“Przyłapani na czytaniu” – konkurs fotograficzny 2016 r.

W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta i regionu. Tematem ocenianych fotografii powinno być czytanie, a dokładniej osoba „przyłapana” na czytaniu. Fotografie należy przesłać wywołane w formacie 15×21 oraz w wersji elektronicznej (w plikach JPEG, GIF lub BMP). Termin nadsyłania prac do dnia 20. 05. 2016 r. na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole i na adres e-mail: konkurs_foto@pedagogiczna.pl.

„Przyłapani na czytaniu” to polska edycja programu „Get Caught Reading” – kampanii prowadzonej w wielu krajach Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest promowanie książek i czytelnictwa poprzez ogólnie dostępne media. Głównym pomysłodawcą programu jest Włoska Federacja Wydawców (Associazione Italiana Editori), w Polsce partnerem programu jest Polska Izba Książki. Kampania, do tej pory znana i popularna w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, przyjmuje założenie, że czytanie to przyjemność. Jej celem jest nakłonienie coraz szerszej rzeszy ludzi do częstszego sięgania po książkę. Projekt wspierają znane osobistości ze świata kultury, filmu i mediów. Przyłapani na czytaniu to także europejska inicjatywa, która chce promować czytelnictwo. Zasadą przyświecającą pomysłodawcom jest zwrócenie uwagi na zabawną stronę czytania.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Przyłapani na czytaniu”
1. Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.pedagogiczna.pl, załączyć zdjęcia zgłaszane na konkurs i przesłać na adres organizatora.
2. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Opola i woj. opolskiego. Celem konkursu jest pokazanie, jak i gdzie (w domu, w miejscach publicznych takich jak ulica, park, przychodnia, sklep, autobus itp.) czytamy.
3. Należy sfotografować osobę podczas czytania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem
o posiadaniu pełni praw autorskich osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii.
UWAGA : fotografie przesłane bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia związanego z tematem konkursu. Wszystkie nadesłane i zaakceptowane przez organizatora zdjęcia będą prezentowane w GALERII KONKURSU na stronie www.pedagogiczna.pl
5. Prace można nadsyłać do 20. 05. 2016 r. na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu 45-062 Opole, ul. Kościuszki 14.Decyduje data wpływu.
6. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie wywołane w rozmiarach 15×21 i w wersji elektronicznej.7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31. 05. 2016 r., a jego laureaci otrzymają powiadomienie o wynikach konkursu drogą e-mailową.
8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.
Nagrody, ufundowane przez Organizatora, zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz posiadających walory artystyczne. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac, a zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
9. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 01.06.2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu.
10. Zgłoszenie się do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu, w związku z udziałem w Konkursie fotograficznym „ Przyłapani na czytaniu” zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883).
2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY konkurs fotograficzny “PRZYŁAPANI NA CZYTANIU”
3. 1.Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………..
4. 2.Wiek………………………………………………………………………………………………………………
5. 3.Adres zamieszkania
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
6. 4. Tel. ……………………………………………………………………………………………………………..
e-mail ………………………………………………………………………………………………………….
7. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
konkurs fotograficzny PRZYŁAPANI NA CZYTANIU
1.Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………..
2.Wiek………………………………………………………………………………………………………………
3.Adres zamieszkania
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
4. Tel. ……………………………………………………………………………………………………………..
e-mail …………………………………………………………………………………………………………
Zgłoszenie się do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu, w związku z udziałem w Konkursie fotograficznym „ Przyłapani na czytaniu” zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883). Podpis uczestnika.