„Oświata na Śląsku Opolskim”

Informujemy, że ukazał się kolejny tom specjalistycznej bibliografii oświaty Opolszczyzny pt. „Oświata na Śląsku Opolskim”. Jest on kontynuacją rozpoczętych w 2000 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu prac bibliograficznych mających na celu zebranie w postaci specjalnej edycji wszystkich istotnych informacji dotyczących rozwoju i działalności oświatowej w naszym regionie. Wydany w roku 2011 tom pierwszy „Oświaty…” rejestrował piśmiennictwo oświatowe w latach 2005-2010. Prezentowany tom stanowi obejmuje lata 2000-2004. Publikacja jest dostępna w PBW w Opolu, przy ul. Kościuszki 14 oraz we wszystkich filiach terenowych biblioteki.