Chemia w Szkole

Dwumiesięcznik „Chemia w Szkole” to czasopismo dla nauczycieli chemii wszystkich typów szkół oraz wykładowców i studentów chemii o kierunkach pedagogicznych. Prezentuje doniesienia o najnowszych osiągnięciach chemii. Przedstawia propozycje metodyczne ułatwiające realizację nowych programów nauczania oraz przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych z chemii i testów na koniec gimnazjum. Każdy numer pisma zawiera zadania wraz z rozwiązaniami z olimpiad chemicznych oraz konkursów chemicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.