Odrzucenie rówieśnicze

Przez odrzucenie rówieśnicze rozumie się negatywny stosunek grupy do danej jednostki, który wpływa na dalszy kierunek jej rozwoju. Grupa postrzega taką osobę jako niewartą akceptacji, co wtórnie oddziałuje na jednostkę, która zaczyna postrzegać siebie jako niezdolną do uzyskania akceptacji. Niniejsze zestawienie bibliograficzne ujmuje 45 opisów bibliograficznych, na które składają się wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism poświęcone teoretycznym i praktycznym problemom związanym z przyczynami, profilaktyką i przezwyciężaniem tego zjawiska w środowisku rówieśniczym. Wydawnictwa zwarte znajdujące się w zbiorach PBW w Opolu i jej filiach uzupełniono sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :
1. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. – 199, [1] s. ; 21 cm

C 067088 (Nysa), M 207739-M 207740, M 214367-M 214368 (Opole)

2. Bajki terapeutyczne / Maciejka Mazan ; [il. Beata Zdęba ; konsultacja merytoryczna Lidia Ippoldt]. – Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, cop. 2017. – 43 s., [1] k. złoż. luz. : il. kolor. ; 29 cm.

M 064520 (Kędzierzyn-Koźle), M 068548 (Nysa), M 216475, M 216981-M 216982, M 217831-M 217833 (Opole)

3. Biedne dziecko biednym dorosłym : rzecz nie tylko o juwenalizacji biedy i szkolnej segregacji / Andżelika Retmańczyk // W: Tradycja, teraźniejszość, przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. nauk. Anna Pękala, Agnieszka Leszcz-Krysiak. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. – S. 91-103

4. Charakterystyka dzieci odrzuconych przez grupę, w kontekście badań nad dziecięcymi relacjami rówieśniczymi / Jolanta Pułka // W: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych – w i pomimo czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. – S. 149-166

5. Cudowny chłopak / R. J. Palacio ; z angielskiego przeł. Maria Olejniczak-Skarsgård.- Warszawa : Albatros, 2018. – 413, [1] s. : il. ; 22 cm

6. Członkowie klasy wobec sytuacji „odrzucenia kolegi” : w poszukiwaniu podmiotowego kontekstu wspierającego deliberację w warunkach kultury konfliktu w klasie / Agnieszka Konieczna. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2015. – 256 s. : il. ; 24 cm

M 215984- M 215985 (Opole)

7. Dzieci bogate i biedne w jednej klasie : szkoła podstawowa / Anna Tulczyńska. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2010. – 29 s. : il. 30 cm

8. Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej / Dorota Ekiert-Grabowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. – 215, [1] s. [1] k. tabl. złoż. ; 20 cm

M 032783-M 032785 (Brzeg), M 042859 (Kędzierzyn-Koźle), M 036388-M 036390 (Kluczbork), M 042326- M 042330, M 057420 (Nysa)

9. Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach szkolnych i relacjach rówieśniczych : poradnik dla nauczycieli /Anna Kuziel-Kalina. – Kraków : Wydawnictwo WiR, [2017]. – 104 s. : il. ; 24 cm.

M 217675 (Opole)

10. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania /Aleksandra Karasowska. – Warszawa : Fundacja ETOH : Wydawnictwo Edukacyjne Remedium, 2016. – 231, [1] s. : il. ; 21 cm.

M 060552 (Kędzierzyn-Koźle)

11. O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. – 641 s. : il. ; 24 cm

12. Odrzucenie rówieśnicze : profilaktyka i terapia / Maria Deptuła. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – 453 s. : il. ; 24 cm

M 054001 (Brzeg), C 068418 (Nysa), C 210632, M 210697-M 210698, M 212763 (Opole)

13. Odrzucenie rówieśnicze : rozumienie przez uczniów interakcji społecznych w klasie / Agnieszka Konieczna // W: Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu / red. nauk. Jolanta Spętana, Dorota Domagała, Violetta Drabik-Podgórna. – Kraków : „Impuls”, 2015. – S. 185-201

14. Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej / Kinga Musialska. – Kraków: „Impuls”, 2011. – 96, [1] s. ; 24 cm

15. Odrzucenie w grupie rówieśniczej – diagnoza i uwarunkowania zjawiska / Anna Fidelus // W: Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Marek i Joanny Łuczak. – Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. – S. 105-116

16. Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych : program zajęć w małej grupie uczniów klas IV-V / Marta Herzberg. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2012. – 269 s. : il. ; 24 cm

17. Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – 167 s. :  il. ; 24 cm.

M 054498 (Brzeg), M 068424 (Nysa), C 216688, M 216712 (Opole)

18. Strażak Lulek / Ewa Nowak ; il. Dorota Solak. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2018. – 42, [6] s. : il. ; 25 cm

19. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. – Warszawa : „Difin”, 2013. – 246, [2] s. ; 23 cm

M 063278 (Kędzierzyn-Koźle), C 067110 (Nysa), M 211175-M 211176 (Opole)

20. Wykluczenie rówieśnicze /Sylwia Jaskulska, Wiesław Poleszak // W : Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli : wybrane konteksty / pod red. Jacka Pyżalskiego. – Łódź : theQ studio, 2015. – S. 155-175

M 214590 (Opole)

21. Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. – 118 s. ; 24 cm

C 049495, M 049496 (Brzeg), C 051520 (Kluczbork), C 064787, M 064976 (Nysa), M 192525 (Opole)

22. Z nim się nie bawię! : o odrzuceniu i wykluczeniu z grupy / Heike Baum ; przekł. z jęz. niem. Agnieszka Kalińska. – Kielce : „Jedność”, 2005. – 48 s. : il. ; 22 cm

Artykuły z czasopism :

23. Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej – analiza badań przeprowadzonych wśród uczniów klas gimnazjalnych / Małgorzata Przybysz-Zaremba, Ewelina Smogorzewska // Forum Oświatowe. – 2009, t. 1, s. 123-140

24. Dzieci odrzucane przez rówieśników. Cz. 1 / Maria Deptuła // Remedium. – 2007, nr 4, s. 1-3

25. Dzieci odrzucane przez rówieśników. Cz. 2 / Maria Deptuła // Remedium. –Remedium. – 2007, nr 6, s. 8-9

26. Dziecko nieakceptpwane przez grupę rówieśniczą / Romana Rybarczyk // Życie Szkoły. – 2007, nr 2, s. 49-52

27. Edukacja rodziców jako sposób zapobiegania wykluczaniu dziecka ze środowiska rówieśników / Maria Deptuła // Chowanna. – 2012, T. 1, s. 193-205

28. Edukacja terapeutyczna z wykorzystaniem sztuk plastycznych dzieci odrzuconych przez rówieśników / Anna Gaweł // Kwartalnik Edukacyjny. – 2014, nr 3, s. 70-79

29. Funkcjonowanie społeczne młodzieży z problemami emocjonalno-behawioralnymi : wybrane następstwa zaburzeń komunikacji w relacjach rówieśniczych / Monika Dąbkowska, Mirosław Dąbkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 3, s. 15-18

30. Gdy w grupie źle się dzieje / Anna Biernacka // Doradca Nauczyciela Przedszkola. – 2013, nr 22 s. 58-60
31. Gniewni wykluczeni / Agnieszka Wilczyńska // Charaktery. – 2015, nr 11, s. 76-79

32. Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska // Edukacja i Dialog. – 2009. Nr 6, s. 62-64

33. O naprawie odrzucenia / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 3, s. 107-110

34. Odrzucenie boli : utrata więzi i wykluczenie społeczne a trauma /Adam Chojnacki // Świat Problemów. – 2017, nr 7, s. 17-21

35. Odrzucenie rówieśnicze : etiologia i zasady terapii / Bronisław Urban // Nauczyciel i Szkoła. – 2013, nr 2, s. 41-56

36. Pajacyk Pepe : bajka psychoterapeutyczna dla dzieci odtrąconych przez grupę rówieśników /Agnieszka Borowieck // Bliżej Przedszkola. – 2015, nr 6, s. 54-55

37. Pajacyk Pepe : zabawy i zadania do bajki terapeutycznej /Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. – 2015, nr 6, s. 56

38. Piętno samotnego dzieciństwa : przywiązanie i praktyki rodzicielskie jako przyczyny odrzucenia dziecka przez rówieśników / Maria Deptuła // Chowanna. – 2-10, T. 1, s. 95-105

39. Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników – prezentacja programu oddziaływań / Marta Herzberg // Serwis Informacyjny. Narkomania. – 2011, nr 3, s. 13-18

40. Postrzeganie postaw rodzicielskich przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi /Andrzej Sękowski, Sylwia Gwiazdowska-Stańczak // Czasopismo Psychologiczne. – T. 23, nr 1 (2017), s. 121-135

41. Poznaj i zrozum. Nie krzywdź / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 40 s. 12

42. Pozycja socjometryczna uczniów w grupie rówieśniczej a jej znaczenie dla społecznego funkcjonowania dzieci /Sylwia Ryszawy // Wychowanie na co Dzień. – 2016, nr 1, s. 9-13

43. Przyczyny i skutki odrzucenia rówieśniczego w klasie szkolnej /Anna Korbut // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 7, s. 20-26

44. Reakcje uczniów – świadków przemocy wobec nieakceptowanych kolegów /Agnieszka Konieczna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 4, s. 41-48

45. Wyśmiewane dzieci /Marta Melka-Roszczyk // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 4, s. 56-60

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.