Rozstrzygnięcie konkursu literackiego “Dywizjon 303. Historia prawdziwa”

9 listopada 2018 r. w RZPWE PBW w Opolu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie:
1. Joanna Domagała – dyrektor kina Helios w Opolu;
2. Alicja Kisała – kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa RZPWE PBW w Opolu;
3. Justyna Strzelczyk-Juszczak – nauczyciel ZSO w Opolu;
4. Anna Klimczyk – nauczyciel PLO nr V w Opolu.

Na konkurs wpłynęło 14 prac ze szkół podstawowych i 4 prace ze szkół ponadgimnazjalnych. Po zapoznaniu się z pracami Jury podjęło decyzję o nieprzyznawaniu nagród w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. W oparciu o kryteria zawarte w regulaminie komisja wyłoniła laureatów konkursu:

Kategoria szkoły podstawowe:

I miejsce – Kacper Lubiewski, PSP nr 20 w Opolu

II miejsce  – Julia Lelonek – PSP nr 20 w Opolu

III miejsce Paweł Pakos – PSP nr 20 w Opolu

Wyróżnienia:

Dominik Irla – PSP nr 20 w Opolu

Michał Łachut – PSP nr 29 w Opolu

Paweł Łachut – PSP nr 29 w Opolu

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 20 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez PBW w Opolu oraz zaproszenia do kina i nagrodę rzeczową (I miejsce) ufundowaną przez kino Helios Opole.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pojedyncze bilety do kina. Zaproszenia można odebrać w biurze kina Helios Opole do dnia 30.11.2018 r.