Apokalipsa

Książki:

1. Apokalipsa czytana dzisiaj / Maria Szamot. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2000. – 361, [2] s. ; 24 cm.

2. Apokalipsa – fresk czy poemat ? : o czytaniu Apokalipsy jako tekstu poetyckiego / Waldemar Linke. – Kalisz : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997. – 30 s. ; 21 cm.

3. Apokalipsa jako księga profetycznego orędzia napomnienia, pokrzepienia i nadziei / Michał Czajkowski. – Wrocław : [s. n.], 1987. – 154 s. ; 20 cm.

4. Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 1 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Maciej Aronowicz et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – 748 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – (Czarny Romantyzm)

5. Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 2 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Marcin Bajko et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. – 908 s. : il. ; 25 cm. – (Czarny Romantyzm)

6. Apokalipsa św. Jana w hiszpańskim malarstwie XVII wieku / Andrzej Witko // W : Czas Apokalipsy : wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII / pod red. Katarzyny Zalewskiej-Lorkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – S. 190-196
M 211528 (Opole)

7. Apokalipsa św. Jana w trzech odsłonach : komentarz popularno-naukowy / Andrzej Oczachowski ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Teologiczny. – Zielona Góra : Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ; Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Teologiczny, 2004. – 133 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Studiów Paradyskich t. 3)

8. Apokalipsa według Józefa Wittlina : o wierszu „Przed końcem świata” / Jacek Brzozowski // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 2 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Marcin Bajko et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. – S. [667]-671

9. Apokalipsy – orędzia nadziei w Biblii / Roman Krawczyk // W : Czas Apokalipsy : wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII / pod red. Katarzyny Zalewskiej-Lorkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – S. 40-45
M 211528 (Opole)

10. Apokaliptyczne scenariusze końca świata / Franciszek M. Rosiński // W : Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy / pod red. Katarzyny Konarskiej, Piotra Kowalskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – S. 45-65

11. Apokaliptyczność w poezji mistycznej Słowackiego / Leszek Zwierzyński // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 2 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Marcin Bajko et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. – S. [249]-268

12. Biblia o końcu świata / Tomasz Maria Dąbek. – Kraków : Wydawnictwo M, 2011. – 148, [1] s. ; 20 cm.

13. Czas Apokalipsy : wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII / pod red. Katarzyny Zalewskiej-Lorkiewicz. – Warszawa : „Neriton”, 2013. – 248 s., [59] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
M 211528 (Opole)

14. Czy kobiety lubią Apokalipsę? : motywy apokaliptyczne w liryce młodopolskich poetek / Anna Wydrycka // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 2 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Marcin Bajko et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. – S. [397]-410

15. „Gdzie teraz koń i jeździec?” – motywy apokaliptyczne w literaturze staroangielskiej / Magdalena Paśnikowska // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 1 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Maciej Aronowicz et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – S. [635]-650

16. Gorzkie rzeki : wątki apokaliptyczne w poezji Czesława Miłosza / Marek Sikora // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 1 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Maciej Aronowicz et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – S. [179]-190

17. „I słońce stało się czarne jak wór włosiany” : motywy apokaliptyczne w operze XX wieku (przegląd subiektywny) / Marcin Gmys // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 1 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Maciej Aronowicz et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – S. [487]-500

18. „Innego końca świata nie będzie” – o Apokalipsie w opowiadaniu „Próba generalna” Olgi Tokarczuk / Elżbieta Dutka // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 2 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Marcin Bajko et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. – S. [855]-866

19. Józefa Czechowicza apokalipsa negatywna : perspektywa egzystencjalna / Anna Szóstak // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 1 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Maciej Aronowicz et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – S. [151]-166

20. Kolorowa apokalipsa : konwencja post-apo w serialach animowanych dla młodzieży na przykładach „Adventure time” oraz „Kippo and the age of wonderbeasts” / Michał Pokrowiecki // W : Rzeczywistość zanimowana : kreskówki w kulturze, nauce i społeczeństwie / redakcja naukowa Weronika Andrzejewska, Krzysztof Czyżak, Marek Kaźmierczak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. – S. 33-52

21. Koniec świata albo Świetlicki apokaliptyczny / Dariusz Kulesza // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 1 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Maciej Aronowicz et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – S. [211]-221

22. Kultura i „Apokalypsis”? : refleksje o apokaliptycznym wymiarze świata na marginesie opisów Ryszarda Kapuścińskiego / Aleksandra Kunce // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 1 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Maciej Aronowicz et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – S. [363]-370

23. Kulturowe paradygmaty końca : studia komparatystyczne / pod red. Józefa Cezarego Kałużnego i Artura Żywiołka. – Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2013. – 512, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Chrześcijaństwo, Kultura, Ponowoczesność, 2300-2735 ; t. 1)
* Koniec świata w literaturze i sztuce

24. Literatura lęku, literatura nadziei – przemiany wybranych kategorii katastrofizmu i postapokaliptyki na przełomie wieku XX i XXI = Fiction of fear, fiction of hope – transformations of selected categories of catastrophic and post-apocaliptic fictions at the turn of the 20th and 21th centuries / Karolina Wierel // W : Literatura i kultura XX-XXI wieku / pod redakcją Moniki Gabryś-Sławińskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. – S. 107-120

25. Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego / oprac. Danuta Wilczycka. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2001. – 46 s. ; 17 cm. – (Biblioteczka Opracowań ; Z. nr 46)
M 066151 (Nysa)

26. Motywy apokaliptyczne w fabularnym kinie artystycznym / Sławomir Bobowski // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 1 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Maciej Aronowicz et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – S. [587]-60

27. Motywy apokaliptyczne w poezji Julina Tuwima / Monika Jurkowska // W : Julian Tuwim : tradycja, recepcja, perspektywy badawcze / pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, 2017. – S. 263-284

28. O apokaliptycznej świadomości Julii Hartwig / Dorota Kulczycka // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 2 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Marcin Bajko et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. – S. [757]-770

29. Poetycka Apokalipsa Jarosława Iwaszkiewicza / Zbigniew Chojnowski // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 2 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Marcin Bajko et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. – S. [683]-689

30. Proroctwa biblijne : Księga Daniela, Apokalipsa św. Jana : naukowo-historyczne studium o spełnionych i niespełnionych proroctwach biblijnych / Zdzisław Gudzowski. – Kraków : „Impuls”, 2004. – 435, [1] s. : tab. ; 24 cm.

31. Siła strachu : wpływ Apokalipsy i lęków zimnowojennych na wybrane nurty kultury popularnej / Piotr Jezierski. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra ; Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2012. – 226, [1] s. ; 20 cm.

32. Spojrzenie na Apokalipsę / Pierre Prigent ; przeł. [z fr.] Paula Sawicka. – Warszawa : „Pax”, 1986. – 105, [3] s. ; 17 cm.

33. Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana / Maciej Szczepaniak. – Poznań : UAM WT, 2001. – 159, [1] s. ; 24 cm. – (Studia i Materiały / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny = Studia et Textus / Universitas Mickiewicziana Posnaniae. Facultas Theologica ; 45)

34. Tadeusz Konwicki Mała apokalipsa / oprac. Krystyna Cel. – Radom : „Ston I”, cop. 1994. – 35, [2] s. ; 16 cm. – (Lektury : analizy lektur szkolnych opracowane przez nauczycieli polonistów / „Ston I”)

35. Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa : streszczenie, omówienie, cytaty / oprac. Barbara Lach. – Białystok : KAW-B, 1997. – 28, [3] s. ; 17 cm. – (Lektury Szkolne : szkoła średnia : streszczenia, omówienia, cytaty / Krajowa Agencja Wydawnicza-B)

36. Trwogi i nadzieje końca wieków / Jan Kracik. – Kraków : „Znak”, 1999. – 177, [3] s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
M 183996 (Opole)

37. Wizja Apokalipsy w Koranie / Rafał Korczak // W : Czas Apokalipsy : wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII / pod red. Katarzyny Zalewskiej-Lorkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – S. 36-39
M 211528 (Opole)

38. Wizja eschatologiczna u Dantego i jej wątki apokaliptyczne / Maria Maślanka-Soro // W : Czas Apokalipsy : wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII / pod red. Katarzyny Zalewskiej-Lorkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – S. 67-77
M 211528 (Opole)

39. Wszystkie „końce świata”, które znamy : apokaliptyczność w fantastyce naukowej / Mariusz Maciej Leś // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 2 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Marcin Bajko et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. – S. [817]-825

40. Wyobraźnia apokaliptyczna i „11 września 2001” jako wydarzenie medialne i literackie / Jarosław Płuciennik // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 1 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Maciej Aronowicz et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – S. [389]-398

41. Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego : obrazy, wizje, symbole / Krzysztof Korotkich ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód-Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2011. – 514 s. : il. ; 21 cm. – (Czarny Romantyzm)

42. Zobaczyć Apokalipsę : wokół powojennych opowiadań Adolfa Rudnickiego / Katarzyna Sokołowska // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 2 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Marcin Bajko et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. – S. [617]-634

43. Zygmunt Krasiński : tworzenie Apokalipsy / Andrzej Fabianowski // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 2 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Marcin Bajko et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. – S. [25]-39

Artykuły w czasopismach:

44. „Apokalipsa negatywna” Józefa Czechowicza / Andrzej Tyszczyk // Roczniki Humanistyczne. – 1998, z. 1 spec., s. 467-480
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1956112 [dostęp: 17.11.2022 r.]

45. Apokalipsa po amerykańsku / Tomasz Mirkowicz // Literatura na Świecie. – 1985, nr 7, s. 280-289
* Wątki apokaliptyczne w literaturze

46. Apokalipsa religijno-etyczna w „Hymnach” Jana Kasprowicza / Edyta Klara // Język Polski w Liceum. – 2011/2012, nr 1, s. 32-41

47. „Apokalipsa” (The Apocalypse) by Grzegorz Bednarski : escalation of evil or a message of hope? = „Apokalipsa” według Grzegorza Bednarskiego : eskalacja zła czy orędzie nadziei? / Renata Rogozińska ; tł. Agnieszka Gicala // Sacrum et Decorum. – R. 3 (2010), s. 95-114
* Tekst równol. pol., ang.
Dostępne w Internecie: https://sacrumetdecorum.pl/wp-content/uploads/2022/01/sacrum3-R-Rogozinska.pdf [dostęp: 17.11.2022 r.]

48. Apokalipsa w kulturze rosyjskiej / Hanna Kowalska-Stus // Slavia Orientalis. – R. 62, nr 2 (2013), s. 157-167
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/96552/edition/83300/content [dostęp: 17.11.2022 r.]

49. Apokalipsa w literaturze / Janusz Termer // Zdanie. – 1987, nr 1, s. 27-28

50. A-pop-kalipsa / Bartosz Szurik // Znak. – 2013, nr 1, s. 122-127

51. Apokaliptyczne wizje oczami artystów na przestrzeni dziejów / Paweł W. Maciąg // Cywilizacja. – Nr 63 (2017), s. 87-95

52. Apokaliptyczny tryptyk Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Leonid Malcev // Przegląd Humanistyczny. – 2003, nr 2, s. 75-83

53. Apokaliptyka jako rodzaj literacki / Sylwester Jędrzejewski // Ruch Biblijny i Liturgiczny. – 1998, nr 1, s. 29-35

54. Ciało / Piotr Napiwodzki // Znak. – 2017, nr 12, s. 66-71
* Malarstwo apokaliptyczne

55. Czas apokalipsy / Ewa Karabin // W Drodze. – 2012, nr 12, s. 87-94
* Koniec świata w Biblii

56. Czemu służy przywołanie Apokalipsy w opowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej A.D. 1998?” / Ewa Pietruszka // Warsztaty Polonistyczne. – 1997, nr 2, s. 23-27

57. Echa katastrofizmu i czas Apokalipsy w wierszach i poematach Zbigniewa Bieńkowskiego / Elżbieta Mazur // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury. – Z. 4 (2009), s. 153-163

58. Filmowe obrazy ponowoczesnej apokalipsy / Sebastian Jakub Konefał // Kino. – 2009, nr 11, s. 32-35

59. Jak uratować świat, nie wychodząc z kina / Marcin Napiórkowski // Polityka. – 2022, nr 1/2, s. 124-129
* Obrazy apokaliptyczne w filmach

60. Jaka piękna katastrofa / Wojciech Chmielarz // Przegląd Powszechny. – 2012, nr 11, s. 37-45
* Koniec świata w literaturze i filmie

61. Jaki będzie koniec świata? / Leokadia Pawliszak // Polski w Praktyce. – 2011, nr 2, s. 30-31

62. Juliusza Słowackiego Czarny Anioł Apokalipsy / Arkadiusz Łuba // Kresy. – 2003, nr 4, s. 76-79
* Dramat „Zawisza Czarny”

63. Kino-Apokalipsa / Peter Szendy ; przekł. Jakub Momro // Teksty Drugie. – 2020, nr 1, s. 215-230
* Analiza kilku filmów pod kątem wizji końca świata

64. Koniec świata, choroba i sąd ostateczny : apokaliptyczne historie Tadeusza Słobodzianka / Mariusz Czaja // Konteksty. – 2002, nr 3-4, s. 249-263

65. Krótka historia końca świata / Sebastian Jakub Konefał // Kino. – 2004, nr 6, s. 34-38

66. Kryteria interpretacji Apokalipsy / Dariusz Kotecki // Biblica et Patristica Thoruniensia. – [T.] 5 (2012), s. 15-34

67. Kryzys utopii? : groteskowe wizje apokaliptyczne w literaturze niemieckiej / Joanna Jabłkowska // Prace Polonistyczne. – Ser. 50 (1995), s. 151-175

68. Ksiądz Ch. w cieniu apokaliptycznych znaków : sensy i symbole poetyckiej wizji estchatologicznej Czesława Miłosza / Magdalena Bauchrowicz-Kłodzińska // Pamiętnik Literacki. – 2014, z. 4, s. 25-40
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/82112/edition/64213/content [dostep: 17.11.2022 r.]

69. Ludowa apokaliptyka : koniec świata i nowe stworzenie w kinie / Charles Martig ; tł. Barbara Floriańczyk // Communio. – 2000, nr 4, s. 138-146

70. „Miałem sen dziwny…” : oniryczna wyobraźnia eschatologiczno-apokaliptyczna w wybranych lirykach Kazimierza Tetmajera = „I had a weird dream…” : oneiric eschatologically-apocalyptical imagination in Kazimierz Tetmajer’s selected lyric poetry / Natalia Poleszak // Świat Tekstów Rocznik Słupski. – Nr 15 (2017), s. 109-122
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/564447 [dostęp: 17.11.2022 r.]

71. Michał Anioł i Wolfgang Amadeusz : dwie wizje końca świata / Czesław Grajewski // Liturgia Sacra. – 2011, nr 2, s. 367-379
* Dostępne w Internecie: http://www.liturgiasacra.uni.opole.pl/pdf/fwdfwls38/10-Grajewski-2.pdf [dostęp: 17.11.2022 r.]

72. Między zniszczeniem a nadzieją : wizja apokalipsy w „Drodze” Johna Hillcoata / Małgorzata Sokołowska // Kwartalnik Filmowy. – R. 38, nr 96 (2016), s. 156-164

73. Motyw apokalipsy w literaturze i sztuce śródziemnomorskiej / Piotr Galiński // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2010, nr 2, s. 18-27
* Zestawienie bibliograficzne

74. Motyw apokalipsy w powieści „Dies irae” Josefa Kopty / Patrycjusz Pająk // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 129 (2004), s. 15-22

75. Motywy apokaliptyczne w tekstach kultury i wpływ stylizacji na wypowiedź / // Cogito. – 2015, nr 22, s. 36-37

76. O przewidywaniu apokalipsy kilka wynurzeń antropologa / Tadeusz Bielicki // Znak. – 1999, nr 12, s. 26-32

77. Oblicze apokalipsy w rosyjskim postmodernizmie : wizje końca świata na podstawie powieści „Arystonomia” Borisa Akunina oraz „Futu.re” Dmitrija Głuchowskiego / Aleksandra Królikowska, Izabela Kuc // Maska. – 2017, nr 3, s. 135-147
* Dostępne w Internecie: https://maska.psc.uj.edu.pl/documents/40768330/43096068/Maska_35.pdf/6dcd9ce3-ff84-49c0-8bb4-340d92d565c8 [dostęp: 17.11.2022 r.]

78. Obraz w pracy nad liryką / Beata Pelczar, Wojciech Pelczar // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 18-21
* Zawiera konspekt lekcji języka polskiego: Jakie egzystencjalne przesłanie zawarł Miłosz w wierszu „Piosenka o końcu świata?”

79. Od „Sądu ostatecznego” Memlinga do „Próby generalnej” Tokarczuk, czyli o Apokalipsie i apokalipsach na lekcjach w liceum / Elżbieta Dutka // Nowa Polszczyzna. – 2003, nr 2, s. 6-16

80. Ostateczne losy kultury : rosyjscy myśliciele religijni o Apokalipsie, Nowym Jeruzalem i człowieku / Włodzimierz Aleksiejew // Więź. – 2000, nr 1, s. 138-149

81. Po Apokalipsie / Monika Sznajderman // Dialog. – 1997, nr 2, s. 138-144
* Tematyka filmów science fiction

82. Poetycka apokalipsa Jarosława Iwaszkiewicza / Zbigniew Chojnowski // Twórczość. – 2004, nr 2/3, s. 117-124

83. Postapokaliptyczna biopolityka : mechanizmy biowładzy w postkatastroficznych światach wyobrażonych kultury popularnej / Lech M. Nijakowski // Przegląd Humanistyczny. – 2017, nr 1, s. 163-179
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/897413 [dostęp: 17.11.2022 r.]

84. Postapokaliptyczna wizja człowieka w trylogii Dmitra Głuchowskiego „Metro 2033”, „Metro 2034”, „Metro 2035” = Post-apocalyptic vision of man in the novels by Dmitry Glukhovsky „Metro 2033”, „Metro 2034”, „Metro 2035” / Karolina Wierel // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. – Vol. 34, z. 2 (2016), s. 77-89
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/607782 [dostęp: 17.11.2022 r.]

85. Postapokaliptyczna wizja nuklearnej zagłady w powieści Nevila Shute’a „Ostatni brzeg” = Post-apocalyptic vision of nuclear holocaust in Nevil Shute’s novel „On the beach” / Ewa Zwolak // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. – Vol. 34, z. 2 (2016), s. 101-112
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/607738 [dostęp: 17.11.2022 r.]

86. Postapokaliptyczny obraz Polski w „Apokalipsie według Pana Jana” Roberta J. Szmidta = The post-apocalyptic view of Poland in Robert J. Szmidt’s „Mr. John’s apocalypse” / Ewelina Justyna Krzykała // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. -Vol. 34, z. 2 (2016), s. 159-169
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/607792 [dostęp: 17.11.2022 r.]

87. Przesłanie nadziei : muzyczne wizje Apokalipsy na przykładzie dwóch współczesnych kompozycji polskich / Elżbieta Skrzypek // Cywilizacja. – Nr 31 (2009), s. 192-197
* Edward Bogusławski, Bernadetta Matuszczak

88. Rewolucja kwitnących toporów : o apokaliptycznych motywach w twórczości Norwida z lat 1848-1849 / Jolanta Czarnomorska // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 38 (1997), s. 279-289

89. „Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział” (1,2) – „Apokalipsa” na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej / Romuald M. Jabłoński // Edukacja Humanistyczna. – T. 4 (2006), s. 95-117

90. Słownik prezentacji : A jak… apokalipsa // Cogito. – 2005, nr 1, s. 76

91. Symbole ogniste Apokalipsy św. Jana / Marzena Giedyk-Karwowska // Fraza. – 1997, nr 2, s. 203-210

92. Świat apokalipsy / Dominika Materska // Nowa Fantastyka. – 1999, nr 5, s. 74-76
* Angielska literatura fantastyczna

93. Świat poszedł z dymkiem / Jakub Demiańczuk // Polityka. – 2020, nr 16, s. 76-77
* Komiksy o apokalipsie

94. Światy apokaliptyczne… – wizualizacja obaw i niepokojów społecznych w filmie grozy / Anita Has-Tokarz // Studia Filmoznawcze. – [T.] 22, (2001), s. 121-137

95. Tak zginie ludzkość / Marcin Zwierzchowski // Polityka. – 2015, nr 35, s. 82-84
* Koniec świata w filmie i literaturze

96. Too much love for the world : apocalypse in the works of T.S. Eliot and Lars von Trier = Zbyt dużo miłości do świata : apokalipsa w dziełach T.S. Eliota i Larsa von Triera / Kleiia Vaso // Świat Tekstów Rocznik Słupski. – Nr 17 (2019), s. 67-74
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1361175 [dostęp: 17.11.2022 r.]

97. Warsztaty z Apokalipsy : zagrożenia atomową zagładą w reportażach Swietłany Aleksiejewicz, Katarzyny Boni oraz Johna Herseya / Kamila Augustyn // Przegląd Humanistyczny. – 2017, nr 1, s. 109-117
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/897316 [dostęp: 17.11.2022 r.]

98. Witajcie w postapokalipsie / Jakub Demiańczuk // Kino. – 2020, nr 6, s. 12-15

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu