Podróże po Polsce z legendą – warsztaty czytelnicze

Od września do grudnia br. w Pracowni Biblioterapii realizowany był cykl zajęć czytelniczych dotyczących poznawania legend polskich. Uczestniczyły w nich cztery grupy dzieci z Publicznego Przedszkola nr 42 w Opolu. W sumie odbyło się 16 spotkań. Dzieci podczas zajęć wyruszyły w podróż po Polsce, poznając legendy, ciekawostki związane z takimi miastami jak: Opole, Kraków, Toruń, Warszawa. Poznane historie nie tylko wyjaśniały etymologię powstania nazw, zjawisk, zwyczajów poszczególnych miast, ale w szczególności opowiadały o relacjach ludzkich, uczuciach i właściwym zachowaniu. Uczyły morałem i pokazywały ważne wartości w życiu.