Apostołowie

Książki:

1. Apostołowie. Cz. 1, Andrzej, Jan, Paweł, Piotr, Tomasz / pod redakcją Marka Starowieyskiego ; współpraca: Krzysztof Bardski, J. Mirosław Bielewicz, Zbigniew Izydorczyk, Michał Janocha, Dariusz Kosior, Jan Kozłowski, Jerzy Krykowski, Jan Miazek, Wincenty Myszor, Józef Naumowicz, Kazimierz Obrycki, Grzegorz Peradze, Ryszard Rumianek, Andrzej Strus, Adam Tondera, Sławomir Wasilewski, Witold Witakowski, Michał Wojciechowski, Ryszard Zawadzki, Magdalena Zowczak. -Kraków : Wydawnictwo WAM,© 2020. – 700 stron ; 24 cm.

2. Apostołowie. Cz. 2, Bartłomiej, Filip, Jakub Mniejszy, Jakub Większy, Judasz, Maciej, Mateusz, Szymon i Juda Tadeusz, Ewangeliści, uczniowie Pańscy / pod redakcją Marka Starowieyskiego ; współpraca Krzysztof Bardski, J. Mirosław Bielewicz, Zbigniew Izydorczyk, Michał Janocha, Dariusz Kosior, Jan Kozłowski, Jerzy Krykowski, Jan Miazek, Wincenty Myszor, Józef Naumowicz, Kazimierz Obrycki, Grzegorz Peradze, Ryszard Rumianek, Andrzej Strus, . Adam Tondera, Sławomir Wasilewski, Witold Witakowski, Michał Wojciechowski, Ryszard Zawadzki, Magdalena Zowczak. -Kraków : Wydawnictwo WAM, 2020. – Strony [5], 706-1371 ; 24 cm.

3. Apostołowie: hagiografia i ikonografia : ilustrowana historia / Jarosław Charkiewicz. – Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2018. – 464 strony : ilustracje (kolorowe) ; 24 cm.

4. Apostołowie : mały leksykon hagiograficzno-ikonograficzny / Jarosław Charkiewicz. – Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2009. – 319, [1] s. : il. kolor. ; 22 cm.

5. Apostołowie : od Piotra do Pawła / pod red. Juana Marii Laboa ; tł. Konrad Czuba. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2014. – 37 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Historia chrześcijaństwa ; t. 2)

6. Camino de Santiago : nie tylko droga : historia i współczesność Szlaku św. Jakuba / pod red. Piotra Roszaka ; [tł. z jęz. hisz. Karolina Kilanowska, Piotr Roszak]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – 371 s., [2] s. tabl. złoż. luzem : il. (gł. kolor.), err. ; 23 cm.

7. Camino de Santiago : szkice historyczne do peregrynacji i dziejów kultu św. Jakuba Apostoła Większego / red. Andrzej M. Wyrwa ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. – Dziekanowice ; Lednogóra : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2010. – 146, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm. – (Biblioteka Studiów Lednickich. Seria D. Varia, 2081-2698 ; t. 2)

8. Camino Polaco : teologia, sztuka, historia, teraźniejszość. T. 1 / pod red. Piotra Roszaka i Waldemara Rozynkowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – 330 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.

9. Camino Polaco : teologia, sztuka, historia, teraźniejszość. T. 2 / pod red. Piotra Roszaka i Waldemara Rozynkowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 324 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

10. Camino Polaco : teologia, sztuka, historia, teraźniejszość. T. 3 / pod red. Piotra Roszaka i Waldemara Rozynkowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 309 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

11. Co Biblia mówi o… Piotrze / Jerry Dean ; [przekł. Wojciech Hamerliński]. – Gdynia : „Barnaba”, 1998. – 61 s. ; 15 cm.

12. Czy pielgrzymowi potrzebne śpiewanie, czyli o rozkwicie polskich pieśni do św. Jakuba / Barbara Karpała // W : Camino Polaco : teologia, sztuka, historia, teraźniejszość. T. 4 / pod redakcją Piotra Roszaka, Franciszka Mroza i Waldemara Rozynkowskiego ; [tłumaczenie z języka hiszpańskiego Mateusz Zimny]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. – S. 119-131

13. Drogami św. Jakuba : duchowa pielgrzymka / [oprac. red. Marek Czekański, Krzysztof Burski]. – Kraków : Wydawnictwo M, 2010. – 121, [1] s. : il. ; 19 cm.

14. Działalność apostołów / Ellen G. White ; [tł. z ang.]. – [Wyd. 3]. – Warszawa : „Znaki Czasu”, 1991. – 367, [1] s. ; 21 cm.

15. Grób Świętego Piotra w nekropoli watykańskiej : (dzieje i przewodnik) / Włodzimierz Rędzioch. – Kalwaria Zebrzydowska : „Calvarianum”, 1989. – 100 s. : fot., pl., portr., rys. ; 21 cm.

16. Ikonografia świętego Judy Tadeusza w sztuce sakralnej na Warmii / Janina Bosko RM // W : Święty Tadeusz Juda w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś : perspektywa uniwersalna i regionalna / redakcja: Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Ewelina Marta Mączka, Sylwia Mikołajczak. – Olsztyn : Wydział Teologii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2020. – S. 99-109

17. Ikonografia zdrady i śmierci Judasza : starożytność chrześcijańska i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2005. – 216 s. [80] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 20 cm.

18. Imiona Apostołów w Podlaskiej antroponimii XVI i XVII wieku / Zofia Abramowicz // W : Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich : literatura, język, kultura, historia. Ser. 4, Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia / redakcja naukowa: Zofia Abramowicz, Jarosław Ławski, Krzysztof Rutkowski. – Białystok : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa w Białymstoku, 2019. – S. 51-110

19. Jak czytać wizerunki świętych : leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych / Józef Marecki, Lucyna Rotter. – Kraków : „Universitas”, 2009. – 849 s., [10] s. tabl. : il. ; 25 cm.
I 202193 (Opole)

20. Jakubowe toponimia : zarys problematyki badawczej / Waldemar Rozynkowski // W : Droga do Composteli – przeszłość i teraźniejszość / pod redakcją Piotra Roszaka, Franciszka Mroza ; Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych. – Kraków : Wydawnictwo „Czuwajmy”, 2016. – S. 67-76

21. Judasz : historia, legenda, mity / Marek Starowieyski. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. – 73, [1] s. ; 19 cm.

22. Judasz Iskariota – legenda i prawda : Judasz w Ewangeliach i w Ewangelii Judasza / Horacio E. Lona ; [tł. Ryszard Zajączkowski]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2008. – 159 s. ; 22 cm.

23. Kościoły pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Polsce / Maria Piechocka-Kłos // W : Święty Tadeusz Juda w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś : perspektywa uniwersalna i regionalna / redakcja: Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Ewelina Marta Mączka, Sylwia Mikołajczak. – Olsztyn : Wydział Teologii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2020. – S. 63-75

24. Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela / pod red. Antoniego Jackowskiego, Franciszka Mroza, Iwony Hodorowicz ; Bractwo św. Jakuba Apostoła w 14. Więcławicach Starych. – Kraków ; Michałowice : Wydawnictwo “Czuwajmy”, 2010. – 229, [1] s., [32] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

25. Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo-Wschodniej / pod red. Ryszarda Knapińskiego. – Lublin : TNKUL, cop. 2002. – 285, [2] s. : il., mapa ; 24 cm. – (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 0860-3367 ; 241)

26. Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Alina Biała. – Warszawa ; Bielsko-Biała : ParkEdukacja, 2009. – S. : 447-450 : Wierny niewierny
* Caravaggio „Niewierny Tomasz”, Zbigniew Herbert „Tomasz”
C 050559 (Brzeg), C 052559 (Kluczbork), I 200986 (Opole)

27. Mistrz empirii : niewierny Tomasz według Herberta / Tomasz Tomasik // W : Gąszcz srebrnych liści : interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta / [red. nauk. Józef Maria Ruszar]. – Kraków : Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, 2015. – S. 53-67

28. Mit Judasza-samobójcy : czytając opowiadanie Leonida Andriejewa „Judasz Iszkariot” / Mirosława Michalska-Suchanek. – Mikołów : Instytut Mikołowski, 2013. – 127, [1] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Arkadii – Pisma Katastroficznego ; t. 100). – (IM Biblioteka Eseju)

29. Malowidła przedstawiające św. Jakuba w kościołach pod jego wezwaniem w diecezji pelplińskiej / Agnieszka Laddach // W : Camino Polaco : teologia, sztuka, historia, teraźniejszość. T. 2 / pod red. Piotra Roszaka i Waldemara Rozynkowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – S. 183-201

30. Mój patron święty Jakub / [oprac. Paulina Sieradzka, Elżbieta Maria Płońska]. – Szczebrzeszyn : Wydawnictwo Jut, 2014. – 31, [1] s. : il. kolor. ; 15 cm.

31. Muzyka na Camino de Santiago : analiza hymnu ku czci św. Jakuba „Santo Adalid” / Agnieszka Brzezińska // W : Camino Polaco : teologia, sztuka, historia, teraźniejszość. T. 1 / pod red. Piotra Roszaka i Waldemara Rozynkowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – S. 133-141

32. O przedstawieniach „męczeńskiej śmierci św. Jakuba Starszego Apostoła” w sztuce (XV-XIX w.) : spojrzenie historyczno-teologiczne / Waldemar Hass // W : Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago / pod redakcją Piotra Roszaka, Franciszka Mroza, Łukasza Mroza ; tłumaczenia Language Link Usługi Językowe Dorota Plutecka – Kraków ; Bractwo Św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych. – Kraków : Wydawnictwo „Czuwajmy”, 2018. – S. 191-201

33. Patmos : wyspa św. Jana : miejsca na Patmos związane z Apostołem, znane z tradycji spisanych i ustnych / Adam Ryszard Sikora. – Rzeszów : Bonus Liber, 2022. – 335 stron : fotografie, ilustracje, mapy ; 24 cm.

34. Pielgrzymi na drodze św. Jakuba : przeszłość i teraźniejszość = Pilgrims on the way of st. James : the past and the present / pod red. Iwony Hodorowicz, Franciszka Mroza ; Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu. – Kraków : Wydawnictwo Czuwajmy ; Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009. – 170 s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 23 cm.

35. Piotr Apostoł w Nowym Testamencie / Marek Karczewski. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2020. – 159 stron ; 24 cm.

36. Piotr i Judasz : dwie historie i Miłosierdzie / Krzysztof Wons. – Kraków : Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2013. – 178 s. ; 20 cm. – (Biblioteka Centrum Formacji Duchowej. Szkoła Modlitwy Słowem Bożym)

37. Piotr i Rzym : obraz Piotra w pierwszych dwu wiekach / Joachim Gnilka ; przekł. Wiesław Szymona. – Kraków : “M”, 2002. – 338 s. ; 21 cm.

38. Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku : potyczki z referencją / Beata Popczyk-Szczęsna. – Kraków : „Rabid”, 2003. – 155 s. : il. ; 21 cm.
M 196433 (Opole)

39. Postać Judasza w literaturze, teologii i sztuce / teksty zebr. i wstępem opatrzył Jacek Sieradzan. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. – 193 s. : il. ; 24 cm.

40. Postać świętego Jakuba Większego w wybranych polskojęzycznych pieśniach religijnych / Sławomir Ropiak // W : Święty Jakub Apostoł (Większy) w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś : perspektywa uniwersalna i regionalna / redakcja Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Ewelina Marta Mączka. – Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej „SQL”, 2019. – S. 95-110

41. Postać świętego Tadeusza Judy w wybranych polskojęzycznych pieśniach religijnych / Sławomir Ropiak // W : Święty Tadeusz Juda w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś : perspektywa uniwersalna i regionalna / redakcja: Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Ewelina Marta Mączka, Sylwia Mikołajczak. – Olsztyn : Wydział Teologii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2020. – S. 153-172

42. Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego / pod red. Ryszarda Knapińskiego. – Lublin : TNKUL. Wydaw., 1997. – 492, [2] s. : il., faks., fot., 1 rys. ; 24 cm. – (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 0860-3367 ; 159)

43. Śmierć Judasza w Biblii i tradycji chrześcijańskiej / Ewelina Drzewiecka. – Warszawa : Polska Prowincja Pasjonistów : Wydawnictwo Verbinum, 2012. – 236 s. ; 20 cm. – (Biblioteka Słowa Krzyża ; 2)

44. Św. Andrzej Apostoł / Ewa Oćwieja. – Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, [1992]. – 16 s. : il. ; 14 cm. – (Twój Patron)

45. Św. Jakub Apostoł / Michał Chorzępa. – Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1992. – 15, [1] s. : il. ; 15 cm. – (Twój Patron)

46. Św. Juda Tadeusz / Józef Jachimczak. – Kraków : [Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1992]. – 16 s. : il. ; 15 cm. – (Twój Patron)

47. Św. Tomasz Apostoł / Rajmund Krakowski. – Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1991. – 16 s. : il. ; 14 cm. – (Twój Patron)

48. Święci patroni miłości w tradycyjnym folklorze polskim / Beata Walęciuk-Dejneka // W : Święte i święci : kult i wizerunek świętych w tekstach kultury / red. nauk. Elżbieta M. Kur, Beata Walęciuk-Dejneka. – Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. –S. 295-304

49. Święci Piotr i Jan : dwaj pierwsi z apostołów / Sergiusz Bułgakow ; przeł. Henryk Paprocki. – Białystok : Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, 2005. – 75 s. ; 21 cm. – (Kościół Wschodni)

50. Święty Andrzej Apostoł na drogach świata / Wiesław Aleksander Niewęgłowski. – Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, cop. 2008. – 105, [3] s. : il. ; 20 cm.

51. Święty Bartłomiej Apostoł / Michał Chorzępa. – Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1994. – 16 s. : il. ; 15 cm. – (Twój Patron)

52. Święty Jakub Apostoł (Większy) jako patron pielgrzymowania / Grzegorz Bachanek // W : Święty Jakub Apostoł (Większy) w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś : perspektywa uniwersalna i regionalna / redakcja: Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Ewelina Marta Mączka. – Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej „SQL”, 2019. – S. 147-158

53. Święty Jakub Apostoł (Większy) w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś : perspektywa uniwersalna i regionalna / redakcja: Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Ewelina Marta Mączka. – Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej „SQL”, 2019. – 263, [1] strona : faksymilia, ilustracje, mapy, nuty ; 24 cm.

54. Święty Jakub z Composteli : na pielgrzymich szlakach Europy / red. nauk. Bogusław Migut. – Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, 2010. – 208 s. ; 20 cm.

55. Święty Juda Tadeusz w ikonografii chrześcijańskiej Europy : zagadnienia wybrane między typologią a indiwiduum / Urszula Mazurczak // W : Święty Tadeusz Juda w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś : perspektywa uniwersalna i regionalna / redakcja: Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Ewelina Marta Mączka, Sylwia Mikołajczak. – Olsztyn : Wydział Teologii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2020. – S. 79-98

56. Święty Mateusz Apostoł i Ewangelista / Tarsycjusz Sinka. – Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1993. – 15, [1] s. : il. ; 15 cm. – (Twój Patron)

57. Święty Piotr / Michael Grant ; przeł. Piotr Krupczyński. – Warszawa : „Cyklady”, 2001. – 171 s., [10] s. tabl. : il., 2 mapy ; 25 cm.

58. Święty Piotr, Apostoł i towarzysz / Pierre Gibert ; przekł. Joanna Kokowska. – Kraków : „eSPe”, 2003. – 137, [1] s. ; 20 cm.

59. Święty Tadeusz Juda w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś : perspektywa uniwersalna i regionalna / redakcja: Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Ewelina Marta Mączka, Sylwia Mikołajczak. – Olsztyn : Wydział Teologii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2020. – 220 stron : ilustracje ; 24 cm.

60. Ulice św. Jakuba w Polsce / Lucyna Przybylska // W : Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość : w 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago : studia i materiały dedykowane prof. dr. hab. Antoniemu Jackowskiemu / pod red. Piotra Roszaka, Franciszka Mroza ; Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych ; [tł. Dorota Plutecka, Bogna Matuszewska-Sulima] ; Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych. – Kraków : Wydawnictwo „Czuwajmy”, 2015. – S. 267-281.

61. Wątki pielgrzymie w polskich XVIII-wiecznych kazaniach na święto Jakuba Apostoła : rekonesans badawczy / Adam Kucharski // W : Camino Polaco : teologia, sztuka, historia, teraźniejszość. T. 3 / pod red. Piotra Roszaka i Waldemara Rozynkowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – S. 87-100

Artykuły w czasopismach:

62. „Ad limina apostolorum” : patron pielgrzymów – św. Jakub Starszy, apostoł i pielgrzymki do „jego grobu” w Santiago de Compostela : szkice do problemu / Andrzej M. Wyrwa // Studia Periegetica. – Z. 1 (2007), s. 7-32
* Dostępne w Internecie: https://studia-periegetica.com/resources/html/article/details?id=196421 [dostęp: 18.11.2022 r.]

63. Adwentowi święci : Katarzyna i Andrzej w tradycji ludowej / Zdzisław Kupisiński // Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii. – T. 2 (2010), s. 137-152

64. Ambicja Synów Gromu / Mark P. Shea ; tł. Jan J. Franczak // Fronda. – Nr 31 (2003), s. 236-239
* Apostołowie Jan i Jakub w Ewangelii św. Marka i św. Łukasza

65. Anatomia judaszowej zdrady / Hubert Ordon // Ethos. – 2004, nr 1/2, s. 98-110
* Dostępne w Internecie: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/32759/edition/29267/content [dostęp: 18.11.2022 r.]

66. Apokryficzne przedstawienie męczeństwa św. Bartłomieja Apostoła na obrazie z kościoła parafialnego w Burgrabicach / Renata Wierna // Vox Patrum. – T. 57 (2012), s. 737-750
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/612231 [dostęp: 16.11.2022 r.]

67. Apostoł Andrzej – osoba i imię = Andrew the Apostle – the persona and his name / Bożena Hrynkiewicz-Adamskich // Studia Rossica Posnaniensia. – T. 46, nr 1 (2021), s. 85-99
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1026514 [dostęp: 18.11.2022 r.]

68. Apostoł Judasz : szkic o winie, sumieniu i karze / Bernard Nowak // Twórczość. – 2010, nr 10, s. 54-75

69. Apostołowie Piotr i Jan – „nieuczeni i prości” (Dz. 4,13) / Henryk Żukowski // Studia Teologiczne. – T. 23 (2005), s. 43-48

70. Boskie figury zła : o chrystusowych obliczach Kaina, Barabasza i Judasza / Marek Szladowski // Kwartalnik Opolski. – 2008, nr 2/3, s. 55-68

71. Camino de Santiago : droga świętych legend / Józef Bremer // Folia Turistica. – Nr 27 (2012), s. 93-108
* Dostępne w Internecie: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_27_2012.pdf [dostęp: 18.11.2022 r.]

72. Camino de Santiago – między chrześcijaństwem a New Age / Stanisław Burdziej // Paedagogia Christiana. – 2004, t. 2, s. 71-80

73. Chodź i zobacz : św. Filip – Apostoł, męczennik : ze świętymi za pan brat / Hagiographus // Źródło. – 2011, nr 17, s. 12-13

74. Co Pismo Święte mówi o zdradzie Judasza? / Jan B. Szlaga // Ethos. – 2004, nr 1/2, s. 89-97
* Dostępne w Internecie: https://dlibra.kul.pl/Content/29266/32757__Szlaga–Jan-B—-Co-_0000.pdf [dostęp: 18.11.2022 r.]

75. Cykl przedstawień apostołów w kościele wiejskim w Mariance jako przykład patronatu krzyżackiego na pruskiej prowincji / Juliusz Raczkowski // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 39 (2013), s. 207-227

76. Dobra Nowina nieupiększona : obraz Piotra w Ewangelii Marka / Artur Malina // Collectanea Theologica. – 2004, nr 1, s. 21-38
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Collectanea_Theologica/Collectanea_Theologica-r2004-t74-n1/Collectanea_Theologica-r2004-t74-n1-s21-38/Collectanea_Theologica-r2004-t74-n1-s21-38.pdf [dostęp: 18.11.2022 r.]

77. Droga do Jakuba / Anna Szulc, Łucja Piekarska-Duraj // Polityka. – 2001, nr 11, s. 108-113
* Pielgrzymka do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela

78. Drogi św. Jakuba / Katarzyna Cinzio // Niedziela. – 2010, nr 30, s. 20-21

79. Dwa filary Kościoła na uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła / Jan Uryga // Niedziela. – 2002, nr 26, s. 5

80. Dzieje Jana w Rzymie (BHG 889) / Marek Starowieyski. – (Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów ; cz. 5) // Warszawskie Studia Teologiczne. – T. 18 (2005), s. 151-156
* Dostępne w Internecie: http://digital.fides.org.pl/Content/337/PDF/Starowieyski.pdf [dostęp: 18.11.2022 r.]

81. „Dzieje Piotra Apostoła i Szymona” / tł. Zbigniew Izydorczyk, Mirosław Bielewicz // Warszawskie Studia Teologiczne. – T. 16 (2003), s. 101-150
* Dostępne w Internecie: https://akademiakatolicka.pl/wp-content/uploads/wst/16/Izydorczyk.pdf [dostęp: 18.11.2022 r.]

82. „Dzieje Piotra i Dwunastu Apostołów” (NHC VI,1,p.1,1-12,22) : wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz / Wincenty Myszor // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. – T. 29 (1996), s. 296-302

83. Facebookowy wizerunek świętego = The facebook image of a saint / Katarzyna Parzych-Blakiewicz // Przegląd Religioznawczy. – 2020, nr 1, s. 35-48
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2134377 [dostęp: 18.11.2022 r.]

84. Gdzie jest Judasz : teologiczne spory wokół apostoła zdrajcy / Józef Majewski // Więź. – 2007, nr 2, s. 53-63

85. Głosiciel zbawczego miłosierdzia : św. Mateusz – Apostoł i Ewangelista : ze świętymi za pan brat / Hagiographus // Źródło. – 2010, nr 38, s. 12-13

86. Górnośląskie szlaki św. Jakuba : próba uzupełnienia / Klaudia Wyleżoł // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. – T. 33 (2013), s. 135-151
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/595412 [dostęp: 18.11.2022 r.]

87. Grób św. Piotra w świetle badań archeologicznych / Aleksandra Biedrończyk // Nowy Filomata. – 2009, nr 2, s. 143-157

88. Homo Salvandus : przyczynek do teologii antropologicznej Apostoła Pawła / Dominik Nowak // Studia Warmińskie. – T. 48 (2011), s. 63-79
* Dostępne w Internecie: https://wmbc.olsztyn.pl/Content/11263/04_homo_przyczynek.pdf [dostęp: 18.11.2022 r.]

89. Ilu ludzi, tyle dróg / Zbigniew Kapłański // Źródło. – 2015, nr 26, s. 8-9
* Apostołowie: Paweł, Piotr i Tomasz

90. Interpretacja postaci Judasza / Krystyna Gieryszewska // Konteksty. – 1992, nr 2, s. 39-42

91. Iskariota, zdrajca i męczennik : (trzy fragmenty na temat pewnego apostolstwa) / Zbigniew Mikołejko // Twórczość. – 2001, nr 5, s. 54-78
* Apostoł Judasz Iskariota

92. Jakub Większy – apostoł : (historia, legenda, kult świetego) / Dariusz Zagórski // Studia Sandomierskie. – T. 14, z. 2/4 (2007), s. 349-361

93. Jezus Judasza / Józef Majewski // Znak. – 1998, nr 10, s. 113-130

94. Językowy obraz Judasza w staropolskich tekstach pasyjnych / Dorota Kozaryn // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – T. 7 (2000), s. 104-116

95. Judasz – apostoł wyobcowany / Dariusz Jastrząb // Pastores. – 2010, nr 3, s. 89-96
* Literacki obraz osobowości apostoła w powieści „Judasz” Lanzo Del Vasto

96. Judasz, jeden z Dwunastu / br. Richard z Taizé ; tł. z fr. Aleksandra Frej // Pastores. – 2008, nr 4, s. 107-111

97. Judasz – sprawiedliwy Starego Testamentu / Wojciech Maciej Stabryła // Ruch Biblijny i Liturgiczny. – 2007, nr 2, s. 85-95
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Collectanea_Theologica/Collectanea_Theologica-r2007-t77-n1/Collectanea_Theologica-r2007-t77-n1-s57-68/Collectanea_Theologica-r2007-t77-n1-s57-68.pdf [dostęp: 18.11.2022 r.]

98. Judasz, ten drugi / Jerzy Sosnowski // Zeszyty Karmelitańskie. – 2008, nr 4, s. 22-28

99. Judasz w malarstwie nowożytnym / Bożena Fabiani // Ethos. – 2004, nr 1/2, s. 140-147
* Dostępne w Internecie: http://dlibra.kul.pl/Content/29271/32766__Fabiani–Bozena—Ju_0000.pdf [dostęp: 18.11.2022 r.]

100. Judasz w sztuce : w kręgu obrazowania zdrady w malarstwie europejskim / Małgorzata U. Mazurczak // Ethos. – 2004, nr 1/2, s. 123-139
* Dostępne w Internecie: https://dlibra.kul.pl/Content/29270/32764__Mazurczak–Malgorzat_0000.pdf [dostęp: 18.11.2022 r.]

101. Judasz z końca wieku / Krystyna Czerni // Tygodnik Powszechny. – 1984, nr 16, s. 6

102. Judasz zaprzedany diabłu : (we freskach Kaplicy Zamkowej w Lublinie) / Anna Różycka Bryzek // Ethos. – 2004, nr 1/2, s. 148-154
* Dostępne w Internecie: http://dlibra.kul.pl/Content/29272/32769__Rozycka-Bryzek–Anna_0000.pdf [dostęp: 18.11.2022 r.]

103. Kim był Judasz : zbawienie dla zdrajcy? / Zbigniew Wojtasiński, Monika Florek-Moskal // Wprost. – 2006, nr 14, s. 84-89

104. Kod zdrajcy : dobry Judasz to dobry biznes / Artur Górski // Wprost. – 2007, nr 12, s. 113-114

105. Komizm św. Piotra / Agata Wieczorek // Konteksty. – 1992, nr 2, s. 45-47

106. Kości w murze / Adam Boniecki // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 49, s. 20-21
* Historia relikwii św. Piotra

107. Kościół św. Bartłomieja w Czermnej – najstarsza parafia (wzm. z 1354 r.) i centrum „starówki” Kudowy Zdroju : (refleksje na temat tytułu kościoła oraz obrzędów ludowych) / Tadeusz Fitych // Świdnickie Studia Teologiczne. – 2007, nr 4, s. 141-176

108. Księga o cudach błogosławionego Andrzeja Apostoła / Grzegorz z Tours, św. ; oprac. Marek Starowieyski. – ( Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów ; cz. 2) // Warszawskie Studia Teologiczne. – T. 9 (1996), s. 49-73

109. Kult św. Piotra w Polsce średniowiecznej na tle europejskim / Maria Starnawska // Ecclesia, Studia z Dziejów Wielkopolski. – T. 6 (2011), s. 25-35
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1040257 [dostęp: 18.11.2022 r.]

110. Kwestia wiary / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2009, nr 28, s. 74-75
* Groby apostołów Piotra i Pawła

111. Legenda Św. Jakuba Większego Apostoła : ref. / Marek Starowieyski // Warszawskie Studia Teologiczne. – [T.] 8 (1995), s. 39-96

112. List Piotra do Filipa / Piotr (św.) ; oprac. z koptyjskiego Wincenty Myszor // Vox Patrum. – Z. 32/33 (1997), s. 419-423

113. Literackie profile Judasza / Ryszard Zajączkowski // Ethos. – 2004, nr 1/2, s. 314-334
* Dostępne w Internecie: http://dlibra.kul.pl/Content/29286/32795__Zajaczkowski–Ryszar_0000.pdf [dostęp: 18.11.2022 r.]

114. Mateusz i jego ewangelia / Janusz Czerski // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. – T. 15 (1995), s. 47-68

115. Metamorfozy Judasza : autorskie parafrazy biblijne jako świadectwo przemian kulturowych : (na przykładzie literatury bułgarskiej) / Ewelina Drzewiecka // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 3, cz. 2 (2013), s. 143-163
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2012478 [dostęp: 18.11.2022 r.]

116. Motyw Judasza w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku / Jan Rybicki // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 10 (2010), s. 110-131
* Dostępne w Internecie: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/9646/AF073–07–Motyw-Judasza–Munk.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 18.11.2022 r.]

117. Najstarsze przedstawienia Piotra Apostoła a problem prymatu papieskiego / Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska // Vox Patrum. – T. 46/47 (2004), s. 391-404
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2092685 [dostęp: 18.11.2022 r.]

118. Nawrócona jawnogrzesznica oraz przeniewierca : Maria Magdalena i Judasz w dramacie biblijnym Krystyna Ostrowskiego / Józefa Kunicka-Synowiec // Konteksty Kultury. – [Nr] 10 (2013), s. 18-36
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/650491 [dostęp: 18.11.2022 r.]

119. Nazywanie i określanie Judasza w wybranych tekstach staropolskich / Dorota Rojszczak // Studia Językoznawcze. – T. 5 (2006), s. 167-179

120. Nie tylko Caravaggio : „{Tomasz” Zbigniewa Herberta a „Św. Tomasz Didymus” Denise Levertov / Tomasz Garbol // Ruch Literacki. – 2009, z. 3, s. 247-254

121. „Niewierny” Tomasz jako uczeń Jezusa w Ewangelii według św. Jana / Tomasz Wieczorek // Studia Elbląskie. – T. 8 (2007), s. 123-140
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Elblaskie/Studia_Elblaskie-r2007-t8/Studia_Elblaskie-r2007-t8-s123-140/Studia_Elblaskie-r2007-t8-s123-140.pdf [dostęp: 18.11.2022 r.]

122. Obecność św. Pawła Apostoła w poezji Czesława Miłosza / Wiesław Felski // Język, Szkoła, Religia. – T. 5 (2009), s. 114-118

123. Osobiste doznania św. Jana opisane w Apokalipsie / Bogdan Zbroja // Ruch Biblijny i Liturgiczny. – R. 58, nr 3 (2005), s. 181-187
* Dostępne w Internecie: https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/594 [dostęp: 18.11.2022 r.]

124. Paradygmat Jezusa i Judasza w „Parafrazie pewnej myśli Jorge Luisa Borgesa” / Anna Warakomska // Studia Niemcoznawcze. – T. 34 (2007), s. 147-157

125. Patrocinium św. Jakuba Większego Apostoła w ikonografii kościołów metropolii poznańskiej / Katarzyna Jankowska // Roczniki Humanistyczne. – 2002, z. 4, s. 149-189
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1954533 [dostęp: 18.11.2022 r.]

126. Paweł z Tarsu i Cyprian Norwid / Alina Merdas // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – T. 4 (1997), s. 75-88

127. Pierwszy z uczniów Jezusa : św. Andrzej Apostoł, „pierwszy wezwany” („protoklitos”) : ze świętymi za pan brat / Hagiographus // Źródło. – 2010, nr 48, s. 12-13

128. Pieśni śpiewane w drodze do sanktuarium św. Jakuba w Compostelli, zachowane w XII-wiecznym manuskrypcie Codex Calixtinus / Marek Jamróz // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 35 (2008), s. 57-61

129. „Podwójna świętość” (na tropach ludowej świętości Piotra Apostoła i Andrzeja Boboli) / Tomasz Kalniuk // Literatura Ludowa. – 2010, nr 4-5, s. 27-34

130. Postać św. Jana Apostoła i Ewangelisty na gruncie polskiej duchowości potrydenckiej / Marcin Godawa // Polonia Sacra. – 2008, nr 24, s. 131-155

131. Postać św. Pawła i reminiscencje jego pism w wybranych kazaniach polskich w wieku XVI / Piotr Baran // Studia Slavica. – [Nr] 13 (2009), s. 241-264

132. „Powołanie św. Mateusza” Caravaggia, czyli kto jest kim w obrazie i skąd to wiadomo = „Calling of St Matthew” by Caravaggio, namely who is who in the painting and how do we know this? / Jarosław Jarzewicz // Biuletyn Historii Sztuki. – R. 82, nr 3 (2020), s. 337-365

133. „Powołanie św. Mateusza” Caravaggia : studium z hermeneutyki obrazu / Michał Haake // Artium Quaestiones. – [T.] 18 (2007), s. 37-115
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/11112/1/02_Micha%C5%82_Haake_Powo%C5%82anie_%C5%9Aw._Mateusza_37-115.pdf [dostęp: 18.11.2022 r.]

134. Prymat apostoła Piotra w sztuce wczesnochrześcijańskiej / Justyna Sprutta // Studia Gnesnensia. – T. 31 (2017), s. 295-305

135. „Rehabilitacja” Judasza : o apokryfach w kulturze popularnej / Magdalena Zowczak // Warszawskie Studia Teologiczne. – T. 20 [cz.] 2 (2007), s. 343-352
* Dostępne w Internecie: https://akademiakatolicka.pl/wp-content/uploads/wst/20-2/Zowczak.pdf [dostęp: 18.11.2022 r.]

136. Renesans Drogi św. Jakuba – spojrzenie socjologa / Stanisław Burdziej // Przegląd Powszechny. – 2003, nr 2, s. 209-216

137. Role semantyczne Judasza – na materiale dawnego piśmiennictwa pasyjnego / Ewa Woźniak // Prace Filologiczne. – T. 50 (2005), s. 203-225

138. Strategie Apostołów / Krzysztof Wons // Pastores. – 2014, nr 2, s. 7-15

139. Sylwetka i obrazy apostoła Pawła w „Corpus Paulinum” / Manfred Uglorz // Studia Humanistyczno-Teologiczne. – 2008, nr 1, s. 57-64

140. Szlak kulturowy formą dziedzictwa przeszłości : szlaki św. Jakuba / Kazimiera Orzechowska-Kowalska // Ochrona Zabytków. – 2012, nr 3/4, s. 89-105

141. Szlak z muszlą : markowe szlaki / Marek Henzler. – (Półprzewodnik „Polityki”) // Polityka. – 2009, nr 32, s. 50-52, 54-55

142. Szymon Piotr w Ewangelii św. Marka i według Listów św. Pawła / Kazimierz Romaniuk // Ateneum Kapłańskie. – T. 147, z. 3 (2006), s. 560-564

143. Św. Jakub Starszy – Apostoł : patron pielgrzymów do Santiago de Compostela / Grażyna Nawrolska // Prowincja. – 2021, nr 1, s. 30-37

144. Św. Maciej Apostoł i Judasz Iskariota / Benedykt XVI (papież) ; tł. z wł. Jan Pach // Niedziela. – 2006, nr 44, s. 4-5

145. Świadek bezradności Boga / Adam Boniecki // Tygodnik Powszechny. – 2000, nr 17, s. 4
* Zdrada Judasza

146. Święci Katarzyna i Andrzej w religijności i tradycji ludowej regionu tomaszowskiego / Józef Nowak // Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii. – T. 4 (2012), s. 259-280

147. Święty Jakub Większy Apostoł : patron pielgrzymujących / Kazimierz Bełch // Premislia Christiana. -T. 19 (2020/2021), s. 157-161

148. Św[ięty] Jan Apostoł Ewangelista – pierwszy mistyk chrześcijański / Jerzy Misiurek // Roczniki Teologiczne. – 1998, z. 5, s. 19-29

149. Święty Piotr i święty Paweł w Rzymie / Ewa Wipszycka // Mówią Wieki. – 2001, nr 10, s. 18-23

150. Święty Piotr – skała Kościoła i jego martyrium : projekt edukacyjny „Święty Jan Paweł II w edukacji szkolnej” : wiedza z historii sztuki / Małgorzata Iglewska // Katecheta. – 2014, nr 7/8, s. 53-58

151. Święty zdrajca / Jacek Zychowicz //Wiadomości Kulturalne. – 1997, nr 12/13, s. 15
* Postać Judasza

152. Tajemnica skóry. Cz. 2, Skóra – obszar pamięci, obszar doświadczenia w kulturowym i ikonograficznym wizerunku świętego Bartłomieja / Jowita Jagla // Medycyna Nowożytna. – T. 19, z. 2 (2013), s. 7-35

153. Teksty o świętym Andrzeju Apostole / oprac. Marek Starowieyski. – (Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów ; cz. 3) // Warszawskie Studia Teologiczne. – T. 11 (1998), s. 125-152

154. Teksty do poznania legendy Judasza / Marek Starowieyski. – ( Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów ; cz. 4) // Warszawskie Studia Teologiczne. – T. 17 (2004), s. 65-88

155. Toruński klasycyzujący Judasz ze szkoły Rembrandta / Lech Brusewicz // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. – Z. 27 (1996), s. 125-158

156. U źródła władzy papieskiej / Lucjan Kamieński // Niedziela. – 2001, nr 25, s. 5
* Św. Piotr

157. Ukrzyżowany i ścięty : święci Piotr i Paweł – apostołowie / Hagiographus // Źródło. – 2015, nr 26, s. 12

158. Uwagi na temat ikonografii cyklu „Dzieje św. Tomasza Apostoła” z kolegiaty zamojskiej na przykładzie obrazu „Chrystus otrzymujący wiadomość o chorobie Łazarza” / Tomasz Bulewicz // Roczniki Humanistyczne. – T. 52, z. 4 (2004), s. 498-502

159. Walczący z diabłami : św. Bartłomiej – apostoł, męczennik : ze świętymi za pan brat / Hagiographus // Źródło. – 2010, nr 34, s. 12-13

160. Wartość kultu świętego Jakuba Starszego / Henryk Wejman // Colloquia Theologica Ottoniana. – 2010, [nr] 1, s. 7-18
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Colloquia_Theologica_Ottoniana/Colloquia_Theologica_Ottoniana-r2010-t-n1/Colloquia_Theologica_Ottoniana-r2010-t-n1-s7-18/Colloquia_Theologica_Ottoniana-r2010-t-n1-s7-18.pdf [dostęp: 21.11.2022 r.]

161. Według ucznia / Artur D[aniel] Liskowacki // Twórczość. – 2001, nr 5, s. 79-96
* Postać Judasza

162. Wizerunki wotywne św. Jakuba Starszego Apostoła na ziemi chełmińskiej / Katarzyna Krupska // Camino Polaco. – T. 3. s. 127-139

163. Z dziejów postaci Kaina, Barabasza i Judasza w literaturze / Marek Szladowski // Scriptura Sacra. – R. 8/9 (2004/2005), s. 249-263

164. Z Mateuszem o pięciu słowach Jezusa do Jego uczniów, żeby wiedzieli, kim są i co mają czynić / Tomasz Węcławski. – (Rozmowy z Ewangelistami ; cz. 2) // Znak. – 1999, nr 8, s. 150-153

165. Zdrada Judasza i niewierność Piotra w świadectwie Ewangelii Marka i Mateusza / Artur Malina // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. – T. 42, z. 2 (2009), s. 5-23
* Dostępne w Internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/10090/1/Malina_Zdrada_Judasza_i_niewiernosc_Piotra.pdf [dostęp: 21.11.2022 r.]

166. Zdrada Judasza w dramacie Ireneusza Iredyńskiego „Żegnaj Judaszu” / Stefan Radziszewski // Religious and Sacred Poetry. – Y. 1, vol. 3 (2013), s. 65-88
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Religious_and_Sacred_Poetry_An_International_Quarterly_of_Religion_Culture_and_Education/Religious_and_Sacred_Poetry_An_International_Quarterly_of_Religion_Culture_and_Education-r2013-t1-n3/Religious_and_Sacred_Poetry_An_International_Quarterly_of_Religion_Culture_and_Education-r2013-t1-n3-s65-88/Religious_and_Sacred_Poetry_An_International_Quarterly_of_Religion_Culture_and_Education-r2013-t1-n3-s65-88.pdf [dostęp: 21.11.2022 r.]

167. Żywoty i spisy Apostołów : materiały do poznania legendy i kultu Apostołów / Marek Starowieyski // Bobolanum. – R. 6 (1995), s. 132-154

Zob. też hasło: Judasz

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu