. 20 (2021), s. 65-77
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2010835 [dostęp: 19.09.2023 r.]

29. Pieśni ojczyste Polaków: „Bogurodzica” i „Mazurek Dąbrowskiego” J. Wybickiego na lekcjach języka polskiego w klasie II zsz / Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole Średniej. – 1989/1990, z. 3-4, s. 329-337

30. Pieśń „Bogurodzica” w tekstach kultury / Tadeusz Skoczek // Niepodległość i Pamięć. – R. 18, nr 2 (2011), s. 179-186
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Niepodleglosc_i_Pamiec/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2011-t18-n2_(34)/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2011-t18-n2_(34)-s179-188/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2011-t18-n2_(34)-s179-188.pdf [dostęp: 19.09.2023 r.]

31. Poszukujemy informacji o „Bogurodzicy” : konspekt lekcji w klasie III gimnazjum / Edyta Dobek // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 10, s. 41-43

32. Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej utworu Bogurodzica z wykorzystaniem elementów myślenia wizualnego / Joanna Krzemińska // Polonistyka. – 2019, nr 6, s. 43-44

33. Św. Wojciech i „Bogurodzica” jako czynniki kształtowania polskiej świadomości narodowej / Jan Okoń // Ruch Literacki. – 1998, z. 6, s. 699-719

34. Wokół rozumienia 1. zwrotki Bogurodzicy / Zofia Wanicowa // Język Polski. – 2005, z. 2, s. 90-102
* Dostępne w Internecie: http://staropolska.pl/sredniowiecze/opracowania/Wanicowa_Bogurodzica.pdf [dostęp: 19.09.2023 r.]

Netografia:

Jak czytać Bogurodzicę? / Jacek Tlaga; dostępne w Internecie: https://blog.polona.pl/2017/07/jak-czytac-bogurodzice/ [dostęp: 19.09.2023 r.]

Postać Najświętszej Marii Panny w utworach: „Bogurodzica” i „Posłuchajcie, bracia miła” [scenariusz lekcji języka polskiego] / Marta Paszta; dostępne w Internecie: https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal/postac-najswietszej-marii-panny-w-utworach-bogurodzica-i-posluchajcie-bracia-mila [dostęp: 19.09.2023 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu