CHMIELOWSKI Adam, Brat Albert (1845-1916)

Zestawienie bibliograficzne, za lata 1997-2017, zawiera 67 opisów bibliograficznych. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie z podziałem na wydawnictwa zwarte, artykuły w czasopismach i filmy.

 

Książki:

 

1. Adam Chmielowski – Brat Albert / Alicja Okońska. – Wyd. 2. – Warszawa: “Pax”, 1999. – 351, [1] s., [4] s. tabl.: portr.

2. Adam Chmielowski – Brat Albert Powstaniec / Stanisław Latosiński. – Kraków [etc.]: Wydawnictwo “Czuwajmy”, 2013. – 96, [3] s.: il. (w tym kolor.)

3. Adam Chmielowski – Święty Brat Albert Człowiekiem 2017 roku / Jan Śledzianowski. – Kielce: “Jedność”, cop. 2017. – 47, [1] s.: il.

4. Apostołowie miłosierdzia: Brat Albert, Faustyna Kowalska, Jan Paweł II / Eliza Piotrowska; [il. Eliza Piotrowska]. – Poznań: Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, cop. 2015. – 143, [1] s.: il. kolor.

5. Brat Albert: być dobrym jak chleb / Marek Balon. – Kraków: Dom Wydawniczy “Rafael”, cop. 2012. – 64 s.: il. kolor. + 1 dysk optyczny (DVD). – (Uczta Duchowa)
* Film „Brat naszego Boga”

6. Brat Albert: inspiracje: zapis rekolekcji wygłoszonych w Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie w dniach 14-22 kwietnia 2010 / Grzegorz Ryś. – Kraków: Wydawnictwo eSPe, 2012. – 263, [2] s.: il. kolor.

7. Brat Albert – opiekun ubogich / [red. Katarzyna Beliniak et al.]. – Warszawa: De Agostini Polska, cop. 2008. – 47, [1] s.: il. kolor. – (Wielcy Polacy; 36)

8. Człowiek, który umiał przekreślić siebie – Brat Albert Chmielowski / Teresa Jankowska. – Warszawa: Wydawnictwo “Fidei”, 2011. – 151 s. – (O Świętych Trochę Inaczej; 29)

9. Dobry jak chleb… : św. Brat Albert – Adam Chmielowski / Władysław Kluz; [grafika Lidia Pawełczak]. – Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy: nakł. SS[Sióstr] Albertynek, 1999. – 64 s.: il.

10. Duchowość albertyńska / Stanisław Smoleński. – Kraków: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, 2004. – 112 s.

11. Ecce Homo: historia obrazu / Assumpta Faron. – Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 1998. – 87, [1] s., [16] s. tabl. kolor.

12. Idea św. Brata Alberta we współczesnej pomocy osobom bezdomnym / red. Małgorzata Sieńczyk, Bohdan Aniszczyk. – Wrocław: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, 2011. – 200 s.

13. Kim był? powstańcem, malarzem, bywalcem krakowskich salonów, żebrakiem, złożycielem braci albertynów i sióstr albertynek: święty brat Albert Adam Chmielowski / Teresa Jankowska. – Warszawa: Wydawnictwo Fidei ,2013. – 61, [6] s. – (O Świętych Trochę Inaczej; 53)

14. Miłosierdzie w wierze i czynie XX wieku: studium historyczno-dogmatyczne / Elżbieta Helena Okulewicz. – Olsztyn : [Julian Wojtkowski], 2005. – 192 s.

15. Mistyka nadwiślańska: brat Albert, siostra Faustyna, Karol Wojtyła, Józef Tischner. – Kraków: Miesięcznik “Znak”, 2010. – 162, [2] s.: il.

16. Myśli malarza i brata ubogich / Adam Chmielowski – Brat Albert; [wybór i oprac. Andrzej Wojnowski]. – Lublin: Gaudium, 2002. – 158, [1] s.

17. Myśli wyszukane / Brat Albert; wybór Wojciech Szulczyński. – Kraków: „Znak”, 2003. – 84, [4] s. – (Myśli Wyszukane)

18. Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia: Brat Albert / Adolf Nowaczyński; wstęp, oprac. i koment. Jakub A. Malik; Katolicki Uniwersytet Lubelski. – Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999. – 96, [3] s.

19. Nic na pokaz: fenomen brata Alberta / Małgorzata Bilska; [rozmówcy Janusz Poniewierski i 14 pozostałych]. – Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2017. – 197, [1] s.

20. O wielkich Polakach / Joanna Knapik ; [il. Zuzanna Pilch]. – Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2015. – 87 s.: il. kolor.

21. Pisma Adama Chmielowskiego (św. Brata Alberta) (1845-1916) / [red. Assumpta Faron]. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2004. – 324 s.: il.

22. Szary Brat ubogich i bezdomnych: o św. Bracie Albercie. – Grudziądz: Grudziądzkie Centrum Caritas, 2004. – 71 s.

23. Św. Brat Albert / Rafał B. Siwiec. – Wyd. 2. – Kraków: “Petrus”, 2017. – 241, [2] s.

24. Św. Brat Albert – idea żywa / [oprac. red.: Emil Jurkiewicz, Janusz Wojewoda ; fot. Janusz Wojewoda]. – Wrocław : Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, [ca 2005]. – [131] s.: il.

25. Święty brat Albert / Michał Rożek. – Wyd. 2. – Kraków: Wydawnictwo WAM, 2017. – 117, [2] s.

26. Święty Brat Albert 1845-1916 / Andrzej Józef Nowobilski; Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie. – Kraków: Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły, [2017]. – 190, [2] s.: il.

27. Święty Brat Albert: historia życia, spuścizna, kult, modlitwy / Marek Balon. – Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2016. – 112 s.: il

28. Święty Brat Albert: miłość trzeba udowodnić / Julia Jordan; [grafika Lidia Pawełczak]. – Wyd. 2. popr. – Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2001. – 63 s.: il.

29. Święty Brat Albert: szkic biograficzno-genealogiczny / Andrzej Różycki. – Kraków: Wydawnictwo “M”, 2003. – 288, [5] s., [16] s. tabl.

30. Święty brat Albert Adam Chmielowski / Ambrozja Stelmach. – Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1998. – 32 s.

31. Święty Brat Albert Chmielowski / [Anna Paterek]. – Warszawa: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wydawnicze “Arystoteles” Marek Matusiak, 2017. – 59, [1] s.: il. (w tym kolor.)

32. Święty Brat Albert Chmielowski: życie, proces, cud kanonizacyjny, modlitwy / [oprac. Magdalena Maziarz]. – Kraków: Wydawnictwo M, 2010. – 64 s.

33. Święty brat Albert Chmielowski w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II / Jan Machniak. – Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2013. – 366, [1] s.: il. – (Studia nad Myślą Jana Pawła ; vol. 13)

34. W służbie miłości miłosiernej : święty Albert Chmielowski i błogosławiona Bernardyna Jabłońska / Andrzej Mikołajczyk.- Piastów; Brzeg Dolny: Drukarnia-Wydawnictwo Tomasz Kuliński, 2012. – 159 s.: il. (gł. kolor.)

35. Żywoty świętych poprawione ponownie / Zbigniew Mikołejko. – Warszawa: “Iskry”, cop. 2017. – 740, [8] s.

 

Artykuły z czasopism:

 

36. “A to Polska właśnie” / Jolanta Sasin // Wychowawca. – 2017, nr 4, s. 27-35
*Konspekt – szkoła podstawowa: “A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie”. Wspomnienie o św. Bracie Albercie

37. Adam Chmielowski – święty Brat Albert / Zdzisław Kliś // Folia Historica Cracoviensia. – Vol. 15/16 (2009/2010), s. 37-54

38. Adam Chmielowski, artysta wrażliwy / Tomasz Zmarzły // Śląsk. – 2017, nr 3, s. 47-48

39. Adam Chmielowski i powrót do źródeł katharsis / Andrzej Szczeklik // Zeszyty Literackie. – 2009, nr 4, s. 170-174

40. Adam Chmielowski jako postać historyczna w świetle faktów i opinii / Alina Kępa // Prace Polonistyczne. – Ser. 53 (1998), s. 158-179

41. Bądź dobry jak chleb – św. Brat Albert Chmielowski: klasa IV-VI szkoły podstawowej / Ewa Majcher, Elżbieta Skierska-Markowicz // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2017, nr 2, s. 108-112

42. Brat Albert – dzieje poznania siebie / Remigiusz T. Ciesielski // Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein. – Nr 5 (2009), s. 65-71

43. Brat Albert i radykalna praca socjalna / Paweł Koza // Zeszyty Pracy Socjalnej. – Z. 20 (2015), s. 57-70

44.”Dobry jak chleb…” : katecheza o Bracie Albercie dla klas 5-6 / Julita Nagel // Katecheta. – 2004, nr 12, s. 40-41

45. Grottger i inni / Maria Poprzęcka // Mówią wieki. – 2013, nr 1, s. 76-79

46. Historia Grupy św. Brata Alberta / Karolina Wiśniewska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2016, nr 3, s. 60-70

47. Miał jedną duszę / Barbara Gruszka-Zych // Śląsk. – 2017, nr 3, s. 8-11

48. Miłosierdzie wciąż nowatorskie: brat Albert – społecznik na nasze czasy / Marek Rymsza // Więź. – 2016, nr 2, s. 36-45

49. Od duszy artysty do artyzmu ducha św. Brata Alberta / Marek Tatar // Collectanea Theologica. – 2014, nr 1, s. 109-122

50. Ojciec ubogich i nędzarzy / Barbara Trzos // Wychowawca. – 2017, nr 6, s. 14-15

51. Patron naszego trudnego przełomu: św. Brat Albert / mp // Źródło. – 2017, nr 1, s. 6-7

52. Patroni znad Wisły: gra planszowa / Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 1, s. 23-25

53. Przesłanie osoby i dzieła Świętego Brata Alberta Chmielowskiego / Stanisław Łabendowicz // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2017, nr 3, s. 12-19

54.  Św. Brat Albert / Maria Lupa // Wychowawca. – 2009, nr 5, s. 20-21
*  Materiały repertuarowe

55. Święty Brat Albert – człowiek, który przywracał nadzieję ubogim: scenariusz inscenizacji / Jerzy Bartoszek // Katecheta. – 2006, nr 5, s. 36-39
*  Szkoła podstawowa

56. Święty Brat Albert – patron na dzisiejsze czasy / Jarosław Wojtkun // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2017, nr 3, s. 44-47

57. Święty Brat Albert Chmielowski – święty dobry jak chleb: klasa I-III szkoły podstawowej / Ewa Majcher, Elżbieta Skierska-Markowicz // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2017, nr 2, s. 105-112

58. Święty Brat Albert świadkiem Ewangelii dla bezdomnych / Wiesław Przygoda // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2017, nr 3, s. 5-11

59. Świętość niegdyś i dzisiaj: czy święty może być idolem współczesnej młodzieży? / Eugeniusz Szymik // Nauczyciel i Szkoła. – 2014, nr 2, s. 303-310

60. Teksty biblijne w Pismach św. Brata Alberta Chmielowskiego / Adam Ryszard Sikora // Studia Franciszkańskie. – T. 24 (2014), s. 143-162

61. Ubóstwo i szczęście: świętego Brata Alberta spotkanie z pięknem … / Jacek Kurek // Śląsk. – 2017, nr 3, s. 12-14

62. Wizerunek artysty malarza: Brat Albert i sztuka / Bożena Weber // Źródło. – 2017, nr 1, s. 14-15.

63. Wychowawczo-charytatywna działalność św. Brata Alberta w środowiskach materialnie i moralnie zagrożonych / Barbara Adamczyk // Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. – 2004, s. 157-187

64. Wzorce religijne w postawach Świętych Pańskich: św. Jadwiga, św. Teresa od Krzyża, św. Brat Albert / Mirella Nawracała-Urban // Człowiek w Kulturze. – 1999, nr 12, s. 209-218

65. Życie i działalność Brata Alberta a potrzeby współczesnego świata: relacja z realizacji pracy dydaktycznej metodą projektów / Elżbieta Kotkowska // Katecheta. – 2004, nr 7/8, s. 57-59
*  Szkoła ponadgimnazjalna

 

Filmy:

 

66. Brat Naszego Boga / film script Mario di Nardo, Krzysztof Zanussi; dir. by Krzysztof Zanussi. – Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2012. – 1 dysk optyczny (DVD) (119 min): dźw., kolor. – (Uczta Duchowa)
* Adaptacja dramatu Karola Wojtyły “Brat naszego Boga”

67. Trzeba być dobrym jak chleb [Film] / aut. scen. Małgorzata Soboń [et al.] ; realiz. Małgorzata Soboń, Dawid Polkowski. – Kraków : Wydawnictwo WAM – Studio Inigo, 2008. – 1 dysk optyczny (39 min):
* Film biograficzny. Zawiera mapkę miejsc związanych z życiem i działalnością św. Brata Alberta, krótkie filmy o tych miejscach, kalendarium i galerię wybranych obrazów

 

 

Utwory literackie o Adamie Chmielowskim:

Brat Albert / Wiesław Sapalski. ¬- Kraków: Wydaw. “M”, 2003.
* Powieść dla młodzieży

Brat naszego Boga / Karol Wojtyła. – Wrocław: “Tum”, 2003.
* Dramat

Obraz życiem malowany: powieść o św. Bracie Albercie / Teresa Weyssenhoff, Magdalena Kaczmarzyk. – Kraków: Nakładem SS. Albertynek,1994.

Przyszedł na ziemię świety / Adam Bunsch. – Kraków: nakł. Krajowa Centala Caritas, 1947.
* Poprzedni tytuł “Gołębie Brata Alberta”

Szary brat: opowiadania na tle życia Brata Alberta / Pia Górska. – Wyd. 2. – Poznań: Ksiegarnia Św. Wojciecha, 1976.
*Dla młodzieży

Świętokradca: powieść / Tadeusz Kudliński. – Wrocław; Warszawa: Książnica Atlas, 1946.

Znak miłości: opowieść o Adamie Chmielowskim – świętym Bracie Albercie / Marek Sołtysik. – Kraków: Wydawnictwo AA, cop. 2005.
* Powieść

 

 

Oprac. Małgorzata Potępa
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu