Anatomia

Książki:

1. Anatomia człowieka / José M. Parramón ; [przekł. z jęz. ang. Anna Kwiatkowska]. – Wyd. 2. – Łódź : “Galaktyka”, 1999. – 112 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
* Anatomia plastyczna

2. Anatomia człowieka : przewodnik dla artystów : ilustrowane wprowadzenie do rysunku człowieka / Gottfried Bammes ; [z. ang. tł. Cezary Michalak]. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 1995. – 143 s. : rys. (w tym kolor.) ; 31 cm.

3. Anatomia człowieka w Biblii / Bogusław Pawlaczyk ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2010. – 254 s., [14] k. tabl. : il. ; 24 cm.

4. Anatomia dla artystów / Sarah Simblet ; zdjęcia John Davis ; [tł. Monika Rolska]. – Warszawa : “Arkady”, cop. 2003. – 255, [1] s. : il. (w tym. kolor.), fot. ; 30 cm.

5. Anatomia dla artysty / Jenö Barcsay ; [tł. z wersji ang. Władysław Brodzki ; [tł. z wersji ang. Marek Brodzki ; red. nauk. wersji pol. Stanisław Goździewski]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. – 320, [23] s. : il. ; 33 cm. ISBN 83-04-02278-8
C 043135 M 051463 (Brzeg)

6. Człowiek ; Opis ciała ludzkiego / René Descartes ; z fr. przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Bednarczyk. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1989. – XLIX, 203, [17] s. tabl. : il., 1 portr., err. ; 19 cm. – (Biblioteka Klasyków Filozofii)
M 159915 (Opole), M 044530 (Brzeg), M 52627 M 52069 (Kędzierzyn-Koźle), M 044817 (Kluczbork), 053216 053217 (Nysa)

7. Da Vinci / tekst Francesco Debolini ; tł.[z wł.] Agata Ferens. – Warszawa : HPS, cop. 2006. – S. 82-83 : Studia anatomiczne
S 193538 (Opole)

8. Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i chorób / Adam Paluch. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. – 184, [3] s. : il., fot. ; 23 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis 0239-6661 no 1650)

9. Rembrandt / tekst Stefano Zuffi ; tł.[z wł.] Tamara Łozińska. – Warszawa : HPS, cop. 2006. – S. 40-41 : Lekcja anatomii doktora Tulpa
S 193537 (Opole)

10. Zarys anatomii dla plastyków / Anna Dziedzicka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Wyd. 2. – Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1990. – 148 s. : rys. ; 24 cm.

Artykuły w czasopismach:

11. Anatomia, turpizm, feminizm / Alina Biała // Studia Kieleckie. Seria Filologiczna. – Nr 6 (2007), s. 5-12
* Izabela Filipiak “Lekcja feminizmu”, Stanisław Grochowiak “Lekcja anatomii”, Rembrandt – twórczość

12. Człowiek wywrócony na drugą stronę : “Lekcja anatomii” Tadeusza Kantora / Anna R. Burzyńska // Konteksty. – 2015, nr 1/2, s. 366-372

13. Dzieła na miarę cywilizacji śmierci / Olga Doleśniak-Harczuk // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo. – 2012, [nr] 4, s. 58-61
* Anatomia plastyczna

14. Ekierka, lancet i oko – lekcja anatomii według Hansa Bellmera / Adam Szymczyk // Kresy. – 1997, nr 2, s. 170-173

15. Gry ze śmiercią / Ewelina Pawlus. – Tekst również w jęz. ang. ; tł. z pol. Ludwik Wiewiórkowski // Exit. – 2001, nr 2, s. 2424-2426
* Performance “Seanse anatomiczne” i “The Last Sunday”

16. Jacka Malczewskiego lekcja anatomii / Marek Mariusz Tytko // Alma Mater. – Nr 6 (1997), s. 54-56

17. Lekcja anatomii / Małgorzata Sugiera // Dialog. – 2016, nr 2, s. 229-239
* “Lekcja anatomii doktora Tulpa”

18. Lekcja anatomii doktora Tulpa / Dorota Nosowska // Cogito. – 2007, nr 4, s. 82-83

19. Lekcja anatomii : od Rembrandta do Kantora / Joanna Jopek // Didaskalia. – Nr 92/93 (2009), s. 71-75

20. Lekcje z anatomii, czyli “Nierozpoznani” Magdaleny Abakanowicz / Karolina Hübner // Konteksty. – 2006, nr 3/4, s. 204-207

21. Obrazy śmierci – i życia : konterfekty zmarłych / Antoni Ziemba // Konteksty. – 2014, nr 3-4, s. 161-171

22. Poetycka wizja obrazu Rembrandta w wierszu Stanisława Grochowiaka / Henryk Kurczab // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, z. 4, s. 66-74

23. Refleksje także anatomiczne nad “Sądem Ostatecznym” Hansa Memlinga / Marek Grzybiak, Jerzy Jankau, Hanna Głowacka // Rocznik Gdański. – 1998, z. 1, s. 187-191

24. Rembrandt van Rijn : “Lekcja anatomii doktora Tulpa” / Katarzyna Droga // Cogito. – 2000, nr 2, s. 82-83
* Analiza obrazu z wykorzystaniem wiersza Stanisława Grochowiaka

25. Reprezentacje ludzkiego organizmu w ilustracjach publikacji Fritza Kahna z okresu Republiki Weimarskiej / Antoni Michnik // Rocznik Historii Sztuki. – T. 39 (2014), s. 127-141

26. Spektakl anatomiczny jako nowożytna postać teatralizacji śmierci / Jarosław Barański // Humanistyka i Przyrodoznawstwo. – [T.] 9 (2003), s. 37-45
* Rembrandt – twórczość

27. Stosunek do ludzkiego ciała i sekcji zwłok w polskich przekazach średniowiecznych : (na tle tendencji europejskich) / Jolanta Brzozowska-Ciura // Zeszyty Historyczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Z. 6 (2000), s. 57-68

28. Vesalius i kultura druku: publicza sekcja zwłok jako rytuał zażyłości / Cynthia Klestinec ; tł. Katarzyna Przyłuska // Konteksty. – 2006, nr 1, s. 16-24

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu