Wojewódzki Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć edukacyjnych

W związku z przypadającą w tym roku 15 rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. opolskiego do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych poświęcony temu wydarzeniu. Celem konkursu jest integracja nauczycieli  wokół problematyki edukacji europejskiej w realizacji podstawy programowej, wymiana dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie oraz podkreślenie korzyści płynących z dziedzictwa europejskiego w procesie edukacji.

Regulamin

Oświadczenie nauczyciela

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich