Arteterapia

Zestawienie bibliograficzne zostało opracowane w oparciu o elektroniczną bazę danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz wybrane zasoby Biblioteki Narodowej. Zestawienie uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji, wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Materiał obejmuje 390 pozycji wydanych w latach 2000-2020. Książki znajdujące się w PBW w Opolu lub w filiach zostały opatrzone sygnaturą.

KSIĄŻKI:

1. Aktywność twórcza w edukacji i arteterapii : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty ; Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Pedagogiki Akademii Podlaskiej w Siedlcach. – Warszawa : Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2010. – 252 s. : il. ; 24 cm.

2. Artediagnoza : specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych / Elżbieta Głowacka. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. – 130, [1] s., [8] s. tabl. : il., faks. ; 24 cm.
M 196122 C 196093 (Opole)

3. Arte-Kinezjologia : twórcze rysowanie i gimnastyka mózgu : (wsparcie rozwoju i integracji osobowości) / Swietłana Masgutowa ; [tł. Magdalena Wilczyńska]. – Warszawa : Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, cop. 2005. – 67 s. : il. ; 30 cm.

4. Arteterapia. Cz. 1 / pod red. nauk. Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Difin, 2014. – 306 s. : il. ; 23 cm. – (Engram ).
C 054080/I (Brzeg), M 63152/I M 64066/I M 64067/I (Kędzierzyn-Koźle), C 054060/I M 054061/I (Kluczbork), C 067447/I M 068198/I M 068199/I (Nysa), C 212658/I M 212664/I M 212665/I ( Opole)

5. Arteterapia. Cz. 2 / pod red. nauk. Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej- Plaskoty. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Difin, 2014. – 302 s. : il. , fot ; 23 cm. – (Engram )
C 054080/II (Brzeg), M 63152/II M 64066/II M 64067/II (Kędzierzyn Koźle), C 054062/II M 054063/II (Kluczbork), C 067447/II M 068198/II M 068199/II (Nysa), C 212658/II M 212664/II M 212665/II (Opole)

6. Arteterapia. Cz. 3, Projekty / pod red. nauk. Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty. – Projekty. – Warszawa : Difin, 2016. – 408, [2] s. : il. ; 23 cm. – (Engram )
C 054080/III (Brzeg), M 64067/III (Kędzierzyn-Koźle), C 054246/III (Kluczbork), C 067447/III (Nysa), C 212658/III M 212664/III M 212665/III (Opole)

7. Arteterapia : badania i praktyka / Andrea Gilroy ; tł. Sebastian Sobczyński. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. – 246, [1] s. ; 21 cm.
C 202358 M 202389 M 202402 (Opole)

8. Arteterapia : inspiracje i wartości / Tomasz Rudowski. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Eneteia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2014. – 188, [1], [8] s. tabl. : il. ; 24 cm. – (Seria: Akademicka )
M 211429 M 211430 (Opole)

9. Arteterapia : materiały I ogólnopolskiej konferencji szkoleniowo-naukowej “Znaczenie arteterapii w psychiatrii polskiej” Łódź, 4-5 listopada 1999 / red. Agnieszka Gmitrowicz, Wiesław Karolak. – Łódź : Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę, 2000. – 115 s. : il. ; 30 cm.

10. Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki / Wita Szulc. – Warszawa : Difin, 2011. – 219 s. ; 23 cm. – (Engram )
C 066436 (Nysa), M 206444 M 206445 C 206428 (Opole)

11. Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011. – 418 s. : il. ; 21 cm.
C 066170 (Nysa), M 205658 M 215736 M 215737 (Opole)

12. Arteterapia : podręcznik / pod red. Cathy A. Malchiodi ; [przekł.: Emilia Bochenek]. – Gdańsk : “Harmonia Universalis”, 2014. – 575, [1] s. : il. ; 25 cm.
M 054142 (Brzeg), C 054245 (Kluczbork), C 067501 (Nysa), M 213217 M 213218 (Opole)

13. Arteterapia : scenariusze zajęć / Anna Pikała, Magdalena Sasin. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 165 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Terapia Pedagogiczna : warsztaty i scenariusze zajęć ).
M 054383 M 054382 (Brzeg,) M 64071 M 64072 (Kędzierzyn-Koźle), C 068204 M 068205 (Nysa), M 053874 M 054066 M 054067 (Kluczbork), M 214835 M 215406 M 215407 M 215408 EP 214822 (Opole)

14. Arteterapia : wykorzystanie technik plastycznych w pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania / Anna Kordzińska-Grabowska. – Warszawa : Verlag Dashöfer, cop. 2012. – 31 s. ; 21 cm. – (Pomoc Społeczna )
M 207702 M 207703 (Opole)

15. Arteterapia a rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci ze spectrum autyzmu (ASD) / Karina Szafrańska. – Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016. – 201 s. : il. ; 25 cm.
M 216604 M 216605 (Opole)

16. Arteterapia dla dzieci : propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi / Ewa Baranowska-Jojko. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018. – 167 s. : il. ; 24 cm.
C 217909 M 217824 M 217825 (Opole)

17. Arteterapia dla fizjoterapeutów / Mirosław Janiszewski. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2010. – 36 s. : il. ; 24 cm.

18. Arteterapia drogą wyjścia z izolacji osób niepełnosprawnych : materiały pokonferencyjne / [red. Barbara Sochal] ; zorg. przez Fundację Wspólna Droga i Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. – Warszawa : Fundacja Wspólna Droga – United Way Polska, 2008. – 129 s., [19] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.

19. Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej / Maja Stańko-Kaczmarek. – Warszawa : Difin, 2013. — 167 s. : il. ; 23 cm. – (Engram. )
M 053984 (Brzeg), M 63153 (Kędzierzyn-Koźle), C 067171 (Nysa), C 210522 M 210647 M 210648 M 210649 M 210650 (Opole)

20. Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich : Uniwersytet Wrocławski w ECArTE : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wity Szulc ; przy współpr. Mirosławy Furmanowskiej i Joanny Gładyszewskiej-Cylulko. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. – 215, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 203573 M 203574 (Opole)

21. Arteterapia szczęśliwy świat tworzenia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach [Dokument ikonograficzny] / Alina Arciszewska-Binnebesel. – Wyd. 4. – Gdańsk : “Harmonia”, 2014. – Teka (27 s. ; 38 s. tab. il. w tym. złoż.) : il. ; 30 cm.
C 053310 (Kluczbork), C 067503 (Nysa), EP 000798 (Opole)

22. Arteterapia w aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem / red. Małgorzata Siemież, Renata Aleksandrowicz. – Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2011. – 225 s. : il. ; 24 cm.
M 207939 (Opole)

23. Arteterapia w działaniu : propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych / redacja naukowa Anna Glińska-Lachowicz. – Warszawa : “Difin”, 2016. – 186 s. : il. ; 23 cm. – ( Engram ).
M 054381 (Brzeg), M 054064 M 054065 (Kluczbork), C 068159 M 068203 M 215079 M 215080 M 215081 EP 215074 (Opole)

24. Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka / red. Małgorzata i Tomasz Siemież. – Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2008. – 235 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
M 207938 (Opole)

25. Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Krolak, Barbara Kaczorowska ; aut. Małgorzata Baczyńska [i in.] ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. – 218 s. : il., faks., fot., rys., wykr. ; 30 cm.
M 199996 (Opole), C 051011 (Brzeg), C 065967 (Nysa)

26. Arteterapia w nauce i praktyce : teoria, rozwój, możliwości / pod red. nauk. Anny Glińskiej-Lachowicz ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. – 290 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Sygn. M 213724 (PBW Opole)

27. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2014. – 134 s. ; 24 cm.
M 054024 (Kluczbork)

28. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Kraków : “Impuls”, 2011. – 134 s. ; 24 cm.
C 054052 (Brzeg), M 61976 (Kędzierzyn-Koźle), C 66974 (Nysa), M 035543 C 206429 M 205734 M 206447 EP 206446 (Opole)

29. Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2007. – 157, [1] s., [2] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
M 201719 (Opole), C 052023 (Kluczbork)

30. Arteterapie dla dzieci i młodzieży : muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką / Thomas Stegemann, Marion Hitzeler, Monica Blotevogel ; przy współpr. Anny Badorrek-Hinkelmann ; sł. wstępne Franz Resch i Michael Schulte-Markwort ; uwagi wstępne Hans-Helmut Decker-Voigt ; przekł. Elzbieta Cieślik. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. – 264 s. : il. ; 24 cm.
M 054247 (Kluczbork), M 213991 M 213992 M 213993 (Opole)

31. Arteterapie : język wizualny w terapiach twórczości i sztuce / Wiesław Karolak. – Warszawa : Difin, 2014. – 137 s. : il. ; 23 cm. – (Engram )
M 63070 (Kędzierzyn-Koźle), M 212159 M 212160 (Opole)

32. Artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym : materiały pokonferencyjne. Cz. 1, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wymiarze praktycznym / aut. oprac. Izabela Kaczyńska-Wasiak. – Warszawa : Fundacja Wspólna Droga – United Way Polska Organizacja Pożytku Publicznego, 2009. – 69 s. : il. kolor. ; 24 cm.
M 202662/I (Opole)

33. Artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym : materiały pokonferencyjne. Cz. 2, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wymiarze praktycznym / aut. oprac. Izabela Kaczyńska-Wasiak. – Warszawa : Fundacja Wspólna Droga – United Way Polska Organizacja Pożytku Publicznego, 2009. – 69 s. : il. kolor. ; 24 cm.
M 202662/II (Opole)

34. Autoarteterapie / Wiesław Karolak, Barbara Karolak. Warszawa : “Difin”, 2019. – 144 s. : il. ; 23 cm.
M 219915 (Opole)

35. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. – 56 s. : il. kolor. ; 21×21 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
M 205510 (Opole), M 052821 (Kluczbork)

36. Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. — Wyd. 3. – Kraków : “Impuls”, 2012. – 116, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 053312 (Kluczbork), M 067242 (Nysa)

37. (Bez)radność wychowania…? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka i Magdaleny Madej-Babuli. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : 2007. – Wydawnictwo WAM, – 344 s. : il. ; 23 cm.
C 050127 (Brzeg), C 61105 (Kędzierzyn-Koźle)

38. Collage w twórczym rozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak, Olga Handford. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2011. – 159 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

39. Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Mariusz Snopek. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2019. – 162, [1] s. : il., wykr. ; 24 cm.
M 219997 (Opole)

40. Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T.1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski, Zdzisława Janiszewska Nieścioruk. – Kraków : “Impuls”, 2003. – 315, [1] s. ; 24 cm.
C 187522/I (Opole), 59826/I (Kędzierzyn-Koźle)

41. Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T.2, Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : “Impuls”, 2004. – 281, [1] s. ; 24 cm.
C 187522/II (Opole), C 59826/II (Kędzierzyn-Koźle)

42. “Czym jest szczęście mówią bajki… – w przestrzeni wielokulturowości Śląska Opolskiego” / [Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu]. Opole : [Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji], [2017].– 27 s, : il. kolor. ; 17 x 24 cm.
M 217544 M 217545 (Opole)

43. Drama i arteterapia w szkole : programy i scenariusze zajęć / Irena Borecka [et al.]. – Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2005. – 204 s. : il. ; 25 cm.

44. Dziecko a rozwód : bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona ; [rysunki Klaudia Ciećkiewicz, Katarzyna Korona]. – Warszawa : “Difin”, 2015. – 218, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Engram ).
M 054487 (Brzeg), M 64633 (Kędzierzyn-Koźle), M 214247 M 214248 (Opole)

45. Dziecko i rodzina w lokalnym systemie wsparcia / pod redakcją Beaty Skwarek, Agnieszki Gałowskiej, Edwarda Bieguna. – Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, 2015. – 90 s. : il. ; 24 cm.
M 214166 (Opole)

46. Dziecko i sztuka : recepcja, edukacja, wsparcie, terapia / pod red. Mirosławy Knapik ; przy współpr. Katarzyny Krasoń. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. – 157, [1] s., [12] s. tabl. kolor. : il., wykr. ; 24 cm.

47. Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. – 220 s. : il. ; 21 cm. – (Jak Wspomagać )
M 62711 (Kędzierzyn-Koźle), M 052825 (Kluczbork), M 038486 M 205513 (Opole)

48. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod redakcją naukową Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2019. – 308 s. : il. ; 24 cm.
M 220133 M 220305 M 220306 (Opole)

49. Echa ekspresji : kulturoterapia w andragogice specjalnej / Beata Borowska-Beszta. – Kraków : “Impuls”, 2008. – 150 s. : il. kolor., wykr. ; 24 cm.
M 200668 C 200371 (Opole)

50. Edukacja artystyczna a metafora / red. Wiesława Limont i Bernadeta Didkowska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. – 314 s. : il. ; 23 cm.
M 204394 (Opole)

51. Edukacja i terapia przez sztukę : arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych / Tomasz Rudowski. – Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2013. – 181, [1] s., [8] k. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. – (Seria Akademicka. )
C 210623 M 210666 M 210667 M 210668 M 212742 (Opole)

52. Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 466 s. : il. ; 24 cm.
C 203552 (Opole), M 052646 (Kluczbork)

53. Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki / pod red. Anny Marty Żukowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 198 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
M 211981 (Opole)

54. Europa, integracja, sztuka : tematyczna koncepcja pracy edukacyjno-terapeutycznej środkami artystycznymi / red. Mirosława Knapik, Wiesława A. Sacher ; Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Społecznych. – Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. – 132 s. : il. kolor. ; 24 cm.

55. Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych : scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów / Ewa Warmuz-Warmuzińska. – Warszawa : Difin, 2013. – 249, [1] s. : il. ; 23 cm. – (Engram )
C 067124 (Nysa), C 210526 (Opole)

56. Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela / pod red. Kazimierza Czerwińskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Wrocław] : Dolnośląska Szkoła Wyższa, cop. 2009. – 262 s. ; 23 cm.
C 201766 (Opole), M 050679 (Brzeg)

57. Hip-hop jako narzędzie resocjalizacji młodzieży / Przemysław Kaca. – Gdynia : Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2014. – 137 s. : il. ; 20 cm.
M 213223 (Opole)

58. Humanistyczna terapia rozwojowa : wzmożona pobudliwość psychiczna i nerwice w perspektywie osobowego rozwoju / Zofia Paśniewska-Kuć. – Warszawa ; Jesionka : “Dispicio”, 2010. – 224 s. ; 21 cm.
M 202879 (Opole)

59. “Kajros i arteterapia” : opowieść autobiograficzna / Wita Szulc. – Warszawa : Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Arteer, Elżbieta Rybicka, cop. 2013. – 184 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
M 211423 M 211424 (Opole)

60. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2013. – 248 s. : il. ; 24 cm.
M 054147 (Brzeg), M 63190 (Kędzierzyn-Koźle), M 053325 (Kluczbork)

61. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. – Kraków : “Impuls”, 2011. – 248 s. ; 24 cm.
C 066265 (Nysa), C 206156 M 206215 M 206216 M 206980 (Opole)

62. Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną – czy umiemy myśleć inaczej? / pod red. Joanny Głodkowskiej, Andrzeja Giryńskiego. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, cop. 2009. – 205 s. : il. ; 24 cm.

63. Książka artystyczna w arteterapii / Wiesław Karolak. – Warszawa : “Difin”, 2016. – 141 s. : il. ; 24 cm. – (Engram ).
M 054229 (Kluczbork), M 215021 (Opole)

64. Kultura – aktywność artystyczna dziecka / pod red. Bożeny Muchackiej i Romualdy Ławrowskiej ; [Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]. – Kraków : ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2008. – 237 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.

65. Kultura a integracja – sztuka wobec niepełnosprawności / red. Grażyna Szafraniec. – Katowice : Biblioteka Śląska, 2004. – 91 s. : rys. ; 21 cm.

66. Magia ogrodów czyli O terapeutycznej funkcji ogrodów / Irena Borecka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2010. – 121 s. ; 24 cm.

67. Mam dziecko z zespołem Aspergera : poradnik dla rodziców / Grzegorz Całek, Halina Łuszczak, Halina Jankowska. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera, 2014. – 110 s. : il. ; 23 cm.
M 054712 (Brzeg) M 63618 (Kędzierzyn-Koźle), M 053423 (Kluczbork), M 067644 (Nysa), M 213565 (Opole)

68. Mandala w arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. – 159 s. : il. (w tym kolor.) ; 29×21 cm.

69. Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, cop. 2006. – 185, [2] s., VII k. tabl. : il.kolor. ; 21 cm.
M 194398 C 194266 (Opole)

70. Mądrze się bawię, dobrze się uczę : przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły / Aneta Jegier. – Gdańsk : “Harmonia”, 2007. – 101, [3] s. : il. ; 24 cm.
M 202059 C 197987 (Opole), M 050220 (Brzeg)

71. Metoda projektu w edukacji i arteterapii / Aleksandra Chmielnicka-Plaskota. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Instytut Edukacji Artystycznej, 2010. – 186 s., [6] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

72. Metody i formy terapii sztuką / red. nauk., Lidia Kataryńczuk-Mania ; aut., Wita Szulc ; Uniwersytet Zielonogórski ; red. nauk., Lidia Katarańczuk Mania. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. – 238 s. ; 24 cm.
M 193961 M 193962 M 195368 C 193818 (Opole)

73. Neuropsychologia kliniczna : urazy mózgu. 1, Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa / Maria Pąchalska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 398, [1] s. : il. ; 24 cm.
C 197892/I (Opole)

74. Neuropsychologia kliniczna : urazy mózgu. 2, Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa / Maria Pąchalska. – Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa – Wyd. 1 – 2 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – 398, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 63125/II (Kędzierzyn-Koźle), M 212520/II M 212521/II (Opole)

75. Neuropsychologia kliniczna : urazy mózgu. 2, Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa / Maria Pąchalska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 398, [1] s. : il. ; 24 cm.
C 197892/II (Opole)

76. Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. – 492 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
M 209715 (Opole)

77. Oblicza sztuki dziecka : w poszukiwaniu istoty ekspresji / red. nauk. Katarzyna Krasoń i Beata Mazepa-Domagała ; Centrum Ekspresji Dziecięcej. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. – Katowice ; Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2007. – 449 s. : il. kolor. ; 24 cm.

78. Od natury do… kultury : sztuka i edukacja drogą rozwoju osób niepełnosprawnych / red. Edyta Nieduziak-Błońska ; Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Tratwa” w Sandomierzu. – Sandomierz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 2009. – 83 s. : il. ; 21 cm.

79. Pedagog – terapeuta XXI wieku / red. Małgorzta Ganczarska ; Uniwersytet Opolski ; Naukowe Koło Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, Oddział Opolski Polskiego Związku Głuchych. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002. – 80 s. ; 24 cm.
C 185097 (Opole)

80. Percepcja muzyki, jej wymiar w sztuce i psychologii kwantowej / Adam Adamski. – Bielsko-Biała : Firma Poligraficzno-Wydawnicza “Compal”, 2008. – 155 s. : il. ; 24 cm.

81. Podstawy muzykoterapii / pod red. Krzysztofa Stachyry. – Wyd. 2. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 296 s. : il. ; 24 cm.
M 211988 M 211989 M 211990 (Opole)

82. Podstawy rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej / Ryszard Pichalski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2002. – 130, [2] s. : wykr. ; 24 cm.
M 192543 M 192544 C185498 (Opole), C 58300 (Kędzierzyn-Koźle)

83. Pogranicza – literatura, teatr i psychiatria : polsko-niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego / pod red. Anny Radzik. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. – 149, [1] s. ; 21 cm.

84. Polska resocjalizacja i więziennictwo : konteksty, praktyki, studia / pod red. Zenona Jasińskiego i Dariusza Widelaka ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. – 298 s. : il. ; 24 cm.
C 204022 M 202606 M 203358 M 204134 M 204135 (Opole), M 61621 (Kędzierzyn-Koźle), M 052622 (Kluczbork), C 065866 (Nysa)

85. Portrety i maski w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. – Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009. – 213, [3] s.: fot.; 21 cm + CD-ROM.
M 202489 S 202385 (Opole)

86. Poznanie przez działanie : gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka/ Ewa Minor, Marcin Minor. – Warszawa : Difin, cop. 2009. – 203 s.: il.; 23 cm.
C 202098 (Opole), M 61279 (Kędzierzyn-Koźle)

87. Praca opiekuńczo-wychowawcza / red. Barbary Wojciechowska-Charlak. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2003. – 175 s. ; 21 cm.
C 185645 (Opole)

88. Problemy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki społecznej i pracy socjalnej : z warsztatów badawczych polsko-słowackich / red. Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski, Dariusz Śmierzyński. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. – 237 s. ; 24 cm.
M 195471 (Opole), M 050668 (Brzeg)

89. Psychologia twórczości : nowe horyzonty : psychology of creativity : new approaches / red. nauk. Stanisław Popek [et al.]. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 505 s. : tab., rys., wykr. ; 24 cm.
M 202501 (Opole)

90. Psychologia twórczości plastycznej / Stanisław Leon Popek. – Kraków : “Impuls”, 2010. – 489 s. : il. ; 25 cm.
M 203422 M 203423 C 203383 (Opole), C 052681 (Kluczbork)

91. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 2 / Maria Piszczek. – Warszawa : Kompendium Katarzyna Szumniak, Jadwiga Zdebiak, cop. 2011. – 140 s. : il. kolor. ; 24 cm.
C 210531/II M 210607 (Opole)

92. Rozwojowe wzgórze : program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. – Program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii. – Gdańsk : “Harmonia”, 2016. — 62, [1] s., [20] s. tabl. : il. ; 24 cm.
M 068529 (Nysa), M 215904 M 215905 M 215906 M 215907 (Opole)

93. Rysunek dziecka : badania porównawcze Polska-USA : wskazania do arteterapii / Aleksandra Chmielnicka-Plaskota. – Warszawa : Difin, 2014. – 155 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. — (Edukacja, Sztuka, Integracja ;, t. 4 ).
M 213143 (Opole)

94. Rysunek w arteterapiach twórczości i sztuce / Wiesław Karolak. – Warszawa : Difin, 2015. – 135 s. : il. ; 23 cm. – (Engram ).
M 054500 (Brzeg), M 054500 C 216389 M 216332 (Opole)

95. Rysunek w psychoterapii / Gerald D. Oster, Patricia Gould ; przekł.: Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor. – Wyd. 2 w jęz. pol. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. – 195, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Techniki Terapeutyczne )
M 207032 (Opole)

96. Rysunek w psychoterapii / Gerald D. Oster, Patricia Gould ; przekł. [z ang.], Anna Kacmajor ; przekł. [z ang.], Magdalena Kacmajor. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 175 s. : il., rys. ; 24 cm.
M 191781 M 191426 (Opole), M 052764 C 050458 (Brzeg), M 59944 (Kędzierzyn-Koźle)

97. Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków : strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym / Iwona Malorny. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – 204, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3504)
M 216422 (Opole)

98. Sacrum – sztuka – wychowanie / red. Wiesława A. Sacher ; aut. Marian Nowak ; Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii. – Kraków : “Impuls”, 2006. – 191 s. : il., rys. ; 24 cm.
M 194464 (Opole), M 051935 (Kluczbork)

99. Socjoterapia dzieci i młodzieży : diagnoza i metody pracy / redakcja naukowa Agnieszka Lasota i Jan L. Franczyk ; [recenzent: Irena Pufal-Struzik]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2015. – 286 s. : il. ; 24 cm.
M 215131 M 215132 M 215133 (Opole)

100. Spotkania ze sztuką : koncepcja terapii artystycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania / red. Mirosława Knapik przy współpr. Wiesławy A. Sacher ; Biblioteka Śląska, Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arterapii. – Katowice : Biblioteka Śląska, 2005. – 154 s., [13] k. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.

101. Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym / Tomasz Rudowski. – Wyd. 2, popr. – Warszawa : “Difin”, 2014. – 181 s. : il. ; 24 cm. – (Engram )
M 212063 (Opole)

102. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi/ pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółeki Katarzyny Pluteckiej. – Kraków: Impuls, 2011. – 273 s. ; 24 cm.
M 61997 (Kędzierzyn-Koźle), M 206139 M 206409 (Opole)

103. Szczęśliwy świat tworzenia czyli arteterapia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach, wycieczkach / Alina Arciszewska-Binnebesel. – Toruń : “Bea”, 2008. – Teka (32 s. ; 38 k. tabl. luz. w tym złoż.) : il. ; 30 cm.
M 201501 (Opole)

104. …Sztuka/twórczość… edukacja… : współczesne problemy edukacji estetycznej i artystycznej / pod red. nauk. Wojciecha Bobrowicza. – Lublin : “Verba” 2010. – 319 s. ; 24 cm.
M 204603 (Opole)

105. Sztuka i ekspresja dziecka – w poszukiwaniu sensu tworzenia / pod red. Katarzyny Krasoń. – Katowice : Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 2 [etc.], 2003. – 179 s. : il. (gł. kolor.), fot., rys. ; 24 cm.

106. Sztuka jako wsparcie rozwoju / red. Wiesława A. Sacher, Mirosława Knapik ; Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Społecznych. – Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. – 106 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

107. Sztuka w edukacji i terapii / red. Mirosława Knapik ; red., Wiesława Aleksandra Sacher ; Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii. – Kraków : “Impuls”, 2004. – 270 s. ; 24 cm
C 187524 (Opole), C 062820 (Nysa)

108. Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk., Lidia Kataryńczuk-Mania ; red. nauk., Juliusz Karcz ; aut., Andrzej Tuchowski. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. – 210 s. ; 24 cm.
M 195549 M 195550 M 195551 (Opole)

109. Sztuka w służbie medycyny : od antyku do postmodernizmu / Wita Szulc ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Akademii Medycznej, 2001. – 253 s. ; 24 cm.
C 184772 (Opole)

110. Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / pod red. Eweliny Jutrzyny. – Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. – 249 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.

111. Sztuka, która pomaga dzieciom / Koryna Opala-Wnuk. – Łódź : JK, 2009. – 213, [3] s. : il. ; 21 cm.
M 202790 (Opole), M 61411 (Kędzierzyn-Koźle), M 052490 (Kluczbork)

112. Taniec i psychoterapia / Danuta Koziełło. – Poznań : KMK Promotions, cop. 2002. Wyd. 2 uzup. – 175, [1] s. ; 24 cm.

113. Taniec jako terapia / Mateusz Wiszniewski. – [Warszawa : Zacharek Dom Wydawniczy], cop. 2016. – 292 s. ; 24 cm.
M 64379 (Kędzierzyn- Koźle), M 215925 M 215926 M 215927 (Opole)

114. Tańce w kręgu / [oprac.] Judy King ; [tł. Małgorzata Korczak]. – Warszawa : “Kined” – Joanna Zwoleńska, 2001. – 110 s. : il., mapa ; 21 cm.

115. Teatr edukacyjny – komunikacja bez granic : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Glinieckiego i Lucyny Maksymowicz. – Słupsk : Słupski Ośrodek Kultury ; [Koszalin] : Teatr “Stop”, 2001. – 230 s., [10] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

116. Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 182 s. : il. ; 24 cm. – (Terapia Pedagogiczna : warsztaty i scenariusze zajęć ).
M 054891 (Kluczbork), M 054891 M 215221 M 215222 M 215223 M 215224 (Opole)

117. Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka / Paul Nordoff, Clive Robbins ; przekł. z jęz. ang. Agnieszka Bryndal, Elżbieta Masiak. – Kraków : “Impuls”, 2008. – 210 s. : il., fot. ; 24 cm + płyta DVD.
M 199424 M 199425 M 199426 C 199324 (Opole)

118. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – 269 s. : il. kolor. ; 24 cm.
M 64380 (Kędzierzyn-Koźle), M 054362 (Kluczbork), M 068429 M 068430 (Nysa), M 215935 M 215936 M 215937 (Opole)

119. Terapia pedagogiczna w zarysie : teoria, praktyka, refleksje / Barbara Skałbania, Teresa Lewandowska-Kidoń ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 2015. – 244 s. : il. ; 24 cm.
C 068457 M 068458 (Nysa), M 216817 M 216818 M 216819 (Opole)

120. Terapia spotkania w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki UMK / pod red. Andrzeja Wojciechowskiego ; [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. – 344 s. : il., fot. kolor., err. ; 24 cm.

121. Terapia sztuką : praktyczny poradnik / Susan I. Buchalter ; przeł. z ang., Monika Hartman. – Poznań : “Zysk i S-ka”, cop. 2006. – 213, [2] s. ; 21 cm.
M 193461 M 193462 C 193273 (Opole), M 049733 (Brzeg), M 063402 (Nysa)

122. Terapia sztuką w edukacji / red. nauk., Lidia Kataryńczuk-Mania ; red. nauk., Juliusz Karcz ; aut., Krystyna Ferenz ; Uniwersytet Zielonogórski. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. – 255 s. : il., faks., wykr. ; 24 cm.
M 194064 M 194065 (Opole)

123. Terapia sztuką w rewalidacji : zeszyt informacyjny dla rodziców i opiekunów z serii “Bądź terapeutą własnego dziecka”. – Koszalin : Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej, 2005. – [64] k. : il. ; 30 cm.

124. Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. – Warszawa: “Żak”, 2009. – 309 s. ; 21 cm
M 202245/I M 202244/I C 202182/I (Opole), C 050813/I  (Brzeg), C 065521/I (Nysa)

125. Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. – Warszawa : “Żak”, cop. 2009. – 300 s. : il. ; 21 cm.
M 202244/II M 202245/II C 202182/II (Opole), C 050813/II (Brzeg), C 065521/II (Nysa)

126. Terapia w resocjalizacji. Cz. 3, Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994-2006 / Andrzej Rejzner, Justyna Jóźwiak. – Warszawa : “Żak”, 2009. – 202, [1] s. : mapy, tab., wykr. ; 21 cm.
M 202244/III M 202245/III C 202182/III (Opole), C 050813/III (Brzeg), C 065521/III (Nysa)

127. Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody) / Maria Piszczek. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2002. – 123, [1] s. ; 24 cm.
M 199114 (Opole)

128. Terapia zajęciowa / Ewa Baum. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2008. – 92 s. : il. ; 24 cm.
C 200250 (Opole), M 61244 Kędzierzyn-Koźle), C 065071 (Nysa)

129. Terapia zajęciowa / redakcja naukowa Aneta Bac. – Wyd. 1, dodr. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. – 171 s. : il. ; 24 cm.
M 217747 (Opole)

130. Terapia zajęciowa / red. nauk. Aneta Bac, aut. Paulina Aleksander-Szymanowicz, Anna Bukowska, Urszula Chrabota, Katarzyna Filar-Mierzwa, Edyta Janus, Marta Kądziołka, Aleksandra Kulis, Dorota Kurbiel, Anna Misiorek, Marek Pokutycki, Agnieszka Smrokowska-Reichmann, Paweł Żychowicz ; patronat merytoryczny Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. – 171 s. : il. ; 24 cm.
M 054621 (Brzeg), C 054042 (Kluczbork), M 215006 M 215007 M 215008 (Opole)

131. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / red.nauk., Jacek Jarosław Błeszyński. – Kraków : “Impuls”, 2005. – 229, [1] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm.
C 190862 (Opole)

132. Twórcza ekspresja w dialogu terapeutycznym / Krystyna Sztuka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Częstochowa : Wydaw. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2003. – 219, [1] s., [30] s. tabl. : il., rys. (gł. kolor.) ; 24 cm.

133. Twórczość “codzienna” w praktyce edukacyjnej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Macieja Kołodziejskiego ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku]. – Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009. – 184 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

134. Twórczość : wyzwanie XXI wieku / zebr. i oprac., Eliza Dombrowska ; zebr. i oprac., Aleksandra Niedżwiedzka ; Akademia Pedagogiki Specjalne im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. – Kraków : “Impuls”, 2003. – 162, [1] s. ; 24 cm.
C 185664 M 192225 ( Opole)

135. Twórczość i terapia : materiały pokonferencyjne / pod red. Edyty M. Nieduziak ; Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu “Integracja”. – Sandomierz : TNS, 2003. – 92, [8] s. : il. ; 24 cm.

136. Twórczość jako forma dialogu ze światem / red. Edyta Nieduziak. – Sandomierz : Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Tratwa” : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense, 2010. – 179 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

137. W kręgu sztuki i ekspresji dziecka : rozważania inspirujące / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. – Katowice ; Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2006. – 390 s. : il. kolor. ; 24 cm.

138. W kręgu zagadnień edukacji artystycznej i terapii / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. – Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006. – 194 s. : il. ; 24 cm.

139. Warsztaty twórcze – warsztaty artystyczne / Wiesław Karolak. – Kielce : “Jedność”, 2005. – 127 s. : il. ; 30 cm.
M 191114 M 190716 M 191832 (Opole), M 59975 (Kędzierzyn-Koźle), C 051501 (Kluczbork)

140. Werbalne i niewerbalne oddziaływania w psychoterapii / Wiesław Sikorski. – Warszawa : Difin, 2009. – 334 s. : il. ; 23 cm.
C 202106 M 202165 (Opole), C 050819 M 050691 (Brzeg), C 065554 (Nysa)

141. Widzenie dzieła sztuki : percepcja i interpretacja : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej 7. Triennale Sztuki Sacrum / pod red. Joanny Matyi ; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. – Częstochowa : Miejska Galeria Sztuki, 2010. – 254, [2] s. : il. ; 23 cm.
M 205364 (Opole), C 066120 (Nysa)

142. Wprowadzenie do Sandplay Therapy – Terapia w Piaskownicy / [red.] Linde von Keyserlingk, Agata Giza-Zwierzchowska ; [przekł. Magdalena Jałowiec-Sawicka et al.]. – Szczecin : Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych “TWIKS” : Stowarzyszenie Pracownia Psychoedukacji, [2013]. – 312 s. : il. kolor. ; 23 cm.
M 62981 M 62982 (Kędzierzyn-Koźle), M 053483 M 053484 (Kluczbork), C 067196 M 067195 (Nysa), M 211397 M 211398 M 211399 (Opole)

143. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Kraków : “Impuls”, 2007. – 245 s. ; 24 cm.
M 197205 M 197206 M 197207 M 197208 C 197056 (Opole), C 064784 (Nysa), C 050188 (Brzeg), M 052178 (Kluczbork)

144. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Wyd. 3. – Kraków : “Impuls”, 2012. – 245 s. : il. ; 24 cm.
M 054070 (Brzeg)

145. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Wydanie 4. – Kraków : “Impuls”, 2019. – 245 stron : ilustracje ; 24 cm.
M 220408 M 220409 (Opole)

146. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria, metodyka, przykłady / red.nauk., Jacek Jarosław Błeszyński. – Kraków : “Impuls”, 2004. – 197, [1] s. : fot., nuty, rys., wykr. ; 24 cm.
C 189155 (Opole)

147. Wszystko o kamishibai : pytania i odpowiedzi / Noriko Matsui ; tłumaczenie Anna Sauvignon.Katowice : Tibum, 2017. – 98 s. : il. ; 20 cm.
M 64648 (Kędzierzyn-Koźle), C 68607 (Nysa), C 068621 C 216394 M 216367 M 217282 EP 217304 (Opole)

148. Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. — Wyd. 2.
Kraków : “Impuls”, 2011. – 190 s. : il. ; 24 cm. – (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, t. 1 )
M 213196 (Opole)

149. Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania ; Uniwersytet Zielonogórski. – Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych UZ, 2002. – 57 s. : il. ; 24 cm.

150. Wybrane problemy badań naukowych z zakresu edukacji artystycznej / pod red. Wiesławy A. Sacher ; Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych. – Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2010. – 172, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

151. Wychowanie przez sztukę i arteterapia jako remedium na agresję i przemoc : teatr w działaniach profilaktyczno-wychowawczych / Józef Kwapiszewski, Katarzyna Sygitowicz Sierosławska. – Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, 2008. – 198 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

152. Wymiary ekspresji dziecięcej : stymulacja, samorealizacja, wsparcie / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały ; Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. – Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda ; Katowice : “Librus”, 2005. – 362 s. : il., fot. kolor., rys., wykr. ; 24 cm.

153. Wyrazić i odnaleźć siebie : implikacje praktyczne / pod red. Małgorzaty Łączyk i Barbary Majkut-Czarnoty ; Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. – Katowice : Drukarnia Archidiecezjalna, 2008. – 117 s. : il. ; 24 cm.

154. Wyrazić i odnaleźć siebie, czyli O sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii / red. nauk. Katarzyna Krasoń i Beata Mazepa-Domagała ; Centrum Ekspresji Dziecięcej. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. – Katowice ; Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2008. – 408 s. : il. kolor. ; 24 cm.

155. Zabawa w psychoterapii / Heidi Kaduson , Charles Schaefer ; przekł. [z ang.] Wiesława Kampert , Magdalena Kacmajor. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 398, [1] s. : il., rys. ; 24 cm.
M 191485 (Opole), C 049686 (Brzeg), C 59991 (Kędzierzyn-Koźle), M 063074 (Nysa)

156. Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. – 199 s. : il. kolor. ; 21 x 21 cm + płyta CD.
M 200201 (Opole)

157. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach / Anna Kalbarczyk. – Kraków : “Impuls”, 2006. – 97, [1] s. ; 24 cm
M 193637 (Opole), M 60373 (Kędzierzyn-Koźle)

158. Zagrożone człowieczeństwo. T. 1, Zagrożenia w obszarze rodziny, dzieciństwa i okresu dorastania / pod red. nauk. Katarzyny Białobrzeskiej i Cezarego Kurkowskiego. – Kraków : “Impuls”, 2012. – 316 s. : il. ; 24 cm.
M 054372/I (Kluczbork), M 212068/I (Opole)

159. Zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach specjalnych / Janusz Dziedzic. – Kielce : Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2000. – 48 s. ; 21 cm.
M 183917 (Opole)

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

160. Aktywność artystyczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży / Aneta Madziara, Marzena Mospinek // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 9, s. 50-52

161. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. – 2019, nr 2, s. 63-68

162. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. – 2019, nr 3, s. 44-49
* Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej

163. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. – 2019, nr 4, s. 41-46
* Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej

164. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. – 2019, nr 5, s. 42-46

165. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. – 2019, nr 6, s. 44-48

166. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. – 2019, nr 8, s. 43-47

167. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. – 2019, nr 9, s. 43-47
* Przykład ćwiczenia plastycznego, w którym inspiracją są litery alfabetu

168. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. – 2019, nr 7, s. 43-46
* Zawiera scenariusz happeningu pt. “Chodząca galeria”

169. Antyczne źródła terapii sztuką. Cz. 1 / Wita Szulc // Arteterapia. – 2009, nr 3, s. 13-16

170. Arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej / Janina Florczykiewicz. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2009, nr 2, s. 5-8

171. Arteterapia dla przedszkolaka. zabawy plastyczne i ruchowe wspomagające rozwój małego dziecka / Anna Kalbarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 7, s. 60-63
* Ćwiczenia plastyczne dla dzieci w wieku 3-3,5 roku

172. Arteterapia jako pomoc w terapii zaburzeń psychosomatycznych / Edyta Nieduziak . – Bibliogr. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2012, nr 3, s. 7-27

173. Arteterapia – pomoc w przeżywaniu i wyrażaniu emocji / Danuta Bula // Wychowawca. – 2012, nr 1, s. 14-15

174. Arteterapia : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 / Monika Matkowska, Barbara Pająk // Modelowe Nauczanie. – 2013, nr 1, s. 125-142

175. Arteterapia. Cz. 1 / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. – 2014, nr 12, s. 27-28
* Scenariusze zajęć integracyjnych, relaksacyjnych i ruchowych (szkoła podstawowa, gimnazjum)

176. Arteterapia w oddziaływaniach edukacyjno- terapeutycznych / Beata Hoffmann . – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 9, s. 38-43

177. Arteterapia za pomocą sztuk plastycznych – badanie skuteczności / Julia Anastazja Wilowska // Arteterapia. – 2009, nr 2, s. 33-37

178. Arteterapia – mechanizmy działania z perspektywy neuropsychologii / Maja Stańko. – Bibliogr. // Psychoterapia. – 2009, nr 2, s. 29-35

179. Arteterapia – niechciane dziecko czy nadzieja dla współczesnej terapii pedagogicznej? / Ewelina Justyna Konieczna. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. -2003, nr 2, s. 127-139

180. Arteterapia – poza schematem szkolnej ławki / Koryna Opala-Wnuk // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 3-11

181. Arteterapia – praktyka oddziaływań terapeutycznych przy pomocy kreacji plastycznej – pytania i próby odpowiedzi / Eugeniusz Józefowski // Arteterapia. – 2010, nr 2, s. 2-8

182. Arteterapia – problemy definicyjne / Barbara Trochimiak // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 5, s. 376-379

183. Arteterapia – terapia sztuką w praktyce / Elżbieta Trojan // Modelowe Nauczanie. – 2014, nr 1, s. 83-84

184. Arteterapia / Małgorzata Kuśpit // Remedium. – 2003, nr 3, s. 6-7

185. Arteterapia / Maria Szymczyk // Wychowawca. – 2007, nr 4, s. 22-23

186. Arteterapia a rozwój emocjonalny człowieka / Anita Stefańska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 12, s. 16-18

187. Arteterapia, co to jest? / Krystyna Dąbek, Aldona Król. – Bibliogr. // Modelowe Nauczanie. – 2009, nr 3-4, s. 55-66

188. Arteterapia i techniki projekcyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą / Maja Vogt-Kostecka // Remedium. – 2017, nr 7-8, s. 39-41

189. Arteterapia jako forma oddziaływań na dziecko / Ilona Gołębiewska // Życie Szkoły. – 2011, nr 2, s. 12-15

190. Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym / Ewa Grudziewska // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 3, s. 194-200

191. Arteterapia jako jedna z form aktywizacji osób niepełnosprawnych / Barbara Szostakiewicz-Lasota // Rewalidacja. – 2005, nr 1, s. 80-89

192. Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację / Janina Florczykiewicz // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 1, s. 30-32

193. Arteterapia – leczenie sztuką / Mateusz Wiszniewski // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia. – 2019, nr 1, s. 32-34

194. Arteterapia : ocal w dziecku artystę / Joanna Zużałek // Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 9, s. 76-77

195. Arteterapia – pomoc w przeżywaniu i wyrażaniu emocji / Bogusława Brymora // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 9, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. VII-VIII

196. Arteterapia praktycznie – propozycja scenariusza zajęć arteterapeutycznych . Walory wychowawcze i resocjalizacyjne terapii przez sztukę / Anna Glińska-Lachowicz // Modelowe Nauczanie. – 2015, nr 3, s. 33-46

197. Arteterapia – terapia sztuką w praktyce / Elżbieta Trojan // Modelowe Nauczanie. – 2014, nr 1, s. 83-84

198. Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej / Katarzyna Sadowska // Życie Szkoły. – 2013, nr 6, s. 4-7

199. Arteterapia w oddziaływaniach edukacyjno- terapeutycznych / Beata Hoffmann . – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 9, s. 38-43

200. Arteterapia w opinii społecznej – doniesienie z badań / Anna Rojewska-Nowak // Arteterapia. – 2013, nr 3, s. 30-34

201. Arteterapia w pracy z traumą / Agnieszka Czapczyńska // Świat Problemów. – 2017, nr 7, s. 14-16
* Dot. pracy arteterapeutycznej z kobietami, które doświadczyły przemocy w rodzinie

202. Arteterapia w przedszkolu / Mariola Napiórkowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 11, s. 20-23

203. Arteterapia w przedszkolu / Joanna Fronczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 10, s. 2-5

204. Arteterapia w służbie inteligencji emocjonalnej / Danuta Bula // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2012/2013, nr 4, s. 22-32

205. Arteterapia w terapii uzależnień : na przykładzie OPiLU [Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień] w Zabrzu / Wojciech Kotylak // Arteterapia. – 2013, nr 1, s. 19-22

206. Arteterapia. Wybór za lata 1996-2005 / Elżbieta Hajnisz // Biblioterapeuta. – 2006, nr 5-6, s. 15-19

207. Artystyczne i terapeutyczne zalety wikliny papierowej / Katarzyna Lubańska // Arteterapia. – 2013, nr 4, s. 39-44

208. Bajka terapeutyczna w logopedii / Dorota Bełtkiewicz // Biblioterapeuta. – 2014, nr 1, s. 30-34
* Zawiera przykładowe scenariusze zajęć

209. Bajkoterapia – wychowywanie dzieci poprzez czytanie / Joanna Inglot-Kulas . – Bibliogr. // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 2, s. 24-43

210. Biblioterapia : (zestawienie bibliograficzne) / Magdalena Gutowska // Biblioterapeuta. – 2000, nr 1, s.13-15

211. Biblioterapia i wczesna edukacja, czyli o przydatności słów, które leczą / Agnieszka Miernik . – Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 4, s. 29-38

212. Być artystą jak dziecko – czyli esej o dziecięcej twórczości / Joanna Maria Laskowska // Arteterapia. – 2009, nr 3, s. 33-35

213. Był sobie papier, czyli arteterapia dla przedszkolaka : uczę się wycinać – nacięcia i złożenia / Anna Kalbarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2020, nr 2, s. 37-39

214. Był sobie papier, czyli arteterapia dla przedszkolaka : zabawy plastyczne i ruchowe wspomagające rozwój małego dziecka / Anna Kalbarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2020, nr 3, s. 40-42

215. Był sobie papier, czyli arteterapia dla przedszkolaka. Zabawy plastyczne i ruchowe wspomagające rozwój małego dziecka / Anna Kalbarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 9, s. 56-58
* Scenariusz zajęć

216. “Chcę być sobą, więc muszę wiedzieć kim jestem” / Joanna Maria Laskowska // Arteterapia. – 2009, nr 3, s. 5-7
* Scenariusz zajęć z biblioterapii

217. Choreoterapia i Gestalt / Marzena Śniarowska-Tlatlik // Gestalt. – 2007, nr 1-2, s. 25-29

218. Choreoterapia z osobami z zaburzeniami afektywnymi i nerwicowymi / Anna Rojewska-Nowak // Arteterapia. – 2013, nr 4, s. 27-33
* Zawiera także refleksje pacjentów na temat choreoterapii

219. Choroby psychogenne i ich przyczyny / Jadwiga Matys // Biblioterapeuta. – 2000, nr 2, s. 5

220. Co z tą agresją? / Magdalena Matusiak-Mertens // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 10, s. 20-22

221. Chorwacja : witamy w Unii! / Wita Szulc // Arteterapia. – 2013, nr 4, s. 16-17
* Arteterapia w Chorwacji

222. Co zabieram ze sobą? : warsztat 9 : ja i moje emocje – ewaluacja i podsumowanie / Marta Florkiewicz-Borkowska // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 35, s. 15
* Projekt arteterapeutyczny “Jestem ważna – odkrywanie własnego ja” przeprowadzony w grupie dziewcząt z III klasy gimnazjum

223. Czarodziejskie trójkąty : arteterapia – scenariusz zajęć dla pięciolatków / Joanna Zużałek // Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 9, s. 78-79

224. Czuję, reaguję, potrzebuję bezpieczeństwa – psychomotoryka a fizjoterapia / Magdalena Lis, Anna Łuszczek, Grażyna Dąbrowska // Człowiek i Ruch. – 2002, nr 2, s. 13-16
* Zasady kształcenia psychomotorycznego w wychowaniu fizycznym.

225. Czy polskiej szkole potrzebna jest arteterapia? / Dagmara Oleksy-Gołąbek . – Bibliogr. // Arteterapia. – 2013, nr 2, s. 2-7

226. Czy zawsze warto być posłusznym? Scenariusz zajęć arteterapeutycznych dla klas IV-VI / Barbara Beata Sarti // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 9, s. 24-25

227. Czym są nerwice? / Maria Widerowska. – Bibliogr. // Biblioterapeuta. – 2002, nr 2, s. 8-10
*Zastosowanie wybranych technik biblioterapeutycznych i arteterapeutycznych w łagodzeniu następstw nerwic u dzieci i ludzi dorosłych.

228. Ćwiczenia arteterapeutyczne z okazji Dnia Ochrony Praw Dziecka / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 10, s. 37-41

229. Ćwiczenia arteterapeutyczne z okazji Dnia Pisma Ręcznego / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła . – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 1, s. 30-35

230. Ćwiczenia arteterapeutyczne z okazji Światowego Dnia Drzewa oraz Dnia Krajobrazu / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 8, s. 15-19
* Scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Drzewa (10 października), Dnia Krajobrazu (20 października)

231. Ćwiczenia warsztatowe seniorów w DPS / Anna Piluś // Arteterapia. – 2011, nr 1, s. 16-20

232. Diagnozowanie i interpretacja “dzieł sztuki” powstałych w procesie warsztatów arteterapeutycznych / Grażyna Jezierska // Arteterapia. – 2008, nr 1, s. 8-9

233. Doświadczenia w prowadzeniu muzykoterapii dla pacjentów oddziału psychogeriatrycznego / Agnieszka Turkot // Psychoterapia. – 2001, nr 2, s. 55-60

234. Drama dla osób niepełnosprawnych / Karina Szafrańska . – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2012, nr 2, s. 46-69

235. Drama – nie tylko w terapii / Katarzyna Wojewódzka // Lider. – 2011, nr 7-8, s. 12-14

236. Drama i teatr jako terapia / Jolanta Kwaśniowska // Polonistyka. – 2003, nr 9, s. 551-555

237. Drewniany pajac, żywy chłopiec – o “Pinokiu” nieco inaczej : “Pinokio” jako literacki obraz dziecka nadpobudliwego / Katarzyna Maria Nogieć // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2007/2008, nr 4, s. 70-77

238. Działania arteterapeutyczne w resocjalizacji / Janina Florczykiewicz. – Bibliogr. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2010, nr 1-2, s. 49-55

239. Działania arteterapeutyczne w więzieniu przy ul. Fiołkowej we Wrocławiu w roku szkolnym 2012/2013 / Anna Morawiecka, Elżbieta Pietralczyk, Katarzyna Iwanio // Biblioterapeuta. – 2013, nr 4. s. 43-45

240. Dzieło sztuki? Produkt uboczny? Wytwór? Coś? w procesie warsztatów arteterapeutycznych przez sztuki plastyczne / Grażyna Jezierska // Arteterapia. – 2008, nr 3, s. 32-39

241. Dzień Niezapominajki / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 4, s. 30-35
* Inspiracja do ćwiczeń arteterapeutycznych z okazji Dnia Niezapominajki (15 maja)

242. Edukacja arteterapeutów – historia i perspektywy / Wita Szulc // Kwartalnik Edukacyjny. – 2005, nr 3, s. 3-10

243. Edukacja i arteterapia – ważne formy wspierania i kształtowania człowieka / Krzysztof Stachyra . – Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 4, s. 4-9

244. Ekspresja słowna dziecka w dialogu z otoczeniem, czyli o relacji pomiędzy arteterapią dzieci a teorią Freineta / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2010/2011, nr 3, s. 9-24

245. Film jako wychowawca / Ewa Warmuz-Warmuzińska // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 2, s. 72-75

246. Filmoterapia / Krystyna Dąbek. – Bibliogr. // Modelowe Nauczanie. – 2009, nr 3-4, s. 78-80

247. Filmoterapia jako samodzielny rodzaj arteterapii / Joanna Mytnik // Arteterapia. – 2010, nr 3, s. 27-28

248. Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób z Upośledzeniem Umysłowym / Leszek Ploch // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 2/3, s. 105-109

249. Hope-4-Street – nadzieja dla ulicy / Anna Szmid // Świat Problemów. – 2014, nr 6, s. 25-28
* Arteterapia w świetlicy socjoterapeutycznej

250. Intuicyjna ekspresja aktorów z niepełnosprawnością jako wartość estetyczna / Anita Stefańska, Sylwia Majcher // Arteterapia. – 2010, nr 4, s. 2-6

251. Iskierki wyobraźni / Beata Niemiec, Jolanta Winkowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 2, s. 23-29
*Gry i zabawy dla 5- i 6-ciolatków. Arteterapia (dramoterapia, muzykoterapia i plastyka interaktywna).

252. Jak twórczo wspierać rozwój emocjonalny dziecka / Dagmara Oleksy-Gołąbek // Arteterapia. – 2013, nr 4, s. 10-15
* Projekt arteterapeutyczny “Pokazuję to, co czuję”

253. Jak uwarzyć cudowny eliksir na porost twórczej inwencji dzieci / Joanna Maria Laskowska // Arteterapia. – 2008, nr 4, s. 13-15

254. Jerzy Grotowski jako pierwszy pionier terapii ekspresji / Mateusz Wiszniewski // Arteterapia. – 2013, nr 4, s. 18-26

255. Jesteśmy różni, ale tak samo ważni… / Magdalena Żujew // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 5, s. 48-50
* Scenariusz zajęć z zakresu wspomagania rozwoju społecznego dla dzieci pięcio-, sześcioletnich

256. Kiedy niemożliwe staje się możliwe czyli o warsztatach arteterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie / Urszula Strzelczyk-Raduli. – Bibliogr. // Arteterapia. – 2010, nr 3, s. 15-17

257. Kolor w kulturze i terapii / Barbara Godzińska // Arteterapia. – 2010, nr 2, s. 9-11

258. Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych – propozycja wprowadzenia elementów arteterapii / Anna Stawecka. – Bibliogr. // Edukacja. – 2003, nr 2, s. 103-109

259. Kreatywna arteterapia / Anna Grudzień // Arteterapia. – 2008, nr 2, s. 34-37

260. Kreatywne zajęcia – kreatywni seniorzy / Anna Grudzień // Arteterapia. – 2009, nr 2, s. 2-5

261. Lecznica dla duszy / Katarzyna Szeliga // Życie Szkoły. – 2007, nr 10, s. 22-27

262. Lolek-Matołek, czyli szacunek dla każdego. Scenariusz zajęć bibliotecznych z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 7-8, s. 40-41

263. “Łapanie za słowa” czyli o biblioterapii w pracy z pacjentami psychiatrycznymi. Cz. 2 / Agnieszka Pilch // Arteterapia. – 2009, nr 2, s. 11-15

264. Malowanie Gestalt / Klaudia Ketteler // Gestalt. – 2000, nr 1, s. 8-12

265. Malowanie rękami jako niekonwencjonalna forma ekspresji / Beata Bielska. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 1, s. 31-35

266. Mam prawo odnaleźć własne imię : scenariusz zajęć biblioterapii / Joanna Maria Laskowska // Arteterapia. – 2009, nr 4, s. 16-18

267. Mandala jako forma przezwyciężania zaburzeń emocjonalnych dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 1, s. 62-67

268. Mandala w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak // Modelowe Nauczanie. – 2014, nr 1, s. 20-24
* Zawiera przykładowe scenariusze warsztatów z mandalą

269. Metoda “Musica Medica” profesora Y. Schiftana / Anna Prożych. – Bibliogr. // Rewalidacja. – 2002, nr 1, s. 103-111

270. Metoda warsztatowa – metodą wyjścia z kryzysu osób starszych, zamieszkujących dom pomocy społecznej / Anna Piluś // Arteterapia. – 2010, nr 4, s. 32-35

271. Metody i techniki stosowane w socjoterapii / Anna Matyja. – Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2005, nr 3-4, s. 22-25

272. Międzynarodowy Dzień Szczęścia / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła . – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 2, s. 36-41
* Zawiera scenariusz z elementami arteterapii

273. Moja biblioterapia / Janina Kościów ; rozm. przepr. Krystyna Hrycyk // Biblioterapeuta. – 2000, nr 2, s. 1-2
*Moja własna wojna : scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 1, s. 44-47

274. Moja wyspa / Anna Glińska-Lachowicz // Arteterapia. – 2010, nr 1, s. 2-6
*Scenariusz warsztatów choreoterapeutycznych

275. Motyle i owady – przyroda naszych ogrodów i łąk / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 6, s. 29-33

276. Możliwości zastosowania choreoterapii – teoria i praktyka / Monika Szczygieł // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 5, s. 30-37

277. Multimodalność arteterapii w baśniowym świecie kamishibai / Wanda Matras-Mastalerz // Biblioterapeuta. – 2014, nr 2, s. 22-30
* Zawiera scenariusze zajęć

278. Muzyka filmowa i kolorystyka filmu jako czynnik filmoterapii / Joanna Mytnik // Arteterapia. – 2010, nr 4, s. 28-31

279. Muzykoterapeutyczne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową / Paweł Cylulko // Wychowanie na co Dzień. – 2015, nr 4, s. 34-37

280. Muzykoterapia / Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 3, s. 38-40

281. Muzykoterapia dla najmłodszych / Anna Rodzicka // Arteterapia. – 2008, nr 1, s. 15-16
*Zawiera przykładowy konspekt zajęć “Na innej planecie”

282. Muzykoterapia Nordoff-Robbins / Aleksandra Stadnicka // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s. 29-30 : fot.

283. Muzykoterapia oczami muzyka / Andrea Jaworska // Arteterapia. – 2009, nr 4, s. 4-8

284. Muzykoterapia osób starszych / Izabela Pinczewska // Arteterapia. – 2013, nr 3, s. 10-12

285. Muzykoterapia według kodalyowca / Andrea Jaworska // Arteterapia. – 2009, nr 1, s. 2-6

286. Muzykoterapia w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością wzrokową na podstawie zajęć prowadzonych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach / Marlena Kilian, Małgorzata Cichocka . – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 3, s. 184-196

287. Nadpobudliwość psychoruchowa / Katarzyna Wojciechowska. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2009, nr 2, s. 19-22

288. Niepełnosprawność, kreatywność, twórczość i arteterapia… : bliskoznaczne czy wykuczające? / Tomasz Kuta // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019/2020, s. 10, s. 22-26
* Zawiera pomysł na zajęcia (warsztat: akceptacja) dla adolescentów/dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

289. Niewypowiedziane ukryte w nas / Monika Just // Życie Szkoły. – 2004, nr 10, s. 50-54

290. Nogi, nogi roztańczone…terapia tańcem / Aneta Szczepaniak-Głębocka // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2009, nr 2, s. 67-72

291. Nowe media w arteterapii / Aleksandra Chmielińska-Plaskota, Janinna Florczykiewicz . – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2020, nr 1, s. 54-66

292. Obrazy wieloznaczne w arteterapii i twórczym rozwoju / Robert Bartel . – Bibliogr. // Arteterapia. – 2013, nr 2, s. 10-16

293. Od teoretycznego ujęcia arteterapii do praktycznego wykorzystania jej elementów w działalności edukacyjnej biblioteki pedagogicznej / Dagmara Kawoń-Noga // Modelowe Nauczanie. – 2014, nr 1, s. 3-13

294. “O jedzeniu, prezentach i świątecznym drzewku, czyli… porozmawiajmy o Świętach Bożego Narodzenia” ; Karp na wigilijnym stole? / Magdalena Kremer-Sochacka // Poradnik Bibliotekarza. – 2017, nr 12, s. 38-40
* Scenariusz zajęć atreterapeutycznych

295. Od obyczaju do psychoterapii : refleksja o wartościach terapeutycznych tańca i ruchu / Iwona Filipowska-Obcowska // Arteterapia. – 2008, nr 3, s. 24-26

296. Organizacja czasu wolnego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 4, s. 239-246
*Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

297. Pochwała dodaje skrzydeł / Joanna Maria Laskowska // Arteterapia. – 2009, nr 3, s. 8-11

298. Podróże z arterapią. Cz. 3 / Wita Szulc // Arteterapia. – 2010, nr 3, s. 9-16

299. Popatrz – ile tobie się udało… Przełożone z jednego języka na drugi / Agnieszka Kiełkiewicz // Arteterapia. – 2009, nr 2, s. 6-9

300. Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 1, s. 41-42

301. Poruszenie : praca metodą terapii tańcem i ruchem z młodzieżą w szkole integracyjnej / Aleksandra Łukasiewicz // Arteterapia. – 2008, nr 3, s. 40-42

302. Poszerzanie wyobraźni / Dagmara Oleksy-Gołąbek // Arteterapia. – 2013, nr 3, s. 2-9

303. Powrót do krainy dzieciństwa : zajęcia biblioteczne z elementami biblioterapii i arteterapii / Milena Juszczyk // Poradnik Bibliotekarza. – 2019, nr 3, s. 40

304.Praca z uczniem z zespołem stresu / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 105, s. 60-62

305. Praktyczne sposoby zastosowania dramy w psychologii procesu / Oksana Dąbrowska // Arteterapia. – 2008, nr 3, s. 10-14

306. Praktyka terapii sztuką na Łotwie : wyniki ogólnokrajowego badania / Inese Paica, Kristine Martinsone, Vicky Karkou . – Tab., wykr. – Bibliogr. // Arteterapia. – 2013, nr 4, s. 2-7

307. Problem widza jako odbiorcy filmu w filmoterapii / Joanna Mytnik // Arteterapia. – 2011, nr 1, s. 21-23

308. Profilaktyka poprzez sztukę / Lucyna Luty // Remedium. – 2004, nr 7-8, s. 22-23
*Profilaktyka w nauczaniu dzieci opóźnionych umysłowo

309. Program zajęć biblioterapeutycznych “Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą” / Lidia Ippoldt, Agnieszka Popsuła // Biblioterapeuta. – 2012, nr 1, s. 3-20

310. Przeciw wykluczeniu / Grażyna Ziaja // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, s. 18
* Przykład pracy metodą projektu z wykorzystaniem biblioterapii

311. Przykład tworzenia mandala / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 1, s. 93-96

312. Psychografologia w diagnostyce i terapii / Alicja Maksimowicz // Arteterapia. – 2008, nr 2, s. 14-15

313. Puzderko, wianuszek i zdjęcie / Joanna Maria Laskowska // Arteterapia. – 2009, nr 2, s. 20-21

314. Rola arteterapii w rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu “Ad Vitam Dignam” w Katowicach / Ewa Jędrychowska-Płonka, Dorota Baranowska-Bartyzel. – Tab. // Psychoterapia. – 2000, nr 1, s. 73-76

315. Rola teatru w życiu osoby niepełnosprawnej/ Urszula Malewicka // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 4, s. 267-273

316. Rola zajęć teatralnych w rewalidacji dzieci z upośledzeniem umysłowym / Dorota Raczkiewicz, Marzena Teterycz // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 102-104

317. Rozwijanie postawy twórczej u dzieci / Ewa Baranowska // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 3, s. 58-59

318. Ruch i litera, czyli terapeutyczne właściwości kaligrafii / Agnieszka Marek, Monika Marek-Łucka // Arteterapia. – 2013, nr 4, s. 8-9

319. Ruth St. Denis 1877-1968 / Mateusz Wiszniewski // Arteterapia. – 2013, nr 2, s. 22-28
* Dot. filozofii tańca Ruth St. Denis

320. Rytm życia / Aleksandra Wysocka-Zańko // Arteterapia. – 2010, nr 2, s. 12-17

321. Samoocena u dzieci / Agata Knedler // Arteterapia. – 2011, nr 1, s. 28-29

322. Spotkania ze sztuką szansą na lepsze życie / Aleksandra Banach-Kaźmierczak. -Bibliogr. // Meritum. – 2011, nr 1, s. 64-67

323. Spotkanie w tańcu czyli o improwizacji w kontakcie i jej terapeutycznym działaniu / Mateusz Wiszniewski // Arteterapia. – 2013, nr 3, s. 17-23

324. Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dzieci / Krzysztof Stachyra // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 3, s. 115-119

325. Stan wiedzy o arteterapii w Polsce w świetle bibliografii, wybranych publikacji i własnych doświadczeń / Wita Szulc // Modelowe Nauczanie. – 2014, nr 1, s. 13-20

326. Szkoła przestrzenią dla twórczej aktywności dzieci / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 4, s. 107-109
* Zestawienie bibliograficzne

327. Sztuka i muzykoterapia wśród norweskich fiordów / Wita Szulc // Arteterapia. – 2013, nr 2, s. 18-21

328. Sztuka jako klucz do wnętrza w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną / Anna Glińska-Lachowicz . – Bibliogr. // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 5, s. 32-36
* Zawiera opis przebiegi ćwiczeń: 1. Pokaż swój nastrój – co teraz czujesz; 2. Taniec razem – złączeni jedną częścią ciała; 3. Transformacja – od nasionka do rośliny

329. Sztuka jako terapia / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 7, s. 26-29
* Scenariusz zajęć z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki

330. Sztuka układania kwiatów / Urszula Życińska // Arteterapia. – 2008, nr 1, s. 10-13

331. Sztuka w psychiatrii. Walor estetyczny i walor terapeutyczny (z doświadczeń szpitala opolskiego) / Maria Waloszek-Brzozoń // Biblioterapeuta. – 2006, nr 1, s. 5-10

332. Talasoterapia – niekoniecznie na plaży : propozycja sesji naturoterapeutycznej w warunkach zakładu karnego / Anna Glińska-Lachowicz . – Bibliogr. // Modelowe Nauczanie. – 2014, nr 1, s. 25-29

333. Taniec a medycyna / Natalia Krzemieńska // Arteterapia. – 2010, nr 3, s. 2-12
Taniec jako forma terapii w chorobie Parkinsona / Maria Kłoda, Janina Grzegorzewska, Monika Rudzka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2013, nr 10, s. 31-32

334. Taniec św. Wita, czyli pląsawica / Natalia Krzemieńska // Arteterapia. – 2010, nr 3, s. 13

335. Taniec w arteterapii : scenariusz warsztatów choreoterapeutycznych / Anna Glińska-Lachowicz // Arteterapia. – 2009, nr 4, s. 20-24

336. Teatr dzieci niepełnosprawnych drogą do rozwoju, sukcesu i radości / Elżbieta Wroniszewska // Rewalidacja. – 2004, nr 1, s. 120-126

337. Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 17-20

338. Teatrzyk “Maja” drogą do uspołecznienia dzieci upośledzonych umysłowo / Maria Leśniak, Jadwiga Jędrzejowska-Mitas // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 5, s. 262-268

339. Techniki arteterapeutyczne w praktyce szkoły specjalnej / Irena Wasyluk // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 3, s. 214-219

340. Teoria arteterapii Tomasza Rudawskiego – implikacje do resocjalizacji przez sztukę / Janina Florczykiewicz // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 3, s. 176-185

341. Terapeutyczne, twórcze i relaksacyjne oddziaływanie muzyki / Joanna Walczak, Ewa Wilamowska // Biblioterapeuta. – 2004, nr 2, s. 11-13
* Zawiera scenariusz zajęć o charakterze biblioterapeutycznym dla uczniów gimnazjum i liceum: “Muzyka w malarstwie i poezji”

342. Terapeutyczne wykorzystanie teatru w psychoterapii uzależnień / Renata Zuba // Świat Problemów. – 2019, nr 3, s. 29-32

343. Terapia dźwiękiem / Mateusz Wiszniewski // Arteterapia. – 2008, nr 3, s. 6-8

344. Terapia inaczej – arteterapia / Ewelina Sikora // Arka. – 2001, nr 1, s. 46-49

345. Terapia przez sztukę w odniesieniu do różnych grup niepełnosprawnych / Anna Mendruń // Arteterapia. – 2008, nr 3, s. 28-29

346. Terapia sztuką w edukacji artystycznej uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch // Wychowanie na co Dzień. – 2015, nr 2, s. 35-42

347. Terapia Tańcem dla skazanych (Areszt Śledczy, Opole) : projekt “WYSPA”. Cz. 1, Powstanie projektu / Anna Glińska-Lachowicz . – Bibliogr. // Arteterapia. – 2013, nr 1, s. 33-39

348. Terapia tańcem jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi / Joanna Koczorowska-Masny // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 1, s. 50-54

349. Topografia muzyczna mózgu / Anna Metera, Artur Metera // Arteterapia. – 2008, nr 2, s. 2-7

350. Twórcza Energia Gniewu : scenariusz warsztatu pracy z emocjami wykorzystującego elementy arteterapii / Aleksandra Wysocka-Zańko // Arteterapia. – 2010, nr 3, s. 30-32

351. Twórcza terapia / Danuta Rajska // Wychowawca. – 2008, nr 5, s. 28-29

352. Twórcze działania fotograficzne z osobami z zespołem Downa / Katarzyna Krause // Modelowe Nauczanie. – 2014, nr 1, s. 42-43

353. Twórcze metody resocjalizacji. Cz. 2 / Radosław Mysior // Remedium. – 2018, nr 7-8, s. 40-41

354. Twórczość jako terapia / Danuta Bula // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2011/2012, nr 1, s. 29-39

355. Twórczość plastyczna dziecka lekko upośledzonego umysłowo jako forma rewalidacji / Hanna Miller. – Tab. // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 2/3, s. 124-128

356. Twórczość skazanych przebywających w zakładzie karnym jako droga ku wolności // Arteterapia. – 2009, nr 3, s. 21-28

357. Uczniowie w wieku dorastania jako podmiot działań biblioterapeutycznych / Jadwiga Matys. – Bibliogr. // Biblioterapeuta. – 2001, nr 1, s. 6-10

358. Uzdrawiająca moc sztuki / Ilona Gołębiewska . – Bibliogr. // Wychowawca. – 2014, nr 12, s. 15-17

359. W drodze do siebie. Arterapia w pracy z kobietami, które doświadczyły przemocy / Agnieszka Czapczyńska // Niebieska Linia. – 2010, nr 2, s. 25-27

360. W pustej przestrzeni : czyli o wykorzystaniu metody stylizacji w pracy teatralnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Anita Stefańska // Arteterapia. – 2008, nr 1, s. 20-23

361. W pustej przestrzeni ; czyli o wykorzystaniu metody stylizacji w pracy teatralnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim. Cz. 2 / Anita Stefańska // Arteterapia. – 2008, nr 2, s. 31-33

362. Walory praktyczności alternatywnej terapii dźwiękiem w zakładach karnych / Anetta Jaworska // Pedagogika Społeczna. – 2009, nr 2, s. 71-87

363. Warsztat arteterapii / Anna Glińska-Lachowicz // Arteterapia. – 2009, nr 1, s. 10-14

364. Warsztat biblioterapeuty / Anna Urgacz // Biblioterapeuta. – 2001, nr 3, s. 9-18
*Adnotowana bibliografia. Psychologia, pedagogika, medycyna niepełnosprawnych; psychoterapia, rehabilitacja, biblioterapia, arteterapia; AIDS; autyzm; choroba Alzheimera; niesłyszący

365. Warsztat twórczy jako przestrzeń twórczego konstytuowania siebie. Teoretyczne podstawy zastosowania warsztatu twórczego w rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 1, s. 17-25

366. Warsztaty arteterapeutyczne / Grażyna Jezierska. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2006, nr 6, s. 28-39
*Scenariusz zajęć

367. Warsztaty “Arteterapia i jej zastosowanie w pracy nauczyciela bibliotekarza” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu / Barbara Pająk . – Dostępne w Internecie: http://bibliotekarzopolski.pl // Bibliotekarz Opolski. – 2020, nr 1

368. Warsztaty poezjoterapii praktyce / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 11, s. 14-16

369. Wczesna interwencja w kontekście kompleksowej stymulacji rozwoju dziecka / Mirosław Zalewski // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 1-2, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. I – V
*Zawiera przykładowy scenariusz terapii przez sztukę dla nauczycieli-terapeutów i rodziców

370. “Widzę – tworzę – przeżywam – pamiętam” / Maria Raszewska // Rewalidacja. – 2000, nr 2, s.51-64
*Scenariusze zajęć muzykoterapii dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i lekkim.

371. Wizytówka Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu “Bądź z nami” w Będzinie / Aleksandra Walkowicz . – Bibliogr. // Arteterapia. – 2013, nr 4, s. 33-38
* Artykuł dot. działalności warsztatu terapeutycznego na przykładzie działań teatralnych

372. Wpływ arteterapii na osobowość i emocje ucznia szkoły ponadgimnazjalnej / Maria Łukaszewska // Biblioterapeuta. – 2007, nr 1, s. 9-19
*Cykl scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metod arteterapii

373. Wprowadzenie do problematyki animacji kultury muzycznej w środowisku osób z niepełnosprawnościami / Ryszard Popowski // Wychowanie Muzyczne. – 2016, nr 2, s. 4-7

374. Wprowadzenie do zagadnień biblioterapii / Lidia Ippoldt // Biblioterapeuta. – 2000, nr 2, s. 6-10

375. Współczesny polonista jako (nie)świadomy terapeuta / Katarzyna Nogieć // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2011/2012, nr 1, s. 7-12

376. Wszystkie barwy czarnej farby : scenariusz zajęć / Beata Polińska // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 6, s. 22-24
* Scenariusz zajęć dla gimnazjum z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii

377. Wybrana literatura dotycząca arteterapii osób niewidomych / Ewa Ratajczyk, Elżbieta Grzebyk // Biblioterapeuta. – 2000, nr 4, s. 16-18

378. Wybrane metody i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w pogotowiu terapeutycznym / Janusz Rusaczyk . – Bibliogr. // Nowa Szkoła. – 2017, nr 10, s. 24-34

379. Wycieczka do Włoch – terapia przez sztukę / Małgorzata Janowska // Kultura Fizyczna. – 2007, nr 5-6, s. 29-32

380. Wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi rodziców migrującymi zarobkowo / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 3, s. 67-73
* Zawiera scenariusz lekcji dotyczącej migracji zarobkowej rodziców z wykorzystaniem arteterapii

381. Wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi słabowidzącymi w wieku przedszkolnym / Marta Janeczko-Czekirda . – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 8, s. 14-23

382. Wykorzystanie arteterapii z dziećmi chorującymi na anoreksję / Milena Trybuś // Przegląd Edukacyjny. – 2012, nr 5, s. 24-25

383. Wykorzystanie metodologii dialogowej w praktyce arteterapeutycznej i diagnozie klinicznej / Karolina Siodmak. – Bibliogr. // Przegląd Psychologiczny. – T. 52, nr 1 (2009), s. 111-122

384. Wykorzystanie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie z zakresu biblioterapii i arteterapii do pracy z najmłodszymi czytelnikami / Anna Walska // Biblioterapeuta. – 2015, nr 1, s. 21-24

385. Zabawy plastyczne i ruchowe wspomagające rozwój małego dziecka / Anna Kalbarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 8, s. 60-63
* Zawiera przykłady ćwiczeń plastycznych dla dzieci w wieku 3-3,5 roku

386. Zajęcia z arteterapii: scenariusz / Ilona Gołębiewska // Życie Szkoły. – 2011, nr 2, s. 22-25

387. Zarys autorskiej koncepcji Teatru Idei : teatroterapia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w modelu MDT / Anita Stefańska // Arteterapia. – 2013, nr 1, s. 2-11

388. Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii psychiatrycznej / Anna Marta Żukowska // Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką. – 2006, nr 4-5, s. 9-12

389. Zdejmij zasłonę z twarzy / Marta Florkiewicz-Borkowska // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 22, s. 15
* Warsztaty arteterapeutyczne dla III klasy gimnazjum

390. Zestawienie bibliograficzne z arteterapii / Anna Glińska-Lachowicz, Anna Zydroń // Arteterapia. – 2011, nr 1, s. 34-39

 

Oprac. Monika Matkowska, Barbara Pająk
Aktualizacja: 16.06.2020 r., Barbara Pająk
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu