Lekcja historii – „100 lat Niepodległości Rzeczypospolitej”.

26.11.2018r. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii w Nysie uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 5 oddziały Ochotniczego Hufca Pracy uczestniczyli w zajęciach o tematyce niepodległościowej. Zajęcia przygotowane zostały z wykorzystaniem materiałów Teczki Sztubaka i plansz edukacyjnych przygotowanych w ramach  Projektu „Dla Niepodległej” realizowanego przez PERN S.A., Bank Pocztowy SA, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych.

Celem spotkania było przybliżenie najważniejszych wydarzeń i postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości, przedstawienie sytuacji Polaków w trzech zaborach a także przybliżenie warunków jakie panowały w pierwszych dniach odbudowanego państwa polskiego.  Uczniowie z uwagą uczestniczyli w zajęciach i z dużym zainteresowaniem  zwiedzili wystawę pt. „100 lat Niepodległości Rzeczypospolitej”.

Zajęcia były doskonałą lekcją historii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.