BAJKI / Ignacy Krasicki

Książki:

 

1. Bajki i Satyry Ignacego Krasickiego / [oprac. Andrzej Jankowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Suplement, [1991]. – 15, [1] s. ; 21 cm

2. „Bajki” Ignacego Krasickiego, czyli Klasyka w szkole bliżej ucznia / Michalina Gwiżdż, Paulina Marszałek / red. Anna Janus-Sitarz ; współpraca redakcyjna Marianna Szumal // W : Lektury w ręku nauczyciela : perspektywa polska i zagraniczna. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019. – S. 271-281

3. Bajki zwierzęce I. Krasickiego jako alegorie ludzkich wad. Przeprowadź analizę i interpretację czterech utworów, scharakteryzuj bohaterów / Joanna J. Gawlikowska // W : Oświecenie : przewodnik dla licealistów / red. Krystyna Zbytniewska ; aut., Estera Lasocińska. – Warszawa : “Stentor”, cop.2003. – S. 106-114
M 194414 M 194415 (Opole)

4. Ignacy Krasicki – Bajki i przypowieści i Bajki nowe / Wacław Woźnowski // W : Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T. 1 / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop.1997. – S. 71-112
C 178037/I M 178043/I (Opole)

5. Ignacy Krasicki – Bajki i przypowieści i Bajki nowe / Włodzimierz Maciąg // W : Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T. 1 / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop.1997. – S. 1-113-129
C 178037/I M 178043/I (Opole)

6. „Krasicki w ruinach bajek” : o aktualności utworów XBW / Joanna Chłosta-Zielonka // W : Aplauz najzacniejszej damie : studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej / pod red. Iwony Maciejewskiej i Agaty Roćko. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017. – S. 303-314

7. Mały dyptyk o wolności i prawie : (O “Bajkach i przypowieściach” XBW) / Tomasz Chachulski // W : Literatura, historia, dziedzictwo : prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej / pod red. Tomasza Chachulskiego i Anny Grześkowiak-Krwawicz. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2006. – S. 243-254

8. O daremności naszych działań. „Bajki” Ignacego Krasickiego / Włodzimierz Maciąg // W : Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1 / red. Stanisław Grzeszczuk ; red. Anna Niewolak-Krzywda. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. – S. 112-125
M 49045/I M 49046/I M 51091 (Kędzierzyn-Koźle), M 041508/I M 041509/I M 041510/I M 041511/I M 041512/I M 059382/I M 059561/I (Kluczbork), C 149818/I M 149839/I M 150273/I M 150274/I M 224278/I F (Opole)

9. Obraz cierpienia : „Stary pies i stary sługa” / Roman Doktór // W : Czytanie Krasickiego / pod red. Teresy Kostkiewiczowej, Romana Doktóra, Bożeny Mazurkowej. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2014. – S. 53-67
M 213262 (Opole)

10. Tradycja motywu, przemiany tekstu : „Żaby i bocian” / Natalia Kawałko // W : Czytanie Krasickiego / pod red. Teresy Kostkiewiczowej, Romana Doktóra, Bożeny Mazurkowej. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2014. – S. 71-84
M 213262 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

11. „Bajki i przypowieści” Krasickiego czyli Krytyka sztuki sądzenia / Janina Abramowska // Pamiętnik Literacki. – 1972, z. 1, s. 3-47

12. Bajki – pesymistyczna wizja świata // Cogito. – 2003, nr 6, dod. Język polski w liceum, nr 16, s. 4-6

13. Całościowa analiza utworu literackiego na przykładzie bajki „Przyjaciele” Ignacego Krasickiego / Jolanta Tambor // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. – T. 12 (1993), s. 22-39

14. Co mądrego mówią bajki I. Krasickiego? Scenariusz lekcji dla klasy VI / Martyna Karwat // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2017/2018, nr 1, s. 99-104

15. Ćwiczenia na przykładzie bajki Ignacego Krasickiego “Kałamarz i pióro” oraz fresku Michała Anioła / Dorota Nosowska // Cogito. – 2014, nr 20, s. 36-37
* Zawiera tematy: 1. Jaką funkcję pełnią w utworach literackich przedmioty? Omów temat, nawiązując do tekstu Ignacego Krasickiego „Kałamarz i pióro” oraz innego wybranego utworu literackiego; 2. Jak ukazywano relację człowiek – Bóg? Odpowiedz na przykładzie podanego tekstu kultury (fragmentu fresku Michała Anioła pt. „Stworzenie Adama”) oraz wybranych utworów literackich

16. Figura Boga w bajkach Ignacego Krasickiego / Dorota Samborska-Kukuć // Ruch Literacki. – 2007, z. 3, s. 241-252

17. Forma przestrzenna „Bajek i przypowieści” Ignacego Krasickiego / Kazimierz Cysewski // Przegląd Humanistyczny. – 1979, nr 2, s. 95-107

18. Konspekt lekcji języka polskiego. Temat: Prawdy o człowieku zawarte w krótkich bajkach I. Krasickiego / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // Drama. – 1993, z. 7, s. 16-17

19. Konspekt lekcji. Temat: Prawdziwi czy fałszywi przyjaciele? : (na podstawie bajki I. Krasickiego) / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // Drama. – 1993, z. 7, s. 17-18

20. Najważniejszy w polskim oświeceniu : Ignacy Krasicki i jego dokonania / Katarzyna Droga // Cogito. – 2008, nr 9, s. 59-63

21. O potędze literatury słów kilka / Józef Tomasz Pokrzywniak // Polonistyka. – 2009, nr 6, s. 6-9

22. O rybach, rakach i podstępnych ptakach / Barbara Kubicka-Czekaj // Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. – 1990, z. 3, s. 69-74
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r1990-t3/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r1990-t3-s69-74/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r1990-t3-s69-74.pdf [dostęp: 2023.12.20]

23. „Postmodernizm niczego tu nie zmienia…”. / Józef Pokrzywniak // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – T. 10 (2003), s. 22-24

24. Prawdy o człowieku zawarte w krótkich bajkach I. Krasickiego / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // Drama. – 1993, z.7, s. 16-17

25. Prawdziwi czy fałszywi przyjaciele? (na podstawie bajki I. Krasickiego) / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // Drama. – 1993, z.7, s. 17-18

26. Uwaga… „Ptaszki w klatce” : (program Czytam świat) / Krystyna Glencowa, Piotr Skowronek // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 1, s. 17-22
* Konspekt lekcji nt. braku wolności, czyli „Ptaszkach w klatce” I. Krasickiego

27. W kręgu bajek / Joanna Zajkowska // Cogito. – 1997, nr 16, s. 54-58.

28. Wokół wierszy wstępnych do „Bajek i przypowieści” Krasickiego / Jan Neuberg // Zeszyty Naukowe WSP Opole. Filologia Polska. – Z. 27 (1989), s. 17-25

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu