Aktor, aktorka, aktorstwo

Książki:

1. Przeciw konwencjom : antologia tekstów o teatrze polskim i obcym od Antoine’a po czasy współczesne (1887-1990) / Marta Fik. – Warszawa : “Krąg”, 1994. – 374,[3] s. ; 21 cm.
M 168847 M 168848 M 168849 (Opole)

2. Sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie teatralnym XIX wieku : główne problemy / Dariusz Kosiński. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. – 275 s. ; 24 cm.

3. Trzy szkice o aktorstwie tragicznym w dobie Oświecenia i klasycyzmu / Marek Dębowski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 1996. 110, [2] s. ; 24 cm.

4. We władzy teatru : aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie / Mirosław Kocur. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. – 559,[1] s. : fot., il., rys. ; 24 cm. –
(Dramat – Teatr ; 12)
C 192662 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

5. Aktorka na scenie życia / Tadeusz Szyma // Kino. – 2015, nr 7, s. 88-89
* Zawiera rec. filmu: Aktorka / reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka

6. Fredro i Słowacki o aktorach oraz aktorstwie : rekonesans / Marian Ursel // Studia Filmoznawcze. – [T.] 23 (2002), s. 141-154

7. Gabriela Zapolska – aktorka o aktorach / Anna Sobiecka // Świat Tekstów Rocznik Słupski. – Nr 10 (2012), s. 201-212

8. “Ja to mam mój serial” / Agnieszka Rataj // Teatr. – 2017, nr 1, s. 6-9
* Serial „Artyści”

9. Jeszcze nie wieczór / Maciej Maniewski // Kino. – 2009, nr 5, s. 64-65
* Zawiera rec. filmu: Jeszcze nie wieczór / reż. Jacek Bławut, 2008

10. Kreacja postaci w “Aktorze” Norwida / Sławomir Rzepczyński // Roczniki Humanistyczne. – 1998, z. 1 spec., s. 267-275

11. Kryzys w teatrze świata / Magdalena Hasiuk // Teatr. – 2012, nr 4, s. 13-15
* Zawiera rec. przedstawienia: Aktor / Cyprian Kamil Norwid ; reż. Michał Zadara ; Teatr Narodowy, Warszawa

12. Michał Chomiński i Jan Królikowski w obiektywie Konrada Brandla : spojrzenie na polską fotografię teatralną drugiej połowy XIX w. / Marta Ziętkiewicz // Pamiętnik Teatralny. – 2016, z. 1/2, s. 139-172

13. Młodopolski obraz cyganerii galicyjskiej / Katarzyna Eremus // Akant. – 2009, nr 9, s. 8-9
* Aktorzy w literaturze polskiej

14. Pan Cogito, refleksje nad współbrzmieniem poety i aktora / Maryna Over // Teatr. – 2013, nr 11, s. 32-35

15. Paradoks o “Aktorze” / Jacek Sieradzki // Odra. – 2012, nr 5, s. 111-112
* Zawiera rec. przedstawienia: Aktor / Cyprian Kamil Norwid ; reż. Michał Zadara ; Teatr Narodowy, Warszawa

16. Piękno, powołanie czy przekleństwo? : sztuka aktorska w polskiej powieści teatralnej / Anna Sobiecka // Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. – Nr 7 (2009), s. 67-80

17. Podmiot czy przedmiot / Agnieszka Marszałek // Didaskalia. – Nr 87 (2008), s. 32-36
* Aktorzy w fotografii

18. Portrety aktorów teatru kabuki na drzeworytach japońskich ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu / Katarzyna Paczuska // Rocznik Muzeum Okręgowego w Toruniu. – T. 15 (2006), s. 45-56

19. Realizm i filozoficzny uniwersalizm “Aktorów prowincjonalnych” Agnieszki Holland / Sławomir Bobowski // Akcent. – 2000, nr 4, s. 168-177

20. Rzeka narzekań / Aneta Kyzioł // Polityka. – 2010, nr 29, s. 52-55
* Aktorskie biografie oraz wywiady-rzeki

21. Słownictwo aktorskie / Marta Karamańska // Język Polski. – 1990, z. 3-4, s. 88-100

22. “Wiecznie jedna, choć ciągle odmienna z nazwiska…” / Jarosław Komorowski // Teatr. – 1996, nr 7/8, s. 40-41
* Konwencja “wiersza na cześć aktorki”

23. “Wiersz o sztuce aktorskiej” Ludwika Osińskiego w świetle teorii pedagogicznych / Katarzyna Buczek // Pamiętnik Teatralny. – 2016, z. 1/2, s. 97-113

24. Zadara czyta Norwida / Maria Prussak // Didaskalia. – Nr 108 (2012), s. 108-109
* Zawiera rec. przedstawienia: Aktor / Cyprian Kamil Norwid ; reż. Michał Zadara ; Teatr Narodowy, Warszawa

 

Zob. też hasło: teatr

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu