Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym

Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym / Boleslaw Niemierko. Sopot : Smak Słowa, 2018.

Ocenianie osiągnięć uczniów jest najtrudniejszym zadaniem nauczyciela. Ocena szkolna powinna być jednoznaczna dla wszystkich jej odbiorców. Oceniając osiągnięcia uczniów, nauczyciel ocenia zarazem swoją pracę. Niniejsza publikacja stanowi  psychologiczny poradnik oceniania. Autor jej podejmuje z  czytelnikami  dyskusję edukacyjną, która dotyczy wpływu nauczyciela na ucznia. Ocenianie daje szansę wzmocnienia tego wpływu.  Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców –  psychologów, nauczycieli,  studentów i wykładowców pedagogiki, członków komisji egzaminacyjnych, władz szkolnych i pracowników nadzoru pedagogicznego.