FREDRO Aleksander (1793-1876)

 

W 2013 roku przypada 220. rocznica urodzin Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza. 7 września 2013 r. odbyła się ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro”. „Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 r. przez Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny, egalitarny charakter i wzmocnić poczucie wspólnej tożsamości.
Niniejsza bibliografia zawiera przegląd materiałów dotyczących opracowań lektur szkolnych, prezentuje teksty krytyczne dotyczące twórczości literackiej Aleksandra Fredry oraz materiały repertuarowe dla szkół. Obszerną część stanowią recenzje sztuk teatralnych. Bibliografia zawiera 690 pozycji. Prezentowana bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych PBW w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, wyróżniając wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism, zachowując numerację ciągłą. Wydawnictwa zwarte dostępne w PBW w Opolu i filiach oznaczone są sygnaturą.

 

 

Bibliografia podmiotowa

1. Bajki / Aleksander Fredro ; il., Andrzej Dudziński. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1956. – 18, [2] s. ; 20 cm.
M 016657 (Opole)

2. Bajki / Aleksander Fredro ; il., Andrzej Dudziński . – Wyd. 4 rozszerz. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1978. – 18 s. : il. ; 20 cm.
M 033109, M 033110 (Nysa), M 114520 (Opole)

3. Bajki / Aleksander Fredro ; il. Andrzej Dudziński. – Wyd. 5. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1979. – 36 s. : il. kolor. ; 26 cm.
M 37795 (Kędzierzyn-Koźle)

4. Bajki / Aleksander Fredro ; il. Jerzy Srokowski. – Wyd. 2. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1958. – 18, [2] s.

5. Bajki / Aleksander Fredro ; il. Marian Stachurski. – Wyd. 3. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1970. – 19 s. : il.

6. Bajki / Aleksander Fredro ; il. St. Just i J. Wiśniewski. – Łódź : Wydaw. F. Owczarka, 1949. – 23, [1] s.

7. Cudzoziemszczyzna : komedja we trzech aktach wierszem / Aleksander Fredro ; oprac., Stanisław Windakiewicz. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927. – XII,72 s. ; 17 cm. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ; nr 97 )
Z 025474 (Opole)

8. Dożywocie : : komedia w 3 aktach / Aleksander Fredro ; oprac. Zygmunt Szweykowski. – Warszawa : Książka, 1947. – 117 s. : 21 cm.- (Biblioteka Pisarzy Polskich i Obcych / red. Kazimierz Budzyk ; t.13 )
M 000294 (Brzeg)

9. Dożywocie : komedia w 3 aktach wierszem / Aleksander Fredro ; oprac.(wyd.2), Karol W. Zawodziński ; oprac.(wyd.3), Mieczysław Inglot . – Wyd. 2 zm. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1950.- LXXIV,119,[1] s. ; 17 cm. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ; nr 93 )
M 21902 (Kędzierzyn-Koźle), M 037875 (Opole)

10. Dożywocie : komedia w 3 aktach wierszem / Aleksander Fredro ; oprac. (wyd.2), Karol W. Zawodziński ; oprac. (wyd.3), Mieczysław Inglot . – Wyd.3 zm. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. – 127,[1], [4] k. tabl. : il., portr. ; 17 cm. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ; nr 93 )
M 029269 (Brzeg), M 40148 M 40149 (Kędzierzyn-Koźle), C 033912 (Kluczbork), M 038289 (Nysa), M 123870 M 123871 M 123872 M 124133 M 124134 (Opole)

11. Dożywocie : komedia w trzech aktach wierszem / Aleksander Fredro ; oprac., Mieczysława Romankówna. – Kraków : Wydaw. M. Kot, 1949. – 112 s. ; 21 cm. – ( Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy ; 71 )
M 047641, MP 004005, MP 004006 MP 004007 (Opole)

12. Dożywocie : komedja we trzech aktach wierszem / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Windakiewicz. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927. – 74 s. ; 17 cm. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ; nr 93 )
Z 025475 (Opole)

13. Dożywocie : komedia w 3 aktach wierszem / Aleksander Fredro ; [wstęp i aneks Witold Billip]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1959.- 180, [3] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Szkolna. )
M 003421 M 003666 M 003667 (Kluczbork)

14. Dwie jednoaktówki : Teraz ; Z jakim się wdajesz, takim się stajesz / Aleksander Fredro. – Warszawa : [1960]. – 78, [2] s. : il. ; 17 cm. – ( Biblioteczka Repertuarowa “Pracy Świetlicowej” ; 9 )
M 004354 (Nysa)

15. Gwałtu, co się dzieje : komedia w trzech aktach / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Iłowski. – Wyd. 1. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957. – 98, [2] s. : nuty

16. Gwałtu, co się dzieje : komedia w trzech aktach / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Iłowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960. – 121, [3] s. : nuty

17. Komedie ; Trzy po trzy ; Zapiski starucha / Aleksander Fredro ; wybór i posłowie Jarosław Marek Rymkiewicz. – Warszawa : “Świat Książki”, 2000. 701, [2] s. ; 21 cm.

18. Komedie / Aleksander Fredro ; [il. Piotr Gidlewski ; wstęp i wybór komedii Anna Kuligowska-Korzeniewska]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014. – 896, [1] s. : il.

19. Komedie : seria pierwsza. 1 / Fredro Aleksander. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. – 524 s., [6] s. : il. ; 20 cm. – ( Pisma wszystkie : wydanie krytyczne / Aleksander Fredro. ; t. 1 )
M 014187/I (Opole)

20. Komedie : seria pierwsza. 2 / Fredro Aleksander. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. – 356 s., [6] s. : il. ; 20 cm. – ( Pisma wszystkie : wydanie krytyczne / Aleksander Fredro. ; t. 2 )
M 014187/II (Opole)

21. Komedie : seria pierwsza. 3 / Fredro Aleksander. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. – 504 s., [4] s. : il. ; 20 cm. – ( Pisma wszystkie : wydanie krytyczne / Aleksander Fredro. ; t. 3 )
M 014187/III (Opole)

22. Komedie : seria pierwsza. 4 / Fredro Aleksander. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956. – 422 s., [6] s. : il. ; 20 cm. – ( Pisma wszystkie : wydanie krytyczne / Aleksander Fredro. ; t. 4 )
M 014187/IV (Opole)

23. Komedie : seria pierwsza. 5 / Fredro Aleksander. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956. – 448 s., [6] s. : il. ; 20 cm. – ( Pisma wszystkie : wydanie krytyczne / Aleksander Fredro. ; t. 5 )
M 014187/V (Opole)

24. Komedie : seria pierwsza. 6 / Fredro Aleksander. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956. – 556 s., [4] s. : il. ; 20 cm. – ( Pisma wszystkie : wydanie krytyczne / Aleksander Fredro. ; t. 6 )
M 014187/VI (Opole)

25. Komedie : seria druga 1 / Fredro Aleksander. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958. – 456 s., [6] s. : il. ; 20 cm. – ( Pisma wszystkie : wydanie krytyczne / Aleksander Fredro. ; t. 7 )

26. Komedie : seria druga. 2 / Fredro Aleksander. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957. – 379 s., [6] s. : il. ; 20 cm. – ( Pisma wszystkie : wydanie krytyczne / Aleksander Fredro. ; t. 8 )

27. Komedie : seria druga. 3 / Fredro Aleksander. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957. – 434 s., [6] s. : il. ; 20 cm – ( Pisma wszystkie : wydanie krytyczne / Aleksander Fredro. ; t. 9 )

28. Komedie : seria druga. 4 / Fredro Aleksander. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958. – 449 s., [6] s. : il. ; 20 cm. – ( Pisma wszystkie : wydanie krytyczne / Aleksander Fredro. ; t. 10 )

29. Komedie : wybór [ : Pan Geldhab. Mąż i żona. Śluby panieńskie. Pan Jowialski. Zemsta. Dożywocie. Wielki człowiek do małych interesów ] / Aleksander Fredro ; od red. H. Sołdaczuk. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. – 792, [4] s. ; 20 cm. – ( Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej / Państwowy Instytut Wydawniczy )
M 013959 (Brzeg), M 22780 (Kędzierzyn-Koźle), M 021485 (Kluczbork), M 018884 (Nysa), M 078973 M 078974 M 079616 M 079989 M 085980 M 085981 (Opole)

30. Komedie : wybór [ : Pan Geldhab. Mąż i żona. Śluby panieńskie. Pan Jowialski. Zemsta. Dożywocie. Wielki człowiek do małych interesów ] / Aleksander Fredro ; od red. H. Sołdaczuk. — Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. – 792, [4] s. ; 20 cm. – ( Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej / Państwowy Instytut Wydawniczy )
M 023972 (Brzeg), M 030495 (Kluczbork), M 111040 M 111041 M 111042 (Opole)

31. Korespondencja / Aleksander Fredro ; wybór i oprac. tekstów Krystyna Czajkowska i Stanisław Pigoń ; wstęp i komentarz Krystyna Czajkowska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. – 802, [2] s., [1] k. tabl., [18] s. tabl. : il., faks., fot., portr. ; 20 cm. – (Pisma wszystkie / Aleksander Fredro ;, t. 14 )
M 027788 (Nysa), M 103390 M 105772 (Opole)

32. La vengence : comedie en quatre actes en vers / Aleksander Fredro : tradiut du polonais par Feliks Konopka. – [Cracovie], [Theatre de J. Słowacki et Theatre Stary], [1955]. – 154 s.

33. La vengence : comedie en quatre actes en vers = Zemsta : komedia wierszem w czterech aktach / Aleksander Fredro ; trad. du pol. par., Feliks Konopka ; wstęp, Kazimierz Wyka . – Zemsta : komedia wierszem w czterech aktach. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. – 235,[5] s. ; 25 cm.
M 33887 (Kędzierzyn-Koźle), M 030127 M (Nysa), M 106622 (Opole)

34. Małpa w kąpieli / Aleksander Fredro ; il. Barbara Dutkowska. – Warszawa : Wydaw. “Sztuka”, 1954. – 8 kolumn na 1 karcie

35. Małpa w kąpieli / Aleksander Fredro ; il. Renata Krześniak. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, 2014. – [12] s. : il. kolor.

36. Małpa w kąpieli / Aleksander Fredro ; [ilustracje i projekt okładki: Arleta Strzeszewska]. – Warszawa : Wilga, [2020]. – [12] stron : ilustracje ; 18 cm.

37. Małpa w kąpieli / Aleksander Fredro ; [ilustracje Marcin Południak]. – Warszawa : Wilga – Grupa Wydawnicza Foksal, [2017]. – [10] stron : ilustracje ; 15 cm.

38. Nikt mnie nie zna : komedia w 1 akcie, wierszem / Aleksander Fredro ; oprac. Graf. Anna Rokosowska-Szczupaczkiewicz. – Katowice : Wydaw. “Odrodzenie”,  1948. – 55, [1] s. – (Teatr dla Wszystkich ; 10)

39. O czterech podróżnych : Osiołkowi w żłoby dano… ; Sowa / Aleksander Fredro ; [il. Marcin Południak]. – Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2013. – [20] s. : il. kolor

40. Pan Geldhab / Aleksander Fredro. – Kraków : “Przełom”, 1945. — 63 s. ; 21 cm. – ( Biblioteka Arcydzieł Literatury Polskiej )
M 000305 (Brzeg)

41. Pan Geldhab / Aleksander Fredro ; wstęp i przypisy Mieczysław Inglot. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. – 122, [6] s. ; 21 cm.- ( Nasza Biblioteka. )
M 035998 (Brzeg), M 45421 (Kędzierzyn-Koźle)

42. Pan Geldhab : komedia w trzech aktach / Aleksander Fredro ; (małą kronikę życia i twórczości A. Fredry oprac. Włodzimierz Lewik ; przyp. Aleksandra Frybesowa. Wyd. 1). – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. – 98, [1] s.

43. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; oprac., Eugenjusz Kucharski. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, b.r. — 169,[1] s. ; 17 cm. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ; nr 36 )
Z 025476 (Opole)

44. Pan Jowialski / oprac. Władysław Szyszkowski ; Aleksander Fredro. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1952. – 205, [3] s. ; 21 cm. – ( Nasza Biblioteka )

45. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; oprac., Witold Billip . – Wyd.3 zm. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.- XL,[2],200,[2] s. ; 17 cm. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ; nr 36 )
M 008414 (Brzeg), M 015156 (Opole)

46. Pan Jowialski : [komedia] / Aleksander Fredro ; projekt okł. Izaak Rejzman. – Warszawa : “Idisz Buch”, 1953. – 159, [1] s. : 1 tabl. – (Tekst w jęz. żyd.)

47. Pan Jowialski : komedia w czterech aktach prozą / Aleksander Fredro ; oprac. Władysław Szyszkowski. – Wyd. 2. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1954. – 205, [1] s. : 1 portr. ; 21 cm.- ( Nasza Biblioteka )
M 003493 M 003668 M 003669 (Kluczbork)

48. Pan Jowialski : komedia w 4 aktach, prozą / Aleksander Fredro ; oprac. Zbigniew Wasilewski. – Kraków : M. Kot, 1948. – 171, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy ;, nr 23. )
M 000292 (Brzeg)

49. Paweł i Gaweł / Aleksander Fredro ; [grafika Anna Chrobot]. – Warszawa : Poezja Głosu Agnieszka Gasparska, 2017. – [14] stron : ilustracje ; 21 cm.

50.Paweł i Gaweł / Aleksander Fredro ; il. Kazimierz Wasilewski. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, [2012]. – [8] s. : il. kolor.

51.Paweł i Gaweł / Aleksander Fredro ; il. Olga Siemaszko. – Warszawa : Wydaw. “Sztuka” , 1954. – 8 kolumn na 1 karcie

52. Paweł i Gaweł / Aleksander Fredro ; [ilustracje i projekt okładki: Arleta Strzeszewska]. – Warszawa : Wilga, [2020]. – [12] stron : ilustracje ; 18 cm.

53. Paweł i Gaweł / Aleksander Fredro ; ilustracje Katarzyna Pasternak-Borawska. – Brwinów : Wydawnictwo Sofijka Monika Jędrzejewska-Wiergiles, 2018. – 34 strony, [2] karty tablic : ilustracje ; 21 cm.

54. Paweł i Gaweł i inne wiersze / Aleksander Fredro, Tadeusz Śliwiak, Adam Mickiewicz ; [ilustracje Anna Cywińska]. – Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2017. – 47, [1] s.: il. ; 25 cm.

55. Paweł i Gaweł ; Wiatr i noc / Aleksander Fredro ; [il. Marcin Południak]. – Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2013. – [20] s. : il. kolor.

56. Piczomira królowa Branlomanii : tragedia w trzech aktach / Aleksander Fredro ; [il. Jan Opaliński]. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1990.- 67, [4] s. : rys. ; 18 cm.
M 045870 (Kluczbork)

57. Piczomira królowa Branlomanii : tragedya w trzech aktach / Aleksander Fredro. – Warszawa : Graf-ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta, 2018. – 54, [2] strony : ilustracje ; 30 cm.

58. Pięć komedii [ Pan Geldhab. Nowy don Kichot. Śluby panieńskie. Pan Jowialski. Zemsta ] / Aleksander Fredro ; il., Jan Marcin Szancer. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954. – 432,[1] s. : il. ; 20 cm.
M 23619 (Kędzierzyn-Koźle), C 011019 (Opole)

59. Pisma polityczno-społeczne / Aleksander Fredro ; wstęp, Kazimierz Wyka ; wybór i oprac., Stanisław Pigoń ; wybór i oprac., Krystyna Czajkowska . – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. – 426,[2] s.,[2] s. tab. : 3 portr. ; 19 cm. – ( Pisma wszystkie / Aleksander Fredro ; T.15 )
M 122314 (Opole)

60. Pisma wszystkie : dział pierwszy : komedie. T.2 : Odludki i poeta. Damy i huzary. List. Nocleg w Apeninach. Nikt mnie nie zna. Przyjaciele / Aleksander Fredro ; tekst oprac., wstępem i objaśn. zaopatrzył, Eugenjusz Kucharski. – Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1926. – 501,[2] s. ; 23 cm.
Z 011437/II (Opole)

61. Pisma wszystkie : dział pierwszy : komedie. T.3 : Gwałtu, co się dzieje!. Śluby panieńskie. Dyliżans. Obrona Olsztyna. Koncert / Aleksander Fredro ; tekst oprac., wstępem i objaśn. zaopatrzył, Eugenjusz Kucharski. – Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1926. – 454,[1] s. ; 23 cm.
Z 011437/III (Opole)

62. Pisma wszystkie : dział pierwszy : komedie. T.4 : Pan Jowialski. Zemsta. Ciotunia. Dożywocie. Rymond / Aleksander Fredro ; tekst oprac., wstępem i objaśn. opatrzył, Eugenjusz Kucharski . – Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1926. – 541,[2] s. ; 23 cm.
Z 011437/IV (Opole)

63. Pisma wszystkie : dział pierwszy : komedie. T.5 : Dwie blizny. Lita & Compagnie. Wychowanka. Co tu kłopotu!. Ożenić się nie mogę!. Pan Benet. Z jakim się wdajesz. Świeczka zgasła / Aleksander Fredro ; tekst oprac., wstępem i objaśn. zaopatrzył, Eugenjusz Kucharski. – Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1926. – 625,[2] s. ; 23 cm.
Z 011437/V (Opole)

64. Pisma wszystkie : dział pierwszy : komedie. T.6 : Godzien litości. Teraz. Z Przemyśla do Przyszowa. Wielki człowiek. Jestem zabójcą. Ostatnia wola. Brytan Bryś / Aleksander Fredro ; tekst oprac., wstępem i objaśn. opatrzył, Eugenjusz Kucharski. – Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1926. – 552,[3] s. ; 23 cm.
Z 011437/VI (Opole)

65. Pisma wszystkie. T. 13, Cz. 1, Proza / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Pigoń ; wstępem poprzedził Kazimierz Wyka ; oprac. Krystyna Czajkowska i S. Pigoń. Opowiadania ; Trzy po trzy ; Zapiski starucha ; Przysłowia, parodie ; Notaty różne / – Wyd. Krytyczne. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. – 361, [3] s., [3] k. tabl. : portr. ; 20 cm.
M 021783/XIII1, cz1 (Brzeg)

66. Pisma wszystkie. T. 13, Cz. 2, Proza / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Pigoń ; wstępem poprzedził Kazimierz Wyka ; oprac. Krystyna Czajkowska i S. Pigoń. Komentarz / – Wyd. Krytyczne. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. — 457, [3] s., [6] k. tabl. ; 20 cm.
M 021783/XIII1,cz. 2 (Brzeg)

67. Pisma wszystkie . T. 11, Cz. 1, Wiersze / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Pigoń ; wstęp Kazimierz Wyka / Wydanie krytyczne. – Warszawa ; Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. – 458, [2] s. : tabl.

68. Pisma wszystkie. T. 12, Cz. 2, Wiersze / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Pigoń ; wstęp Kazimierz Wyka / Wydanie krytyczne. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. – 660 [3] s. : tabl., portr.

69. Pisma wszystkie. T. 1, seria 1, Komedie / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Pigoń ; wstęp Kazimierz Wyka. Komedie : Pan Geldhab ; Zrzędność i przekora ; Mąż i żona / Wydanie krytyczne. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. – 524, [4] s. : 4 tabl., 1 portr.

70. Pisma wszystkie. T. 2, seria 1, Komedie / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Pigoń ; wstęp Kazimierz Wyka. Komedie : Intryga na prędce ; Nowy Don Kiszot ; Cudzoziemszczyzna ; Pierwsza lepsza ; Odludki i poeta / Wydanie krytyczne. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. – 353, [4] s. : 4 tabl., 1 portr.

71. Pisma wszystkie. T. 3 seria 1, Komedie / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Pigoń ; wstęp Kazimierz Wyka. Komedie : Damy i Huzary ; List ; Nocleg w Apeninach ; Nikt mnie nie zna ; Przyjaciele / Wydanie krytyczne. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. – 594, [4] s. : 5 tabl., 1 portr.

72. Pisma wszystkie. T. 4, seria 1, Komedie / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Pigoń ; wstęp Kazimierz Wyka. Komedie : Gwałtu co się dzieje! ; Śluby panieńskie / Wydanie krytyczne. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. – 422, [4] s. : 3 tabl., 1 portr.

73. Pisma wszystkie. T. 5, seria 1, Komedie / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Pigoń ; wstęp Kazimierz Wyka. Komedie : Dyliżans ; Obrona Olsztyna ; Pan Jowialski / Wydanie krytyczne. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956. – 448, [4] s. : 4 tabl., 1 portr.

74. Pisma wszystkie. T. 6, seria 1, Komedie / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Pigoń ; wstęp Kazimierz Wyka . Komedie : Zemsta ; Ciotunia ; Dożywocie ; Rymond / Wydanie krytyczne. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956. – 556, [4] s. , 4 tabl., 1 portr.

75. Pisma wszystkie . T. 7, seria 2, [cz.] 1, Komedie / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Pigoń ; wstęp Kazimierz Wyka. Komedie: Wielki człowiek do małych interesów ; Wychowanka ; Dwie blizny/ Wydanie krytyczne. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958. – 456, [4] s. : 4 tabl., 1 portr., nuty

76. Pisma wszystkie. T. 8, seria 2, [ cz] 2, Komedie / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Pigoń ; wstęp Kazimierz Wyka. Komedie : Co tu kłopotu ; Ożenić się nie mogę ; Pan Benet ; Lita & Compagnie / Wydanie krytyczne. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957. – 379, [5] s. : 4 tabl., 1 portr.

77. Pisma wszystkie. T. 9, seria 2, [cz.] 3, Komedie / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Pigoń ; wstęp Kazimierz Wyka. Komedie: Rewolwer ; Godzien litości ; Teraz ; Koncert ; Z jakim się wdajesz, taki się stajesz ; Świeczka zgasła / Wydanie krytyczne . – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957. – 434, [6] s. ; 4 tabl., 1 portr.

78. Pisma wszystkie. T. 10, seria. 2, [cz.] 4, Komedie / Aleksander Fredro ; oprac. Stanisław Pigoń ; wstęp Kazimierz Wyka. Komedie: Jestem zabójcą; Z Przemyśla do Przeszowy; Ostatnia wola, Brytan-Bryś. – / Wydanie krytyczne. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958. – 453, [3] s. : [3] tabl. , 1 portr.

79. Proza. Cz.1, Opowiadania : Trzy po trzy. Parodie / Aleksander Fredro ; wstęp, Kazimierz Wyka ; wybór i oprac., Stanisław Pigoń ; wybór i oprac., Krystyna Czajkowska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. – 361,[3] s.,[3] s. tabl. : 3 portr. ; 19 cm. – (Pisma wszystkie / Aleksander Fredro ; T.13 )
M 066151/I M 066153/I M 104702/I M 104704/I (Opole)

80. Proza. Cz. 1 / Aleksander Fredro. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. – 361 s., [2] k. tabl. ; 20 cm. – (Pisma wszystkie : wydanie krytyczne / Aleksander Fredro ; t. 13 )
M 17946/I (Kędzierzyn-Koźle), M 029191/I (Nysa)

81. Proza. Cz. 2, Komentarz / Aleksander Fredro ; oprac. Krystyna Czajkowska i Stanisław Pigoń. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – 457 s., [5] k. tabl. ; 20 cm. – (Pisma wszystkie : wydanie krytyczne / Aleksander Fredro oprac. Stanisław Pigoń, t. 13 )
M 17946/II (Kędzierzyn-Koźle), M 029191/II (Nysa)

82. Proza. Cz.2, Opowiadania : Komentarz / Aleksander Fredro ; wstęp, Kazimierz Wyka ; wybór i oprac., Stanisław Pigoń ; wybór i oprac., Krystyna Czajkowska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.- 457,[3] s.,[6] s. tab. ; 19 cm. – ( Pisma wszystkie / Aleksander Fredro ; T.13 )
M 066151/II M 066153/II M 104702/II M 104704/II (Opole)

83. Skarbczyk Bibliofila Zemsta: komedija w czterech aktach wierszem Alex. Hrabiego Fredra / Aleksander Fredro ; posł., Mieczysław Inglot . – Wyd. 10. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. — LXXXIII,[1], 148, [1] s. : il., portr. ; 17 cm.

84. Skarbczyk Bibliofila Zemsta: komedija w czterech aktach wierszem Alex. Hrabiego Fredra / Aleksander Fredro ; posł., Mieczysław Inglot . – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. – 128,XIV, [2] s. ; 22 cm.
M 125772 (Opole)

85. Stara Baśń czyli Baśń o Królewnie i trzech braciach czyli Baśń o Królewnie Pizdolonie i Kondonie Samojebie / Fredro Aleksander ; il. Marian Winnicki. – Poznań : “Gepard Press”, 1991. – 64, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 60641 (Kędzierzyn-Koźle)

86. Sztuka obłapiania : poemat w IV pieśniach wierszem / Aleksander Fredro ; il., Edward Guerard .Bydgoszcz : “Arcanum”, 1990. – 49 s. : ; il. ; 23 cm.
M 044954 (Brzeg), M 054078 (Nysa)

87. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; oprac. Eugenjusz Kucharski. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1920] – 157, [3] s. ; 21 cm. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ; nr 22 )
Z 025477 (Opole)

88. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; oprac., Mieczysław Inglot . – Wyd. 5 zm. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. – LXI, 202, [3] s., 3 k. tabl. : il., portr. ; 17 cm. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ; nr 22 )
M 022596 M 022597 (Kluczbork), M 083080 M 083081 M 083082 M 083083 M 083088 M 083089 (Opole)

89. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; oprac., Mieczysław Inglot . – Wyd.6. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.- LXIX,216,[2] s. ; 17 cm. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ; nr 22 )
M 033482 (Brzeg), C 036989 (Kluczbork), M 047976 (Nysa), M 133251 (Opole)

90. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; oprac. Mieczysław Inglot . – Wyd. 6 [dodr.?]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – LXIX,216,[2] s. ; 17 cm. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ; nr 22 )
M 038539 M 038944 (Brzeg), M 145227 M 145228 M 145229 M 145230 M 145231 (Opole)

91. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; oprac. Ryszard Skulski. – Kraków : Nakł. Ksiąg . S. Kamińskiego, 1948. – 81, [1] s.

92. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro. – Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2017. – 156, [4] strony ; 21 cm.

93. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. — LXIX, 216, [3] s. ; 17 cm.

94. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro. — Wyd. 2.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. — 231, [3] s. ; 20 cm. – ( Nasza Biblioteka )

95. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; wstęp Halina Sołdaczuk. – Wyd. 17. – Warszawa : Wydawnictwo Łódzkie, 1980.- 189, [3] s. ; 20 cm. – ( Biblioteka Lektur Szkolnych / Wydaw. Łódzkie )
M 027903 (Brzeg), M 122868 M 122869 (Opole)

96. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; [wstęp Stefan Treugutt]. – Warszawa : “Iskry”, 1985. – 140, [4] s. ; 21 cm.
M 037728 M 037729 (Brzeg)

97. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; wstęp i przedm., Kazimierz Wyka . – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1953. – XLI, 195,[1] s. ; 21 cm.
M 002207 (Brzeg), M 076515 M 076516 (Opole)

98. Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca / Aleksander Fredro. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1998. – (Krak. : “Drukrol”). 158, [6] s. ; 20 cm.  – Lekcja Literatury Na s. tyt. i okł. : Lekcja literatury z Andrzejem Łapickim. – Tekst wg wyd. : Zemsta ; Śluby panieńskie, PIW 1993

99. Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca / Aleksander Fredro ; red. Marian Ursel . – Wyd.3. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. — 216,[2] s. ; 21 cm. – ( Nasza Biblioteka / Ossolineum )
M 181118 (Opole)

100. Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca : komedia w pięciu aktach wierszem / Aleksander Fredro. — Wyd. 12. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. – 219, [4] s. ; 21 cm. – ( Biblioteka Szkolna )

101. Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca : komedia w pięciu aktach wierszem / Aleksander Fredro. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. – 219, [4] s. ; 21 cm. – ( Biblioteka Szkolna )

102. Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca : komedia w 5 aktach, wierszem / Aleksander Fredro ; [wstęp Halina Sołdaczuk ; aneks Krystyna Czajkowska]. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. – 217, [3] s.

103. Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca : komedia w 5 aktach, wierszem / Aleksander Fredro ; [wstęp Halina Sołdaczuk ; aneks Krystyna Czajkowska].- Wyd. 13. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1965. – 219, [5] s. ; 18 cm. – (Biblioteka Szkolna. )
M 0066321 M 05837 M 005930 (Brzeg), M 011589 M 011590 (Kluczbork)

104. Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca : komedia w pięciu aktach, wierszem / Aleksander Fredro ; [posł. oprac. Halina Sołdaczuk]. – Wyd. 19. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1984. – 189, [3] s. : 1 portr. ; 21 cm. – ( Biblioteka Lektur Szkolnych / Wydaw. Łódzkie )
M 034639 (Brzeg)

105. [Śluby panieńskie] Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca : komedia w pięciu aktach, wierszem / Aleksander Fredro ; [wstęp oprac. Halina Sołdaczuk]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958. – 217, [2] s. ; 19 cm. – (Biblioteka Szkolna – Państwowy Instytut Wydawniczy )
M 001279 Nysa

106. Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca : komedia w 5 aktach, wierszem / Aleksander Fredro ; [wstęp Halina Sołdaczuk ; aneks Krystyna Czajkowska]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. – 219, [4] s. ; 18 cm. – (Biblioteka Szkolna. )
M 004807 Brzeg

107. Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca : komedia w 5 aktach wierszem / Aleksander Fredro ; wstęp do wyd.1970, Halina Sołdarczuk ; aneks do wyd. 1970 Krystyna Czajkowska. – [Wyd. 1 i. e.]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. –  219, [5] s. ; 21 cm. – ( Biblioteka Szkolna / PIW )
M 051853 M 11377 (Brzeg), M 068547 M 068548 M 068549 M 068550 M 068551 M 068552 M 071970 (Opole)

108. Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca : komedia w 5 aktach wierszem / Aleksander Fredro ; wstęp do wyd. 1970 Halina Sołdaczuk ; aneks do wyd. 1970 Krystyna Czajkowska. – Wyd. 15. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1973. – 208, [3] s. ; 16 cm. – ( Biblioteka Szkolna / PIW )
M 014486 (Brzeg), M 60444 (Kędzierzyn-Koźle), M 084740 (Opole)

109. Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca : komedia w pięciu aktach wierszem / Aleksander Fredro ; oprac. Władysław Szyszkowski. – Wyd. 1. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1953. — 215, [1] s., [1] k. tabl. ; 21 cm. – (Nasza Biblioteka )
M 001480 (Kluczbork)

110. Śluby panieńskie : komedia w 5 aktach wierszem / Aleksander Fredro ; posł. Kazimierz Wyka. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1952. – 198, [2] s. – ( Biblioteczka “Książki i Wiedzy” )

111. Śluby panieńskie ; Zemsta / Aleksander Fredro ; [oprac. graf. Krzysztof Motyka]. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. – 224 s. : il. ; 21 cm.
M 037478 M 037479 M 037480M 037481 M 037482 (Brzeg), M 47075 (Kędzierzyn-Koźle)

112. Śluby panieńskie = Zemsta / Aleksander Fredro. – Zemsta. — Wyd. 2. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. – 228, [7] s. : ; il. ; 21 cm.
M 051911 M 051912 M 051913 M 051914 (Brzeg)

113. Świeczka zgasła : Dwie blizny ; Pan Benet. Komedie / Aleksander Fredro. – Wyd. 1. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 166 [2] s. : il.

114. Trzy po trzy / Aleksander Fredro ; oprac. Elżbieta Zarych. – Kraków : “Zielona Sowa”, cop. 2004. – 164, [2] s. ; 21 cm. – Arcydzieła Literatury Polskiej

115. Trzy po trzy / Aleksander Fredro ; oprac. i wstępem poprzedziła Krystyna Czajkowska. — Wyd. 4. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 315, [5] s. ; 19 cm. – (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej. )
M 021707 (Brzeg)

116. Trzy po trzy / Aleksander Fredro ; oprac. i wstępem poprzedziła Krystyna Czajkowska . — [Wyd. 5]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. – 219,[4] s. ; 21 cm.
M 042067 M 051922 (Brzeg), M 153548 M 153549 (Opole)

117. Trzy po trzy / Aleksander Fredro. – Wyd. 5. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014. – 253 s.

118. Trzy po trzy / Aleksander Fredro. – Warszawa : Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa, 1996. – 176 s. ; 17 cm.
M 58109 M 60055 (Kędzierzyn-Koźle)

119. Trzy po trzy / Aleksander Fredro. – Warszawa : Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa, 1996. – 176 s. ; 17 cm.
M 58109 M 60055 (Kędzierzyn-Koźle)

120. Trzy po trzy : pamiętniki / Aleksander Fredro ; oprac. Henryk Mościcki. – Kraków : Wydaw. M. Kot, 1950. – 220, [1] s. – (Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy ; 65)

121. Trzy po trzy : pamiętniki z epoki napoleońskiej / Aleksander Fredro ; przedmowa Adama Grzymały-Siedleckiego ; przypisy i uzupełnienia Henryka Mościckiego. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1957. — 237, [3] s. ; 21 cm.
M 22055 M 30810 (Kędzierzyn-Koźle)

122. Wiersze / Aleksander Fredro ; [il. Marcin Południak]. – Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal : De Agostini Polska, 2015. – 23, [1] s. : il. kolor.

123. Wiersze. Cz. 2 / Aleksander Fredro. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. — 660, [3] s., [6] k. tabl. ; 20 cm. — (Pisma wszystkie. Wydanie krytyczne / Aleksander Fredro; [oprac. Stanisław Pigoń ; wstępem poprzedził Kazimierz Wyka]., t. 12 )
M 035039 (Opole)

124. Wybór dzieł. T. 1, Komedie / Aleksander Fredro ; oprac. oraz wstępem poprzedził Bogdan Zakrzewski. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1994. — 656, [3] s. : il., faks., 1 portr. ; 20 cm.
M 171438/I (Opole)

125. Wybór dzieł. T.2, Komedie, wiersze i proza [ : Zemsta. Dożywocie. Rewolwer. Świeczka zgasła. Bajki i przypowiastki. Wiersze różne. Epigramaty i fraszki. Zapiski starucha. Trzy po trzy ] / Aleksander Fredro ; oprac., Bogdan Zakrzewski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994. – 441, [2] s. : il., faks., 1 portr. ; 20 cm.
M 171438/II (Opole)

126. Zapiski starucha / Aleksander Fredro ; oprac. Bogdan Zakrzewski. – Wrocław : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991 (Wroc. : WZGZG). 219 s. ; 20 cm.

127. Zemsta / Aleksander Fredro ; [autor opracowania Katarzyna Zioła-Zemczak ; ilustracje Marcin Kot]. – Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2019. – 143, [1] s. : il. ; 24 cm.

128. Zemsta / Aleksander Fredro ; il. Kazimierz Wasilewski. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, 2009. 159 s. : il. ; 20 cm. – (Lektura Dobrze Opracowana : gimnazjum)

129. Zemsta / Aleksander Fredro ; ilustracje Marta Żurawska-Zaręba. – Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2018. – 195, [5] s. : il. ; 22 cm.

130. Zemsta / Aleksander Fredro. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1998. – (Krak. : “Drukrol”). 131, [5] s. ; 20 cm. Lekcja Literatury Na s. tyt. i okł. : Lekcja literatury z Dorotą Siwicką. – Tekst wg wyd. : Zemsta ; Śluby panieńskie, PIW 1993.

131. Zemsta / Aleksander Fredro ; oprac. Janusz Maciejewski. – Wyd. 3 popr. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1960. – 167, [1] s. : portr. – (Nasza Biblioteka / Ossolineum)

132. Zemsta / Aleksander Fredro ; oprac. Janusz Maciejewski. – Wyd. 4. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1961. – 164, [4] s. : il., portr. – (Nasza Biblioteka / Ossolineum)

133. Zemsta / Aleksander Fredro ; oprac., Janusz Maciejewski. – Wyd. 4. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956. – 162 s. : il., portr. ; 21 cm. – ( Nasza Biblioteka / Ossolineum )
M 015282 (Opole)

134. Zemsta / Aleksander Fredro ; oprac., Janusz Maciejewski . – Wyd. 5 popr. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. – 160 s. : il., portr. ; 22 cm. – ( Nasza Biblioteka / Ossolineum )
M 078391 M 080333 (Opole)

135. Zemsta / Aleksander Fredro ; posł. i przyp., Janusz Maciejewski. – Wyd. 6. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1975.- 147,[5] s. ; 21 cm. – ( Biblioteka Lektur Szkolnych / Wydaw. Łódzkie )
M 099363 (Opole)

136. Zemsta / Aleksander Fredro ; [posłowie i przypisy oprac. Janusz Maciejewski]. – Wyd. 7. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1978. – 147, [5] s. : 1 portr. ; 20 cm. – (Biblioteka Lektur Szkolnych. )

137. Zemsta / Aleksander Fredro ; [posł. i przypisy oprac. Janusz Maciejewski]. – [Wyd. 8 i.e. 9]. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1983. – 149, [3] s. : 1 portr. ; 21 cm. – (Biblioteka Lektur Szkolnych )
M 033484 (Brzeg)

138. Zemsta / Aleksander Fredro ; oprac., Janusz Maciejewski. – Wyd. 8. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – 165,[3] s. ; 21 cm. – ( Nasza Biblioteka / Ossolineum )
M 167883 (Opole)

139. Zemsta / Aleksander Fredro ; [opracowanie Małgorzata Białek]. – Poznań ; Żychlin : Wydawnictwo Ibis – Books, 2018. – 203, [1] strona ; 22 cm.

140. Zemsta / Aleksander Fredro ; [posłowie napisał Mieczysław Inglot]. – Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1981. – [4], 128, [2], XIV, [2] s. ; 22 cm. – ( [Skarbczyk Bibliofila] )
M 029978 (Brzeg)

141. Zemsta / Aleksander Fredro ; posł., Wanda Achremowiczowa ; ilustr.  Adam Kilian. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. – 163,[1] s. ; 21 cm.
M 036126 (Opole)

142. Zemsta / Aleksander Fredro. – Warszawa : Wilga – Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. – 173, [2] strony ; 21 cm.

143. Zemsta / Aleksander Fredro. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1992. – 126 s. ; 21 cm.

144. Zemsta / Aleksander Fredro ; wstęp, nota biograficzna, wskazówki i przypisy Katarzyna Zioła-Zemczak. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2018. – 144 s. ; 21 cm.

145. Zemsta / Aleksander Fredro.- Wyd. 1 masowe. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1972. — 204, [3] s. ; 15 cm. – ( Koliber. )
M 021474 M 021475 (Kluczbork)

146. Zemsta : komedia / Aleksander Fredro ; oprac. Mieczysław Inglot . – Wyd. 8 zm. (na k.tyt.), wyd.2 (na odwrocie k.tyt). – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967. – LXXXIV, 149,[3] s. : il., portr. ; 17 cm. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ; nr 32 )
M 007441 (Brzeg), M 053777 (Opole)

147. Zemsta : komedia / Aleksander Fredro ; oprac., Mieczysław Inglot . – Wyd. 9 zm. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. — LXXXV, [1], 148,[1] s. : il., portr. ; 17 cm. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ; nr 32 )
M 017448 M 017449 M 017450 (Kluczbork), M 014090 (Nysa)

148. Zemsta : komedia / Aleksander Fredro ; oprac., Mieczysław Inglot . – Wyd. 10. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – LXXXIII, [1], 148, [1] s. : il., portr. ; 17 cm. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ; nr 32 )
C 019743 M 019744 (Kluczbork), M 073089 (Opole)

149. Zemsta : komedia w czterech aktach, wierszem / Aleksander Fredro. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. – 159 s. ; 20 cm.

150. Zemsta : komedia w 4 aktach wierszem / Aleksander Fredro ; oprac. Eugeniusz Kucharski. – Wrocław : Wydaw. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1948. – XLI, 353, [1] s. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1; nr 32 )

151. Zemsta : komedia w 4 aktach wierszem / Aleksander Fredro ; oprac. Jan Dąbrowa. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza “Chłopski Świat”, 106, [2] s. – Biblioteka Powszechna

152. Zemsta : komedia w czterech aktach wierszem / Aleksander Fredro ; oprac. Jan Nepomucen Miller. – Warszawa : “Bibljoteka Polska”, dr 1929. — 76 s. ; 21 cm
Z 031620 (Opole)

153. Zemsta : komedia w 4 aktach wierszem / Aleksander Fredro ; oprac. Kazimierz Zimmerman. – Kraków : Nakł. Ksiąg. S. Kamińskiego, 1948. – XII, 70 [2] s.

154. Zemsta : komedia w 4 aktach wierszem / Aleksander Fredro ; oprac. Stefania Knisplówna ; wstęp Kazimierz Budzyk. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza “Książka”, 1948. – XVI, 135 [ 4] s. – (Biblioteka Pisarzy Polskich i Obcych ; 39)

155. Zemsta : komedia w 4 aktach wierszem / Aleksander Fredro ; oprac. Mieczysława Romankówna. – Wyd. 3. – Kraków : Wydaw. M. Kot, 1948. – 119, [1] s. – (Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy ; 14)

156. Zemsta : komedia w 4 aktach wierszem / Aleksander Fredro ; oprac. Mieczysława Romankówna. – Wyd. 4. – Kraków : Wydaw. M. Kot, 1949. – 119, [1] s. – (Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy ; 14)

157. Zemsta : komedia w czterech aktach wierszem / Aleksander Fredro. – Wyd. 6. – Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1948. – 108 s. – ( Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych)

158. Zemsta : komedia w czterech aktach wierszem / Aleksander Fredro. – Wyd. 8. – Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1949. – 108 s. – ( Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych)

159. Zemsta : komedia w czterech aktach wierszem / Aleksander Fredro. – Wyd. 9. – Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1951. – 108 s. – ( Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych)

160. Zemsta : komedia w czterech aktach / Aleksander Fredro. – Wyd. 1. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy. – 1953, – LVIII, [2],143, [1] s.

161. Zemsta : komedia w 4 aktach / Aleksander Fredro ; [wstęp Kazimierz Wyka]. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954. – 198, [1] s.

162. Zemsta : komedia w czterech aktach, wierszem / Aleksander Fredro ; [wybór, układ zdjęć i oprac. graf. Marek Wajda]. – Warszawa : “Prószyński i S-ka”, 2002. – 184, [8] s. : il. kolor. ; 21 cm.
M 065158 (Nysa)

163. Zemsta : komedia w czterech aktach wierszem / Aleksander Fredro ; [koment.], Stanisław Pigoń. – Kraków : “Znak”, 1997. – 145,[3] s. ; 21 cm. – ( Lektury / “Znak” )
M 177451 M 177452 (Opole)

164. Zemsta : komedja w czterech aktach wierszem / Aleksander Fredro ; oprac. Eugenjusz Kucharski. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1921. – 144 s. ; 22 cm. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ; nr 32 )

165. Zemsta : komedija w czterech aktach wierszem / Alex. Hrabiego Fredra ; [posł. napisał Mieczysław Inglot]. – Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1981. – 128, XIV, [2] s. ; 22 cm. – ( Skarbczyk Bibliofila )
M 029978 Brzeg, C 034562 Kluczbork, C 039289 Nysa

166. Zemsta(pol.)] Zemsta / Aleksander Fredro. – Wyd. 11 rozsz. /oprac. Mieczysław Inglot. – Wrocław ; Gdańsk [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – XC, 150 s. ; 17 cm. – (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ; nr 32. )
M 040430 (Brzeg)

167. Zrzędność i przekora : komedia w 1 akcie wierszem / Aleksander Fredro ; oprawa graf. Zygmunta Acedańskiego. – Katowice : Wydaw. “Odrodzenia” , 1948. – 39, [1] s. – (Teatr dla Wszystkich ; 15)

168. Zrzędność i przekora : komedia w 1 akcie wierszem / Aleksander Fredro ; wstęp, Stefania Knipslówna ; Centralna Rada Związków Zawodowych w Polsce. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1949. – 53, [3] s. ; 22 cm. – ( Biblioteczka Świetlicowa / Centralna Rada Związków Zawodowych w Polsce ; nr 40 )
M 082642 (Opole)

 

Bibliografia przedmiotowa

 

Książki:

 

169. Aleksander Fredro / Kazimierz Wyka. – Fredro. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 86, [2] s. : il. ; 18 cm. – ( Małe Portrety Literackie. )
M 009005 M 009305 (Brzeg), M 061228 M 061230 (Opole)

170. Aleksander Fredro / Kazimierz Wyka. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 86, [2] s. : il., faks., fot., portr. ; 19 cm. – ( Małe Portrety Literackie
M 039161 (Brzeg), M 48218 (Kędzierzyn-Koźle), M 041066 (Kluczbork), M 048028 M 048029 M 048030 (Nysa), M 147014 M 147030 (Opole)

171. Aleksander Fredro / Krystyna Poklewska. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1977. — 350, [2] s. : il., portr. ; 21 cm.
M 022134 (Brzeg), M 32493 M 35596 (Kędzierzyn-Koźle), M 029729 M 029730 (Nysa), C 105264 M 105265 M 105266 (Opole)

172. Aleksander Fredro / oprac. Tadeusz Sivert przy współpr. Ewy Heise. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. – 307, [1] s. : il., faks., fot., portr. ; 21 cm. – ( Biblioteka “Polonistyki” )
M 004406 (Brzeg), M 007224 M 007421 M 007422 (Kluczbork), M 004596 M 016739 M 036143 M 036352 M 036353 (Opole), M 005369 M 005345 (Nysa)

173. Aleksander Fredro / oprac. Tadeusz Sivert przy współpr. Ewy Heise. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. – 307, [1] s. : il., faks., fot., portr. ; 21 cm. – ( Biblioteka “Polonistyki” )
M 005989 M 007888 (Brzeg), M 011504 (Kluczbork), M 046590 (Opole)

174. Aleksander Fredro : drogi życia / Barbara Lasocka. – Warszawa : “Errata”, 2001. 570, [2] s., [1] k. tabl. złoż., [33] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 24 cm. – Bibliogr. Indeks.

175. Aleksander Fredro : (1793-1876) : informator wystawy upamiętniającej setną rocznicę pisarza / oprac. Franciszka Sawicka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk, 1976 (Wroc : WDN). 41, [3] s. : il., 1 portr. ; 27 cm. Bibliogr. rękopisów A. Fredry w zbiorach B-ki ZNO s. 35-[42].

176. Aleksander Fredro jest w złym humorze / Jarosław Marek Rymkiewicz. – Warszawa : “Czytelnik”, 1977. — 360, [4] s. ; 21 cm.
M 022489 (Brzeg), M 32534 (Kędzierzyn-Koźle), M 029244 M 029245 (Kluczbork), M 029751 M 048652 (Nysa), M 105849 M 105850 (Opole)

177. Aleksander Fredro jest w złym humorze / Jarosław Marek Rymkiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : “Czytelnik”, 1982. – 360, [6] s. ; 21 cm.
M 030675 (Brzeg)

178. Aleksander Fredro – “Mąż i żona” / [okł. proj. Ignacy Witz]. – Warszawa : Wydaw. Państw. Teatr Polski, 1949. – 12, [4] s. – [Tyt. okł. Program i teksty objaśniające]

179. Aleksander Fredro : na scenie życia i teatru / Marian Ursel. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : współpr. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. 197, [1] s., [10] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. Bibliogr. s. 187-191. Indeksy.

180. Aleksander Fredro we fraku i w szlafroku : osobowość i życie prywatne / Zbigniew Kuchowski. – Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.- 239, [4] s. : fot. ; 23 cm.
M 043929 (Brzeg), M 037911 (Grodków), M 51635 M 51669 (Kędzierzyn-Koźle), M 044271 (Kluczbork), M 052231 (Nysa), M 158307 M 158308 M 200844 (Opole)

181. Aleksander Fredro – Śluby panieńskie / oprac. Aleksandra Szczepanek. – Warszawa : Fabryka Pomocy Naukowych, [1990]. 19, [3] s. ; 20 cm. – (Biblioteczka Powtórzeń. Język Polski ; 4)

182. Aleksander Fredro “Śluby panieńskie” / oprac. Jakub Z. Lichański . – Warszawa : “Jota”, 1990. — 38, [2] s. ; 14 cm. – ( Przewodnik po Lekturach / Kuncewicz Piotr ; 6 )
M 044991 M 044992 M 044993 (Brzeg), M 52809/VI (Kędzierzyn-Koźle)

183. Aleksander Fredro “Zemsta” / oprac. Krzysztof Masłoń. – Warszawa : “Jota”, 1991 (Kiel. : Pras.ZG). 40 s. ; 14 cm. – (Przewodnik po Lekturach, ; 11). –  Bibliogr. s. 3 okł. Opis wg okł. – U dołu okł. : Zamiast korepetycji. – Spis treści na s. 3 okł.

184. Aleksander Fredro : życiorys literacki / Eugenjusz Kucharski. – Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1926. – 64 s. ; 23 cm.
M 30114 (Kędzierzyn-Koźle)

185. Autografy Aleksandra Fredry / Władysław Leśniak ; Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka. – Wrocław : ZN im. Ossolińskich, 1987. – 31, [1] s. : 1 portr. ; 24 cm. Wykaz autografów A. Fredry s. 15-31. U góry okł.: Ze zbiorów Ossolineum.

186. Bajka polska : od Kadłubka do Herberta / wybrał i oprac. Wacław Woźniakowski ; il. Mirosława Bernat. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – 122, [1] s. : il. kolor. ; 17 x 25 cm.
C 047510 (Kluczbork), M 53882 (Kędzierzyn-Koźle), M 167021 M 167032 (Opole)

186. Bajkopisarstwo Aleksandra Fredry / Marian Ursel. – Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1980. – 183, [1] s. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, 3 )
M 123885 (Opole)

187. Chronologja komedyj i niektórych pomniejszych utworów Al. Fredry / Eugenjusz Kucharski. — Chronologia komedii i niektórych pomniejszych utworów Al. Fredry. – Kraków : Polska Akademja Umiejętności, 1923. – 57 s. ; 23 cm. – (Rozprawy / Polska Akademja Umiejętności. Wydział Filologiczny ;, t. 61, nr 3 )
M 20658, M 20659 (Kędzierzyn-Koźle)

188. Dramat i teatr postanisławowski / red. nauk. Dobrochna Ratajczak. – Wrocław : “Wiedza o Kulturze”, 1992. — 290 s. ; 24 cm. – (Dramat w Teatrze – Teatr w Dramacie : studia, rozprawy, artykuły ;10 )
M 045866 (Brzeg)

189. Dzieje klasyki polskiej na scenach lubelskich w latach 1864-1997 / Elżbieta Stoch ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Edukacji Literackiej i Teatralnej. – Lublin : Wydawnictwo KUL: il. ; 25 cm. – Bibliogr. s. 345-359. Indeksy.

190. Fredro / Marcin Cieński. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2003. 209, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm. A to Polska Właśnie. – Bibliogr. Indeks.

191. Fredro i Fredrusie / oprac. Bogdan Zakrzewski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. – 458, [1] s., [24] s. tabl. : il., mapa, portr., err. ; 25 cm.
M 27097 (Kędzierzyn-Koźle), M 022113 (Nysa), M 090364 (Opole)

192. Fredro na scenie / Stanisław Dąbrowski, Ryszard Górski. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1963.- 243, [1] s., [1] k. tabl., [80] s. tabl. : il., faks., fot., portr. ; 26 cm. – ( Z Prac Zakładu Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk )
M 007541 (Kluczbork), M 037206 (Opole)

193. Fredro na scenie : [premiery, aktorzy, reżyserzy, scenografowie, kompozytorzy, choreografowie, teatry, sezony 1959-1992 / oprac. i red. Dorota Buchwald et al. ; z prac Działu Dokumentacji Teatralnej Związku Artystów Scen Polskich]. – Warszawa : Wydaw. Związku Artystów Scen Polskich : na zlec. Ministerstwa Kultury i Sztuki, 1994 ([s. l. : s. n.]). 607, [1] s. : fot., portr., err. ; 26 cm. – Wyd. z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Aleksandra Fredry
M 172019 (Opole)

194. Fredro nasz współczesny : w 220. rocznicę urodzin : kronika wydarzeń, materiały sesji naukowo-artystycznej / pod red. Małgorzaty Urbaniak. – Poznań : Wydawnictwo Ars Nova, 2013. – 86, [2] s.

195. Fredro nie tylko komediopisarz / Bogdan Zakrzewski. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993. – 222, [2] s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
M 167712 (Opole)

196. Fredro z paradyzu : studia i szkice / Bogdan Zakrzewski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. – 263, [1] s., 40 s. tabl. : il., portr. ; 20 cm.
M 020352 (Brzeg), M 30894 M 36929 (Kędzierzyn-Koźle), M 027839 M 027840 (Kluczbork), M 027371 (Nysa), M 101269 (Opole)

197. Fredrowskie teatralizacje : studia i szkice / Marian Ursel. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994. – 217, [2] s. ; 21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, :  ; no 1611 )
Sygn. M 171880 (Opole)

198. Genealogia kilku typów i figur A. Fredry / Tadeusz Sinko. – Kraków : Akademia Umiejętności, 1918. – 96 s. ; 24 cm. – ( Rozprawy / PAU / Polska Akademia Umiejętności. Wydział Filologiczny ; T. 58 )
Z 049104 (Opole)

199. Język Aleksandra Fredry. Cz. 1, Fonetyka / Jan Zaleski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1969. – 186 s.; 26 cm. – (Prace Komisji Językoznawstwa / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ;, nr 19. )
M 065341/I M 065342/I (Opole), M 17412/I (Kędzierzyn-Koźle)

200. Język Aleksandra Fredry. Cz. 2, Fleksja, składnia, słowotwórstwo, słownictwo / Jan Zaleski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. – 161, [2] s. : tab. ; 24 cm. – ( Prace Komisji Językoznawstwa. ; nr 41. )
M 065341/II (Opole)

201. Komedie Aleksandra Fredry : literatura i teatr / Mieczysław Inglot. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. – 252, [3] s., [14] s. tabl. : il., fot., portr., rys. ; 21 cm.
M 36464 M 36465 (Kędzierzyn-Koźle), M 033612 (Nysa), M 115757 M 115758 (Opole)

202. Księga w dwusetną rocznicę urodzin Aleksandra Fredry / pod red. Jacka Kolbuszewskiego. – Wrocław : “Sudety”, 1994 (Wroc. : UW). 314, [1] s., [2] s. faks. ; 24 cm. Indeksy. Materiały z konferencji, zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 25-27.X.1993
C 172629 (Opole)

203. Legenda herbowa Aleksandra Fredry / Bogdan Zakrzewski. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993 (Wroc. : UW). 39 s., [2] s. tabl. złoż. : 1 il. kolor., 2 fot. (w tym kolor.) ; 24 cm. Na s. przedtyt.: W dwusetną rocznicę urodzin Aleksandra Fredry

204. Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T. 1 / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop.1997. – 335, [1]s. ; 21 cm.
C 178037/I M 178043/I (Opole)

205. Literatura polska w szkole podstawowej : pytania i odpowiedzi / Wiesława Rusin. – Warszawa : “Morex”, 1996. – 74 s. : tab. ; 21 cm.
M 059703 (Nysa)

206. Ludzie żywi / Boy-Żeleński. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1929. – 262, [3] s., [2] k. tabl. złoż. : faks. ; 19 cm.
M 23047 (Kędzierzyn-Koźle), Z 049823 (Opole)

207. Ludzie żywi / Tadeusz Boy-Żeleński ; nota bibliogr. B. Winklowa. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. – 342, [2] s., [28] s. tabl. : il., portr. ; 21 cm.
M 024814 (Nysa), M 096103 (Opole)

208. Magnetyzm Fredry / Leszek Taborski. – Łomża : Muzeum Północno-Mazowieckie, 2001. 36 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr.  – Publikacja towarzyszy wystawie pod tym samym tytułem.

209. Na orbicie Melpomeny / Adam Grzymała-Siedlecki. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1966.- 347,[1] s. ; 21 cm.
M 21938 (Kędzierzyn-Koźle), M 052668 (Opole)

210. Nikt mnie nie zna, czyli Fredro niekanoniczny / pod red. Agaty Adamieckiej-Sitek. – Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2015. – 336 s.

211. O literaturze polskiej / Ignacy Chrzanowski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 531, [4] s. : portr. ; 21 cm.
M 012183 M 014945 (Brzeg), M 073149 (Opole), M 019571 (Kluczbork), M 20272 M 20271 (Kędzierzyn-Koźle)

212. O wierszach Aleksandra Fredry / Marian Ursel. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992. – 3 31, [1] s. ; 21cm. – ( Acta Uniwersitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wrocławski, ; 1462 )
M 046212 (Brzeg), M 54016 M (Kędzierzyn-Koźle), 167713 (Opole)

213. Obrachunki fredrowskie / Tadeusz (Boy) Żeleński. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1949. – 232, [2] s. ; 18 cm.
M 002360 (Brzeg), M 000809 (Kluczbork)

214. Obrachunki fredrowskie / Tadeusz Żeleński-Boy. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. – 273, [3] s. ; 21 cm.
M 22140 (Kędzierzyn-Koźle)

215. Obrachunki fredrowskie /Tadeusz Żeleński [nazwa] – Boy[pseud.] ; red. Henryk Markiewicz ; red., Władysław Kopaliński ; oprac. i przedm. Jan Kott . – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956. – 413,[1] s. : il., portr., err. ;20 cm. – (Pisma : seria pierwsza. T. 1-8 [i.e.1-7] / Żeleński Tadeusz ; T.5 )
M 014165 M 014166 M 032727/V (Opole), M 004096 M 022053 (Kluczbork)

216. Obrachunki fredrowskie / Tadeusz (Boy) Żeleński. – Wyd. 5. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1989. – 285, [7] s. ; 21 cm.
M 044801 (Kluczbork), M 044420 (Brzeg), M052783 (Nysa)

217. Omówienie lektur obowiązkowych i uzupełniających dla klasy siódmej szkoły podstawowej. – Wyd. 2 popr. i uzup. – [Częstochowa] : “Pacific”, [1992]. – 71, [2] s. ; 21 cm.
M 046154 (Brzeg)

218. Parnas polski we wspomnieniu i anegdocie : od Niemcewicza do Wyspiańskiego / oprac. Halina Przewoska ; il. K. M. Sopoćko. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1964. — 370 s. : il. ; 21 cm.
M 006721 (Nysa), M 042424 M 042945 (Opole)

219. Pokochać Fredrę : przewodnik literacki dla uczniów szkół podstawowych i średnich / Jacek Inglot, Robert Mertuszka. – Wrocław : “Astrum”, 1996 (Krak. : DWWLA).72 s. ; 21 cm. Cicerone. Oprac. wg ed. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : Zemsta, Wrocław 1967 ; Śluby panieńskie, Wrocław 1972

220. Polemiki teatralne / Jerzy Kreczmar. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 273,[3] s. ; 18 cm.
M 014160 (Opole)

221. ”Pomsta” : libretto musicalu w śląskiej gwarze w czterech aktach wierszem na podstawie ”Zemsty” Aleksandra Fredry z muzyką Katarzyny Gaertner / Marian Makula. – WYD : Ruda Śląska : “Libellus”, 1998.

222. Poprzez stulecia : studia z dziejów literatury i kultury / Stanisław Pigoń. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. – 763, [1] s. : portr. ; 21 cm.
M 034759 (Brzeg), M 44222 M 45600 (Kędzierzyn-Koźle), M 037948 (Kluczbork)

223. Powtórny pogrzeb Aleksandra Fredry : (działalność Komisji Fredrowskiej) / [oprac. tekstu Ewa Gawlikowska-Świechowska]. – Warszawa : Fundacja Kultury Polskiej, 1993 (Warsz. : “Akcydens”). – 59, [5] s., 24 s. tabl. : fot., 2 pl. ; 21 cm.

224. Proces Aleksandra Fredry o zbrodnię stanu : opracowano na podstawie oryginalnych źródeł / Bogdan Zakrzewski. – Wrocław : Wacław Bagiński, 1997. 82 s. : il., faks, 1 fot., portr. ; 20 cm.

225. Romantycy : lektury dla szkół ponadgimnazjalnych / Teresa Nowacka . – Warszawa : “Verbum”, 2004. – 297, [2] s. ; 21 cm. – ( Streszczenia Problematyka )
C 049847 (Brzeg)

226. Romantyzm :hasła ogólne i rzeczowe, hasła osobowe A-J /oprac. zespół pod kierunkiem Irminy Śliwińskiej i Stanisława Stupkiewicza ; [zespół aut. Halina Gacowa et al.] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,1968. – 524, [2] s. err. ; 23 cm. – (Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut / red. nacz. do r. 1963 Kazimierz Budzyk ; kom. red. Elżbieta Aleksandrowska [et al.] ;,7. ). – S, 329-379
C 005040/VII (Brzeg), I 040683/VII (Opole)

227. Ród zoilów i publiczność : recepcja komedii Aleksandra Fredry w latach 1821-1882 / Tadeusz Półchłopek. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. 132 s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 121-132.

228. Sekrety fredrowskie / Wojciech Natanson. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981 (Białyst : BZG). – 184, [4] s., [16] k. il., portr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 170-172. – Indeks.

229. Sekrety fredrowskie / Wojciech Natanson. – Warszawa :Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,1981. – 184, [4] s., [32] s. tabl. :il., fot., portr. ; 21 cm.
M 029951 (Brzeg), M 41121 M 41122 M (Kędzierzyn-Koźle), M 039127 M 039128 (Nysa), M 125625 M 125626 (Opole)

230. Sekrety fredrowskie / Wojciech Natanson. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. – 181, [3] s., [32] s. tabl. : il., fot., portr. ; 21 cm.
M 035183 (Brzeg), M 44644 (Kędzierzyn-Koźle), M 038295 (Kluczbork), M 044819 (Nysa), M 137787 M 137788 (Opole)

231. Siedem ekscelencji i jedna dama / Aleksander Piskor. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1959. – 322, [2] s., [32] k. tabl. ; 21 cm.
M 014072 (Kluczbork)

232. ”Spowiednicy” Mickiewicza i Fredry oraz inne eseje / Bogdan Zakrzewski. – Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1994. – 235, [1] s., [24] s. tabl. : il. ; 20 cm. – ( Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego )
M 171449 (Opole)

233. Spór o “Zemstę” : z doświadczeń warsztatu reżysera / Józef Gruda ; [wybór tekstów cz. 2 :Wanda Renikowa]. – Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1964. – 124 s. ; 23 cm. – (Reflektory na Scenę Polską )
M 010316 (Kluczbork)

234. Spór panów na Zamku Odrzykońskim w Zemście Aleksandra Fredry / Janina Rucz-Starowieyska. – Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2017. – 31, [2] strony : ilustracje ; 20 cm.

235. Spuścizna literacka Aleksandra Fredry / Stanisław Pigoń. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954. – 173, [2] s., [6] k. tabl. : faks. ; 19 cm + [8] k. tabl. złoż.
M 30781 (Kędzierzyn-Koźle), M 037876 (Opole)

236. Stałe związki frazeologiczne i przysłowia w dziełach Aleksandra Fredry / Dorota Połowniak-Wawrzonek. – Kraków : Wydawnictwo Libron ; Kielce : Instytut Filologii Polskiej UJK, 2018. – 141, [1] strona ; 22 cm.

237. Studia i szkice literackie. T. 1 / Wacław Borowy. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. – 636 s. ; 21 cm
M 032387/I (Brzeg), M 032162/I M 42717/I (Kędzierzyn-Koźle), M 036179/I (Kluczbork), M 041995/I M 041997/I (Nysa), M 130963/I M 131176/I (Opole)

236. Studia i szkice literackie. T. 2 / Wacław Borowy. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. – 601 s. ; 21 cm.
M 032387/II (Brzeg), M 42717/II (Kędzierzyn-Koźle), M 036180/II M (Kluczbork), M 041995/II M 041997/II M (Nysa), M 130963/II M 131176/II (Opole)

237. Śląskie przygody Aleksandra Fredry / Bogdan Zakrzewski. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – 127, [1] s., [24] s. tabl. : faks., fot., portr., err. ; 21 cm. M 53896 (Kędzierzyn-Koźle)

238. ”Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. – 102, [4] s. ; il., portr. ; 16 cm. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; nr 64 )
M 040123 M 040124 M 040126 M 040127 M 052160 (Brzeg), M 48719 M 48720 (Kędzierzyn-Koźle), M 041194 M 041195 M 041196 M 041630 M 042288 (Kluczbork), C 148588 M 148672 M 148673 (Opole)

239. Śluby panieńskie Aleksandra Fredry / [oprac. Andrzej Jankowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Suplement, [1991]. 15, [1] s. ; 21 cm. – (Lektury do Matury. Inspiracje ; 14 ). – Bibliogr. s. 15.

240. Śluby panieńskie Aleksandra Fredry / oprac. Danuta Polańczyk. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005. 29, [3] s. ; 17 cm. Biblioteczka Opracowań ; z. Nr 8. – Bibliogr. s. 28.

241. Śluby panieńskie Aleksandra Fredry / Wanda Achremowiczowa. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.  – 128 s. : il., portr. ; 17 cm. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; 11 )
M 005194 M 005232 (Brzeg), M 009194 M 009334 M 009335 M 009337 M 009495 (Kluczbork)

242. Śluby panieńskie Aleksandra Fredry / Wanda Achremowiczowa. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. – 127,[1] s. : il., portr. ; 17 cm. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; 11 )
M 007883 (Nysa)

243. Śluby panieńskie Aleksandra Fredry / Wanda Achremowiczowa.- Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. – 127,[1] s. : il., portr. ; 17 cm. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; 11 )
M 013950 (Brzeg), M 24224 (Kędzierzyn-Koźle), M 019034 019036 (Nysa), M 079602 (Opole)

244. Świat komedii fredrowskich / Mieczysław Inglot. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. – 213 s. ; 24 cm. – ( Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego )
M 145455 M 145456 M 145457 (Opole)

245. Tożsamość prowincjonalna : Galicyjski modernizm Aleksandra Fredry w świetle “idei galicyjskości” Larry’ego Wolffa / Lena Magnone // W : Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918). T. 1, Teksty doświadczenia / red. Ewa Paczoska, Izabela Poniatowska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – S. 207-229

246. Uniwersalność komizmu : Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Rzońcy6 i Karola Samsela. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2015. – 220 s.

247. W krysztale i w płomieniu : studia i szkice o dramacie i teatrze. T.1 / Dobrochna Ratajczakowa. – .Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. – 754,[1] s. ; 24 cm. – ( Dramat-Teatr ; 15 )
C 194668/I M 195050/I M 195052/I (Opole)

248. W pracowni Aleksandra Fredry / Stanisław Pigoń. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.- 338, [2] s., [1] k. tabl. ; portr. ; 20 cm.
M 013313 M 013314 (Opole)

249. Wiązanka historycznoliteracka : studia i szkice / Stanisław Pigoń ; [posł. Marian Bizan]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – 391, [1] s., [5] s. tabl. : il., err. ; 21 cm.
M 17938 (Kędzierzyn-Koźle), M 014842 (Nysa), M 066460 M 066461 (Opole)

250. Wiązanka historyczno-literacka : studia i szkice / Stanisław Pigoń ; [posł. Marian Bizan]. – Warszawa : Państwowy instytut Wydawniczy, 1970. – 391, [1] s., 3 k. tabl. : il., err. ; 23 cm.
M 010663 (Brzeg), M 018272 (Kluczbork)

251. Wspomnienia z lat ubiegłych / Zofia z Fredrów Szeptycka ; przygot. do druku, wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Zakrzewski. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1967. – 391, [1] s., [26] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.
M 015075 (Kluczbork), M 055793 (Opole)

252. Z życia i twórczości Aleksandra Fredry : w dwusetną rocznicę urodzin poety : materiały z sesji naukowej, Przemyśl 5-13 czerwca 1993 / [zespół red. Zbigniew Bielamowicz, Grażyna Stojak]. – Przemyśl : Kolegium Nauczycielskie : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 1994 (Przemyśl : PWSD). 115 s. ; 21 cm.

253. Z życia i twórczości Aleksandra Fredry. Z. 2, Materiały z sesji naukowej, Przemyśl 9-10 czerwca 1996 / [zespół red. Grażyna Stojak, Jan Musiał]. – Przemyśl ; [Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego], 1997. 198, [2] s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 186, 198.

254. Zemsta / Aleksander Fredro ; [oprac. Małgorzata Białek]. – Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2013. – 203, [1] s.

255. Zemsta : [ilustracje, objaśnienia, ćwiczenia] / Aleksander Fredro ; oprac. Anna Adamiec ; il. Wojciech Kołyszko. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999. 152 s. : il. ; 24 cm. Lektury, Które Chce się Czytać! : klasa 7

256. ”Zemsta” Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. – 94, [2] s. : il. ; 17 cm. – ( Biblioteka Analiz Literackich,  ; 60 )
M 033379 M 033380 M 033381 M 033382 M 033383 (Brzeg), M 43247 (Kędzierzyn-Koźle), M 037003 M 037004 M 037005 M 037006 (Kluczbork), M 042620 M 042621 M 042622 M 042686 (Nysa), M 133267 M 133268 M 133269 M 133270 (Opole)

257. ”Zemsta” Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 93, [4] s. : il., portr. ; 16 cm.- ( Biblioteka Analiz Literackich ; nr 80 )
M 040725 M 040726 M 040834 M 040835 M 040836 M 040837 M 040838 M 040915 (Brzeg), M 49506 (Kędzierzyn-Koźle), M 041940 M 045173 (Kluczbork), M 151150 M 151187 (Opole)

258. ”Zemsta” Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. – Wyd. 3. zmien. –  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 111, [1] s. ; il., portr. ; 16 cm. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; nr 80 )
M 56448 (Kędzierzyn-Koźle)

259. Zemsta Aleksandra Fredry / oprac. Danuta Polańczyk. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2006. – 45, [3] s. ; 17 cm. – (Biblioteczka Opracowań ; z. Nr 77). – Bibliogr. s. 44-45

260. ”Zemsta” Aleksandra Fredry / oprac. Kazimierz Wielgopolanin – Kościan : Dziennikarska Spółka Wydawnicza ,,Omnibus”, 1991. – 26, [2] s. : il. ; 14 cm. – ( Powtórka z literatury )

261. Życie i twórczość Aleksandra Fredry / Tadeusz Czapczyński. – Łódź : “Czytaj”, 1947. – 49, [1] s. ; 21 cm. – (Prace Literackie ;, nr 1 )
MP 005806 MP 005807 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

262. A Papkina mi jednak żal… / Janusz Tazbir // Polityka. – 1993, nr 47, s. 9, il.

263. Aktualność teatru Fredry. [Powojenne inscenizacje] / Wojciech Natanson // Teatr. – 1976, nr 15, s. 3-6

264. Aleksander Fredro 1793-1876 : w dwusetną rocznicę urodzin : wystawa w Bibliotece Ossolineum 11 X – 6 XI 1993 / Małgorzata Orzeł // Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. – 1993, z. 3, s. 189-191

265. Aleksander Fredro : (przedmowa do wyboru pism) / Bogdan Zakrzewski // Acta Universitatis Vratislaviensis. Prace Literackie. – T. 29 (1991), s. 61-87

266. Aleksander Fredro i Edmund Bojanowski / Zet // Tygodnik Powszechny. – 1977, nr 6, s. 5

267. Aleksander Fredro jest w złym humorze / Jarosław Marek Rymkiewicz // Dialog. – 1975, nr 3, s. 100-115 ; nr 4, s. 116-126 ; nr 5, s. 137-151 ; nr 6, s. 102-109

268. Aleksander Fredro w kampanii 1812 roku. (Materiały do kalendarium) / Władysław Leśniak // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – T.16 (1974), s. 111-138

269. Aleksander Fredro w opinii współczesnych / Barbara Lasocka // Scena. – 1973, nr 7, s. 2-3

270. Aleksander Fredro w “Pokłosiu” Edmunda Bojanowskiego / Bogdan Zakrzewski // Ruch Literacki. – 1993, z. 4, s. 447-451

271. Aleksander Fredro wobec powstania listopadowego / Ryszard Mączyński // Pamiętnik Literacki. – 1984, z. 1, s. 81-116

272. Aleksandra Fredry świat wartości i antywartości // Zbigniew Sudolski // Przegląd Powszechny. – 1993, nr 12, s. 449-462

273. Aleksandrowi Fredrze – w stulecie śmierci / Jagna Ratyńska // Polonistyka. – 1977, nr 2, s. 144-145

274. Austriacka Temida i polscy literaci. Cz. 2, Sprawa Aleksandra Fredry / Stanisław Milewski // Palestra. – R. 55, nr 1/2 (2010), s. 160-163

275. ”Autobiografia” Aleksandra Fredry / Bogdan Zakrzewski // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – T. 13 (1971), s. 123-131

276. Autor “Pana Jowialskiego” wolnomularzem / Stanisław Małachowski-Łempicki // Ruch Literacki. – 1961, z. 3, s. 156-158

277. Blask “Dożywocia” / Jerzy Paszek // Śląsk : miesięcznik społeczno-kulturalny. R. 24, nr 3 (2018), s. 60-61

278. ”Błogosławieństwo” Aleksandra Fredry / Bogdan Zakrzewski // Przegląd Humanistyczny. – 1993, nr 4, s. 131-132

279. British elements in Aleksander Fredro’s life and literary work / Maria Wójcik // Polish-Anglosaxon Studies. – Vol. 8/9 (2000), s. 99-141

280. Ciągle Fredro / Bohdan Korzeniowski // Pamiętnik Teatralny. – 1958, z. 2, s. 207-209

281. Ciura Onufry i jego pan : [wspomnienia A. Fredry “Trzy po trzy”] / Anna Tatarkiewicz // Polityka. – 1982, nr 28, s. 11

282. Co on takiego w sobie ma? : [inscenizacje telewizyjne sztuk Fredry]. Szklany kominek / Krzysztof Choiński // Scena. – 1980, nr 4, s. 33-34

283. Co tu kłopotu z tą “Ciotunią”! / Stanisław Pigoń // Ruch Literacki. – 1968, z. 5, s. s. 267-272

284. Commedia dell’arte w “Zemście” a spór o datowanie akcji / Julisz Kleiner // Tygodnik Powszechny. – 1951, nr 14, s. 6

285. Czerep rubaszny / Andrzej Jacyna // Kierunki. – 1978, nr 38, s. 7

286. Czy Fredro złamał pióro? / Eugeniusz Gołębiowski // Kamena. – 1973, nr 32, s. 1, 12

287. Czy pani lubi Fredrę? / Bożena Krzywobłodzka // Płomienie. – 1976, nr 12, s. 29

288. Czy okaleczyłem Aleksandra Fredrę? / Stanisław Pigoń // Współczesność. – 1965, nr 21, s. 4-5

289. Dalecy potomkowie antycznych pasożytów w komediach Aleksandra Fredry / Michał Swoboda // Zeszyty Naukowe UMK Toruń. Nauki Humanistyczno-Społeczne. – 1960, z. 3, s. 95-126

290. Diabeł w stosowanym kapeluszu : literaci, sądy, kraty / Stanisław Milewski // Prawo i Życie. – 1986, nr 24, s. 10-11

291. Dlaczego Fredro? Fredrowskie sekrety / Wojciech Natanson // Kierunki. – 1979, nr 28, s. 6 ; nr 29, s. 8

292. Do Fredry ze Stanisławskim / Anna Ziętek-Ptak // Polonistyka. – 2003, nr 9, s. 540-544

293. Dokumentacja ; o pracy polskiej komisji w Rodkach koło Lwowa / Jerzy Salamon ; rozm. przepr. Edward Teodorczyk // Profile. – 1989, nr 1, s. 16-17, il.

294. Don Kichot z Turobina / Zbigniew Włodzimierz Fronczek. // Sycyna. – 1996, nr 8, s. 20

295. ”Dożywocie” czyli o trafności niezrozumianego motta / Wojciech Natanson // Twórczość. – 1955, nr 9, s. 170-176

296. Dwie komedie muzyczne Aleksandra Fredry / Lech Ludorowski // Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Wydział Nauk Społecznych T. 20 Komisji Polonistycznej. Z Badań nad Literaturą i Językiem. – 1974, z. 2, s. 41-77

297. Dwór z pamiętnika / Kamila Mazurek. – ( Akcja dwory ) // Spotkania z Zabytkami. – 2012, nr 1/2, s. 37-39

298. Dwusetna rocznica urodzin Aleksandra Fredry : (sprawozdanie z konferencji) / Małgorzata Łoboz // Ruch Literacki. – 1994, z. 1/2, s. 183-185

299. Dziwna przygoda fredrowskich panien. [Klara i Aniela w “Ślubach panieńskich”] / Henryk Vogler // Życie Literackie. – 1960, nr 43, s. 3

300. Elitarna wspólnota uśmiechu / Jacek Sieradzki // Dialog. – 2003, nr 1-2, s. 143-151

301. Etiudy prozatorskie Aleksandra Fredy / Czesław Kłak // Rocznik Komisji Historyczno-Literackiej. – T. 16 (1979), s. 3-20

302. Farsa Fredry o wrocławskich kupcach [Komedia “Lita et Compagnie”] / Bogdan Zakrzewski // Teatr. – 1976, nr 15, s. 17

303. Figiel Fredry zza grobu / Bogdan Zakrzewski ; rozm. Przepr. Justyna Woś-Nyczkowa // Profile. – 1989, nr 7, s. 8-10, il.

304. Fredro / Andrzej Łapicki. – ( Zapiski starucha III ) // Teatr. – 2007, nr 11, s. 9

305. Fredro a lekka muza / Lech Ludorowski // Scena. – 1988, nr 3, s. 14-15 ; nr 4, s. 7-9, il.

306. Fredro a literatura Oświecenia / Mieczysław Inglot // Zeszyty Naukowe UJ. Nr 36. Prace Historyczno-Literackie. – 1961, z. 4, s. 27-51

307. Fredro był masonem / Wojciech Natanson // Teatr. – 1961, nr 17, s. 21

308. Fredro cenzorem Mickiewicza. W setną rocznicę śmierci Aleksandra Fredry / Bogdan Zakrzewski // Literatura. – 1976, nr 20, s. 4

309. Fredro albo o niejednoznaczności / Dobrochna Ratajczakowa. // Prace Komisji Filologicznej . Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 38 (1997), s. 207-219

310. Fredro Bohdana Korzeniewskiego / Barbara Lasocka. // Pamiętnik Teatralny. – 2007, z.1/2, s. 191-200

311. Fredro, czyli o potrzebie klasyki / Mieczysław Inglot // Życie Literackie. – 1976, nr 29, s. 1, 12

312. Fredro dzisiaj / Elżbieta Wysińska [i in.] // Dialog. – 1976, nr 7, s. 105-114

313. Fredro i człowiek (nie)pokorny / Izabella Łukasik // Język Polski w Gimnazjum 2014/2015, nr 4, s. 7-16

314. Fredro i Słowacki o aktorach oraz aktorstwie : rekonesans / Marian Ursel. // Studia Filmoznawcze. – [T.] 23 (2002), s. 141-154

315. Fredro i wnuczęta : przyczynek do portretu / Marian Ursel. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 42 (2003), s. 95-10

316. Fredro Jan Aleksander : Listy z lat 1857-1875 / oprac. Barbara Lasocka // Pamiętnik Teatralny. – 1978, z. 1/2, s. 6-17

317. Fredro na scenach Polski Ludowej (1944-1975) / Anna Nastulanka // Teatr. – 1976, nr 15, s. 23-26

318. Fredro na scenie w Bydgoszczy / Edward Stramowski // Studia Filologiczne WSP Bydgoszcz. – 1979, z. 5, s. 103-137

319. Fredro na scenie zagrzebskiej / Vilim Franczić // Pamiętnik Słowiański. – T. 3 (1952), s. 186-194

320. Fredro nie nadaje się do kina / Andrzej Łapicki ; oprac. J.M., Radosław Paczocha. // Teatr. – 2002, nr 10/11, s. 11-12

321. Fredro nieprzyzwoity romantyk / Manuela Kalicka // Polityka. – 2013, nr 25, s. 90-92

322. Fredro o sobie w pamiętniku [“Trzy po trzy”] / Władysław Studencki // Teatr. – 1976, nr 15, s. 18

323. Fredro, pisarz ludowy / Kazimierz Wyka // Twórczość. – 1955, nr 10, s. 108-121

324. Fredro – teatr – literatura / Barbara Lasocka-Pszonika // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. – R. 11 (1976), s. 89-106

325. Fredro u Anglosasów / Bolesław Taborski // Teatr. – 1987, nr 11, s. 30-31

326. Fredro w Szwecji / Zenon Ciesielski // Pamiętnik Teatralny. – 1978, z. 4, s. 535-550

327. Fredro wróg dziennikarzy / Bogdan Zakrzewski // Ruch Literacki . – 1976, z. 5, s. 287-299

328. Fredro z okienka . – Bez Kutza. Notatki z Teatru TV / Wojciech Majcherek // Teatr. – 1993, nr 6-7/8, s. 36

329. Fredro za granicą / Ryszard Górski // Pamiętnik Teatralny. – 1958, z. 2, s. 293-298

330. Fredroviana w pamiętniku prawnuczki / Zofia Sembekówna ; oprac. Bogdan Zakrzewski // Pamiętnik Literacki. – 1994, z. 2, s. 154-185

331. Fredrowska sztuka o niezwykłej konstrukcji. (“Wielki człowiek do małych interesów”) / Wojciech Natanson // Twórczość. – 1976, nr 11, s. 67-77

332. Fredrowskie Jatwięgi i “Lubienie” / Bogdan Zakrzewski // Pamiętnik Literacki. – 1993, z. 1, s. 3-26, il.

333. Fredrowskie prawa Parkinsona / Wojciech Natanson // Kierunki. – 1985, nr 18, s. 13

334. Fredrowskie świętowanie : (200-lecie urodzin) / Bogdan Zakrzewski // Tygodnik Powszechny. – 1993, nr 30, s. 11

335. Fredrowskiej “Zemsty”, mocium panie, aspekty prawne / Monika Magdalena Dębska // Palestra. – R. 57, nr 3/4 (2012), s. 275-286

336. Fredry “spotkania wrocławskie” / Bogdan Zakrzewski // Kwartalnik Opolski. – 1975, nr 3, s. 5-21

337. Gorzkie komedie Fredry / Kazimierz Wyka // Życie Literackie. – 1955, nr 42, s. 1, 10

338. Gra w pochowanego / Lena Kaletowa // Przegląd Tygodniowy. – 1988, nr 23, s. 7, il.

339. Grobowiec w Rudkach / Bogdan Zakrzewski // Odra. – 1974, nr 1, s. 71-76

340. Groteska w twórczości Aleksandra Fredry / Stanisław Frybes // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicz. – R. 11 (1976), s. 69-77

341. Grób Fredry w Rudkach / Bogdan Zakrzewski : historia i stan aktualny / Bogdan Zakrzewski // Życie Literackie. – 1988, nr 49, s. 1, 12

342. Heine a Fredro. W stulecie śmierci Aleksandra Fredry / Eugeniusz Gołębiowski // Poezja. – 1976, nr 12, s. 69-71

343. Historia grobu Fredry / Bogdan Zakrzewski // Pamiętnik Literacki. – 1990, z. 3, s. 197-225, il.

344. Hrabia i “doktrynerzy”. [Konflikt A. Fredry z S. Goszczyńskim] / Maria Żmigrodzka // Życie Literackie. – 1958, nr 2, s. 4

345. Ideowa i artystyczna kompozycja “Zemsty” / Kazimierz Wyka // Teatr. – 1951, nr 4/5, 69-95

346. Igraszki prawne “Zemsty” / Arkady Fidler // Prawo i Życie. – 1956, nr 4, s. 4-5

347. Jak to z “Zemstą” było… / Iwona Cegiełkówna. // Kino. – 2002, nr 10, s. 8-10

348. Jeszcze o “Panu Jowialskim” / Bolesław Kielski // Prace Polonistyczne. Seria 19 (1963), s. 127-142

349. Jubileuszowa “Zemsta” we Lwowie / Barbara Lasocka. // Rocznik Lwowski. – 2004, s. 249-254

350. Kapitalizm w oczach Fredry / Marian Ursel // Litteraria. – T. 9 (1977), s. 153-167

351. Kapitan Aleksander Fredro na Śląsku i Łuzycach / Bogdan Zakrzewski // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – 1974, nr 3, s. 341-352

352. Kiedy “Ciotunia” wchodziła w świat… [Nieznany rękopis Aleksandra Fredry] / Stanisław Pigoń // Pamiętnik Teatralny. – 1961, z. 4, s. 581-589

353. Kilka uwag o listach poetyckich Aleksandra Fredry / Marian Ursel // Ze Skarbca Kultury. -1986, z. 43, s. 53-67

354. Kłopoty z Fredrą / Lena Kaletowa // Przegląd Tygodniowy. – 1989, nr 6, s. 10, il.

355. Komedia Fredry… niedoceniona przez Fredrę. {Dyliżans} / Wojciech Natanson // Teatr. – 1980, nr 5, s. 18-19

356. Komedia i teatr jako temat twórczości pozakomediowej Aleksandra Fredry / Marian Ursel // Acta Universitatis Vratislaviensis. Prace Literackie. – T. 32 (1992), s. 29-43

357. Komedia o humorystach : “Pan Jowialski” / Wiktor Weintraub // Pamiętnik Literacki. – 1979, z. 4, s. 23-42

358. Komedie Aleksandra Fredry na scenie łużyckiej / Rafał Leszczyński / Pamiętnik Słowianski. – T.27 (1977), s. 77-89

359. Komedie Fredry na scenach czeskich 1849-1883 / Jan Korzenny // Pamiętnik Teatralny. – 1958, z. 2, s. 346-347

360. Komedie Fredry wobec komedii Korzeniowskiego / Krystyna Poklewska // Prace Polonistyczne. – Ser. 35 (1979), s. 81-94

361. Komedie zawsze żywe / Wojciech Natanson // Wiedza i Życie. – 1955, nr 2, s. 98-99

362. Komizm w “Trzy po trzy” Aleksandra Fredry. Fragm. Pracy / Jolanta Zdziennicka-Traczyńska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – T. 21 (1981), s. 109-136

363. Konflikty i węzły społeczne w komediach Aleksandra Fredry / Stanisław Pigoń // Pamiętnik Teatralny. – 1958, z. 2, s. 239-246

364. Koniec opowieści “o dawnym obyczaju”. [Inscenizacje komedii Fredry dzisiaj] / Jerzy Kreczmar // Teatr. – 1976, nr 15, s. 6-8

365. Kopia teatralna komedii Aleksandra Fredry “Z jakim się wdajesz, takim się stajesz”. Przyczynek do dotychczasowych wydań tekstu / Ewa Malicka // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. – 1979, nr 1/2, s. 123-130

366. Korespondencja Jana Aleksandra Fredry. Listy z lat 1858-1866, 1868-1888 / oprac. Barbara Lasocka // Pamiętnik Teatralny. – 1978, z. 1/2 s. 18-48

367. Kuchnia filmowej “Zemsty” / Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz ; rozm. przepr. Tomasz Fiałkowski // Tygodnik Powszechny. – 2002 nr 1/2 s. 1

368. Lekcje “Pana Jowialskiego” / Henryk Markiewicz. // Pamiętnik Literacki. – 1999, z. 3, s. 153-16

369. ”Les Dames et hussards” de Fredro dans l’ambiance des formes de la comédie européenne / Maria Strzałko // Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T 11, z. 1(1968), z. 1, s. 70-86

370. Listy w sprawie badań nad Fredrą / Tadeusz Sivert, Wojciech Natanson // Pamiętnik Teatralny. – 1969, z. 1/2, s. 240-241 ; 1965, z. 1, s. 111-116

371. Losy archiwum rodzinnego Fredrów z Beńkowej Wiszni / Eugenia Triller // Ze Skarbca Kultury. – 1978, z. 3, s. 147-161

372. Love story Aleksandra Fredry / Bogdan Zakrzewski // Odra. – 1976, nr 7/8, s. 79-87

373. Maska czy twarz? : o tak zwanym charakterze narodowym i jego krytykach / Krzysztof Koehler. // Teatr. – 2002, nr 10/11, s. 14-19
*Adaptacja “Zemsty”

374. Mickiewiczowski model miłości w “Panu Benecie” / Ryszard Mączyński // Przegląd Humanistyczny. – 1977, nr 4, s. 143-151

375. Między ekspiacją a ekspansją : o “Zapiskach starucha” Aleksandra Fredry / Daniel Kalinowski. // Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. – Nr 2 (2004), s. 15-27

376. Między historią a literaturą : Rymkiewicza dialog z przeszłością w książkach o Fredrze i Słowackim / Marek Stanisz. // Arcana. – 1995, nr 6, s. 61-69

377. Mocium panie, z nami zgoda? / Bogdan Korzeniewski // Pamiętnik Teatralny. – 1986, z. 4, s. 463-468

378. Motywy i wątki folklorystyczne oraz przysłowia w twórczości komediowej Aleksandra Fredry / Emil Stadnik // Acta Universitatis Vratislaviensis. Prace Literackie. – T. 29 (1991), s. 21-60

379. Motywy rycersko-żołnierskie w twórczości Aleksandra Fredry / Halina Stankowska // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza . – R. 11 (1976), s. 79-88

380. Mumia Aleksandra Fredry z Kaplicy Fredrowskiej kościoła parafialnego w Rudkach koło Lwowa / Elżbieta Promińska // Przegląd Antropologiczny. – T. 55, z.1/2 (1992), s. 151-156

381. Na tropach sarmatyzmu Aleksandra Fredry (“Gwałtu, co się dzieje”, “Pan Jowialski”, “Zemsta”) / Danuta Lubina // Prace Historyczno-Literackie Uniwersytetu Śląskiego. – T. 20 (1884), s. 24-43

382. Nad trumną Aleksandra Fredry / Bogdan Zakrzewski // Tygodnik Powszechny. – 1990, nr 44, s. 8

383. Napoleon Bonaparte we wspomnieniach Aleksandra Fredry / Joanna Gołębiewska // Wiadomości Historyczne. – 2019, nr 2, s. 43-46

384. Nazwiska znaczące w utworach Aleksandra Fredry / Jan zaleski // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków. Prace Językoznawcze. – 1976, z. 3, s. 291-304

385. Nazwy miejscowości w utworach Aleksandra Fredry / Jan Zaleski // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków. Prace Językoznawcze. – 1973, z. 2, s. 197-203

386. Nic śmiesznego / Zbigniew Majchrowski, Dorota Siwicka, Józef Bachórz, Wojciech Owczarski, Aleksander Nawarecki. // Dialog. – 2003, nr 1/2, s. 130-142
*
Dyskusja o filmie “Zemsta”.

387.”Nie chciał tymi kajdanami brząkać…” / Andrzej Łapicki ; rozm. Przepr. Barbara Kryda // Polonistyka. – 1993, nr 6, s. 371-376

388.”Nie zabierajcie nam Fredry!” Korespondencja z Rudek pod Lwowem / Zbigniew Święch // Historia i Zycie. – 1988, nr 25, s. 1, 4, il.

389. Nieromantyczny pisarz romantycznej epoki / Wacław Wawrzyniak // Polonistyka. – 1976, nr 4, s. 9-15

390. Nieznajoma z podróży. O “jednej scenie” Aleksandra Fredry pt. Świeczka zgasła / Mieczysław Inglot // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. – R. 11 (1976), s. 43-56

391. O Aleksandrze Fredrze w niemieckim piśmie z 1833 r. / Jerzy Starnawski. // Rocznik Przemyski. – T. 45, z. 3 (2009), s. 95

392. O charakterach narodowych w “Trzy po trzy” Aleksandra Fredry / Irena Jokiel // Prace Naukowe WSP Częstochowa. Seria Humanistyczna. – 1980, cz. 1, s. 29-37

393. O “Ciotuni” Aleksandra Fredry / Lech Ludorowski // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae col. 6 (1988), s. 373-386

394. O filozofii Pana Jowialskiego / Stanisław Pigoń // Tygodnik Powszechny. -1 951, nr 11, s. 6-7

395. O Fredrze. Dwadzieścia lat badań / Barbara Lasocka // Pamiętnik Teatralny. – 1964, z. 3, s. 278-300

396. O Fredrze i kinie historycznym / Konrad J. Zarębski. // Kino. – 2010, nr 10, s. 32-34

397. O napoleonizmie Fredry / Bogdan Zakrzewski // Pamiętnik Literacki. – 1977, z. 2, s. 318-320

398. O niektórych aspektach przestrzennych i motorycznych w komediach Aleksandra Fredry : “Śluby panieńskie” i “Zemsta” / Przemysław Pałosz // Zeszyty Naukowe. Filologia Polska Uniwersytetu Opolskiego. – Z. 35 (1995), s. 29-30

399. O obojnactwie literackim Aleksandra Fredry / Bogdan Zakrzewski // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – T. 17 (1975), s. 3-25

400. O Panu Geldhabie [Aleksandra Fredry] / Kazimierz Wyka // Pamiętnik Literacki. – 1951, z. 3/4, s. 621-646

401. O Rudkach, palcu Fredry i przyjaźni polsko-ukraińskiej / Małgorzata Dzieduszycka // Teatr. – 1990, nr 12, s. 37

402. O twórczości obscenicznej Aleksandra Fredry / Bogdan Zakrzewski // Pamiętnik Literacki . – 1974, z. 3, s. 37-53

403. O twórczości spontanicznej czyli co się rodzi z piany przeciwpożarowej / Bohdan Korzeniowski // Pamiętnik Teatralny. – 1977, z. 4, s. 471-478

404. O “Wychowance” Aleksandra Fredry / Irena Jokiel // Prace Naukowe WSP Częstochowa. Filologia Polska. – 1985, z. 1, s. 55-68

405. O wydaniu Aleksandra Fredry “Pism wszystkich” pod redakcją Stanisława Pigonia / Krystyna Czajkowska, Zbigniew Goliński // Pamiętnik Literacki. – 1974, z. 3, s. 339-364

406. O “Zemście” Aleksandra Fredry – inaczej / Jan Trzynadlowski // Litteraria. – T. 22 (1992), s. 147-155

407. O “Zemście” inaczej / Jan Trzynadlowski. // Odra. – 1995, nr 11, s. 89-90

408. O źródłach i sposobach funkcjonowania motywu “Pawła i Gawła” / Marian Ursel // Pamiętnik Literacki. -1 977, nr 2, s. 171-179

409 .Obłoki nad Wysokim Zamkiem. Fragm. Książki “Aleksander Fredro jest w złym humorze” / Jarosław Marek Rymkiewicz // Twórczość. – 1977, nr 2, s. 64-101

410. Obrachunki fredrowskie / Julian Krzyżanowski / / Przegląd Humanistyczny. – 1975, nr 3, s. 41-43

411. Oko w oko z trzy po trzy / Dorota Siwicka // Teksty Drugie. – 1993, nr 2, s. 5-18

412. ”Odludki i poeta” w oczach współczesnych / Jacek Lipiński // Przegląd Humanistyczny . – 1959, nr 2, s. 107-116

413. Operetki Aleksandra Fredry / Lech Ludorowski // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio FF Philologiae vol. 2 (1984), s. 235-254

414. Osobowość aktora jako tworzywo literackie. Na przykładzie komedii Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot // Pamiętnik Literacki. – 1977, z. 2, s. 21-40

415. Ostatnia sztuka Aleksandra Fredry : o kilku zagadnieniach komedii “Teraz” / Tadeusz Witczak. // Pamiętnik Teatralny. – 1996, z. 1/2, s. 3-28

416. Ostatnia z bajek Aleksandra Fredry / Stanisław Pigoń // Życie Literackie. – 1958, nr 19, s. 4

417. Papkinada. Bliżej teatru / Andrzej Hausbrandt // Kultura i Ty. – 1980, nr 5, s. 47-49

418. Paradoksy i zagadki arcydzieła Fredry / Julian Krzyżanowski // Ruch Literacki. – 1970, z. 6, s. 333-336

419. ”Patrzaj, jaki świat wesoły…” [Komizm Fredry] / Henryk Bardijewski // Teatr. – 1976, nr 15, s. 9

420. Piekło Aleksandra Hrabiego Fredry. Dżentelmeni i mizantropi / Stefan Bratkowski // Literatura., – 1979, nr 18, s. 3, 7

421. Podejrzana rasa : (potomkowie A. Fredry) / Jagienka Wilczak // Polityka. – 1993, nr 27, s. 10

422. Podróż to nie przelewki : “Z Przemyśla do Przeszowy” Aleksandra Fredry / Dariusz Kosiński. // Dialog. – 2004, nr 4, s. 168-177

423. Podróże młodego Fredry po południowej Polsce / Bronisław Ćmiela // Ziemia. – 1977, s. 121-126

424. Podstawowe honoratiwa we wczesnych komediach Aleksandra Fredry / Tadeusz Brajerski. – Streszcz. w jęz. ang. // Roczniki Humanistyczne. – 1995, z. 6, s. 5-70

425. Poetyka i tematyka fredrowskiej komedii / Mieczysław Inglot // Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. – 1993, z. 3, s. 169-188

426. Polonez Fredry [tradycje teatralne] / Józef Maśliński // Twórczość. – 1951, nr 12, s. 171-187

427. Pośmiertny debiut Aleksandra Fredry w świetle opinii krytyków i historyków literatury / Tadeusz Półchłopek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia Literatury . – Z. 5 (1999), s. 91-116

428. Powinowactwa artystyczne wierszy Aleksandra Fredry / Marian Ursel // Pamiętnik Literacki. – 1992, z. 3, s. 5-44

429 .Poza celą Konrada / Weronika Szczawińska. // Dialog. – 2003, nr 10, s. 130-141
* Bohaterki “Ślubów panieńskich”, “Moralności pani Dulskiej” i “Białego małżeństwa”.

430. Późne wiersze rodzinne Aleksandra Fredry / Marian Ursel. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 40 (2002), s. 37-50

431. Prawdziwa twarz Aleksandra Fredry / Jan Zygmunt Jakubowski // Polonistyka. – 1961, nr 2, s. 8-12

432. Przestrzeń w “komediach wiejskich” Aleksandra Fredry : zarys problematyki / Anna Czyszkowska. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 45 (2005), s. 91-108

433. Realizm Fredrowski czy apologia szlachty? [“Zemsta”] / Juliusz Kleiner // Tygodnik Powszechny. – 1951, nr 39, s. 3

434. Refleksja filozoficzno-moralna Aleksandra Fredry / Bogdan Sudolski // Przegląd Powszechny. – 1993, nr 6, s. 416-429

435. Refleksje z badań nad scenicznymi dziejami postaci Fredrowskich / Mieczysław Inglot // Slavia Orientalis. – 1980, nr 3, s. 329-337

436. Rządy kobiet / Zbigniew Włodzimierz Fronczek. // Akant. – R. 7, nr 8 (2004), s. 18

437. Rzeczowniki pospolite w funkcji nazw własnych w twórczości komediowej Aleksandra Fredry / Anna Jedynak // Kwartalnik Opolski. – 2008, nr 4, s. 81-89

438. Rzeczpospolita pozorów pełna / Janusz Tazbir // Nauka. – 2011, nr 3, s. 61-70

439. ”Sami tu szatani grają komedią ze mną… najsmutniejszą” : słów kilka o inspiracjach komediowych w twórczości Juliusza Słowackiego / Magdalena Chacko. – Streszcz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 49 (2009), s. 85-99

440. Satyra i humor w “Dożywociu” / Mieczysław Inglot // Ruch Literacki. – 1980, z. 6, s. 413-425

441. Sesja Fredrowska : materiały // Teatr. – 1993, nr 6, s. 4-20, il.

442. Sesja naukowa PAN. W stulecie śmierci Aleksandra Fredry / Ryszard Mączyński // Przegląd Humanistyczny. – 1977, nr 2, s. 105-106

443. Spory o mur graniczny. [Historia zamku odrzykońskiego i napisania “Zemsty”] / Zofia Starowieyska-Morstinowa // Przekrój. – 1956, nr 564, s. 13-14

444. Spotkanie fredrowski w dziesławiu / Eugenia Triller // Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. – 1993, z. 3, s. 193-194.

445. Spór o Fredrę / Anna Tatarkiewicz. // Dziś. – 2003, nr 9, s. 139-140

446. Spór o mur / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2013, nr 12, s. 74-77
* Współczesne inscenizacje “Zemsty”

447. Sprawa “Jowialskiego” / Wojciech Natanson // Życie Literackie. – 1980, nr 30, s. 5

448. Sprawa końska w utworach Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot // Literatura. – 1976, nr 52-53, s. 17

449. Stałe związki frazeologiczne w dziełach Aleksandra Fredry / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Poradnik Językowy. – 1993, z. 5, s. 259-273

450. Stałe związki wyrazowe w dziełach Aleksandra Fredry – wpływ języka francuskiego / Dorota Połowniak-Wawrzonek. // Kieleckie Studia Filologiczne. – T. 10 (1996), s. 141-147

451. Stare komedie Fredry i młody Żeromski / Stanisław Makowski // Przegląd Humanistyczny. – 1976, nr 6, s. 63-68

452. Styl językowy komedii Aleksandra Fredry / Teresa Skubalanka // Pamiętnik Literacki. – 1977, z. 2, s. 129-139

453. Swojskość i cudzoziemszczyzna w “Ślubach panieńskich” i “Zemście” Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot // Polonistyka. – 1993, nr 6, s. 339-344

454. Szkic charakterystyki gramatycznej języka Aleksandra Fredry / Jerzy Rozental // Prace Polonistyczne. Seria 13 : 1957, s. 37-62

455. Szkic charakterystyki języka Aleksandra Fredry / Jerzy Rozental // Prace Polonistyczne. Seria 14 : 1958, s. 125-146

456. Śladami Aleksandra Fredry / Zbigniew Hauser. // Rocznik Lwowski. – 2002, s. 267-275
* Beńkowa Wisznia i Rudki na Ukrainie.

457. ”Śluby panieńskie” czy to komedia? / Jan Trzynadlowski. // Odra. – 1995, nr 11, s. 90-91:

458. ”Śluby panieńskie” jako ogniwo w rozwoju “komedii miłości”. (Moliére–Mmarivaux–Fredro- Musset / Bolesław Kielski // Pamiętnik Literacki. – 1957, z. 3, s. 47-60

459. ”Śluby panieński” : lekkość, wdzięk, przyspieszenie / Mieczysław Inglot // Polonistyka. – 1976, nr 6, s. 15-19

460. Śmiech jowialny : [ref.] / Dorota Siwicka. // Teksty Drugie. – 1995, nr 6, s. 44-52

461. Świat Fredrowskich jednoaktówek / Dobrochna Ratajczakowa // Pamiętnik Literacki. – 1993, z. 1, s. 27-51

462. Ta druga Klara, czyli o bohaterce nieodkrytej / Dariusz Kosiński. // Kino. – 2002, nr 7/8, s. 32-33

463. Tajemniczy tłumacz Aleksandra Fredry – A. S-n. / Dobrosława Świerczyńska // Pamiętnik Literacki. – 1993, z. 1, s. 183-190, il.

464. Tak jest, jak się państwu zdaje”. Dziewiętnastowieczny teatr i komedia w jednym akcie / Dobrochna Ratajczakowa // Polonistyka. – 1993, nr 6, s. 331-338

465. Teatr Aleksandra Fredry / Aleksandra Lasocka // Polonistyka. – 1993, nr 6, s. 324-330

466. Teatralizacja działań postaci w komediach Fredry / Marian Ursel // Pamiętnik Literacki. – 1993, z. 1, s. 52-82

467. Teatry pana Aleksandra / Aleksander Fredro // Lubelskie Materiały Neofilologiczne. – 1985, s. 101-120

468. Ten mądry statysta i polityk…” czyli o działalności obywatelskiej Aleksandra Fredry / Irena Jokiel. // Kwartalnik Opolski. – 1999, nr 2/4, s. 89-108

469. Tradycja i nowatorstwo [spór o styl fredrowski] / Jerzy Kreczmar // Teatr. – 1953, nr 14, s. 12-13

470. Tradycja rycersko-żołnierska w komediach Fredry. (W setną rocznicę Aleksandra Fredry) / Halina Stankowska // Opole. – 1976, nr 9, s. 14-15

471. Tradycje teatru plebejskiego komediach Aleksandra Fredry / Emil Stadnik // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prae Literackie. – T. 18 (1976), s. 67-83

472. Tradycjonalizm Aleksandra Fredry. [Sposoby wystawiania sztuk] / Stefan Treugutt // Teatr. – 1972, nr 12, s. 4-7

473. Trzy po trzy – Sterne’owsko-fredrowska gawęda / Małgorzata Pruska-Carroll // Acta Universitatis Wratislawiensis. Prace Literackie. – T. 22 (1981), s. 129-138

474. Twórczość Aleksandra Fredry / Kazimierz Wyka // Polonistyka. – 1953, nr 1, s. 6-24

475. Twórczość Fredry i rozwój komedii europejskiej / Harold B. Segel // Pamiętnik Teatralny. – 1958, z. 2, s. 239-246

476. Uwagi o czasie akcji “Zemsty” Fredy i rodowodzie literackim postaci Papkina / Mieczysław Inglot // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – T.7 (1965), s. 5-19

477. Uwagi o książce Aleksandra Fredry “Trzy po trzy” / Konrad Górski // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. – R. 11 (1976), s. 25-41

478. W gnieździe Fredry. Śladami sławnych piór / Bronisław Cmela // Gościniec. – 1976, nr 10/11, s. 20-21

479. W sprawie dziury w kołdrze i ładu w kulturze : glossa do rozmowy moich kolegów redaktorów o “Magnetyzmie serca” Grzegorza Jarzyny / Jacek Kopciński. // Teatr. – 1999, nr 7/9, s. 46-47

480. Wielki człowiek do małych interesów / Wojciech Natanson // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. – R. 11 (1976), s. 57-68

481. Wielki nieobecny. [Powojenne inscenizacje komedii Fredry] / Jerzy Zegalski // Teatr. – 1976, nr 15, s. 19

482. Własna biografia jako temat twórczości pozakomediowej Aleksandra Fredry / Marian Ursel //Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 37 (2000), s. 35-55

483. Wokół Fredry / Barbara Lasocka ; rozm. przepr. Hanna Baltyn. // Nowe Książki. – 2002, nr 5, s. 4-8

484. Wokół wydania pierwszych dwóch tomów “Komedyj” Aleksandra Fredry / Krystyna Czajkowska // Ruch Literacki. – 1976, z. 5, s. 325-333

485. Wrocławskie obchody setnej rocznicy śmierci Aleksandra Fredry / Jan Węgłowski // Ze Skarbca Kultury. – 1978, z. 30, s. 177-185

486. Współczesny i historyczny komizm “Zemsty” / Wojciech Natanson // Życie Literackie. – 1979, nr 46, s. 8, 13

487. Z działalności Aleksandra Fredry w Wydziale Stanowym (1835-1842) / Krystyna Czajkowska // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicz. – R. 1 (1976), s. 107-124
488. Z jednym promiennym, z drugim łzawym okiem… / Dariusz Kosiński. // Kino. – 2002, nr 10, s. 24-25
* Interpretacje roli Papkina w “Zemście” Fredry.

489. Z pracowni literackiej Aleksandra Fredry / Stanisław Pigoń // Pamiętnik Literacki. – 1953, z. 3/4, s. 270-312

490. Z Przemyśla do Przeszowy” Aleksandra Fredry na tle lwowskich inscenizacji komediowych o tematyce kolejowej / Mieczysław Inglot. – Streszcz. w jęz. ang. // Roczniki Humanistyczne. – 1998, z. 1 spec., s. 387-398

491. Z tajemnic osobowości twórczej Fredry / Stanisław Pigoń // Życie Literackie. – 1967, nr 52, s. 7

492. Zagadka memoriału politycznego Aleksandra Fredry z roku 1846 / Stanisław Pigoń // Pamiętnik Literackie. – 1967, z. 4, s. 515-537

493. Zagadka osobowości Fredry / Stanisław Pigoń ; oprac. Krystyna Czajkowska // Pamiętnik Teatralny. – 1969, z. 4, s. 483-484

494. Założenia światopoglądowe i stylistyczne pamiętnika Aleksandra Fredry “Trzy po trzy” / Władysław Studencki // Prace Naukowe WSP Częstochowa. Seria Humanistyczna. – 1979, cz. 1, s. 39-51

495. ”Zapiski starucha” Aleksandra Fredry / Bogdan Zakrzewski // Pamiętnik Literacki. – 1989, z. 2, s. 87-117

496. Zbieżność konceptu “Kata i łotra” w “Panu Jowialskim” Aleksandra Fredry i w “Momusie” // Ruch Literacki. – 1982, z. 5/6, s. 327-328

497. ”Zemsta” i “Pan Tadeusz”. Na 100-lecie Fredry / Bogdan Zakrzewski // Polonistyka. – 1976, nr 4, s. 3-9

498. Zemsta na “Zemście”, czyli komedia Aleksandra Fredry odczytana przez pryzmat komunikacji interpersonalnej / Katarzyna Bocheńska. // Wiedza i Umiejętności. – T. 4 (2003), s. 59-74

499. Związki Aleksandra Fredry z Ossolineum / Władysław Leśniak // Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. – 1992, z. 1, s. 79-89

 

Materiały metodyczne:

 

 

500. Autor nie umarł, żyje w Internecie / Agnieszka Bieńko // Polonistyka. – 2014, nr 5, s. 31-34
* Zawiera scenariusze lekcji: 1. Miłość płotem przedzielona. Bohaterowie “Zemsty” i ich blogi. 2. Co można, a czego nie można w Internecie

501. Co śmieszy nas w “Zemście” A. Fredry i w życiu codziennym / Alicja Pruszkowska // Drama. – 1995, z. 16, s. 18-19

502. Czy siódmoklasiści pragną “Zemsty” / Anna Kremiec // Polonistyka. – 1993, nr 6, s. 353-357

503. Do Fredry ze Stanisławskim / Anna Ziętek-Ptak. // Polonistyka. – 2003, nr 9, s. 540-544
* Interpretacja “Ślubów panieńskich” w trzeciej klasie licealnej

504. Fredro na lekcjach języka polskiego a edukacja regionalna w gimnazjum / Tadeusz Półchłopek. – Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. – Z. 5 (2008), s. 139-146

505. Fredro w szkole / Maria Knothe // Polonistyka. – 1976, nr 4, s. 15-19

506. Graliśmy “Zemstę” w IV klasie / Bożena Gorska. // Polonistyka. – 1995, nr 9, s. 605-609

507 .Gramy Fredrę : wieczornica o życiu i twórczości Aleksandra Fredry / oprac. Marian Stachurski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957. – 105, [2] s. : 1 portr. – (Biblioteka Teatrów Ludowych)

508. Hiszpańskie inspiracje. O sztuce tworzenia podręczników / Karolina Suszek // Język Polski w Gimnazjum. – 2012/2013, nr 3, s. 62-74
*Zawiera m.in. projekt omówienia “Zemsty” na wzór hiszpańskiego podręcznika

509. Igraszki słowne hrabiego Fredry (“Zemsta” – propozycje metodyczne). Pierwszy kontakt z tekstem. Całym! / Halina Mrazek // Polonistyka. – 1993, nr 6, s. 345-350

510. Interpretacja Fredrowskiego dzieła. Od ślubów panieńskich do ślubu małżeńskiego / Wojciech Natanson // Polonistyka. – 1981, nr 1, s. 30-33

511. Jak doprowadzić Cześnika i Rejenta do zgody? Zachęta do negocjacji na lekcjach języka polskiego / Kordian Bakuła // Polonistyka. – 1995, nr 8, s. 533-537
512. Jeden dzień aktywności – zajęcia z cyklu “Mężczyźni na cokołach” / Alicja Ligaszewska. – Rys. // Dolnośląskie Ścieżki. – 2001, nr 2, s. 52-63
* Temat dnia : Skąd przybył bajkopisarz? O Aleksandrze Fredrze

513. Kobieta pół żartem, pół serio : scenariusz z okazji Dnia Kobiet / Joanna Gąsior // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 2, s. 22-23
* Scenariusz przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (na podstawie komedii Aleksandra Fredry)

514. Mieszkać jak Paweł i Gaweł / Edyta Kaczanowska // Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 9, s. 30-32

515. Nowe spojrzenie na “Zemstę” / Iwona Brzostkiewicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1990/1991, z. 6, s. 101-107
* Tematy lekcji: 1. Jak doszło do napisania “Zemsty”?; 2. Kompozycja “Zemsty”; 3. Dlaczego komedia nas rozśmiesza?; 4. Czy któregoś z bohaterów “Zemsty” moglibyśmy uznać za wzór do postępowania?; 5. Jak można zagrać rolę Papkina?; 6. Fredro wobec odchodzącego w przeszłość świata Polski szlacheckiej początku XIX wieku; 7. Inscenizujemy “Zemstę”

516. O Aleksandrze Fredrze i o “Zemście” lekcja niecodzienna / Grażyna Dubrowska. // Warsztaty Polonistyczne. – 1998, nr 4, s. 20-2
* Scenariusz zajęć dla przedszkola metodą Froebla

517. Odkrywamy tajemnice adaptacji filmowej na przykładzie filmu “Zemsta” : propozycja lekcji dla klasy VI / Jolanta Majewska-Wysocka, Sylwia Peczeniuk // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 11, s. 9

518. Paweł i Gaweł – zadania inspirowane fragmentami wiersza Aleksandra Fredry / Katarzyna Małek // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 4, s. 16-17

519. Portret szlachty i epoki na podstawie filmu “Zemsta” : propozycja lekcji dla klasy VI / Jolanta Majewska-Wysocka, Sylwia Peczeniuk // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 11, s. 8

520. Projekt opracowania “Zemsty” Aleksandra Fredry w klasie VII / Marian Witkowski // Polonistyka. – 1956, nr 6, s. 50-56

521. Pytania i odpowiedzi – to musisz znać! / Dorota Nosowska // Cogito. – 2017, nr 4, s. 47-49
* Przykłady pytań na egzaminie ustnym. 1. Jak wygląda dziecięcy sposób postrzegania świata w różnych tekstach kultury? A jak język bohaterów “Zemsty” wpływa na odbiór tej komedii?

522. Rodzice i dzieci w “Ślubach panieńskich” A. Fredry – propozycja interpretacyjna dla klasy II i III liceum i technikum / Mieczysław Inglot // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, z. 1, s. 5-15

523. Scenariusz przedstawienia szkolnego / Tamara Deblessem // Ekoświat. – 2002, nr 12, s. 14-15
* Pomysł scenariusza oparty został na “Zemście” A. Fredry. Przedstawienie szkolne o tematyce ekologicznej

524. Sposób na Zemstę Aleksandra Fredry / Zuzanna Krótki. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2018/2019, nr 1, s. 7-60
* Projekt. Cykl lekcji z wykorzystaniem TIK. Sprawdzian

525. Spór przedstawiony w “Zemście” A. Fredry a nasze kłótnie dzisiaj. Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VII / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // Drama. – 1995, z. 16, s.16-17

526. Śluby panieńskie” na scenie teatralnej i szkolnej / Leokadia Kaczyńska // Polonistyka. – 2001, nr 5, s. 290-295

527. Techniki dramowe na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Karina Borowiec // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 4, s. 36-48

528. Tytuł wypracowania: Napisz recenzję filmu “Śluby panieńskie” w reż. Filipa Bajona / Dorota Nosowska // Cogito. – 2010, nr 19, s. 42-43

529. ”Z nami zgoda”, czyli jak rozwiązywać konflikty : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum / Anna Jędrych // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 11, s. 1-3

530. ”Zemsta” Aleksandra Fredry – arcydzieło inspirowane dawnym sporem (klasa VII) / Stanisław Cygan // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1990/1991, z. 6, s. 97-100

531. ”Zemsta” Aleksandra Fredry – film i książka : konkurs dla gimnazjalistów / Małgorzata Dzierla, Jolanta Wieloch, Maria Zielińska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 7-8, s. 8-9

532. Zemstę trzeba czytać głośno / Joanna Zajączkowska // Polonistyka. – 1993, nr 6, s. 350-353

533. Znam komedie pana Fredry – konkurs dla gimnazjalistów / Małgorzata Dzierla, Maria Zielińska, Jolanta Wieloch // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7-8, s. 14-15

 

 

Materiały audiowizualne:

 

 

534. Aleksander Fredro [Zbiory ilustracyjne] / oprac. Małgorzata Sienkiewicz. – Warszawa : KAW, 1988. – 20 k.: cz. – b.; 24 x 30 cm.
Gf 000623 (Opole)

535. Anegdoty o romantycznych [kaseta magnetofonowa] / Ewa Prządka. Nagr. Własne, 1989. – 1 kas. dźw. (ok.30 min.) : mono.
* Anegdoty o Adamie Mickiewiczu Zygmuncie Krasińskim, Andrzeju Towiańskim, Józefie Ignacym Kraszewskim, Aleksandrze Fredrze.

536. Damy i huzary [Audiobook] / wykon. Jacek Kiss. – Piaseczno : Heraclon International. Story Box.pl, 2018. – 1 płyta audio (CD) (2 godz. 20 min) : zapis cyfrowy, stereo. ; 12 cm.

537. Damy i huzary [Film] / reż. Olga Lipińska ; scenogr. Jerzy Gorazdowski ; wykon. Danuta Szaflarska, Ryszarda Hanin, Wojciech Pokora, Bronisław Pawlik, Jan Kobuszewski, Bożena Dykiel, Zofia Kucówna, Marek Walczewski i in. – Warszawa : Telewizja Polska S.A., 2000. – 1 kas. wideo VHS (79 min) : dźw., kolor ; 13 mm. – ( Złota Setka Teatru Telewizji )
TV 000621 (Opole)

538. Damy i huzary [Film] / reż. Olga Tokarska ; wyk.: Bożena Dykiel, Zofia Kucówna, Danuta Szaflarska, Marek Walczewski, Wojciech Pokora [et al.]. – Warszawa : Telewizja Polska S.A., 2007. – 1 dysk optyczny (DVD ) (79 min) : dźw., kolor ; 12 cm. – ( Złota Setka Teatru Telewizji )
NE 000344 (Opole)

539. Dzieje sceniczne “Ślubów Panieńskich” [Film] / scen. ; realiz. Andrzej Niewiadomski ; zdj. Jacek Śliwa, Witold Ozimek. – Łódź, 1989.
NE 000547 (Opole)

540. Pan Geldhab & Wielki człowiek do małych interesów [ Audiobook] / wykon. Jacek Kiss. – Piaseczno : Heraclon International – Story Box.pl, 2018. – 1 płyta audio (CD) (4 godz. 18 min : zapis cyfrowy, stereo. ; 12 cm.

541. ”Papkin” – sztuka aktorska [Film] /scen. ; realiz. Krystyna Nawrocka ; zdj. Stefan Czyżewski. – Łódź1, 982
NE 000547 TV 000074 (Opole)

542. Śluby panieńskie [audycja telewizyjna] / wykon. Anna Seniuk ; wykon. Joanna Szczepkowska ; wykon. Ewa Domańska. Nagr. własne, 1991

543. Śluby panieńskie : słuchowisko / obsada: Jacek Chmielnik, Maria Kowalik, Joanna Lissner. Dokument dźwiękowy. – [Nadarzyn] : Lissner Studio, [2009]. – 1 płyta (CD MP3) (115 min) : digital ; 12 cm.

544. Zemsta. Akt 1 [Film] / reż. Kazimierz Dejmek ; wykon. Wojciech Pokora. – Warszawa, 1998. – ( Adaptacje teatralne lektur szkolnych )
TV 000351 (Opole)

545. Zemsta [audycja telewizyjna] / reż. i wystąp. Jan Świderski ; reż.TV Ewa Vohtman-Budny ; scen. Hanna Volmer ; wystąp. Wojciech i in. Pokora. Nagranie własne, 1992.

546. Zemsta [ Film] / Akson Studio, Telewizja Polska, Vision Film, Studio Filmowe Zebra ; reżyseria i adaptacja scenariusza Andrzej Wajda ; producent Michał Kwieciński, Janusz Morgenstern, Włodzimierz Otulak. ; wykon.: Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Roman Polański, Agata Buzek, Katarzyna Figura, Lech Dyblik, Daniel Olbrychski, Rafał Królikowski, Cezary Żak, Jerzy Nowak. – Warszawa : Galapagos, 2017. – 1 dysk optyczny (DVD) (101 min) : dźwiękowy, kolorowy ; 12 cm.

547. Zemsta [Film] / Arka Film, Vision Film Production i Telewizja Polska S.A. przedstawia ; scen. Andrzej Wajda ; prod. Michał Kwieciński, Janusz Morgenstern, Włodzimierz Otulak ; reż. Andrzej Wajda. – Warszawa : Vision, cop. 2002.- 1 dysk optyczny (ok. 100 min) : dźw.DD, kolor. ; 12 cm.

548. Zemsta [Film] / scen. i reż. Andrzej Wajda ; scenogr. Tadeusz Kosarewicz ; wykon.: Roman Polański, Janusz Gajos, Janusz Seweryn, Katarzyna Figura, Daniel Olbrychski, Agata Buzek, Rafał Królikowski i in. – Warszawa : Arka Film, 2002. – 1 kas. wideo VHS (100 min) : dźw., kolor ; 13 mm.
TV 000645 Opole

549. Zemsta [Film] / scen., reż. Andrzej Wajda. – Warszawa : Arka Film : Vision Film, 2002. – 1 dysk optyczny (100 min) : dźw., kolor ; 12 cm. + DT. : 63 s. ; 18 cm. – ( Biblioteka Gazety Wyborczej ; 1 )
NE 000299 Opole

550. Zemsta [Film] / scen. i reż. Andrzej Wajda. – Warszawa : Vision Film Distribution Sp. z o. o., [2010]. – 1 dysk optyczny (DVD) (ok. 100 min) : dźw. kolor ; 12 cm.
NE 000221 Kluczbork, NE 000049, NE 00186 Nysa, NE 000865 Opole

551. Zemsta [Film] / scen. i reż. Antoni Bohdziewicz ; scen. i reż. Bohdan Korzeniowski ; zdj. Stanisław Wohl ; zdj. Franciszek Fuchs ; muz. Stefan Kisielewski ; wykon. Jan Kurnakowicz, Beata Tyszkiewicz, Danuta Szaflarska, Jacek Woszczerowicz, Ryszard Barycz i in. – Łódź : Wytwórnia Filmów Fabularnych, 1956. – 1 kas. wideo VHS Pal (ok.90 min) : dźw., kolor ; 13 mm. – ( Lektury szkolne )
TV 000777 Opole

552. Zemsta [Film] / reż. i wykon. Jan Świderski ; scenogr. Hanna Volmer ; wykon. Czesław Wołłejko, Joanna Jędryka, Wojciech Pokora i in. – Warszawa : Telewizja Polska S.A., 2000. – 1 kas. wideo VHS (101 min) : dźw., kolor ; 13 mm. – ( Złota Setka Teatru Telewizji )
TV 000622 Opole

553. Zemsta [Kaseta wideo] / scen. i reż. Antoni Bohdziewicz ; scen. Bohdan Korzeniowski ; muz. Stefan Kisielewski ; wykon. Jan Kurnatowicz ; wykon. Beata Tyszkiewicz ; wykon. Danuta Szaflarska. – Łódź : “Star System”, 1993. – 1 kas. wideo VHS (ok.140 min) : dźw., kolor. ; 13 mm.
TV 000098 Opole

554. Zemsta / [tekst Krystyna Stachera (lektura) i Anna Willman (film) ; oprac. Anna Willman. – Warszawa : Mediaprofit, cop. 2006. 62, [2] s. : il. kolor., err. ; 20 cm + dysk optyczny (DVD). Biblioteka Gazety Wyborczej. Omówienie Lektury Szkolnej 1 Filmogr. A. Wajdy s. 53. Na dysku adapt. filmowa w reż. Andrzeja Wajdy

 

 

Recenzje przedstawień teatralnych :

 

 

555. Brytan Bryś / Aleksander Fredro ; TDram., Gdynia. – Rec. Pawlicki Maciej. – 1985, nr 4, s. 20-22

556. Ciotunia / Aleksander Fredro ; TZL., Zielona Góra. – Rec. Kubicka Irena // Nadodrze. – 1977, nr 121, s. 7 ; Wawrzyniak Eugeniusz // Odra, nr 11, s. 109

557. Damy i huzary / Aleksander Fredro ; Kreistheater, Döbeln // Teatr. – 1956, nr 15/16, s. 16-17

558. Damy i huzary / Aleksander Fredro ; reż Agnieszka Glińska ; TPowsz., Łódź. – Rec. Hasiuk Magda // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 2000, nr 3, s. 97-99

559. Damy i huzary / Aleksander Fredro ; reż. Edward Wojtaszek ; TOst., Lublin. – Rec. Wysocka. Aneta// Akcent. – 2001, nr 3, s. 122-126 Turżańska. Wiesława // Teatr, nr 4, s. 42-43

560. Damy i huzary / Aleksander Fredro ; reż. Edward Wojtaszek ; TStary, Kraków. – Rec. Borek Paulina // Teatr. – 2002, nr 3, s. 52-53

561. Damy i huzary / Aleksander Fredro ; reż. Mirosław Bork ; TWybrzeże, Gdańsk. – Rec. Nawrocka Ewa// Tytuł. – 1994, nr 1, s. 179-185 ; Chojka Joanna // Teatr, nr 5, s. 30

562. Damy i huzary / Aleksander Fredro ; TNa Woli, Warszawa. – Rec. Natanson Wojciech // Teatr. – 1980, nr 2, s. 4-5

563. Damy i huzary / Aleksander Fredro; TNowy, Poznań. – Rec. Jodłowski Marek // Odra. – 1990, nr 10, s. 87-88 ; Osterloff Barbara// Teatr 1990, nr 5, s. 26-27

564. Damy i huzary / Aleksander Fredro ; TPol., Bielsko-Biała. – Rec. Zwoźniakowa Renata // Poglądy. – 1976, nr 10, s. 10

565. Damy i huzary / Aleksander Fredro ; TPol., Warszawa. – Rec. Godlewska Joanna // Teatr. – 1987, s. 4, s. 21

566. Damy i huzary / Aleksander Fredro ; TPol., Wrocław. – Rec. Majcherek Wojciech // Teatr. – 1993, nr 6, s. 26, il.

567. Damy i huzary / Aleksander Fredro ; TSiem., Rzeszów. – Rec. Teodorczyk Edward // Profile. – 1978, nr 12, s. 30-31

568. Damy i huzary / Aleksander Fredro ; TSłow., Kraków. – Rec. Ruda Małgorzata // Dekada Literacka. – 1992, nr 10, s. 11 ; Niziołek Grzegorz // Teatr, nr 6, s. 37

569. Dożywocie / Aleksander Fredro ; reż Andrzej Łapicki ; TPol., Warszawa. – Rec. Osterloff Barbara // Teatr. – 1997, nr 1, s. 27-28 ; Zinowiec Mariusz // Sycyna. – 1996, nr 25, s. 15

570. Dożywocie / Aleksander Fredro ; reż Jan Englert ; TNar., Warszawa. – Rec. Rembowska Aleksandra // Teatr. – 2001, nr 7/8, s. 60

571. Dożywocie / Aleksander Fredro ; reż. Zbigniew Bogda ; TZagł., Sosnowiec. – Rec. Karwat Krzysztof // Śląsk. – 1998, nr 11, s. 66

572. Dożywocie / Aleksander Fredro ; TLud., Kraków. – Rec. K.K. // Kierunki. – 1988, nr 35, s. 15 ; Maśliński Józef // Życie Literackie. – 1963, nr 38, s. 12

573. Dożywocie / Aleksander Fredro ; TNowy, Łódź. – Rec. (seb) // Teatr. – 1966, nr 7, s. 16 ; Treugutt Stefan // Twórczość. – 1953, z. 7, s. 194-196

574. Dożywocie / Aleksander Fredro ; TOst., Gorzów Wielkopolski. – Rec. Kuczyńska Krystyna // Tygodnik Kulturalny. – 1986, nr 28, s. 12

575. Dożywocie / Aleksander Fredro ; TTel., Kraków. – Rec. Żurowski Andrzej // Wiadomości Kulturalne. – 1994, nr 23, s. 19, il.

576. Dyliżans / Aleksander Fredro ; PTSłow., Kraków. – Rec. Lasocka Barbara // Współczesność. – 1968, nr 7, s. 9

577. Dyliżans / Aleksander Fredro ; THorz., Toruń. – Rec. Petrykowski Tadeusz// Warmia i Mazury. – 1979, nr 24, s. 13

578. Dyliżans / Aleksander Fredro ; Zabawa / Sławomir Mrożek ; TWspół., Warszawa. – Rec. Majcherek Janusz// Przegląd Powszechny. – 1988, nr 10, s. 152-154 ; Sieradzki Janusz // Dialog, nr 9, s. 154-159 ; Baniewicz Elżbieta // Teatr, nr 5, s. 11-12

579. Gwałtu, co się dzieje! / Aleksander Fredro ; reż Gabriel Gietzky ; Teatr Powsz., Warszawa. – Rec. Godlewska Joanna // Przegląd Powszechny. – 2006, nr 7/8, s. 203-205

580. Gwałtu, co się dzieje! / Aleksander Fredro ; reż. Maciej Podstawny ; TBog., Kalisz. – Rec. Napiontkowa Maria // Teatr. – 2011, nr 12, s. 47-48

581. Gwałtu, co się dzieje! / Aleksander Fredro ; Bałt. TDram., Koszalin. – Rec. Frankowska Bożena // Teatr. – 1969, nr 22, s. 14

582. Gwałtu, co się dzieje! / Aleksander Fredro ; TKom., Warszawa. – Rec. Raczek Tomasz // Kultura. – 1978, nr 17, s. 13

583. Gwałtu, co się dzieje! / Aleksander Fredro ; TPol., Bielsko-Biała. – Rec. Zwoźniakowa Renata // Poglądy. – 1980, nr 11, s. 10

584. Gwałtu, co się dzieje! / Aleksander Fredro ; TPol., Poznań. – Rec. Kusztelski Błażej // Nurt. – 1969, nr 73

585. Gwałtu, co się dzieje! / Aleksander Fredro ; TPop., Warszawa. – Rec. Godlewska Joanna // Teatr. – 1986, nr 3, s. 15-16

586. Intryga / Aleksander Fredro ; reż Andrzej Łapicki ; TPol., Warszawa . – Rec. Rembowska. Aleksandra // Teatr. – 2000, nr 4/6, s. 51

587. Magnetyzm serca / Aleksander Fredro ; reż. Sylwia Torsh ; TRozmait., Warsz .-Rec. Godlewska Joanna // Przegląd Powszechny. – 1999 , nr 5 s. 233-235 Mikołajczyk Jacek // Opcje, nr 4, s. 84-85 ; Godlewska Joanna // Przegląd Powszechny, nr 5, s. 233-235 ; Głowacka Malwina // Więź, nr 6, s. 202-204 ; Zinowiec Mariusz // Sycyna, nr 5, s. 14 ; Kłoczowski Piotr // Zeszyty Literackie, nr 3, s. 169-170 ; Węgrzyniak Rafał // Odra, nr 10, s. 98-99 ; Ossowicz Piotr // Notatnik Teatralny. – 2002, nr 24/25, s. 105-107

588. Mąż i żona / Aleksander Fredro ; reż. Irena Jun ; TNowy, Zabrze. – Rec.Karwat Krzysztof // Śląsk . – 1997 nr 12 s. 68

589. Mąż i żona / Aleksander Fredro ; Scena na piętrze, Poznań. – Rec. Drajewski Stefan // Kierunki. – 1986, nr 49, s.11

590. Mąż i żona / Aleksander Fredro ; TAten., Warszawa // Teatr. – 1966, nr 7, s. 14

591.Mąż i żona / Aleksander Fredro ; TNar., Warszawa. – Rec. Kral Andrzej Władysław // Teatr. – 1977, nr 13, s. 8 ; Kozłowski Krzysztof // Kierunki, nr 25, s. 10

592. Mąż i żona / Aleksander Fredro ; TNowy, Zabrze. – Rec. Karwat Krzysztof // Śląsk. – 1997, nr 12, s. 68

593. Mąż i żona / Aleksander Fredro ; TOst., Lublin. – Rec. Bechczyc-Rudnicka Maria // Kamena. – 1980, nr 13, s. 8, il.

594. Mąż i żona / Aleksander Fredro ; TPol., Bydgosz. – Rec. Osterloff Barbara // Teatr. – 1979, nr 9, s. 8

595. Mąż i żona / Aleksander Fredro ; TPowsz., Warszawa. – Rec. Osterloff Barbara // Teatr. – 1994, nr 1, s. 24-25, il. ; Gruszczyński Piotr // Tygodnik Powszechny. – 1993, nr 46, s. 11

596. Mąż i żona / Aleksander Fredro ; TŚl., Katowice. – Rec. Konic Paweł // Teatr. – 1987, nr 8, s. 18-19 ; Marx Jan // Kultura. – 1987, nr 49, s. 13

597. Mąż i żona / Aleksander Fredro ; reż. Jarosław Kilian ; Teatr Polski, Warszawa. – Rec. Stankiewicz-Podhorecka Temida // Nasz Dziennik. – 2017, nr 121, dod. Magazyn nr 234, s. M12

598. Nie uchodzi, nie uchodzi, czyli Damy i huzary / wg Aleksandra Fredry ; reż Maciej Wojtyszko ; TŚl., Katowice. – Rec. Wawryszuk Artur // Wiadomości Kulturalne. – 1995, nr 10, s. 18 ; Majcherek Wojciech // Teatr, nr 2, s. 30

599. Nikt mnie nie zna / Aleksander Fredro ; reż Andrzej Łapicki ; TTel. – Rec. Żurowski Andrzej // Wiadomości Kuturalne. – 1995, nr 8, s. 18

600. Nocleg w Apeninach / Aleksander Fredro ; reż. Michał Zadara ; T Współcz., Szczecin. – Rec. Liskowacki Artur // Teatr. – 2010, nr 2, s. 18-19

601. Nowy Don Kiszot / Aleksander Fredro ; reż. Katarzyna Raduszyńska ; TWHorz., Toruń. – Duda Artur // Teatr. – 2011, nr 3, s. 16-17

601. Nowy Don Kiszot / Aleksander Fredro ; PTNar., Warszawa. – Rec. Jabłonkowska Leonia // Teatr. – 1966, nr 20, s. 6-7

602. Nowy Don Kiszot / Aleksander Fredro ; TZO, Opole. – Rec. Jodłowski Marek // Opole. – 1972, nr 7, s. 21

603. Nowy Don Kiszot, czyli sto szaleństw / Aleksander Fredro ; TNowy, Zabrze. – Rec. Zwoźniakowa Renata // Poglądy. – 1975, nr 21, s. 10

604. Nowy Don Kiszot, czyli sto szaleństw / Aleksander Fredro ; TTelew., Warszawa. – Rec. Zaremba Janusz // Ekran. – 1960, nr 7, s. 14

605. Pan Benet / Aleksander Fredro ; TTel., Warszawa. – Rec. Frankowski Wojciech // Ekran. – 1963, nr 13, s. 14

606. Pan Geldhab / Aleksander Fredro ; TDram., Gdynia. – Rec. Wójcicki Krzysztof // Dialog. – 1981, nr 9, s. 137-140

607. Pan Geldhab / Aleksander Fredro ; TJar., Olsztyn. – Rec. Baniewicz Elżbieta // Teatr. – 1973, nr 18, s. 11-12

608. Pan Geldhab / Aleksander Fredro ; TPol., Warszawa. – Rec.Tuszyńska Agata // Teatr. – 1981, nr 1, s. 9-10, il. ; Agnieszka Baranowska // Kultura. – 1980, nr 30, s. 13

609. Pan Geldhab / Aleksander Fredro ; TZL, Zielona Góra. – Rec. AMI // Nadodrze. – 1973, nr 4, s. 10

610. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; reż. Roman Kordziński ; TPol., Poznań. – Rec. Dorczyk Kazimierz // Arkusz. – 1995, nr 5, s. 15

611. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; Narodne Divadlo, Bratislava. – Rec. Mikołajtis Ziemowit // Świat. – 1957, nr 15, s. 17

612. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; PTPol., Warszawa. – Rec. Bołtuć Irena // Współczesność. – 1968, nr 2, s. 11 ; Natanson Wojciech // Teatr. – 1967, nr 24, s. 10-11

613. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; TJar., Łódź. – Godlewska Joanna // Teatr. – 1986, nr 11, s. 19-20 ; Dziurdzikowski Andrzej // Przegląd Powszechny. – 1987, nr 7/8, s. 232-235 ; Sieradzki Jacek // Polityka. – 1986, nr 30, s. 9

614. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; TKam., Warszawa. – Rec. Osterloff Barbara // Teatr. – 1992, nr 11, s. 42, il.

615. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; TLud., Warszawa. – Rec. Hampel Bożena // Literatura. – 1973, nr 20, s. 12

616. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; TNar., Warszawa. – Rec. Sawicka Elżbieta // Tygodnik Polski. – 1985, nr 48, s. 14

617. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; TNowy, Łódź. – Rec. Morawiec Elżbieta // Życie Literackie. – 1980, nr 35, s. 18

618. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; TOst., Lublin. – Rec. Bechczyc-Rudnicka Maria // Kamena. – 1970, nr 9, s. 10

619. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; TRozmait., Kraków. – Rec. Ruda Małgorzata // Życie Literackie. – 1972, nr 22, s. 7

620. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; TSiem., Rzeszów. – Żbikowski Piotr // Profile. – 1969, nr 8/9, s. 79-83 ; Wróblewski Andrzej // Teatr, nr 22, s. 14-15

621. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; TŚl., Katowice. – Rec. Hampel Bożena // Teatr. – 1972, nr 12, s. 6-7

622. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; TTelew., Warszawa. – Rec. Kellner Irena // Teatr. – 1976, nr 15, s. 13-15

623. Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; TŻer., Kielce. – Rec. Ratajczak Łukasz // Teatr. – 1989, nr 6, s. 12-13, il.

624. Piczomira królowa Branlomanii / Aleksander Fredro ; TSyrena, Warszawa. – Rec. Osterloff Barbara // Teatr. – 1987, nr 11, s. 16, il. ; Trzcińska Walentyna // Argumenty, nr 47, s. 6

625. Prędko, prędko / reż. Mikołaj Grabowski ; Teatr im. Stefana Żeromskiego, Kielce. – Rec. Cichocka Lidia // Echo Dnia. – 2018, nr 93, s. 9

626. Prędko, prędko / reż. Mikołaj Grabowski ; Teatr im. Stefana Żeromskiego, Kielce. – Rec. Kozłowska-Piasta Agnieszka // Projektor. – 2018, nr 5, s. 58-59

627. Pierwsza lepsza / Aleksander Fredro ; TTelew., Warszawa. – Rec Wierzewski Wojciech // Ekran. – 1963, nr 29, s. 5, 14

628. Rewolwer / Aleksander Fredro ; PTKam., Warszawa. – Rec. Filler Witold // Polityka. – 1963, nr 1, s. 6 ; Jabłonkowska Leonia // Teatr, nr 3, s. 4-5

629. Rewolwer / Aleksander Fredro ; TPol., Bielsko-Biała. – Rec. Marczyk Mariusz // Podbeskidzie. – 1984, z.11/12, s. 20-22

630. Rewolwer / Aleksander Fredro ; TSiem., Rzeszów. – Rec. Teodorczyk Edward // Profile. – 1984, nr 6, s. 29-30, il.

631. Rewolwer / Aleksander Fredro ; TTel., Warszawa. – Rec. KTT // Teatr. – 1977, nr 13, s. 13 ; Stańczyk // Poglądy, nr 11, s. 19

632. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; reż. Andrzej Łapicki ; TPowsz., Warszawa. – Rec. Osterloff Barbara // Teatr. – 1995, nr 3, s. 17-18

633. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; reż., Jan Englert ; TNar., Warszawa. – Majcherek Janusz // Teatr. – 2007, nr 6, s. 19-20

634. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; reż. Zbigniew Lesień ; TWspółcz., Wrocław. – Rec. Steiner Marta // Teatr. – 1995, nr 10, s. 37

635. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; PTPol., Warszawa. – Rec. Natanson Wojciech // Teatr. – 1959, nr 23, s. 4-5

636. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; TAten., Warszawa. – Rec. Jodłowski Marek // Opole. – 1977, nr 9, s. 20 ; TKoch., Opole. – Rec. Jodłowski Marek // Opole, nr 9, s. 20 ; Szczepański Jan Alfred // Teatr. – 1976, nr 15, s. 12

637. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; TBog., Kalisz. – Rec. Ratajczak Józef // Teatr. – 1980, nr 26, s. 6-7

638. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; TDram., Elbląg. – Pankiewicz Ewa // Teatr. – 1983, nr 2, s. 21-22, il.; Gawlik Jan Paweł // Życie Literackie. – 1982, nr 44, s. 7

639. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; TDram., Wrocław. – Kelera Józef // Odra. – 1960, nr 6, s. 4, 11

640. Śluby panieński / Aleksander Fredro ; TDśl., Jelenia Góra. – Rec. Burzyński Tadeusz // Teatr. – 1970, nr 5, s. 11-12

641. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; TLud., Kraków. – Rec. Morawiec Elżbieta // Życie Literackie. – 1969, nr 22, s. 11 ; Natanson Wojciech // Teatr, nr 19, s. 6-7

642. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; TPol, Poznań. – Rec. St. D. // Kierunki. – 1990. – 1990, nr 2, s. 15, il.

643. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; TPol., Warszawa. – Rec. Raczek Tomasz // Polityka. – 1985, nr 2, s. 8 ; Konic Paweł // Teatr. – 1985, nr 3, s. 16-17

644. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; TPowsz., Radom. – Rec. Żak Stanisław // Przemiany. – 1986, nr 6, s. 38-39 ; Nowak Maciej // Teatr , nr 6, s. 23

645. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; TRozmait., Warszawa. – Rec. W.N. // Teatr. – 1966, nr 13, s. 15

646. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; TSiem., Rzeszów. – Rec. Teodorczyk Edward // Profile. – 1981, nr 8, s. 22

647. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; TSłow., Koszalin. – Rec. Ingielewicz Anna // Pobrzeże. – 1988, nr 4, s. 21-23

648. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; TSłow., Kraków. – Rec. Winnicka Bożena // Życie Literackie. – 1985, nr 5, s. 13 ; Brończyk Kazimierz // Tygodnik Powszechny. – 1954, nr 18, s. 10

649. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; TŚl., Katowice. – Rec. Fox Marta // Opcje. – 1993, nr 3, s. 128, il.

650. Świeczka zgasła ; Pan Benet ; Nikt mnie nie zna / Aleksander Fredro ; TPol., Warszawa. – Rec. Jabłonkowska Leonia // Teatr. – 1975, nr 9, s. 7-8

651. Trzy po trzy / Aleksander Fredro ; PTNar., Warszawa. – Rec. Filler Witold // Kultura. – 1973, nr 27, s. 10 ; Treugutt Stefan // Teatr, nr 17, s. 10-11

652. Trzy po trzy / Aleksander Fredro ; TWspółcz., Szczecin. – Rec. Karwat Krzysztof // Śląsk. – 2009, nr 3, s. 68

653. Wielki człowiek do małych interesów / Aleksander Fredro ; TFredry, Gniezno. – Rec. Frankowska Bożena // Teatr . – 1972, nr 8, s. 9

654. Wielki człowiek do małych interesów / Aleksander Fredro ; TNowy, Warszawa. – Rec. Tuszyńska Agata // Teatr. – 1981, nr 1, s. 9-10

655. Wielki człowiek do małych interesów / Aleksander Fredro ; TRozmait., Kraków. – Rec. Natanson Wojciech // Teatr. – 1971, nr 19, s. 21

656. Wielki człowiek do małych interesów / Aleksander Fredro ; TRozmait., Warszawa. – Rec. Głogowski Krzysztof // Kierunki. – 1985, nr 32, s. 15 ; Multanowski Andrzej // Teatr, nr 10, s. 16-17

657. Wielki człowiek do małych interesów / Aleksander Fredro ; TSiem., Rzeszów. – Rec. TED // Profile. – 1976, nr 12, s. 28-29

658. Wielki człowiek do małych interesów / Aleksander Fredro ; TWspół., Warszawa. – Rec. Rowiński Cezary // Współczesność. – 1969, nr 4, s. 9 ; Rec. Koenig Jerzy // Teatr, nr 3, s. 4-5

659. Wychowanka / Aleksanderf Fredro ; PTPol., Warszawa. – Rec. Kijowski Andrzej // Teatr. – 1959, nr 11, s. 6-8

660. Wychowanka / Aleksander Fredro ; TWybrzeże, Gdańsk. – Rec. Żurowski Andrzej // Teatr. – 1979, nr 9, s. 9-10

661. Zemsta / Aleksander Fredro ; reż. Andrzej Łapicki ; TPol., Warszawa. – Mayer Jaxa // Teatr. – 1998, nr 4, s. 34-36 ; Godlewska Joanna // Przegląd Powszechny, nr 4, s. 104-106

662. Zemsta / Aleksander Fredro ; reż. Anna Augustynowicz ; Teatr im. Słowackiego, Kraków. – Rec. Sieradzki Jacek // Odra. – 2017, nr 11, s. 86-87

663. Zemsta / Aleksander Fredro ; reż. Anna Augustynowicz.; TWspółcz., Szczecin. – Rec. Kaczyńska Leokadia // Pogranicza. – 2008, nr 3, s. 93-101 ; Michałowski Piotr // Odra. – 2009, nr 1, s. 106-108

664. Zemsta / Aleksander Fredro ; reż. Janusz Józefowicz ; TPol., Szczecin. – Rec. Urbański Piotr // Przegląd Powszechny. – 1998, nr 3, s. 369-370

665. Zemsta / Aleksander Fredro ; reż. Piotr Szczerski ; TŻer., Kielce. – Rec. Głowacka Malwina // Teatr. – 1994, nr 12, s. 32

666. Zemsta / Aleksander Fredro ; reż. Waldemar Matuszewski ; TKrucz., Zielona Góra. – Rec. Majcherek Wojciech // Teatr. – 1995, nr 2, s. 30

667. Zemsta / Aleksander Fredro ; reż. Weronika Szczawińska ; TDram., Wałbrzych . – Rec. Węgrzyniak Rafał // Teatr. – 2010, nr 2, s. 16-17

668. Zemsta / Aleksander Fredro ; PTNAR., Warszawa. – Rec. Simonow Ruben // Teatr. – 1953, nr 24, s. 12-14 ; Treugutt Stefan // Twórczość, nr 7, s. 182-190

669. Zemsta / Aleksander Fredro ; TAten., Warszawa. – Rec. Sieradzki Jacek // Polityka. – 1991, nr 9, s. 9 ; Baltyn Hanna // Tygodnik Literacki. – 1990, nr 14/15, s. 9

670. Zemsta / Aleksander Fredo ; TBagatela, Kraków. – Rec. Opalski Józef // Teatr. – 1977, nr 25, s. 4-6

671. Zemsta / Aleksander Fredro ; TDram., Słupsk. – Rec. Krom Mirosław // Pobrzeże. – 1987, nr 2, s. 15

672. Zemsta / Aleksander Fredro ; TDram., Szczecin. – Rec. Natanson Wojciech // Teatr. – 1961, nr 5, s. 10-12

673. Zemsta / Aleksander Fredro ; TDram., Warszawa. – Rec. Jasińska Zofia // Tygodnik Powszechny. – 1971, nr 8, s. 5 ; Lasocka Barbara ,Wojdowski Bogdan // Teatr, nr 1, s. 12-15

674. Zemsta / Aleksander Fredro ; Théâtre de Poche, Bruxelles // Tygodnik Powszechny. – 1958, nr 11, s. 6

675. Zemsta / Aleksander Fredro ; THorz., Toruń. – Rec. Skuczyński Janusz // Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1994, nr 5, s. 7-8, il.

676. Zemsta / Aleksander Fredro ; TJar., Olsztyn. Rec. – Kurowski Bohdan // Kontrasty. – 1977, nr 3, s. 60-62 ; Dzitko Bohdan // Warmia i Mazury, nr 4, s. 24

677. Zemsta / Aleksander Fredro ; TKrucz., Zielona Góra. – Rec. Sobkowiak Czesław // Nadodrze. – 1983, nr 10, s. 10 ; Majcherek Wojciech // Teatr. – 1995, nr 2, s. 30

678. Zemsta / Aleksander Fredro ; TNowy, Łódź. – Rec. Kral Andrzej Władysław // Teatr. – 1978, nr 22, s. 14-18

679. Zemsta / Aleksander Fredro ; TOst., Lublin. – Rec. Sieradzka Zofia // Teatr. – 1984, nr 6, s. 10-11 ; Krzemień Teresa // Tu i Teraz, nr 50, s. 12

680. Zemsta / Aleksander Fredro ; TPol., Poznań. – Rec. Madej Zbigniew // Nurt. – 1972, nr 11, s. 53-56

681. Zemsta / Aleksander Fredro ; TPol., Wrocław. – Rec. Koenig Jerzy // Współczesność. – 1968, nr 10, s. 9 ; Kral Andrzej Władysław // Teatr, nr 11, s. 3-4

682. Zemsta / Aleksander Fredro ; TPowsz., Radom. – Rec. Kral Andrzej Władysław // Teatr. – 1978, nr 5, s. 7-9

683. Zemsta / Aleksander Fredro ; TPowsz., Warszawa. – Rec. Szołajski Konrad // Kultura. – 1979, nr 1, s. 12 ; Adamski Jerzy // Teatr, nr 3, s. 14-17 ; Gołębiowska Rita // Tygodnik Kulturalny, nr 13, s. 10 ; Karpiński Maciej // Literatura, nr 23, s. 16 ; Jodłowski Marek // Odra, nr 7/8, s. 113-114

684. Zemsta / Aleksander Fredro ; TSiem., Rzeszów. – Rec. Majcherek Janusz // Teatr. – 1993, nr 10, s. 33, il. ; Teodorczyk Edward // Profile. – 1983, nr 1, s. 29-30

685. Zemsta / Aleksander Fredro ; TStary, Kraków. – Rec. Nyczek Tadeusz // Przegląd Powszechny. – 1986, nr 11, s. 294-297 ; Godlewska Joanna // Twórczość, nr 10, s. 114-117 ; Mamoń Bronisław // Tygodnik Powszechny, nr 29, s. 6 ; Sieradzki Jacek // Polityka, nr 30, s. 9 ; Winnicka Bożena // Życie Literackie, nr 29, s. 7

686. Zemsta / Aleksander Fredro ; TŚl., Katowice. – Rec. Greń Zygmunt // Teatr. – 1970, nr 7, s. 21-22

687. Zemsta / Aleksander Fredro ; TWęg., Białystok. – Rec. Frankowska Bożena // Teatr. – 1976, nr 15, s. 15-16

688. Zemsta / Aleksander Fredro ; TWybrzeże, Gdańsk. – Rec. Żurowski Andrzej // Życie Literackie. – 1982, nr 14, s. 5-6

689. Zemsta / Aleksander Fredro ; TZagł., Sosnowiec. – Rec. Falkowski Jerzy // Teatr. – 1968, nr 4,s. 10-12

690. Zemsta / Aleksander Fredro ; TŻer., Kielce. – Rec. Sobańska Anna // Teatr. – 1983, nr 5, s. 32-34

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydz. Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW Opole
Aktualizacja 2020.06.08