8-15 maja Tydzień Bibliotek

Od 8-15 maja 2020 r. świętujemy Tydzień Bibliotek, którego organizatorem, już po raz siedemnasty, jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Jest to wspaniała okazja promocji czytelnictwa i bibliotek, podkreślania roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
W 2020 roku Tydzień Bibliotek odbywa się pod hasłem Zasmakuj w Bibliotece. Zapraszamy do korzystania z ofert opolskich bibliotek. PROGRAM