Edukacja muzealna

Edukacja muzealna : muzea dla dzieci i młodzieży / Renata Pater. – Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

 Muzea dla dzieci i młodzieży powstały z myślą o swojej publiczności i podjęły misję społecznej edukacji kulturowej, wychowania przez sztukę, inicjacji kulturalnej – wprowadzania najmłodszych w świat instytucji kultury. W niniejszej  pracy prezentowana jest instytucja muzeum dla dzieci i młodzieży w kontekście badań oraz rozwoju muzeologii i edukacji muzealnej. Na podstawie przedstawionej diagnozy autorska wysuwa teżę, że istnieje potrzeba tworzenia w Polsce muzeów dla dzieci i młodzieży, które zaroponują nowe miejsca – przestrzenie edukacji. Edukacja muzealna, a szczególnie edukacja realizowana w muzeum dla dzieci i młodzieży ma szansę stać się otwartą „metodą edukacji” społeczeństwa XXI wieku.

Książka adresowana jest do edukatorów muzealnych, animatorów, pedagogów, nauczycieli, studentów, którzy odnajdą w niej inspiracje do własnych poszukiwań badawczych – zarówno teoretycznych rozważań, jak i praktycznych implikacji w  edukacj muzealneji dzieci i młodzieży.