Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie

Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie  / red. nauk. Zdzisław Jerzy Czarnecki, Makary K. Stasiak, Leszek Kuras. Łódź :Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018.

Niniejsza publikacja poświęcona jest identyfikowaniu idei kreatywności i jej przejawów w różnych środowiskach  – edukacyjnym, biznesowym, artystycznym. Prezentuje badania nad ideą kreatywności oraz konkretne projekty kreatywne realizowane w  tych środowiskach. Książka jest inspiracją, zestawem wskazań i pojęć służących pogłębianiu refleksji badawczej nad zjawiskiem twórczych postaw człowieka.  Powinna stać się inspiracją dla przedstawicieli edukacji, biznesu, kultury, samorządu w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o proces, warunki i skutki profesjonalizacji kreatywności.