Czym jest szczęście

Tytuł realizowanego projektu w ramach grantu ,,Opolskie EDUKO 2017”:

,,Czym jest szczęście mówią bajki… – w przestrzeni wielokulturowości Śląska Opolskiego”

Termin realizacji: 15.05.2017-31.10.2017

Koordynatorzy projektu: Justyna Jurasz, Barbara Pająk

Odbiorcy projektu: Projekt skierowany jest do uczniów klasy IV i V PSP w Domecku (woj. opolskie, gmina Komprachcice). Podczas kilkunastu spotkań poznają elementy kultury śląskiej, niemieckiej, czeskiej, ukraińskiej i romskiej oraz treść bajki z danej kultury. Śląską bajkę tworzą wspólnie. Wspólnym motywem bajek jest „szczęście”. W różny sposób definiują doświadczenie szczęścia. Dzieci wykonują prace inspirowane treścią bajki i ich rozumieniem szczęścia. Rezultatem jest powstanie wykonanej przez dzieci książeczki/ filmików/prac plastycznych na temat szczęścia.

W czasie realizacji projektu przewidziane jest otwarte szkolenie dla ok. 20 animatorów, edukatorów i nauczycieli pt. ,, Terapeutyczna funkcja książki w modelowaniu tożsamości i systemu wartości człowieka” które odbędzie się 12 września 2017 r . w RZPWE PBW w Opolu (ul. Kościuszki 14). Szkolenie będzie skierowane do pracowników instytucji kultury oraz szkół z województwa opolskiego.

Cel projektu:

  • promowanie czytelnictwa,
  • rozwijanie twórczości dzieci,
  • umiejętności pracy zespołowej,
  • promowanie dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego;
  • wyposażenie dzieci w narzędzia do budowania poczucia własnej wartości i tożsamości, aktywnego podejścia w kreowaniu własnego losu i odpowiedzialności za swoje wybory; (poprzez ukazanie bogactwa kulturowego ziemi opolskiej (na przykładzie bajek);
  • wykorzystanie terapeutycznej funkcji bajek dla rozwoju u dzieci empatii i otwartości wobec innych.

 

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 oraz budżetu Województwa Opolskiego w ramach realizacji zadania pn. “Edukacja kulturowa Opolszczyzny-Eduko 2016-2018”.