Badania czytelnicze


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu w dniach od 11 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku realizuje badania na temat kultury czytelniczej. Badania kierowane są do uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli województwa opolskiego. Rezultatem niniejszych działań będzie opracowanie raportu o stanie czytelnictwa środowiska oświatowego Opolszczyzny.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety.

 

ANKIETA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

 

ANKIETA DLA STUDENTÓW

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI