Wizyta w ramach programu ERASMUS

12 marca br. gościła w naszej bibliotece grupa nauczycieli z Niemiec, Finlandii, Chorwacji i Hiszpanii, którzy wspólnie z naszym Ośrodkiem pracują nad projektem Erasmus + „Edu4democracy” –  Edukacja dla demokracji, kreatywnego myślenia i kompetentnego działania. Projekt jest przygotowywany w partnerstwie z przedstawicielami instytutów doskonalenia nauczycieli w Niemczech, Hiszpanii i Polsce oraz z uniwersytetami w Finlandii i Chorwacji. Goście zwiedzili bibliotekę, zapoznali się z jej specyfiką, zbiorami i prowadzoną działalnością. Szczególne wrażenie zrobiły na nich zbiory zgromadzone w saloniku zabytkowej książki oraz działalność biblioterapeutyczna.