Biblioteka w Szkole

Biblioteka w szkole“Biblioteka w Szkole” to miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy, który ukazuje się od 1991 roku.

Założycielem pisma i jego redaktorem naczelnym jest Juliusz Wasilewski. Mięsięcznik adresowany do wszystkich typów szkół, czytany również przez dyrektorów i nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Z “Biblioteki w Szkole”, poza nauczycielami bibliotekarzami, regularnie korzystają dyrektorzy szkół (przepisy prawne), poloniści (scenariusze lekcji) nauczyciele nauczania początkowego (materiały repertuarowe) i bibliotekarze placówek pozaszkolnych.

“Biblioteka w Szkole” od lat aktywnie broni pozycji biblioteki szkolnej w strukturze szkoły i statusu nauczyciela bibliotekarza, bierze udział w edukowaniu nauczycieli przy okazji wielu konferencji i wspiera akcje mające na celu rozwój polskiego szkolnictwa.

Czasopismo promuje czytelnictwo, pomaga w cyfryzacji i edukacji medialnej, publikuje porady ekspertów, scenariusze zajęć, materiały repertuarowe i promocyjne oraz wiele porad prawnych. Poza tym prezentuje opinie, dyskusje, informacje środowiskowe. Co miesiąc do każdego numeru dołączony jest plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo.

W numerze 2/2017 m. in. : Od dekretu do priorytetu – Współpraca bibliotek publicznych z bibliotekami szkolnymi w oficjalnych dokumentach administracji rządowej (1946-2015) – artykuł Grażyny Lewandowicz-Nosal ; Selekcja zbiorów (Danuta Majkusiak) ; Dzień Mamy i Taty w bibliotece szkolnej : propozycja miniprojektu, którego zwieńczeniem jest nietypowe zebranie z rodzicami uczniów (Marzena Tyl) ;  Historia rodziny to historia regionu : o projekcie regionalnym (Joanna Mańka) ; Tadeusz Kościuszko – człowiek wolności. Scenariusz z okazji Roku Kościuszki autorstwa Patrycji Winzer.