Podsumowanie projektu “Czym jest szczęście mówią bajki… – w przestrzeni wielokulturowości Śląska Opolskiego”

27.10.2017 r. – To już ostatnie zajęcia w ramach konkursu grantowego Opolskie EDUKO 2017. W pierwszej części zajęć – żywiołowe rysowanie pastelami na tkaninie. Inspiracją dla dzieci było ich własne doświadczanie szczęścia oraz treści z bajek poznawanych na warsztatach.
Druga część zajęć odbyła się przy udziale zaproszonych gości – uczniów klas III i VII oraz nauczycieli. Uczestnicy projektu wykonali “Piosenkę o szczęściu”, którą sami stworzyli. Prezentacja działań projektowych, przeczytanie napisanej przez dzieci śląskiej bajki oraz wspólne śpiewanie to główne elementy finalnego spotkania. Każdy z uczestników projektu otrzymał pamiątkową książeczkę-broszurkę na temat realizacji projektu ze zdjęciami z zajęć.
Cieszymy się, że projekt przyniósł dzieciom tak wiele radości i satysfakcji, rozwijał ich kreatywność oraz wzbogacił wiedzę na temat różnorodności kultur związanych z regionem Śląska.
Uczestnikom i Organizatorom konkursu grantowego Opolskie EDUKO 2017 serdecznie dziękujemy!