Bajki pomagajki- warsztaty online z uczniami w Belfaście

Bajki pomagajki drogowskazami literackimi w budowaniu dobrych relacji społecznych, w wzmacnianiu poczucia własnej wartości, w budowaniu szczęśliwego życia. Cykl sześciu spotkań z dziećmi w wieku 7 – 11 lat z PSS w Belfaście służyły rozmowom o ważnych tematach egzystencjalnych. Literatura stała się pretekstem do poruszania problemów życiowych dotyczących pomówienia, niewłaściwych osądów, roli plotki, odpowiedzialności za słowa, czyny, decyzje,  wybory, roli przyjaźni i miłości a także wzmacnianie tożsamości narodowej. Warsztaty, choć wirtualne przyniosły wiele radości i satysfakcji uczestnikom i prowadzącej  (Justyna Jurasz- biblioterapeuta, nauczyciel bibliotekarz).