MOTYWY LITERACKIE, MOTYWY W KULTURZE

Tytuł Odsłony
Żniwa, zboże 1200
Żydzi 539
Razem1739