Anioł

Książki:

1. Anioł : doświadczenie Bożej obecności / Herbert Vorgrimler, Ursula Bernauer, Thomas Sternberg ; [przekł. z jęz. niem. Paweł Tkaczyk, Agnieszka Kalińska]. – Kielce : “Jedność”, cop. 2005. – 240 s. : il. (gł. kolor.), faks., fot. ; 31 cm.

2. Anioł w literaturze i w kulturze / pod red. Jolanty Ługowskiej i Jacka Skawińskiego. – Wrocław : “Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004. – 491, [1] s., [24] s. tabl. : il. (gł. kolor.), faks., mapa, pl. ; 24 cm.

3. Anioł w literaturze i w kulturze. T. 2 / pod red. Jolanty Ługowskiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005. – 623, [1] s., [20] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. ISBN 83-7432-109-1
M 60222 (Kędzierzyn-Koźle)

4. Anioł w literaturze i w kulturze. T. 3 / pod red. Jolanty Ługowskiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. – 567, [1] s., [36] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 24 cm.

5. Anioł w piśmiennictwie polskim XVII i XVIII wieku / Dariusz Dybek. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – 257 s. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3431)

6. Anioł w poezji / zebrała i wyboru dokonała Irena Trzcińska-Frühlingowa ; [il. z cyklu “Aniołowie muzykujący” Fra Augelico!]. – Marki-Struga : “Michalineum”, 1992. – 95, [1] s., [8] k. il. kolor. ; 21 cm.

7. Anioł w poezji baroku : dzieje postaci w kulturze dawnej Europy / Danuta Künstler-Langner. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. – 223, [8] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-231-2124-4
M 198493 (Opole)

8. Anioł w poezji polskiej : powietrze aniołów pełne: [antologia] / wybór, oprac., wstęp Katarzyna Jarosińska ; współpraca Magdalena Koperska. – Warszawa : “Anagram”, 2003. – 414,[2] s. ; 10 cm. ISBN 83-86086-76-9
M 188756 (Opole)

9. Anioł w sztuce / Irena Trzcińska-Frühlingowa. – Marki-Struga : “Michalineum”, cop. 1995. – 79, [1] s. : il. (gł. kolor.), fot. ; 21 cm.

10. Aniołowie / Alfred Läpple ; przekł. Jacek Jurczyński. – Kraków : Wydawnictwo M, 2010. – 182, [1] s. ; 20 cm.
*Aniołowie w Biblii

11. Aniołowie Bożego Narodzenia / Giovanni Santambrogio ; wprowadzenie Gianfranco Ravasi ; [przekł. z jęz. wł. Konrad Czuba]. – Kielce : “Jedność”, 2002. – 96 s. : il. kolor. ; 21 cm.

12. Aniołowie i demony / Rosa Giorgi ; tł. z wł. Tamara Łozińska. – Warszawa : “Arkady”, cop. 2005. – 378, [2] s. : faks.,fot. ; 20 cm. – ( Leksykon : historia, sztuka, ikonografia. ) ISBN 83-213-4380-5
I 195205, C 204357 (Opole)

13. Aniołowie : pochodzenie, historia, ikonografia istot niebieskich / Marco Bussagli ; [tł. Anna Gogut]. – Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 2011. – 780 s. : il. kolor. ; 17 cm.

14. Aniołowie, posłańcy światła / Nicole Timbal ; przekł. Aleksandra Frej. – Warszawa : Promic – Wydawnictwo Księży Marianów MIC, 2012. – 329, [1] s. ; 18 cm.

15. Aniołowie w poezji Adama Mickiewicza : próba monografii / Monika Kulesza-Gierat. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007. – 208, [3] s. ; 24 cm. – (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 0860-3367 ; 311)

16. Aniołowie w III części Dziadów Adama Mickiewicza i w teatralnych realizacjach dramatu w XX wieku / Joanna Wnuczyńska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 300, [4] s. ; 24 cm.

17. Aniołowie w życiu ludzi / red. Andrzej Żądło. – Katowice : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego : Księgarnia św. Jacka, 2009. – 261 s. : il. ; 21 cm.
*Aniołowie w Biblii

18. Anioły / Wiesław Al. Niewęgłowski, Janusz Rosikoń. – Wyd. 2. – Warszawa : “Rosikon Press” ; Pelplin : “Bernardinum”, 2003. – 141, [3] s. : il. kolor. ; 31 cm.

19. Anioły : rysunki Cypriana Norwida / [esej o twórczości Poety “Odwzorować profil Boży…” autorstwa Eligiusza Szymanisa ; przekł. eseju na jęz. fr. dokonała Kinga Siatkowska-Callebat ; tekst “Zabłąkany w rysownictwo?” i opis rysunków autorstwa Hanny Widackiej]. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2001. – 102, [1] s. : rys. (w tym kolor.) ; 17 cm.

20. Anioły : wizerunki istot niebiańskich w sztuce / Laura Ward i Will Steeds ; [tł. Ewa Romkowska]. – Warszawa : Wydawnictwo “Arkady”, 2005. – 256 s. : il. kolor. ; 21 cm.

21. Biseksualne anioły i inne takie drobiażdżki / Jerzy Szyłak. – Gdańsk : Wydaw.nictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. – 124, [1] s. ; 24 cm.

22. Księga o aniołach : praca zbiorowa / pod red. Herberta Oleschko. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2002. – 698, [1] s. : il. ; 24 cm.
*Aniołowie w literaturze, sztuce, teologii

23. Mały leksykon aniołów / Heinrich Krauss ; [tł. Anna Kucharska]. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2007. – 287, [1] s. ; 18 cm.

24. Miasto aniołów : antologia / [projekt i red. Kasia Bednarz ; fot. i il. Marta Anna Jollant et al.]. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2009. – 80 s. : il. ; 24 cm.
*Aniołowie w literaturze polskiej

25. Niech Anioł czuwa nad Tobą / Agnieszka Jędryka ; [akwarele Elfriede Caspary]. – Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2009. – [42] s. : il. kolor. ; 22 cm.

26. Postać anioła w kulturze popularnej / Aleksandra Kudzin // W : Kiczosfery współczesności / red. Wojciech J. Burszta, Elżbieta A. Sekuła. – Warszawa : “Academica”, 2008. – S. 67-80
M 199544 (Opole)

27. Powrót aniołów : antologia wierszy poetów współczesnych / oprac. Wiesław A. Niewęgłowski ; [aut. Katarzyna Boruń et al.]. – Warszawa : “Adam”, 2000. – 128 s. ; 22 cm.

28. Przewodnik po aniołach / Zenon Ziółkowski. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2003. – 91 s. ; 16 cm.
*Aniołowie w Biblii

29. Skarbiec anielski / Irena Trzcińska Frühlingowa. – Marki : “Michalineum”, cop. 1997 ([s. l. : s. n.]). – LXXI, [1] s. : il. kolor., fot. ; 28 cm.

30. Słownik aniołów w tym aniołów upadłych / Gustav Davidson ; przeł. Janusz Ruszkowski. – Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1998. – XXVIII, [1], 384, [2] s. : il. ; 26 cm.

31. Światłem będący zanurzeni w światłości : aniołowie i święci w polskiej liryce współczesnej : antologia / wybór i oprac. Tadeusz Jania. – Kraków : Wydawnictwo Św[iętego] Stanisława BM [Biskupa Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej, 2004. – 506 s., [8] k. tabl. : il. ; 24 cm.

32. Uśmiech anioła : pogranicza muzyki, malarstwa i literatury / Stefan Münch. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – 206 s. ; 21 cm.

33. W anielskim cieniu … : poetów spotkania z Aniołami / zebrała i wyboru dokonała Irena Trzcińska-Frühlingowa. – [Marki-Struga] : “Michalineum”, 1994d. – 83, [1] s. : il. ; 19 cm.

34. Wielka księga aniołów : imiona, historie i rytuały / Jeanne Ruland ; [tł. z jęz. niem. Monika Dziedzic]. – Katowice : “Kos”, 2003. – 403 s. : il. ; 21 cm.

35. Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen) / Dariusz Iwański. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – 407 s. : il. ; 23 cm. . – (Scripta Theologica Thoruniensia ; 15)

Artykuły z czasopism:

36. Androgynia i białe anioły: czytając Balzaka / Barbara Sosień // Prace Komisji Neofilologicznej / Polska Akademia Umiejętności. – T. 6 (2007), s. 161-175

37. Angelologia augustyńska / Herbert Oleschko // Topos. – 1999, nr 5/6, s. 39-52

38. Angelologiczny traktat filmowy pomiędzy sztukami : o “Niebie nad Berlinem” Wima Wendersa / Katarzyna Lisiecka // Images. – Vol. 7, nr 13/14 (2009/2010), s. 191-204

39. Anielskie ekrany / Maria Malatyńska // Topos. – 2004, nr 1/2 , s. 220-229
*Aniołowie w filmie

40. Anielskie ślady w poezji Doroty Gellner / Grażyna Lewandowicz-Nosal // Guliwer. – 2011, nr 1, s. 34-48

41. Anielskie ślady w poezji Doroty Gellner / Grażyna Lewandowicz-Nosal // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 4, dod. “Świat książki dziecięcej”, s. 1-4

42. Anioł – byt transcendentny czy figura poetycka? : o funkcjach postaci anielskich w poezji Adriany Szymańskiej / Alicja Mazan-Mazurkiewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 11 (2008), s. 139-150

43. Anioł, co się w wierszu zjawił… : o motywie anioła w liryce Marii Konopnickiej / Renata Stachura // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historycznoliterackie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Z. 12 (1998), s. 71-90

44. Anioł i kicz / Izabela Trzcińska // Topos. – 2004, nr 1/2, s. 107-115
*Aniołowie w sztuce

45. Anioł i Muza / Magdalena Jonca // Litteraria. – [T.] 30 (1999), s. 25-35
*Symbolika mityczna w polskiej i europejskiej literaturze

46. Anioł i sztuka / Małgorzata Baranowska // Twórczość. – 1999, nr 10, s. 153-154

47. Anioł mężem : bretońska baśń o anielskim małżonku wobec polskiej tradycji ludowej : przyczynek do literackiej angelologii / Jolanta Ługowska // Literatura Ludowa. – 2005, nr 6, s. 43-49

48. Anioł na prawym skrzydle tryptyku : “W Szwajcarii” Juliusza Słowackiego / Jarosław Michalak // Litteraria. – [T.] 30 (1999), s. 47-66

49. Anioł rozanielony. Cz. 1 / Agata Winer // Topos. – 2007, nr 3, s. 27-37
*Motyw postaci anielskiej w poezji Zbigniewa Herberta

50. Anioł rozanielony. Cz. 2 / Agata Winer // Topos. – 2007, nr 4, s. 81-94
*Motyw postaci anielskiej w poezji Zbigniewa Herberta

51. Anioł Simone Martiniego / Maria Skubiszewska // Folia Historiae Artium. Seria Nowa. – T. 4 (1998), s. 135-141

52. Anioł Stróż (i człowiek) w wierszach Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska // Kresy. – 1997, nr 1, s. 152-166

53. Anioł stróż w powieści Jerzego Pietrkiewicza “That angel burning at my left side” / “Anioł ognisty, mój anioł lewy” / Katarzyna Cieplińska // Szkice Humanistyczne. – T. 11, nr 1/2 (2011), s. 95-113

54. Anioł w poezji Młodej Polski / Urszula Kęsikowa // Język, Szkoła, Religia. – T. 5 (2009), s. 185-195

55. Anioł w wyobraźni popularnej / Monika Sznajderman // Konteksty. – 1997, nr 3-4, s. 83-88

56. Anioł za progiem / Małgorzata Łoboz // Litteraria. – [T.] 30 (1999), s. 15-24
*Temat anioła w literaturze

57. Aniołowie – nauczyciele wiedzy tajemnej / Marta Miskowiec // Literatura Ludowa. – 1996, nr 3, s. 3-11

58. Aniołowie Seiferta / Jiří Opelík ; tł. z czes. Andrzej Babuchowski // Topos. – 2004, nr 1/2, s. 17-20

59. Aniołowie w cyberprzestrzeni : przegląd stron www / Małgorzata Stanula-Boroń // Topos. – 2004, nr 1/2, s. 285-295

60. Aniołowie w obrazie pierwszego dnia stworzenia w “Biblii Czerwińskiej” : z kręgu ikonografii Genesis w sztuce średniowiecznej / Urszula Mazurczak // Acta Mediaevalia. – T. 13 (2000), s. 53-74

61. Aniołowie w sztuce / Zbigniew Wróbel // Akant. – 2006, nr 8, s. 28

62. Anioły białe, czarne, żółte / Aneta Pawłowska // Tygiel Kultury. – 2006, nr 7/9, s. 80-83
*Aniołowie w sztuce

63. Anioły bliżej ludzi : wpływy anielskie na sztukę filmową końca XX wieku / Jakub Szymański // Nowa Fantastyka. – 2002, nr 12, s. 65-67

64. Anioły cmentarne – między ziemią a niebem / Krzysztof Stefański // Tygiel Kultury. – 2006, nr 7/9, s. 89-96
*Postać Anioła na nagrobkach

65. Anioły Iwaszkiewicza / Piotr Mitzner // Polonistyka. – 2004, nr 1, s. 4-7

66. Anioły Juliusza Słowackiego / Monika Anna Kulesza // Roczniki Humanistyczne. – T. 54, z. 1 (2006), s. 87-148

67. Anioły mieszkają w Wisconsin / Justyna Golińska // Dialog. – 2004, nr 5, s. 165-171
*Postać anioła w amerykańskich filmach

68. Anioły nasze, Hasiora i Herberta / Elżbieta Potalska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 4, s. 21-26
* Scenariusz lekcji integrującej język polski i plastykę

69. Anioły polskie, Anioły romantyczne / Antoni Bednarek // Powściągliwość i Praca. – 1996 , nr 7/8, s. 30-31
*Anioły w poezji romantycznej

70. Anioły w drugiej strofie “Drugiej Elegii Duinejskiej” Rilkego / Paweł Huelle // Topos. – 2004, nr 6, s. 25-27

71. Anioły w polskiej poezji / Julia Bartczak // Poezja Dzisiaj. – Nr 33/34 (2003), s. 14-17
*Twórczość Ernesta Brylla i Zbigniewa Herberta

72. Biblijny obraz Anioła Stróża i Szatana / Krzysztof Biliński // Litteraria. – [T.] 30 (1999), s. 5-14

73. Biesy i aniołowie w kronikach Rusi Kijowskiej / Franciszek Sielicki // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 98 (1997), s. 7-15

74. Boscy posłańcy Jerzego Koleckiego / Ryszard M. Remiszewski // Almanach Nowotarski. – Nr 13 (2009), s. 240-243

75. Czas aniołów Olgi Tokarczuk i Gabriela Garcii Marqueza / Jolanta Koniecko // Topos. – 2007, nr 3, s. 53-63

76. Duchy i anioły w “Dziadach” Stanisława Wyspiańskiego / Joanna Wnuczyńska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. – Z. 59 (2003), s. 15-35

77. Dwa obrazy Chrystusa / Alena Marchwinski // W Drodze. – 2003, [nr] 8, s. 45-47
*”Portret Arnolfinich” Jana van Eycka oraz “Martwy Chrystus z aniołami” Edouarda Moneta

78. Gawędząc o aniołach / Marcin Niemojewski // Nowa Fantastyka. – 2004, nr 11, s. 6-7

79. Genezyjski Anioł w rodzinnym Krzemieńcu / Stanisław Makowski // Przegląd Humanistyczny. – 2002, nr 6, s. 81-87

80. “Ja jednak wierzę wam, Wysłańcy” : motyw anioła w poezji Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka // Topos. – 1998, nr 3, s. 24-28

81. Językowa kreacja anioła – dobrego ducha w tekatach współczesnych piosenek świeckich : (na materiale z lat 1985-2012) / Joanna Ścibek // Studia Wschodnioslowiańskie. – T. 13 (2013), s. 157-174

82. Językowa kreacja anioła w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Joanna Rychter // Język, Religia, Tożsamość. – T. 2 (2008), s. 59-70

83. Językowy obraz anioła na materiale “Modlitw Wacława” / Zdzisława Staszewska // Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – T. 46 (2001), s. 135-145

84. Językowy obraz anioła w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny / Marta Wrześniewska-Pietrzak // Roczniki Humanistyczne. – T. 58, z. 6 (2010), s. 217-234

85. Juliusz Słowacki od aniołów (i kontynuatorzy) / Ewa Nawrocka // Topos. – 1998, nr 3, s. 7,9,11-17

86. Karol Malczyk : malarz aniołów z Barwałdu / Andrzej Bogunia-Paczyński // Małopolska. – [T.] 12 (2010), s. 187-191

87. Krocząc drogami aniołów / Joanna Kotomska // Więź. – 1998, nr 6, s. 205-206
*Wystawa w Muzeum Etnograficznym w Warszawie

88. Krocząc drogami aniołów / Marzena Lizurej // Format. – 2000, nr 1/2, s. 18-19
*Anioły w sztuce i tradycji judeo-chrześcijańskiej – wystawa w Muzeum Etnograficznym w Warszawie

89. Malczewski i jego anioł / Danuta Wróblewska // Więź. – 2010, nr 4, s. 139-142

90. Marianne Moore. O wierszu, który ciemność uwydatnia… / Zofia Zarębianka // Topos. – 2007, nr 3, s. 99-103

91. Motyw anioła-stróża i opiekuna : w wybranych pieśniach Kościoła katolickiego / Emilia Kochanowska // Studia Gdańskie / Gdańskie Seminarium Duchowne. – T. 24 (2009), s. 265-275

92. Motyw anioła śmierci w niektórych koncepcjach pozachrześcijańskich / Katarzyna Kość // Literatura Ludowa. – 2005, nr 6, s. 51-61

93. Motyw anioła w lekturach szkolnych / Małgorzata Boraczyńska // Polski w Praktyce. – 2011, nr 2, s. 24-27

94. Motyw anioła w tradycyjnych wyobrażeniach ludowych / Monika Kulesza-Gierat // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. – Z. 23 (2009), s. 53-64

95. Motyw skrzydeł anielskich w ikonie / Justyna Sprutta // Studia Gnesnensia. – T. 22 (2008), s. 251-267

96. Motywy angelologiczne w poezji Zbigniewa Herberta / Wacław Pyczek // Facta Simonidis. – 2010, nr 1, s. 265-286

97. Motywy anielskie w twórczości Marca Chagalla / Irmina Michalak // Tygiel Kultury. – 2006, nr 7/9, s. 74-79

98. Muzyka aniołów w dziełach malarstwa europejskiego / Małgorzata U. Mazurcza // Ethos. – 2006, nr 73-74, s. 118-134

99. Muzykujące anioły w ikonografii XV wieku / Grzegorz Kubies // Liturgia Sacra. – 2002, nr 1, s. 127-135

100. Muzykujące anioły w malarstwie XV wieku / Grzegorz Kubies // Przegląd Powszechny. – 2002, nr 11, s. 198-210

101. Na granicy światów : aniołowie w tradycyjnych wyobrażeniach ludowych / Anna M. Niedźwiedź // Topos. – 2004, nr 1/2, s. 79-85

102. Nad wszystkim fruwają anioły / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 87/88 (2006/2007), s. 105-107
*Aniołowie w sztuce

103. Nazwy aniołów i diabłów w religijnym języku polskim na tle ogólnosłowiańskim i pozasłowiańskim / Ewa Siatkowska // Rocznik Slawistyczny. – T. 57 (2008), s. 89-100

104. Niechciane anioły Chagalla / Halina Taborska // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1999, nr 9, s. 7-16

105. Nieludzki? : arcyludzki? : kreacje postaci anioła w twórczości Zbigniewa Herberta / Mariusz Jochemczyk // Postscriptum Polonistyczne. – 2008, nr 2, s. 221-232

106. O aniołach / Andrei Pleşu ; tł. Ireneusz Kania. – Fragm. książki // Literatura na Świecie. – 2008, nr 5/6, s. 302-317
*Aniołowie w literaturze rumuńskiej – historia

107. “O aniołach” Czesława Miłosza : projekt działań analityczno-interpretacyjnych dla klas ponadgimnazjalnych / Magdalena Marzec // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 1, s. 79-87

108. O aniołach i ponowoczesnej duchowości : (na przykładzie zbioru poetyckiego “Knjiga o andelima” Delimira Rešickiego) / Krystyna Pieniążek-Marković // Studium. – 2004, nr 1, s. 103-114

109. O aniołach z punktu widzenia filozoficznego : na marginesie “Bytu stworzonego i wiecznego” Edyty Stein / Antoni Siemianowski // Topos. – 1998, nr 3, s. 94-103

110. O dobrych i złych aniołach / Irena Trzcińska Frühlingowa // Topos. – 1998, nr 3, s. 67-72

111. O pochodzeniu pewnego przypadku romantycznych anielic : byty podksiężycowe – wstęp do angelologii romantycznej : gnostycki anioł błędny / Dobrosława Grzybkowska // Gnosis. – Nr 12 (2000), s. 99-108

112. Objawienie anielskie w poreformacyjnym poemacie epickim “Królowa Elfów” Edmunda Spensera / Łucja Kozubowska-Puławska // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. – T. 52 (2008), s. 117-134

113. Obraz bytów duchowych (aniołów i demonów) w trzynastowiecznych hagiografiach świętego Franciszka / Norbert M. Siwiński // Lignum Vitae. – [T.] 4 (2003), s. 319-359

114. Oswojenie tajemnicy : o aniele zstępującym z nieba dla człowieka : na przykładzie najnowszych tekstów polskiej literatury fantastycznej / Dobrosława Grzybkowska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. – Nr 11 (2003), s. 119-131

115. Pakt z aniołem : tematyka anielska w tzw. sztuce masowej i naiwnej / Żaneta Groborz-Mazanek // Topos. – 2004, nr 1/2, s. 87-104

116. Poeta – anioł – kosmos. Anielska summa XX wieku czyli rzecz o “Elegiach duinejskich” Rilkego / Herbert Oleschko // Topos. – 2002, nr 6, s. 19-36

117. Polskie pastorałki i kolędy o aniołach / Alfons Skowronek // Przegląd Powszechny. – 2000, nr 12, s. 349-357
*Fragm. książki “Aniołowie są wśród nas. Fascynacje – dociekania – wierzenia”

118. Postaci aniołów i diabłów w wybranych intermediach staropolskich / Małgorzata Mieszek // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 7, t. 1 (2005), s. 151-172

119. Sen i przebudzenie Anhellego / Ewa Łubieniewska // Ruch Literacki. – 2000, z. 6, s. 623-642

120. Seraficzne niebo Joanny Kulmowej / Urszula Chęcińska // Poezja i Dziecko. – 2004, nr 3, s. 40-46

121. Symboliczne barwy aniołów : ewolucja pierwotnego obrazu : fragm. książki / Alfons Rosenberg ; tł. z niem. Piotr Wiktor Lorkowski // Topos. – 1998, nr 3, s. 79-86

122. Sztuka ze skrzydełkami / Piotr Sarzyński // Polityka. – 2004, nr 52/53, s. 90-93

123. Światłonośni / Jan Witold Suliga // Brulion. – R. 13 (1998), s. 187-193
*Z katalogu wystawy “Krocząc drogami aniołów. Anioły w sztuce i tradycji judeochrześcijańskiej” w Muzeum Etnograficznym w Warszawie

124. Tajemnica siódmego anioła / Władysław Panas // Roczniki Humanistyczne. – T. 55, z. 1 (2007), s. 119-135
*Twórczość Zbigniewa Herberta

125. Tańcowały dwa anioły, jeden kusy drugi biały – epitafium dla baśni / Herbert Oleschko // Topos. – 2004, nr 1/2, s. 32-66

126. Teologia kazania o aniołach (Sermo IV “De Angelis”) świętego Bonawentury / Norbert M. Siwiński // Lignum Vitae. – [T.] 4 (2003), s. 95-125

127. Teologiczne podstawy kultu Aniołów Stróżów / Andrzej A[dam] Napiórkowski // Studia Claromontana. – T. 17 (1997), s. 443-456

128. To jest wasz Anioł / Małgorzata Baranowska // Kontrapunkt. – 1998, nr 1/2, s. 1
*M. in. motyw anioła w literaturze polskiej i światowej

129. Topos anioła w poezji księdza Jana Twardowskiego : realizacje językowo-tekstowe / Anna Maria Mikołajczyk // Językoznawstwo. – 2007, nr 1, s. 95-108

130. Tradycyjne i współczesne opowieści o “dotknięciu przez anioła” a koncepcja anioła psychologicznego / Dobrosława Grzybkowska-Lewicka // Albo albo. – 2007, z. 4, s. 31-39

131. Ujęcia angelologiczne w ilustracjach książek dla dzieci i młodzieży : (od loczków do łysinki) / Alicja Baluch // Guliwer. – 2003, nr 4, s. 5-11

132. Uskrzydlenie – kilka uwag o wystawie aniołów / Anna Maria Bauer // Topos. – 1998, nr 3, s. 119-122
*Wystawa w Muzeum Etnograficznym w Warszawie

133. Walka Jakuba z aniołem / Julia Sowińska // Tygiel Kultury. – 2006, nr 7/9, s. 67-73

134. “We mgle stopy – a w błękicie czoła”, czyli rzecz o aniołach Juliusza Słowackiego / Jakub Kołacz // Przegląd Powszechny. – 2002, nr 3, s. 356-366

135. Wizerunek anioła w muzyce / Agnieszka Draus // Topos. – 1998, nr 3, s. 105-113

136. Zapomniane anioły : od Lucyfera do Anioła Stróża / Adam Krzemiński // Polityka. – 1997, nr 52, s. 3-8

137. Zastygłe i pobladłe oblicza Anioła : przyczyny i konsekwencje kryzysu angelologii widziane przez pryzmat wybranych dzieł literackich i malarskich / Adam Ryszard Prokop // Świat i Słowo. – 2010, nr 2, s. 127-135

Oprac. Anna Zaclona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu