PAMIĘTNIKI / Jan Chryzostom Pasek

Książki:

1. Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki” / oprac. Wiesław Solecki. – Warszawa : „Jota”, 1991. – 44, [3] s. ; 14 cm. – (Przewodnik po Lekturach ; 32)
M 55023 (Kędzierzyn-Koźle), M 046496 M 046497 (Kluczbork)

2. Lektury szkoły średniej : streszczenia, problematyka. [T. 1], Od starożytności do oświecenia / Teresa Nowacka. – Warszawa : „NRT”, 1993. – S. 113-120 : Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki”
C 168257/I M 168265/I (Opole)

3. O dziwnie smacznej rybie, kolanach bieługi i łabędzim kuprze : rzecz o XVII-wiecznych żołnierskich gustach kulinarnych w świetle „Pamiętników” Paska / Marcin Stabrowski // W : Pokarmy i jedzenie w kulturze : tabu, dieta, symbol / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole, 2007. – S. 115-121
M 197693 M 197769 (Opole)

4. O języku i stylu „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska / wyboru artykułów dokonała i wstępem poprzedziła Halina Rybicka-Nowacka. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989. – 263 s. ; 24 cm.

5. Obraz Turków i Tatarów w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska / Beata Kijanka // W : Orient i literatura : między tradycją a nowoczesnością / pod red. Adama Bednarczyka, Magdaleny Kubarek, Macieja Szatkowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – S. 209-222

6. Pamiętniki : notatki na marginesie, cytaty, które warto znać, streszczenie / Jan Chryzostom Pasek ; oprac. Anna Popławska; [il. Jacek Siudak]. – Kraków : Greg, 2003. – 164 s. ; 21 cm.

7. „Pamiętniki” Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego : szkic z dziejów prozy narracyjnej / Jadwiga Rytel ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962. – 198, [2] s. ; 25 cm. – (Studia Staropolskie ; t. 11)
M 4638 (Kędzierzyn-Koźle)

8. Sarmatyzm a współczesność : na kanwie „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska / Patrycja Gawliczek. – Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2014. – 169 s. ; 21 cm.

9. Struktury kulturowe w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska : doświadczenia warsztatowe / Jerzy Żurko // W : Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych – od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej / pod red. Wojciecha Dolińskiego, Marcina Stabrowskiego, Jerzego Żurki. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. – S. 113-126

Artykuły w czasopismach:

10. Analiza kulturoznawcza dwóch akapitów z Pamiętników Jana Chryzostoma Paska / Marcin Stabrowski // Forum Socjologiczne. – [T.] 7 (2016), s. 127-136
* Dostępne w Internecie: https://wuwr.pl/fsoc/article/view/5876 [dostęp: 14.09.2023 r.]

11. Autor, narrator, bohater w dziele pamiętnikarskim : („Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska) / Patrycja Potoniec // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska. – Z. 57 (2002), s. 3-24

12. Charakterystyka nazw zwierząt w „Pamiętnikach” J. Ch. Paska / Bożenna Filipiak // Poradnik Językowy. – 1982, z. 2, s. 99-103

13. Grzeczność po staropolsku w świetle „Pamiętników’ Jana Chryzostoma Paska / Maria Wojtak // Poradnik Językowy. – 1989, z. 8, s. 528-533

14. Jan Chryzostom Pasek: Pamiętniki / Joanna Zajkowska // Cogito. – 2008, nr 4, s. 69-73

15. Niespodzianki dwujęzyczności szlacheckiej : Pasek jako orator / Anna Axerowa // Pamiętnik Literacki. – 2007, z. 2, s. 207-218
* Dostępne w Internecie: https://pamietnik-literacki.pl/pamietnik-literacki-2-2007 [dostęp: 14.09.2023 r.]

16. O polszczyźnie „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska / Władysław Kuraszkiewicz // Poradnik Językowy. – 1989, z. 3, s. 141-158

17. Obraz morza w oczach polskiego szlachcica na podstawie „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska z lat 1658-1659 / Wojciech Podjacki // Argumenta Historica. – Nr 2 (2015), s. 111-124
* Dostępne w Internecie: https://historia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-historia/52708/files/img075.pdf [dostęp: 14.09.2023 r.]

18. [Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska – recenzja] / Marek Świercz // Śląsk. – 1999, nr 2, s. 69
* Zawiera rec. przedstawienia: Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska / reż. Krzysztof Galos ; Teatr Kochanowskiego, Opole
Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19699/edition/17207/content?format_id=2 [dostęp: 14.09.2023 r.]

19. [Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska – recenzja] / Michał Kasperowicz // Teatr. – 1998, nr 11, s. 46
* Zawiera rec. przedstawienia: Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska / reż. Krzysztof Galos ; Teatr Kochanowskiego, Opole

20. Paraboliczność „Pamiętników” J. Ch. Paska / Marian Kaczmarek // Zeszyty Naukowe WSP Opole. Filologia Polska. – Z. 29 (1990), s. 39-44

21. Paradygmaty antropologii ciała w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska : dyskurs wojenny i kulturowy / Małgorzata Krzysztofik // Orbis Linguarum. – Vol. 46 (2017), s. 247-258
* Dostępne w Internecie: https://orbis-linguarum.pl/issues/orbis_46.pdf [dostęp: 14.09.2023 r.]

22. Stylistyczne funkcje składni w „Pamiętnikach” J. Ch. Paska / Genowefa Surma // Polonistyka. – 1986, nr 6, s. 443-451

23. Wyrazy pochodzenia obcego w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska / Halina Rybicka // Poradnik Językowy. – 1988, z. 8, s. 576-581

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu