Alfabet, litery, pismo

Książki:

1. Alfabet czyli Klucz do dziejów ludzkości / David Diringer ; przekł. Wojciech Hensel. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. – 577, [3] s., 22 tabl. : il. ; 23 cm.
M 013144 (Brzeg), M 22664 M 28341 (Kędzierzyn-Koźle), M 018670 (Nysa), M 018781 M 078230 M 078255 M 078256 (Opole)

2. Alfabet w mistyce i magii / Franz Dornseiff ; przeł. Ryszard Wojnakowski. – Warszawa : “Cyklady”, 2001. – 264, [1] s. ; 21 cm.

3. Antropologia pisma : od teorii do praktyki / red. Philippe Artières, Paweł Rodak. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. – 254 s. : il. ; 24 cm.
C 203277 M 203290 M 203305 (Opole)

4. Astrologia, magia, alchemia / Matilde Battistini ; tł.[z wł.] Ewa Morka . – Warszawa : “Arkady”, 2006. – S. 232-235 : Alfabety i hieroglify
I 194312 M 195206 (Opole)

5. Homo scribens i homo legens w polskim słownictwie i frazeologii / Agnieszka Jawór. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. – 150, [2] s. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2594)
M 205546 (Opole)

6. Jak człowiek nauczył się pisać / Jerzy Cepik. – [Wyd. 2]. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1987. – 265,[3] s. : il. ; 21 cm.
M 040468 (Brzeg), M 49063 (Kędzierzyn-Koźle), M 041516 (Kluczbork), M 177356 (Opole)

7. Jak powstało pismo / Denise Schmandt-Besserat ; [tekst na podstawie tł. Jolanty Kozłowskiej]. – Warszawa : Wydawnictwo Agade, 2007. – X, 147 s. : il. ; 24 cm.

8. Pamięć kulturowa : pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych / Jan Assmann ; przekł. [zniem.] Anna Kryczyńska-Pham ; wstęp i red. nauk. Robert Traba. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. – 360, [1] s. ; 21 cm. – (Communicare : historia i kultura)
M 200600 (Opole)

9. Pierwsze słowo : narodziny mowy i pisma / Martin Kuckenburg ; przeł. [z niem.] Bartosz Nowacki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006. – 263 s. ; [12] s. tabl. : il., faks., fot., rys. ; 25 cm. – (Rodowody Cywilizacji [w dużym formacie])
C 194286 M 195430 (Opole)

10. Pismo i typografia / Phil Baines, Andrew Haslam ; [tł. Dorota Dziewońska]. – Wyd. polskie. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 218 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
M 204798 (Opole)

11. Pismo – pamięć ludzkości / Georges Jean ; przeł. Łucja Częścik. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994. – 224 s. : il. ; 18 cm. – (Krajobrazy Cywilizacji. Historia )
M 169777 (Opole)

12. Słowo, pismo, sztuka słowa : perspektywy antropologiczne / Grzegorz Godlewski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. – 439, [1] s. ; 21 cm. – (Communicare : historia i kultura)
M 201594 M 204928 (Opole)

13. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. – Warszawa : “Pax”, 1990. – S. 23-33 : Alfabet
M 045171 (Brzeg) C 045648 (Kluczbork) C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:


14. Alfabet filozoficzny : (z ilustracjami) / Piotr Dehnel // Odra. – 2011, nr 2, s. 35-40
* Metafizyka liter

15. Alfabetyczna rewolucja / Françoise Briguel-Chatonnet ; rozm. przepr. Jean-Marc Biais. – ( Dzieje pisma ; cz. 4) // Forum. – 2007, nr 12, s. 36-38
* Pismo – historia

16. Analiza stylistyczna leksyki “Abecadła Kisiela” i “Alfabetu Urbana” / Krzysztof Legowicz // Prace Językoznawcze. – Z. 1 (1999), s. 41-48

17. Artyści i litery / Grażyna Borowik // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. – [Nr] 2 (2006), s. 41-49
* Pismo a sztuka

18. Czytając nieczytelne / Dorota Żaglewska // Odra. – 2016, nr 6, s. 99-100
* Wystawa “Nieczytelność : konteksty pisma” w Poznaniu

19. Duża litera a człowiek w polskiej epistolografii / Joanna Sochocka // Społeczeństwo, Edukacja, Język. – T. 3 (2015), s. 149-157

20. Dwa w jednym, czyli krótki przewodnik po identyfikacji wizualnej warszawskiego metra / Rene Wawrzkiewicz // Szum. – Nr 8 (2015), s. 42-50

21. Imiona liter, czyli od omegi do alfy i z powrotem / Piotr Marek Stański // Akant. – 2011, nr 5, s. 21
* Zawiera rec. książki: Olśnienia alfabetyczne / Marek Bulanowski. – Kraków, 2010

22. Jak powstawały średniowieczne manuskrypty? / Bogusław Dec // Mówią Wieki. – 2015, nr 6, s. 24-28

23. Językowe sposoby prezentacji znajomych na podstawie “Abecadła Kisiela” S. Kisielewskiego i “Alfabetu wspomnień” A. Słonimskiego / Alicja Skowronek // Konteksty Kultury. – [Nr] 7 (2011), s. 240-253

24. Kaligrafia islamska : sztuka niedostrzeżona / Włodzimierz Fenrych // Czas Kultury. – 2001, nr 1, s. 64-69

25. Kilka myśli ogólnych o wynalazku pisma / Czesław Dziemidowicz // Akant. – 2010, nr 12, s. 4-5

26. Kilka uwag o słowach i literach / Adam Łukaszewicz // Teksty Drugie. – 2014, nr 3, s. 335-347

27. Kipu: co wiemy o piśmie węzełkowym / Bogusław Dec // Mówią Wieki. – 2015, nr 11, s. 20-23

28. Litera i znak / Marian Oslis // Konteksty. – 2014, nr 2, s. 152-163
* Liternictwo

29. Litera jako nośnik kultury : (o trudnościach z tłumaczeniem cyrylicy) / Magdalena Ochniak // Między Oryginałem a Przekładem. – Nr 1/4 (2015), s. 9-24

30. Litera – subiektywna forma plastycznej wypowiedzi / Bolesław Oleszko // Zeszyty Naukowo-Artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. – 1998, s. 51-64
* Historia pisma

31. Materia, ciało, wizualność, czyli jak lepiej zrozumieć pisanie / Marta Rakoczy // Teksty Drugie. – 2015, nr 4, s. 13-32
* Tekst poświęcony jest rewizji definicji pisma jako symbolizmu językowego, związanego z „komunikowaniem” za pomocą słów i „wyrażaniem myśli”

32. “Nieczytelność. Konteksty pisma” / Łukasz Musie // Szum. – Nr 13 (2016), s. 191-192
* Wystawa w galerii Art Stations w Poznaniu

33. Nowe piktogramy we współczesnym języku : cechy pisma obrazkowego w komunikacji internetowej / Joanna Wrycza // Nowa Polszczyzna. – 2006, nr 3, s. 47-50

34. Od liczydła po alfabet / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2005, nr 42, s. 86-89
* Pismo – historia

35. Ostraki – starożytne notatki / Marian B. Arndt // Quaestiones Selectae. – Z. 24 (2009), s. 113-143

36. Pismo gotyckie / Maria Koczerska // Mówią Wieki. – 2005, nr 11, s. 32-36

37. Pismo i głos: historia i literatura / Dariusz Śnieżko // Teksty Drugie. – 2008, nr 1/2, s. 9-18

38. Pismo jako znak wizualny w sztuce Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej / Janusz Antos // Wiadomości ASP. – [Nr] 73 (2016), s. 144-145

39. Pismo – pamięć rzeczy / Brygida Kürbis ; rozm. przepr. Rafał Grupiński // Czas Kultury. – 1999/2000, nr 6/1, s. 32-36
* Pismo – historia

40. Rebusy w glinie / Béatrice André-Salvini ; rozm. przepr. Dominique Simonnet. – (Dzieje pisma ; cz. 1) // Forum. – 2007, nr 9, s. 46-49

41. Relacje między słowem a obrazem w malarstwie dawnym / Aleksandra Jakóbczyk-Gola // Przegląd Humanistyczny. – 2013, nr 4, s. 111-118

42. Rola wielkiej litery w tekście literackim a XIX-wieczne normy ortograficzne (na podstawie przekładów opowiadania M. Gogola “Zapiski sumasšedšego) / Justyna Suracka // Prace Filologiczne. – T. 53 (2007), s. 595-603

43. Rozgryźć język / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2008, nr 42, s. 82-85
* Pismo – historia

44. Runy – alfabet Wikingów / Wojciech Krawczuk // Mówią Wieki. – 2008, nr 07, s. 19-23

45. Runy na krańcach świata / Łukasz Malinowski // Mówią Wieki. – 2011, nr 8, s. 18-22

46. Rysowanie, pisanie i kaligrafia / Tim Ingold ; przeł. Marta Rakoczy. – Fragm. książki: Lines : a brief history //Teksty Drugie. – 2015, nr 4, s. 371-392

47. Smak jedzonej księgi / Krzysztof Rutkowski // Kronos. – 2012, nr 1, s. 172-184
* Wartość słowa pisanego w historii cywilizacji

48. Świat jak skorupa żółwia / Leon Vandermeersch ; rozm. przepr. Sylvaine Pasquier. – (Dzieje pisma ; cz. 3) // Forum. – 2007, nr 11, s. 36-38
* Pismo chińskie – historia

49. Zaklinowani / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2016, nr 37, s. 64-66
* Pismo klinowe

50. Znak nieśmiertelności / Pascal Vernus ; rozm. przepr. Dominique Simonnet. – (Dzieje pisma ; cz. 2) // Forum. – 2007, nr 10, s. 38-40
* Pismo egipskie – historia

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu