WYKAZ CZASOPISM

WYKAZ  CZASOPISM  AKTUALNIE  PRENUMEROWANYCH  DOSTĘPNYCH  W  PBW

LP. TYTUŁ CZASOPISMA LATA
  1. Alkoholizm i Narkomania 2004 r. –
  2. Aura 1974 r. –
  3. Biblioteka Centrum Informacji 2013 r. –
  4. Biblioteka w Szkole 1991 r. –
  5.  

Bibliotekarz

 

1945/1946  –

(braki za lata: 1948, 1950-1951)

  6. Biologia w Szkole 1948 r. –
  7. Biuletyn Historii Sztuki

 

1950 r. –

(brak 1951 i 1952 r.)

  8. Biuletyn Informacyjny Akowiec 2015 r. –  
  9. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2009 r. –

(2012-2016 r. pod tytułem Pamięć.pl: biuletyn IPN)

  10. Bliżej Przedszkola 2005 r.  –
  11. Charaktery 2001 r. –
  12. Chemia w Szkole 1995 r. –
  13. Chowanna 1937-1938 r., 1946 r, 1957 r. –
  14. Cogito 1999 r. –
  15. Czas Kultury 1992 r. –
  16. Czasopismo Psychologiczne 1995 r. –
  17. Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo  2006 r. –
  18. Dialog 1956 r. –
  19. Dyrektor Szkoły 1994 r. –
  20. Dzieje Najnowsze 1971 r. –
  21. Edukacja. Studia – Badania – Innowacje 1983 r. –
  22. Edukacja i Dialog 1990 r. –
  23. Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1999 r. –
  24. Edukacja Wczesnoszkolna 2017/2018 –

(w latach 1977/1978 pod tytułem Nauczanie Początkowe)

  25. Etyka 1966 r. –
  26. Fizyka w Szkole 1955 r. –
  27. Geografia w Szkole 1948 r. –
  28. Głos Nauczycielski 1952 r. –
  29. Głos Pedagogiczny 2008 r. –
  30. Guliwer 1991 r. –
  31. Help 2014 –
  32. Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego 2014 r. –
  33. Język Polski 1921 r. –

(braki  za lata 1923, 1924, 1926, 1928, 1929, 1934, 1937, 1940, 1947)

  34. Język Polski w Gimnazjum 1999/2000 r. –
  35. Język Polski w Szkole Podstawowej 2017/2018 –

(2001/2002 – 2016/2017 pod tytułem Język Polski w Szkole IV-VI)

  36. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2017/2018 –
  37. Kalendarz Głubczycki 2002 r. –
  38. Karta: niezależny miesięcznik historyczny 1991 r. –
  39. Kino 1974 r. –
  40. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1991 r. –
  41. Kultura i Edukacja 1992 r. –
  42. Kultura i Społeczeństwo 1959 r. –
  43. Kwartalnik Historyczny 1929 r. –
  44. Kwartalnik Pedagogiczny 1956 r. –
  45. Literatura na Świecie 1971 r. –
  46. Matematyka 1948 r. –
  47. Meritum 2006 r. –
  48. Modelowe Nauczanie 2002 r. –
  49. Mówią Wieki 1958 r. –
  50. Niebieska Linia 2000 r. –
  51. Nowa Dekada Krakowska 2012 r. –
  52. Nowa Trybuna Opolska stale
  53. Nowe Książki 1953 r. –

(brak 1954 r.)

  54. Odra 1958 r. –
  55. Onomastica 1956 r. –
  56. Opolskie Wiadomości Regionalne 2008 r. –
  57. Pamiętnik Literacki 1950 r. –
  58. Pedagogika Społeczna 2001 r. –
  59. Piosenka 2014 r. –
  60. Poezja Dzisiaj 2001 r. –
  61. Polityka 1958 r. –
  62. Polityka Społeczna 1983 r. –
  63. Polonistyka 1948 r. –
  64. Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny 1991 r. –
  65. Poradnik Bibliotekarza 1949 r. –
  66. Poradnik Językowy 1909/1910

i od 1948 r. –

  67. Praca Socjalna 2003 r. –
  68. Probacja 2015 r. –
  69. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1961 r. –
  70. Problemy Wczesnej Edukacji 2005 r. –
  71. Przegląd Biblioteczny 1929 r, 1936 r, 1946-1947, 1949 r. –
  72. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1959 r. –
  73. Przegląd Humanistyczny 1957 r. –
  74. Przegląd Oświatowy 1990 r. –
  75. Przegląd Psychologiczny 1952 r., 1960 r. –
  76. Przegląd Socjologiczny 1946 r. –

(brak T. 11, 12, 14 i 19)

  77. Przyroda Polska 1958 r. –
  78. Psychologia w Praktyce 2018 r. (od nr 2/2018) –
  79. Psychoterapia 1993 r. –
  80. Remedium 1993 r. –
  81. Rocznik Biblioteki Narodowej 1965 r. –
  82. Rocznik Pedagogiczny 1974 r. –
  83. Roczniki Biblioteczne 1957 r. –
  84. Ruch Pedagogiczny 1931 r., 1932 r.,

1935/1936, 1949 r.

i 1959 r. –

  85. Serwis Informacyjny Uzależnienia 2017 r. –
  86. Studia Socjologiczne 1960 r. –
  87. Sygnał – magazyn wychowawcy 2014 r. –
  88. Szkoła Specjalna 1924/1925,  1931/1932, 1957 r. –
  89. Sztuka i Filozofia 1998 r. –
  90. Świat Problemów 1993 r. –
  91. Świetlica w Szkole 2008 r. –
  92. Teatr 1947 r., 1949 r,

1951 r. –

  93. Teksty Drugie 1990 r. –
  94. Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia 2008 r. –
  95. Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych 2018 r. –
  96. Topos 2001 r., 2003 r. –
  97. Twórczość 1962 r. –
  98. Tygodnik Powszechny 1945-1954 r.,

1957-1973 r., 1975 r., 1979 – 1980 r.,

1982-1995 r, 1997 r. –

  99. Wiadomości Historyczne 1958 r. –
 100. Wiek XIX: Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 2008 r. –
 101. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1989 r. –
 102. Wychowanie Fizyczne z Edukacją Zdrowotną 2019 r. –
 103. Wychowanie Muzyczne 2011 r. –

(w latach 1967 -2010 pod tytułem Wychowanie Muzyczne w Szkole)

 104. Wychowanie w Przedszkolu 1951/52 –
 105. Wychowawca 1994 r. –
 106. Wyspa 2007 r. –
 107. Zeszyty Prasoznawcze 1966 r.,

1969 – 2003 r.,

2006 r. –

 108. Zielona Planeta 2005 nr 3-6

(brak nr 1-2) –

 109. Znak 1946/47 – 1952/53,

1957-1967, 1989 r. –

 110. Życie Szkoły 1946 r. –